דיני ירושה

דיני ירושה

לשם מה צריך צוואה? כיצד להיזהר שלא לאבד את זכות הירושה? מדוע חשוב לשתף עו"ד בהעברת ירושה? מהי צוואה הדדית? וגם-מהם עילות לפסילת צוואה?

לחץ כאן
בנושא בכדי לפרסם מאמר אינטרנטי משלך דיני ירושה

בעזרתו של עורך דין צוואות כל אדם רשאי ויכול להכין צוואה מבעוד מועד שבעזרתה ניתן לטפל באופן שבו ההון יחולק לקרובי משפחה או לאנשים שאינם מוטבים על פי חוק.

על ידי: Ronil חוק ומשפט> דיני ירושה l 16/07/2014 lצפיות: 24

לעולם אי אפשר לדעת מה יקרה, לא בזמן הקרוב ובוודאי שלא בעוד כמה שנים. היות וכך, מומלץ להכין צוואה מבעוד מועד כדי שחלוקת הרכוש שנשאר יתחלק לפי מה שכתוב בה.

על ידי: Ronil חוק ומשפט> דיני ירושה l 15/07/2014 lצפיות: 25
sharon

מהי ירושה? מהי צוואה? איך מחולק הרכוש של הנפטר על פי החוק בישראל? כל התשובות במאמר הבא

על ידי: sharonl חוק ומשפט> דיני ירושה l 11/06/2014 lצפיות: 117
משרד עורכי דין מלכא ושות'

במאמר זה נפרט מהן העילות המוגדרות בחוק לפסילת צוואה,חלק מן העילות מפורטות בחוק וחלקן מפורטות בפסיקה הענפה בנושא זה אשר התגבשה עם השנים על ידי ביהמ"ש השונים בארץ.

על ידי: משרד עורכי דין מלכא ושות'l חוק ומשפט> דיני ירושה l 11/03/2014 lצפיות: 52
משרד עורכי דין מלכא ושות'

ביטול צוואה - פעמים רבות נשאלת השאלה מתי ניתן לבטל צוואה שניתנה וביסודה מטיבה עם יורש אחד כאשר קיימות ספקות בדבר נכונותה ו/או אמינותה של הצוואה.

על ידי: משרד עורכי דין מלכא ושות'l חוק ומשפט> דיני ירושה l 11/03/2014 lצפיות: 183
עורך דין מיכאל גנון

דאגתם למה שיקרה ברכושכם לאחר מותכם? אפילו ערכתם צוואה? החלטה נבונה מאוד! עם זאת, מומלץ לדעת טרם עריכת הצוואה מהם ארבעת הפגמים בצוואה העלולים להוביל לפסילת תקפותה, בבית המשפט לענייני משפחה.

על ידי: עורך דין מיכאל גנוןl חוק ומשפט> דיני ירושה l 02/03/2014 lצפיות: 93
משרד עורכי דין מלכא ושות'

במאמרנו זה נעסוק בקצרה לאפשרות הקיימת ליורשים לחלק ביניהם את העיזבון במסגרת הסכם חלוקת עיזבון.

על ידי: משרד עורכי דין מלכא ושות'l חוק ומשפט> דיני ירושה l 16/02/2014 lצפיות: 253
עו"ד אירית רייכמן

בפסק דין שניתן לאחרונה (25.10.2013) על ידי כב' השופטת גאולה לוין מבית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע, נקבע כי צוואה שנעשתה מחמת השפעה בלתי הוגנת הנה בטלה.

על ידי: עו"ד אירית רייכמןl חוק ומשפט> דיני ירושה l 03/02/2014 lצפיות: 147
שחר ארביב

סקירה אקטואלית של הדין הישראלי בסוגיית רצח או ניסיון של רצח של מוריש בידי יורשו, ראה דוגמא מקרה של דניאל עוז. מהי עמדתו של המחוקק הישראלי בעניין, האם ניתן היה להגיע לתוצאה זהה ללא כל הוראה חוקית מפורשת, אם כן מהו החידוש של חוק הירושה בעניין, ומה על מקרה שבו נעשה ניסיון של רצח שנמחל על ידי המוריש?

על ידי: שחר ארביבl חוק ומשפט> דיני ירושה l 25/08/2013 lצפיות: 149
עו"ד מיה לוי

מן המפורסמות הן כי אין נכס מקרקעין באגודה שיתופית כנכס מקרקעין בבעלות פרטית. למשק חקלאי באגודה שיתופית היבטים משפטיים רבים ומורכבים אשר יש להביאם בחשבון עת הופכת הנחלה להיות רכוש מתוך עיזבון אותו יש לחלק תוך קביעת חלקו של כל יורש. מטבע הדברים, נחלה באגודה שיתופית הינה יותר מן הקרקע המהווה אותה, לנחלה צמודים נכסים רבים, עתידיים, אשר אינם מוחשיים ואשר יש ליתן להם ביטוי בחלוקת העיזבון בין יורשיו.

