דין פלילי

דין פלילי

מה אומר החוק לגבי החזקת סמים לשימוש עצמי? מהי "הגנה מן הצדק"? מהן עבירות הלבנת הון? מה בין איסור פרסום לזכות הציבור לדעת? מה ידוע לכם על עבירות איומים? וגם-מהן סמכויות השוטר?

לחץ כאן
בנושא בכדי לפרסם מאמר אינטרנטי משלך דין פלילי

מאמר זה יעמוד על המשמעות של עריכת שימוע לחשוד, לפני הגשת כתב אישום. המשמעות, ההליך, הרציונאל ומדוע כדאי לנצל זכות מהותית זו.

על ידי: סיון דואניl חוק ומשפט> דין פלילי l 10/02/2015
עורך דין גיל ויינשטיין

המאמר דן בשאלות העולות בעניין בקשות למחיקת רישום פלילי - מהן עילות גניזת תיקים פליליים הקבועים בחוק, מהו רישום פלילי ומהן הפעולות שיש לעשות על מנת לבקש למחוק רישום פלילי.

על ידי: עורך דין גיל ויינשטייןl חוק ומשפט> דין פלילי l 28/11/2014 lצפיות: 17

מאמר קצר זה עומד על מספר כללי יסוד לנחקר ולעצור. מאמר זה מסכם בקצרה את זכויות הנחקר וכיצד כדאי להתמודד עם המעצר.

על ידי: סיון דואניl חוק ומשפט> דין פלילי l 27/11/2014 lצפיות: 15
עורך דין גיל ויינשטיין

המאמר מציג את מדיניות מערכת המשפט הצבאית בכל הנוגע לחשד לביצוע עבירות סמים על ידי חיילים בצה"ל, וכן עומד על עבירות ספציפיות המנויות בחוק השיפוט הצבאי הנוגעות לחובת ביצוע בדיקת סמים לפי הוראת קצין שיפוט בכיר (קש"ב).

על ידי: עורך דין גיל ויינשטייןl חוק ומשפט> דין פלילי l 20/10/2014 lצפיות: 22

נושא מצב נפשי הפוטר מאחריות פלילית הינו נושא רגיש שבו מחלת נפש, בהתקיימות מספר תנאים, בה לוקה נאשם יכול ותפטור אותו מאחריות פלילית למעשה הפלילי שהוא עשה. המאמר שנכתב על ידי עורך דין דן במקרים אלה.

על ידי: אדי אבינועםl חוק ומשפט> דין פלילי l 05/10/2014 lצפיות: 25

המאמר עוסק בסוגיה רווחת במשפט הפלילי הסדרי טיעון. המאמר יעמוד על מהותו של הסדר טיעון, סוגים שונים של הסדרים, מתי בדרך כלל מגיעים הצדדים להסדר ומה המשמעויות של הגעה להסדר עבור נאשם.

על ידי: סיון דואניl חוק ומשפט> דין פלילי l 09/09/2014 lצפיות: 49
עורך דין גיל ויינשטיין

במדינה בה המערכת הצבאית דומיננטית כל כך בחיי האזרחים שלה וכמעט כל אזרח שירת או מועמד לשרת בצה"ל, אין זה מפתיע שנושא העריקות והשתמטות מצה"ל נפוץ מאוד. מאמר זה, בא להציג את סעיפי החוקים הרלוונטיים לעבירת ה"היעדר מן השירות" ונותן סקירה על האבחנה בין עבירת ההשתמטות לעבירת העריקות ובין שיפוט עריקי סדיר ועריקי מילואים.

על ידי: עורך דין גיל ויינשטייןl חוק ומשפט> דין פלילי l 08/09/2014 lצפיות: 35
עורך דין גיל ויינשטיין

לעיתים, אמירה מסוימת, הסתבכות מינורית או וויכוח מיותר עלול להוביל להגשת תלונה ולפתיחת חקירה פלילית בעבירות של איומים, תקיפה, העלבת עובד ציבור ועוד. אותם אזרחים, שחלקם הנכבד הינם אנשים נורמטיביים ונעדרי עבר פלילי, סבורים, שבסיום החקירה תיגמר הפרשה עם המשטרה. אולם, כעבור מספר חודשים הם מופתעים לגלות בתיבת הדואר שלהם מכתב מהנהלת בתי המשפט ובו כתב אישום והזמנה לדיון בבית המשפט. מאמר זה מובא על מנת להבהיר את המשמעות של הגשת כתב אישום, כיצד ניתן להתמודד עימו ומהו ההליך שנפתח נגד הנאשם.

