פנסיה חובה במשק- ממתי, למי, כמה ולמה?

פורסם: 22/04/2008 |תגובות: 0 | צפיות: 27,619 | Share

פנסיה חובה במשק- ממתי, למי, כמה ולמה?

ביום 1.1.08 נכנס לתוקף צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק.
צו זה שהינו בבחינת חוק לכל דבר ועניין מטיל חובה על כלל המעבידים במשק לעריכת ביטוח פנסיוני מקיף בגין כלל השכירים במשק.המשמעות היא שמעסיקים שלא ביטוח את עובדיהם בביטוח פנסיוני כלשהו יצטרכו להפקיד כספים עבור עובדיהם למטרת ביטוח פנסיוני.
במאמר נסקור בקצרה את החבות הנובעת מחוק זה, הן לעובד והן למעביד.


• ביום ה-30.12.2007 חתם שר התמ"ת על צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק (צו הרחבה) אשר מרחיב את הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי לביטוח פנסיוני מקיף במשק מיום 19.11.2007.
• צו הרחבה וההסכם הקיבוצי יכנסו לתוקף החל מה-1.1.2008.
• צו זה מטיל חובת עריכת ביטוח פנסיוני מקיף בגין כלל השכירים במשק.
• עיקרי הוראות הצו הינן כדלהלן:

• הצו יחול על כל עובד שאין לו הסדר ביטוח פנסיוני ושאין חובה לבטחו בהסדר מיטיב.
• כל עובד/ת החל מגיל 21 לגבר ו-20 לאישה ועד לגיל פרישת חובה עפ"י החוק.

תקופת המתנה להחלת הצו

• החל מה-1.1.2008 (כתקופת הערכות) כל עובד שיהא מועסק 9 חודשים ומעלה.
• החל מה-1.1.2009 תקופת ההמתנה תהא 6 חודשי עבודה.
• עובד שהתחיל לעבוד והגיע עם הסדר פנסיוני ממקום עבודתו הקודם, בסטטוס עמית שכיר,אזי עובד זה זכאי להיות מבוטח מהיום הראשון. ביצוע ההפרשות יחל לאחר 3 חודשי עבודה,רטרואקטיבית מיום עבודתו הראשון.

רכיבי השכר אשר יחשבו לצורך ביטוח פנסיוני

• השכר המבוטח הינו השכר הקובע כפי הקבוע בחוק פיצויי פיטורים (ה-תשכ"ג 1963), ויכלול את שכר הבסיס וכן את כל התוספות הקבועות להן זכאי העובד.
• תקרת השכר המבוטח הינה השכר המוצע במשק.

טבלת ההפקדות

החל מיום.... ואילך הפקדותמעביד הפקדות עובד הפקדות המעביד לפיצויים סה"כ
1/1/2008 0.833% 0.833% 0.834% 2.5%
1/1/2009 1.66% 1.66% 1.68% 5%
1/1/2010 2.5% 2.5% 2.5% 7.5%
1/1/2011 3.33% 3.33% 3.34% 10%
1/1/2012 4.16% 4.16% 4.18% 12.5%
1/1/2013 5% 5% 5% 15%

אופן בחירת ההסדר הפנסיוני והמוצר הביטוחי

• העובד זכאי לבחור את קרן הפנסיה או את קופת הגמל לקצבה בה יבחר להיות מבוטח וזאת בתוך 60 יום ממועד תחילת עבודתו אצל המעסיק.
• על העובד להודיע למעסיקו בכתב באיזו קרן פנסיה /ביטוח מנהלים מסוג קצבה בחר, ובתנאי שהסדר זה יכלול כיסוי למקרי נכות ומוות.
• עובד שלא הודיע למעסיקו בכתב על בחירתו מעל 60 ימים, יבטח אותו מעסיקו בקרן פנסיה מקיפה חדשה.

שאלות ותשובות

שאל שאלה
200 תווים שנותרו
דרג את המאמר הזה
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 5 קול(ות)
  פידבק
  הדפס
  פרסם מחדש
  מקור המאמר: http://www.reader.co.il/article/10720/פנסיה-חובה-במשק-ממתי-למי-כמה-ולמה

  השאר תגובה למאמר זה

  העתיד מטבע הדברים הוא דבר רחוק מאוד. תמיד שאנחנו מדברים על העתיד שלנו אנחנו חושבים על עוד עשר או עשרים שנה. כאשר אנחנו מדברים וחושבים על העתיד שלנו אנחנו צריכים לקחת בחשבון שיהיה יום בו נצא לפנסיה. כאשר נהיה בגיל פנסיה לא נוכל לעבוד ונצטרך לחיות מכספי הפנסיה שלנו או מחסכונות שחסכנו. פתרונות לפרישה יוכלו לאפשר לנו ליהנות מחיי פנסיה עשירים ומהנים מאוד, בהם נטייל ונחיה את החיים הטובים. הפתרון שלנו לפנסיה צריך להיות מותאם לנו בצורה אישית והוא צריך להיות חכם ומשתלם לאורך שנים רבות.