על ידי: עו"ד מיה לויl חוק ומשפט> דיני ירושה l 25/08/2013 lצפיות: 102
שי עקרבי

כאשר אדם נפטר מבלי להשאיר אחריו צוואה, ירשו אותו לפי הדין בן זוגו, ילדיו וצאצאיהם, הוריו, אחיו, דודיו והסבים שלו. כלומר, גם קרובים של מוריש שלא היו איתו בקשר ואפילו כאלה שהיו עימו ביחסים גרועים, ירשו אותו אלא אם ערך צוואה ובה ציין יורשים אחרים או שהתקיימו אחד מהתנאים החריגים שפוסלים אותם מלהיות יורשים, כגון מי שהורשע בהריגת המוריש או בהשמדת צוואה.

על ידי: שי עקרביl חוק ומשפט> דיני ירושה l 30/08/2006 lצפיות: 115,724 lתגובות: 2
עו"ד משה סיון

מה עושים במקרה של פטירה . ירושה -צוואה. מה תפקידו וסמכותו של הרשם לענייני ירושה

על ידי: עו"ד משה סיוןl חוק ומשפט> דיני ירושה l 11/10/2006 lצפיות: 72,458
שי עקרבי

כאשר אדם מעוניין לקבוע את דרך חלוקת הרכוש שלו לאחר מותו (חלוקת העזבון), עליו להשאיר צוואה בה הוא מפרט את אופן החלוקה ומיהם יורשיו. אם לא יעשה כן, יחולק הרכוש בין קרוביו באופן המפורט בחוק הירושה התשכ"ה - 1965.

על ידי: שי עקרביl חוק ומשפט> דיני ירושה l 30/08/2006 lצפיות: 28,187
שי עקרבי

1. מי יכול לעשות צוואה ? 2. עריכת צוואה (בנוכחות עדים) 3. הוראה על יורש במקום יורש או יורש אחרי יורש 4. יורש שיירש עם קיום תנאי 5. צוואה הדדית

על ידי: שי עקרביl חוק ומשפט> דיני ירושה l 30/08/2006 lצפיות: 25,583

ההגדרה של ירושה היא העברת רכושו של אדם שמת ליורש. אדם אשר בבעלותו רכוש ואינו מעוניין שהוא יחולק לאחר מותו באופן הקבוע בחוק הירושה, מומלץ שיערוך צוואה. כאשר מוריש כותב בחייו צוואה, בדעה צלולה, הוא יכול לחלק את רכושו כראות עיניו ולנשל את יורשיו החוקיים ככל שיחפוץ בכך. סכסוכים רבים נוצרים לאחר מותו של אדם, והם ידועים כ"קרב על הירושה". לפיכך, ראוי במקרים מתאימים לגשת למומחה, לערוך צוואה ויפה שעה אחת קודם.

על ידי: עורכת דין סנדרוביץl חוק ומשפט> דיני ירושה l 14/06/2007 lצפיות: 24,955

המאמר עוסק בהתפתחות שחלה בנושא צוואות מחיים עם חקיקת חוק החולה הנוטה למות וסוקר בקצרה את הוראות החוק

על ידי: ענת אנברl חוק ומשפט> דיני ירושה l 28/01/2008 lצפיות: 16,841
שי עקרבי

לפני שאפשר לחלק את העיזבון, בין אם ליורשים על פי דין ובין אם לנהנים על פי צוואה, יש לפרוע את חובות העיזבון. חובות שכאלה יכולים לנבוע ממעשיו של המוריש לפני פטירתו, למשל, הלוואות שלקח בימי חייו או כתוצאה מהמוות שלו, למשל מי שנפטר תוך גרימת נזק לאחר ועזבונו חויב בפיצויים.

על ידי: שי עקרביl חוק ומשפט> דיני ירושה l 30/08/2006 lצפיות: 15,190
שי עקרבי

1. מי יכול להיות יורש ? 2. מי לא יכול להיות יורש ? 3. האם ילד מאומץ יורש ? 4. מה הדין כשהיורש מת לפני מות המוריש ?

על ידי: שי עקרביl חוק ומשפט> דיני ירושה l 30/08/2006 lצפיות: 13,076
עו"ד דן אבישר

אדם המבקש לדאוג ליורשיו לאחר פטירתו, טוב יעשה אם יקדיש מחשבה מעמיקה גם להשלכות המס הצפויות ליורשיו. במאמר יובאו מספר דוגמאות לתכנוני מס אפשריים בעת עריכת צוואה.

על ידי: עו"ד דן אבישרl חוק ומשפט> דיני ירושה l 17/07/2007 lצפיות: 11,145

צורות הצוואה

על ידי: נרקיס, מרקוס - משרד עורכי דיןl חוק ומשפט> דיני ירושה l 18/10/2008 lצפיות: 10,668

להלכה היהודית הסדר חלוקת ירושה השונה מההסדר המחייב בישראל ע"פ חוק. מאמר זה בוחן את אחת הדרכים להתגבר על הפער בין דיני הירושה ההלכתיים לדיני הירושה המחייבים במדינת ישראל לאור פס"ד שיצא מתחת ידי בית-המשפט העליון לפני מספר שנים.

