פנסיה חובה במשק- ממתי, למי, כמה ולמה?

22/04/2008 • על ידי • 27,643 צפיות

פנסיה חובה במשק- ממתי, למי, כמה ולמה?

ביום 1.1.08 נכנס לתוקף צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק.
צו זה שהינו בבחינת חוק לכל דבר ועניין מטיל חובה על כלל המעבידים במשק לעריכת ביטוח פנסיוני מקיף בגין כלל השכירים במשק.המשמעות היא שמעסיקים שלא ביטוח את עובדיהם בביטוח פנסיוני כלשהו יצטרכו להפקיד כספים עבור עובדיהם למטרת ביטוח פנסיוני.
במאמר נסקור בקצרה את החבות הנובעת מחוק זה, הן לעובד והן למעביד.


• ביום ה-30.12.2007 חתם שר התמ"ת על צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק (צו הרחבה) אשר מרחיב את הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי לביטוח פנסיוני מקיף במשק מיום 19.11.2007.
• צו הרחבה וההסכם הקיבוצי יכנסו לתוקף החל מה-1.1.2008.
• צו זה מטיל חובת עריכת ביטוח פנסיוני מקיף בגין כלל השכירים במשק.
• עיקרי הוראות הצו הינן כדלהלן:
• הצו יחול על כל עובד שאין לו הסדר ביטוח פנסיוני ושאין חובה לבטחו בהסדר מיטיב.
• כל עובד/ת החל מגיל 21 לגבר ו-20 לאישה ועד לגיל פרישת חובה עפ"י החוק.

תקופת המתנה להחלת הצו

• החל מה-1.1.2008 (כתקופת הערכות) כל עובד שיהא מועסק 9 חודשים ומעלה.
• החל מה-1.1.2009 תקופת ההמתנה תהא 6 חודשי עבודה.
• עובד שהתחיל לעבוד והגיע עם הסדר פנסיוני ממקום עבודתו הקודם, בסטטוס עמית שכיר,אזי עובד זה זכאי להיות מבוטח מהיום הראשון. ביצוע ההפרשות יחל לאחר 3 חודשי עבודה,רטרואקטיבית מיום עבודתו הראשון.

רכיבי השכר אשר יחשבו לצורך ביטוח פנסיוני

• השכר המבוטח הינו השכר הקובע כפי הקבוע בחוק פיצויי פיטורים (ה-תשכ"ג 1963), ויכלול את שכר הבסיס וכן את כל התוספות הקבועות להן זכאי העובד.
• תקרת השכר המבוטח הינה השכר המוצע במשק.

טבלת ההפקדות

החל מיום.... ואילך הפקדותמעביד הפקדות עובד הפקדות המעביד לפיצויים סה"כ
1/1/2008 0.833% 0.833% 0.834% 2.5%
1/1/2009 1.66% 1.66% 1.68% 5%
1/1/2010 2.5% 2.5% 2.5% 7.5%
1/1/2011 3.33% 3.33% 3.34% 10%
1/1/2012 4.16% 4.16% 4.18% 12.5%
1/1/2013 5% 5% 5% 15%

אופן בחירת ההסדר הפנסיוני והמוצר הביטוחי

• העובד זכאי לבחור את קרן הפנסיה או את קופת הגמל לקצבה בה יבחר להיות מבוטח וזאת בתוך 60 יום ממועד תחילת עבודתו אצל המעסיק.
• על העובד להודיע למעסיקו בכתב באיזו קרן פנסיה /ביטוח מנהלים מסוג קצבה בחר, ובתנאי שהסדר זה יכלול כיסוי למקרי נכות ומוות.
• עובד שלא הודיע למעסיקו בכתב על בחירתו מעל 60 ימים, יבטח אותו מעסיקו בקרן פנסיה מקיפה חדשה.

אודות כותב המאמר

שמוליק קטלר

המאמר נכתב על ידי שמוליק קטלר ממשרד עדיפים-פתרונות חכמים בביטוח וחסכון. הכותב הינו מנכ"ל משרד ביטוח העוסק בתחומי הביטוח, פנסיה, גמל וביטוח כללי. כתובת המשרד קפלן 17 תל אביב 64734 טלפון: 03-6962488 פקס: 03-6962483 נייד: 054-4946290 adifim@adifim.co.il www.adifim.co.il