  על ידי: נדבl ביטוח> ביטוח פנסיוניl 03/08/2014 lצפיות: 19

  בתאריך 30/12/13 רואיינתי ע"י סטודנט שלי עבור עבודה סימינריונית שלו בנוגע לענף הביטוח הפנסיוני. להלן השאלות והתשובות מראיון זה:

  על ידי: יובל פנקסl ביטוח> ביטוח פנסיוניl 04/01/2014 lצפיות: 117
  שי שפט

  נבחין בין הטבות מס למי שמוגדר "עמית מוטב" ובין הטבות מס למי שמוגדר "עמית שאינו מוטב" .

  על ידי: שי שפטl ביטוח> ביטוח פנסיוניl 01/11/2013 lצפיות: 267

  ההמלצות של יועץ פנסיוני מקצועי, נועדו לשפר את גובהה של כל פנסיה. רצוי כי יועץ ההשקעות לא יתנבא לחזות תוצאות בהצלחה של שוק ההון על פי נתוניו הקודמים.

  על ידי: שאולl ביטוח> ביטוח פנסיוניl 23/10/2013 lצפיות: 1,005

  במידה והינך מעסיק עובד זר, עליך לדעת כי, כל עובד זר המועסק בישראל זכאי לתשלום בגין זכויות סוציאליות בהתאם לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991. כמו כל עובד בישראל, גם העובד הזר זכאי להפרשת כספים בגין רכיב של פנסיה ופיצויי פיטורין. נכון להיום, אין הבדל בין עובדים המועסקים בתחום החקלאות או הסיעוד או עובדים המועסקים במסעדות אתניות – לגבי כולם חלה חובה בחוק לשלם פנסיה ופיצויי פיטורין ללא יוצא מן הכלל.

  על ידי: אודי ביגl ביטוח> ביטוח פנסיוניl 22/10/2013 lצפיות: 172

  לאור השינויים בענף הביטוח הפנסיוני האם ניתן להמשיך ולהתפרנס בכבוד. ענף הביטוח הפנסיוני עובר בשנים האחרונות שינויים רגולטורים רבים שבעקבותם מתקיימת שחיקה רבה בפרנסה מהעיסוק בביטוח, האם עדיין ניתן להתפרנס מתחום זה?

  על ידי: יובל פנקסl ביטוח> ביטוח פנסיוניl 17/08/2013 lצפיות: 130
  דני טל

  וועדת הכספים דנה במגבלות על הריכוזיות במשק הישראלים, האם זו חזרה על שגיאות וועדת בכר, האם סוף סוף יגלו את הכסף מתחת לפנס, האם ישכילו חברי הוועדה הפעם להבין להיכן הולכים לאיבוד מליארדי שקלים. האם סוף סוף ייחושקו הטייקונים וכל רכישת או שינוי בהפקדות לביטוח פנסיוני או ביטוחי יחייבו ייעוץ פנסיוני בלתי תלוי והאם בכך תלויה שרידותה של קופת המדינה

  על ידי: דני טלl ביטוח> ביטוח פנסיוניl 16/06/2013 lצפיות: 32
  דני טל

  המאמצים של אגף שוק ההון במ. האוצר להגברת המודעות של ציבור החוסכים והמבוטחים בתוכניות ביטוח, פנסיה וגמל לגבי עתידו והחשיבות בניהול מושכל של מיגון ביטוחי משפחתי כולל "ביטוח נגד עוני" לאחר הפרישה נמשכים לאורך שנים. מאז 2005 מועד תחילת חוק שירותים פיננסיים הפרדה בין ייעוץ פנסיוני לשיווק ומכירת מוצרי ביטוח ופנסיה פועל המפקח לקידום המודעות והבנה של הציבור בדבר החסכונות הפנסיוניים ולכן פרסם טיוטה בנושא מבנה הדוחות השנתיים של גופי הביטוח הפנסיה והגמל.

  על ידי: דני טלl ביטוח> ביטוח פנסיוניl 12/06/2013 lצפיות: 32
  שמוליק קטלר

  במאמר נציג את פוליסת ביטוח פוליסת ביטוח האחריות המקצועית מסוג Mediclal של כלל חברה לביטוח. נעמוד על ההבדל בין פוליסת ביטוח אחריות מקצועית המבוססת על יום האירוע לפוליסה המבוססת על מועד הגשת התביעה. נסקור את המקצועות השונים וגבולות האחריות לביטוח באמצעות פוליסה זו.