על ידי: אפי אהרונוב, עורך-דיןl חוק ומשפט> דיני ירושה l 14/06/2009 lצפיות: 3,154
עורך דין מיכאל גנון

כמה פעמים שמעתם קראתם על מלחמות ירושה במשפחה, המשסות אחים וקורעות קרעים בל יאוחו במשפחה. לא מעוניינים להיות חלק מזה? מחפשים דרך לשמור על אחדות המשפחה, לאחר מאה ועשרים? המדריך המקוצר לעריכת צוואה ולשמירה על אחדות המשפחה - הוא התשובה עבורכם!

על ידי: עורך דין מיכאל גנוןl חוק ומשפט> דיני ירושה l 25/01/2009 lצפיות: 555

סוגיית הצוואה המשותפת ההדדית למעשה, נקלטה עוד לפני חקיקת חוק הירושה. שכן, החוק לא קבע אי אילו הסדרים בעניין הצוואות ההדדיות. למעשה, הצעת חוק הירושה כללה את ההכרה בעריכתן של הסכמי ירושה, ולהסכמים מעין אלו, ניתן היה לתת תוכן הדומה במהותו לתוכנן של צוואות הדדיות.

על ידי: שלומית סטרוגנו, עו"דl חוק ומשפט> דיני ירושה l 05/09/2009 lצפיות: 2,173 lתגובות: 1
שי עקרבי

לפני שאפשר לחלק את העיזבון, בין אם ליורשים על פי דין ובין אם לנהנים על פי צוואה, יש לפרוע את חובות העיזבון. חובות שכאלה יכולים לנבוע ממעשיו של המוריש לפני פטירתו, למשל, הלוואות שלקח בימי חייו או כתוצאה מהמוות שלו, למשל מי שנפטר תוך גרימת נזק לאחר ועזבונו חויב בפיצויים.

על ידי: שי עקרביl חוק ומשפט> דיני ירושה l 30/08/2006 lצפיות: 15,190
עו"ד משה סיון

מה עושים במקרה של פטירה . ירושה -צוואה. מה תפקידו וסמכותו של הרשם לענייני ירושה

על ידי: עו"ד משה סיוןl חוק ומשפט> דיני ירושה l 11/10/2006 lצפיות: 72,458
עורך דין מיכאל גנון

לעשות צוואה או לא לעשות צוואה? כיצד תתחלק הירושה אם לא תהיה צוואה? האם ידועה בציבור יורשת כאישה נשואה לכל דבר? מהו מנהל עיזבון והאם כדאי למנות מנהל עזבון בצוואה?

על ידי: עורך דין מיכאל גנוןl חוק ומשפט> דיני ירושה l 24/05/2009 lצפיות: 754
שי עקרבי

כאשר אדם נפטר מבלי להשאיר אחריו צוואה, ירשו אותו לפי הדין בן זוגו, ילדיו וצאצאיהם, הוריו, אחיו, דודיו והסבים שלו. כלומר, גם קרובים של מוריש שלא היו איתו בקשר ואפילו כאלה שהיו עימו ביחסים גרועים, ירשו אותו אלא אם ערך צוואה ובה ציין יורשים אחרים או שהתקיימו אחד מהתנאים החריגים שפוסלים אותם מלהיות יורשים, כגון מי שהורשע בהריגת המוריש או בהשמדת צוואה.

על ידי: שי עקרביl חוק ומשפט> דיני ירושה l 30/08/2006 lצפיות: 115,724 lתגובות: 2
שי עקרבי

כאשר אדם מעוניין לקבוע את דרך חלוקת הרכוש שלו לאחר מותו (חלוקת העזבון), עליו להשאיר צוואה בה הוא מפרט את אופן החלוקה ומיהם יורשיו. אם לא יעשה כן, יחולק הרכוש בין קרוביו באופן המפורט בחוק הירושה התשכ"ה - 1965.

על ידי: שי עקרביl חוק ומשפט> דיני ירושה l 30/08/2006 lצפיות: 28,187
שי עקרבי

1. מי יכול לעשות צוואה ? 2. עריכת צוואה (בנוכחות עדים) 3. הוראה על יורש במקום יורש או יורש אחרי יורש 4. יורש שיירש עם קיום תנאי 5. צוואה הדדית

על ידי: שי עקרביl חוק ומשפט> דיני ירושה l 30/08/2006 lצפיות: 25,583
עו"ד דן אבישר

אדם המבקש לדאוג ליורשיו לאחר פטירתו, טוב יעשה אם יקדיש מחשבה מעמיקה גם להשלכות המס הצפויות ליורשיו. במאמר יובאו מספר דוגמאות לתכנוני מס אפשריים בעת עריכת צוואה.

על ידי: עו"ד דן אבישרl חוק ומשפט> דיני ירושה l 17/07/2007 lצפיות: 11,145

שאל שאלה

שאל שאלה 200 תווים שנותרו
קטגוריות מאמרים
מקורות מאמרים
Quantcast