על ידי: עורך דין גיל ויינשטייןl חוק ומשפט> דין פלילי l 10/08/2014 lצפיות: 43

אדם נעצר בחשד לביצוע עבירה, או אולי אדם דרוש לחקירה ומזומן לתחנת המשטרה. מה עושים? מהן הזכויות של הנחקר? מה משמעותה של הזכות להיוועץ בעורך דין? בכל אלו יעסוק מאמר קצר זה.

על ידי: סיון דואניl חוק ומשפט> דין פלילי l 22/07/2014 lצפיות: 23
עורך דין גיל ויינשטיין

חיילים רבים מסתבכים הסתבכות פלילית במהלך שירותם הצבאי. המאמר מסביר מהי מערכת השיפוט הצבאית, מהן סמכויות בית הדין הצבאי, מהן העבירות הנפוצות הנדונות בבית הדין הצבאי ומהם העונשים שבית הדין הצבאי רשאי להטיל.

על ידי: עורך דין גיל ויינשטייןl חוק ומשפט> דין פלילי l 14/07/2014 lצפיות: 33

חקירת אירוע פלילי הינה משימה מורכבת ביותר, באשר בד"כ מבצעי האירוע נעלמים מן המקום, ולעיתים, האירוע אף מתוכנן בקפדנות על מנת למנוע כל אפשרות של הרשויות להתחקות אחרי האשמים. בעידן המודרני יש בידי הרשויות החוקרות אמצעים מתוחכמים ומדעיים להתחקות אחר המעורבים באירוע. ניצול מאגרי טביעות אצבעות באופן גורף, עשוי לסייע רבות לשלטונות החוק לזהות פושעים ו/או עבריינים המסכנים את החברה.

על ידי: עו"ד צבי רוטנברגl חוק ומשפט> דין פלילי l 14/12/2006 lצפיות: 162,141
נגה ויזל

החדשות הקשות על אלימות עד כדי לקיחת חיי אדם ברחובות ישראל מעלות שוב ושוב את סוגיית ההבדלים בעיני החוק בין סוגי גרימת מוות שקורים חדשות לבקרים. רק לפני שבועות שמענו את התיאור המחריד של רצח לאונרד קרפ בידי חבורת צעירים שיכורים בחוף הים. החוק בוחן כל מעשה כזה כאשר המתת אדם בידי אדם אחר מתחלקת על פי החוק לשלושה סוגים: 1. רצח / רצח בכוונה תחילה. 2. הריגה. 3. גרימת מוות ברשלנות.

על ידי: נגה ויזלl חוק ומשפט> דין פלילי l 02/09/2009 lצפיות: 32,924

בעבודה זו נעסוק ונדון בתופעת הטרדה מינית בעבודה. התופעה הנ"ל הינה רק חלק מתופעה כללית של הטרדות מיניות בחברה הישראלית בפרט וחלק מתופעה עולמית בכלל. בעבודה זו נציג ונפרט את כלל הסיבות, ההתפתחות וההשלכות לתופעה זו. ניתן דגשים לגבי דרכי הטיפול בהטרדה מינית. בעבודה זו התבססנו על שלושה מאמרים אקדמאים מאמצע שנות ה-90 ואילך, אשר סיפקו לנו מידע עדכני ורלוונטי. המאמרים ניתחו את התופעה מהיבטיה השונים. עבודה זו נחלקת לשלושה פרקים: פרק א' – הצגת התופעה. בפרק זה נסקור את ההתפתחות ההיסטורית להטרדה מינית, כיצד תופעה זו התגברה ומהם סוגיה השונים. פרק ב' – הצגת החוק. נדון בנחיצות ובסיבות לחקיקה, מה היה המצב בארץ לפני

על ידי: ליאורl חוק ומשפט> דין פלילי l 28/04/2008 lצפיות: 30,095
שולמית קהלת-אורן

האיסור על הטרדת עד נובע מרצונו של המחוקק לאפשר לעדים למסור עדותם ללא חשש. מאמר זה יסקור את הפסיקה החדשה של בית המשפט העליון בעבירה זו ואת המקרים בהם מתקיימת הטרדה של עד.