  על ידי: שמוליק קטלרl ביטוחl 19/09/2008 lצפיות: 5,382 lתגובות: 1
  שמוליק קטלר

  המאמר מציג בקצרה את תכנית הביטוח "דנטל ביט" מבית איילון חברה לביטוח. התכנית הינה תוכנית ביטוח ייחודית למרפאות שיניים ולעוסקים בבריאות והגיינת הפה. במסגרת תוכנית זו ניתן לרכוש חבילת ביטוח עסק במחירים אטרקטיביים ובהתאמה מלאה לצרכים של בעלי מרפאות שיניים וקליניקות לטיפולים בפה ובלסת.

  על ידי: שמוליק קטלרl ביטוח> ביטוח - כלליl 01/09/2008 lצפיות: 262
  שמוליק קטלר

  המאמר מציג בקצרה את תכנית הביטוח "ביוטי ביט" מבית איילון חברה לביטוח. התכנית הינה תוכנית ביטוח ייחודית למעצבי שיער, קוסמטיקאיות לעוסקים במניקור/פדיקור וכו'. במסגרת תוכנית זו ניתן לרכוש חבילת ביטוח במחירים אטרקטיביים ובהתאמה מלאה לצרכים של מעצבי שיער, קוסמטיקאיות ואנשי מקצוע העוסקים בטיפולי יופי למיניהם למעט אילו שאינם מכוסים בפוליסה.

  על ידי: שמוליק קטלרl ביטוח> ביטוח - כלליl 28/08/2008 lצפיות: 5,063
  שמוליק קטלר

  במאמר זה אבחן את הסוגים העיקריים של ביטוחי הבריאות המוצעים כיום על ידי חברות הבטוח השונות. המאמר יציג את התוכניות השונות הקיימות בשוק מהרמה הבסיסית ביותר ועד לרמת הכיסוי הביטוחי הרחב ביותר. כמו- כן, אסקור את העלויות הממוצעות לרכישת המוצרים השונים שיוצגו במאמר זה.

  על ידי: שמוליק קטלרl ביטוח> ביטוח בריאותl 07/05/2008 lצפיות: 2,679
  שמוליק קטלר

  בחודש ינואר 2008 נכנס לתוקף תיקון מספר 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל). לתיקון זה ישנן משמעויות רבות והוא "משנה את חוקי המשחק" בעולם הביטוח הפנסיוני. במאמר נציג את מטרת התיקון בחוק ואת המשמעויות עבורנו כחוסכים בשוק הגמל הפנסיה והביטוח.

  על ידי: שמוליק קטלרl ביטוח> ביטוח פנסיוניl 23/04/2008 lצפיות: 446
  שמוליק קטלר

  קרן פנסיה כללית או יש המכנים אותה קרן פנסיה מסוג יסוד, היא קרן הפנסיה שנועדה לחסכון לקצבה בלבד ללא המרכיבים הביטוחיים הקיימים בקרן פנסיה מקיפה, קרי ביטוח שארים למקרה פטירה וביטוח למקרה נכות. קרן פנסיה זו מעניקה לעמית פנסיית זקנה חודשית מגיל פרישה לכל החיים. במאמר נציג את ההבדלים בין קרן פנסיה מקיפה לקרן פנסיה כללית ונזהה את העמיתים שיעדיפו את ההצטרפות לקרן פנסיה כללית על פני ההצטרפות לקרן פנסיה מקיפה.

  על ידי: שמוליק קטלרl ביטוח> ביטוח פנסיוניl 22/04/2008 lצפיות: 562
  שמוליק קטלר

  קיימת חשיבות רבה ''לעריכת ביטוח'' מתאים ליזמים פרטיים המקימים את ביתם בשיטת 'בני ביתך'. רצוי לערוך ביטוח מסוג 'ביטוח כל הסיכונים לעבודות קבלניות' – ביטוח זה מיועד להגן על הקבלן והיזם מפני סיכונים בשלושה תחומים: נזק לרכוש של היזם/קבלן, נזק לצד שלישי ונזק לעובדי הקבלן.

  על ידי: שמוליק קטלרl ביטוח> ביטוח - כלליl 22/04/2008 lצפיות: 9,997
  שמוליק קטלר

  המאמר מתאר את עיקרי תקנות קרן הפנסיה מקפת החדשה מבית מגדל, ניתן ללמוד מהתקנות המפורטות במאמר על עקרונות קרנות הפנסיה החדשות. המאמר יכול לשמש כפלטפורמה להשוואת הנתונים בין קרן הפנסיה מקפת מבית מגדל לבין קרן פנסיה אחרת המועמדת לבחירה. יש לשים לב שחלק מן הסעיפים מתארים יתרונות ייחודים לקרן מקפת ויש להניח שקרנות פנסיה אחרות נושאות בחובן יתרונות אחרים שאינם קיימים או שקיימים חלקית בתקנון קרן הפנסיה מקפת החדשה מבית מגדל.

  על ידי: שמוליק קטלרl ביטוח> ביטוח פנסיוניl 22/04/2008 lצפיות: 5,135
  קרדיט המחבר
  קטגוריות מאמרים
  Quantcast