על ידי: שולמית קהלת-אורןl חוק ומשפט> דין פלילי l 13/08/2009 lצפיות: 27,810
עו\"ד תמר טסלר

...תקיפת תלמיד כיתה ו' על ידי נהג אוטובוס בשעת הסעתו מבית ספרו לביתו, מהווה אירוע חמור ביותר...

על ידי: עו\"ד תמר טסלרl חוק ומשפט> דין פלילי l 26/06/2008 lצפיות: 25,339
דב גלעד כהן

מטרתו של מסמך זה להעלות לדיון, נושא רגיש וחשוב מאין-כמוהו: הגנה על שמו הטוב ופרטיותו של חשוד, עצור או כל אדם שמתנהלת נגדו חקירה פלילית על ידי רשות מוסמכת או מעורב בחקירה שכזו, כל זאת - באספקלריה של עידן חדשותי עתיר מידע. במסגרת דיון זה, נצביע על הבעיות הקיימות כיום, הקלות הבלתי נסבלת בה ניתן לפגוע בשמו של כל אדם ששמו נקשר לחקירה פלילית כזו או אחרת והמשימה ה"כמעט" בלתי אפשרית, בהתחשב בכלים הסטטוטוריים הקיימים, להגן בפועל על שמו הטוב של מי שמצא עצמו חלק מהליכים שכאלה.

על ידי: דב גלעד כהןl חוק ומשפט> דין פלילי l 05/12/2006 lצפיות: 21,831 lתגובות: 1

כמו בשני הקודצים

על ידי: לנדאו דבl חוק ומשפט> דין פלילי l 24/02/2009 lצפיות: 20,194
אלון רום

בעת האחרונה אנו עדים לשינוי משמעותי בהתייחסות לנהיגה תחת השפעת אלכוהול. רמת הענישה הוחמרה כך שעל פי רוב עונשי השלילה בפועל הינם משמעותיים (שנתיים ואף לעיתים יותר) ולצידם קנסות כבדים ואמצעים ענישתיים חמורים נוספים. נראה כי אין מנוס מהכבדת היד כנגד נהגים מסוכנים והחמרה בענישה מחוייבת המציאות היא, זאת לאור הקטל הנורא בכבישים ומספר עצום של פצועים ונפגעים נוספים , יחד עם זאת עולה כי בדרך להשגת מטרה ראויה זו נופלים פגמים לא מעטים ונשללות זכויות של נהגים ובכך למעשה נפגע שלטון החוק.

על ידי: אלון רוםl חוק ומשפט> דין פלילי l 24/04/2007 lצפיות: 17,800
שביט קנטור משרד עו"ד פלילי

מהי הסגת גבול , מה העונש על עבירת הסגת גבול, מהו נכס, מהי "כניסה לנכס", על כך ועוד במאמר זה.

על ידי: שביט קנטור משרד עו"ד פליליl חוק ומשפט> דין פלילי l 30/05/2010 lצפיות: 17,270
אלון רום

נשים ונערות שמצאו עצמן קורבן להתעללות מינית על ידי בן משפחה מוצאות את עצמן פעמים רבות כמי שמשלמות מחיר יקר ביותר בגין העובדה שהעזו וחשפו את דבר ההתעללות המינית שחוו.

על ידי: אלון רוםl חוק ומשפט> דין פלילי l 10/06/2007 lצפיות: 16,372

כמומחה לתחום אבחון המסוכנות, הופעתי בפני בית המשפט במשך מאות פעמים. שירות המבחן מנסה לאזן בין התחום הפלילי לתחום השיקומי. יחד עם זאת לאור עומס רב, תהליך האבחון נעשה לעיתים באופן מהיר, מה שמקשה על המופנים להציג את עצמם בפני קציני המבחן באופן נכון ומלא. לכן, שירות המבחן עלול להגיש "תסקיר שלילי" העלול להביא לענישה חמורה. עורכי הדין, אף הם לא פעם, מתקשים לסייע, היות ושירות המבחן אינו כפוף למשטרה ובית המשפט.

על ידי: אמיר שפרl חוק ומשפט> דין פלילי l 11/09/2009 lצפיות: 298
דב גלעד כהן

האם חשוד המוסר לעיתונות חומר חקירה שנאסף בעניינו במהלך חקירת הרשויות - עובר עבירה פלילית? לדעת היועץ המשפטי לממשלה - כן. לדעת הכותבים, הפתרון שמציע היועמ"ש חסר בסיס משפטי. מאמר פרי עיטם של עו"ד אופיר סטרשנוב ועו"ד דב גלעד כהן, כפי שפורסם במדור 'דין וחשבון' בעיתון 'גלובס', ביום 8.12.2008, תחת הכתורת 'לאולמרט זה כבר לא יועיל".

על ידי: דב גלעד כהןl חוק ומשפט> דין פלילי l 02/02/2009 lצפיות: 6,089

הליכי המעצר בישראל מתחלקים ל- 2 סוגי מעצר עיקריים : א. מעצר ימים ב. מעצר עד תום הליכים במסגרת המאמר יפורטו התנאים לעצור אדם בהתאם לסוג המעצר.

על ידי: עו"ד שחר גולדנברגl חוק ומשפט> דין פלילי l 07/06/2009 lצפיות: 228
דב גלעד כהן

תזכיר חוק מציע לאסור פרסום שמות חשודים ל-48 שעות. בדרך לאיסור פרסום אוטומטי? מאמר מאת עו"ד דב גלעד כהן, כפי שפורסם במוסף "ראשון בערב", מדור "דין וחשבון", בעיתון גלובס. 15-2-2009.

על ידי: דב גלעד כהןl חוק ומשפט> דין פלילי l 19/02/2009 lצפיות: 148

בעשור האחרון עלתה המודעות לסכנות הנובעות מעישון סיגריות ומוצרי הטבק , כתוצאה מכך חל שינוי מגמתי בתפיסה של המחוקק במדינת ישראל לעניין העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעשן , ובו בעת החלה אכיפה של הרשויות כנגד מעשנים בניגוד לחוק ובעלי עסקים אשר לא נשמעים להוראות שבחוק. יריית הפתיחה של שינוי המגמה נורתה ביום 7 לנובמבר 2007 בו שונה החוק "הגבלת העישון במקומות ציבוריים תשמ"ג-1983" כך שמעתה שמו יהיה "חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג-1983

על ידי: עו"ד שחר גולדנברגl חוק ומשפט> דין פלילי l 25/06/2009 lצפיות: 233
דב גלעד כהן

בית משפט היושב לדין כערכאה פלילית מוסמך להורות על ביטול אישומים שהוגשו נגד אדם, מטעמים של צדק והגינות. המאמר סוקר את התפתחות הדין והטענה עד להלכת "בורוביץ" - בליווי דוגמאות קונקרטיות להמחשה, שהינן רלוונטיות ביותר גם היום.

על ידי: דב גלעד כהןl חוק ומשפט> דין פלילי l 07/03/2010 lצפיות: 3,917
דב גלעד כהן

סקירה משפטית מקיפה בעניין טענת "אין להשיב לאשמה" במשפט פלילי, כולל דוגמאות להמחשה.

על ידי: דב גלעד כהןl חוק ומשפט> דין פלילי l 07/03/2010 lצפיות: 1,817

רבים פונים אלינו, זמן מה לאחר שהסתיים כנגדם הליך פלילי בבית המשפט, בבקשה לסייע להם להיפטר מאותו כתם שדבק בהם והמכונה רישום פלילי, כתם שעתה עשוי ללוותם שנים רבות אם לא יפעלו בעניין. המדובר בכתם אשר פוגע באופן משמעותי ביכולתם להשתקם ולשוב ולחיות חיים נורמטיביים.

על ידי: דנה שביטl חוק ומשפט> דין פלילי l 26/11/2009 lצפיות: 8,689 lתגובות: 1
דורון בלדינגר

מי רצח אותך תאיר? האם רומן זדורוב הוא הרוצח האמיתי? או שאולי הרוצח עדין מסתובב חופשי? הסיפור האמיתי שמאחורי חקירת הרצח והשאלות הקשות שעולות ממנה.

על ידי: דורון בלדינגרl חוק ומשפט> דין פלילי l 25/12/2009 lצפיות: 6,619 lתגובות: 6

העונשים המגוחכים אשר מוטלים על הנהגים הגורמים לתאונות דרכים קטלניות ותנאי המאסר המופלגים אשר אותם אסירים זוכים להם לעיתים אינם מהווים הרתעה אמיתית.

על ידי: אביב ירוןl חוק ומשפט> דין פלילי l 28/10/2006 lצפיות: 14,919

שאל שאלה

שאל שאלה 200 תווים שנותרו
קטגוריות מאמרים
מקורות מאמרים
Quantcast