תמ"א 38 - תיקון 3

פורסם: 15/08/2012 |תגובות: 0 | צפיות: 213 | Share

תמ"א 38 שינוי 3 (תמ"א 38/3) נכנס לתוקפו במאי 2012.

שינוי 3 מטפל במספר רב של נושאים אשר דרשו טיפול כגון ניוד זכויות במסגרת תמ"א 38, הנחיות בנוגע להיבטים הנדסיים הקשורים בביצוע פרויקט תמ"א 38 ועוד נושאים רבים.

הנושא הבולט ביותר בתמ"א 38/3 הינו מתן תמריץ כלכלי נוסף ע"י מתן אישור להוספת קומה נוספת וע"י כך לאשר תוספת 2.5 קומות במסגרת תמ"א 38.

הסברה הרווחת היא שע"י מתן האישור הנ"ל התווספו 400,000 יח"ד ברחבי הארץ אשר תמ"א 38 הפכה להיות רלוונטית לגביהן.

משפורסמה תמ"א 38, הגורמים המעורבים נתקלו במספר רב של קשיים וחסמים.
בניסיון לפתוח את החסמים שמונעים ביצוע של חיזוק בניינים במסגרת תמ"א 38, הממשלה מפרסמת מעת לעת הוראות חדשות ותיקונים חדשים לחוק התמ"א 38.
 

תמ"א 38 פורסמה לראשונה בחודש מאי 2005. מאז פורסמו ע"י משרד הפנים מספר חוזרים אשר אמורים להקל בביצוע תמ"א 38.
 

בחודש אפריל 2008 פורסם חוזר מנכ"ל משרד הפנים בנושא נוהל ביצוע בקרה הנדסית.
 

בחודש ינואר 2009 פורסם חוזר מנכ"ל משרד הפנים בנושא תוכניות לפי סעיף 23 והיתרים על מנת לסייע במימוש ההקלות אשר ניתנות במסגרת החקיקה המשלימה.
 

בחודש ינואר 2010 פורסם קובץ המכיל הנחיות לעריכת תוכניות לפי סעיף 23 ופורמט בניית תכנית לדוגמה (הנחיות בדבר טיפול בבקשות להיתר עפ"י תמ"א 38).
 

בחודש פברואר 2010 פורסם תיקון 2 לחוק התמ"א (תמ"א 38/2).
 

בחודש יוני 2011 פורסם (להתייחסות הציבור והועדות המחוזיות) תיקון מספר 3 לחוק התמ"א (תמ"א 38/3).
 

מטרת התיקון היא לשנות את התכנית העיקרית בנושאים הבאים:
 

• קביעות הוראות בעניין תוספת זכויות בניה למבנים המיועדים למגורים שניתן להתיר כתמריץ   

  לחיזוק, באופן שונה באזורים שונים של הארץ.
• קביעת הנחיות בנוגע להיבטים ההנדסיים של תוספת בניה על גבי מבנים קיימים.
• קביעת הסדרים תכנוניים לתוספת זכויות בניה במגרש שלא טעון חיזוק כנגד חיזוק מבנה

   שנדרש חיזוקו (ניוד זכויות).
• קביעת הוראות לעניין תוספת מרחבים מוגנים.
• קביעת היחס בין זכויות בניה לפי התמ"א לבין זכויות בניה מתוקף תכנית מפורטת או תוכניות   

   מפורטות שחלות במקום וטרם מומשו.
• קביעת הוראות בעניין חיזוק בהתאם לדרישות התקן, לרבות חיזוק במסגרת ניצול זכויות

  מאושרות.

בחודש אוקטובר 2011 הגישו כל המתנגדים את השגותיהם לתיקון.
חברת אנשי העיר, הגישה השגה באמצעות חטיבת תמ"א 38 והתחדשות עירונית בלשכת המסחר (חטיבה שאנו שותפים לייסודה).
 

עיקרי ההשגה שהוגשה על ידנו:
 

• חלק מרכזי בתיקון מתייחס לתמריצים לביצוע תמ"א 38 בפריפריה. 
  בבואם לעשות מעשה טוב, לדעתנו, המחוקק טעה משמעותית באופן ההגדרה כך שאזורים     

  שלמים בתוך 21 הערים שהוגדרו כערים בביקוש גבוה הפכו ללא כדאיים. 
• שינוי ניסוחים בלשון החוק ובלשון התיקון בנושא זכויות הבניה.
  סגירת ומילוי קומה מפולשת, הגדרה של קומה על הגג, הגדרה של חצי קומה על הגג, ניוד   

  זכויות וכדומה.
• השפעה על תהליך התכנון. חרף העובדה שהחוק קיים כבר כמעט 7 שנים, רשויות מקומיות  

  רבות לא נערכו עדיין להתמודדות עם תוכניות לפי תמ"א 38. הצעתנו היא להוסיף בתיקון

  הגדרה ברורה לתהליכי התכנון והסדרת ההליכים ולחייב את הרשויות לפעול לפי כך.

בעקבות ההשגות שהוגשו, מינתה המדינה חוקר לתוכנית וכל הגופים הוזמנו להציג בפניו את  ההשגות.
 

בסוף פברואר 2012 פורסמו המלצות החוקר ובעקבות כך, פורסמו החלטות ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע). בעקבות המלצותיה של וועדה זו, בוצעו מספר שינויים בנוסחו של שינוי מס' 3 לחוק התמ"א.

 
הנוסח שהוגש למועצה הארצית לתכנון ובנייה שונה מהנוסח המקורי במספר רב של נקודות אך המרכזית שבהן היא העובדה שהושמט הנספח אשר החריג 21 ערים ולא אפשר הוספה של 2.5 קומות בערים אלו.
 

בתאריך ה- 01.05.12 פרסמה המועצה הארצית לתכנון ובנייה את ההודעה הבאה:

"המועצה הארצית לתכנון ובניה בראשות מנכ"ל משרד הפנים, מר עמרם קלעג'י, החליטה להמליץ לממשלה על אישור תמ"א 38 / 3 הקובעת שבמבנה שיחוזק בפני רעידות אדמה ניתן יהיה להוסיף סה"כ עד 2 וחצי קומות של זכויות בניה.
עד כה ניתן היה מכוח התמ"א להגדיל את זכויות הבנייה בקומה נוספת בלבד.
מטרתו של שינוי 3 לתמ"א 38 היא להגדיל את סל הכלים התכנוניים לעידוד חיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה, באמצעות הגדלת זכויות הבניה שיינתנו מכוחה לעד 2 וחצי קומות.

הוספת הקומות תעשה בהתאם לשיקול דעת הרשות המקומית בכפוף לשיקולים הנדסיים ותכנוניים.
לאור התייחסויות שנשלחו מוועדות מקומיות בנושא המועצה מבהירה כי היא מעודדת את הרשויות והוועדות המקומיות לתכנון ולבניה ליזום תכניות לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה שיגדירו אזורי עדיפות לתוספת זכויות בשכונות מסוימות, ולעומת זאת, יגדירו אזורים עם זכויות מופחתות תוך התאמה לתשתיות הקיימות לצרכי ציבור .
המועצה הארצית ציינה כי אישור התמ"א הינו כלי אחד מבין הכלים לעידוד חיזוק מבנים והדגישה כי נדרש לפתח כלים משלימים שאינם תכנוניים עבור שיפור ההערכות לרעידות אדמה, במיוחד באזורים בהם התמ"א אינה אפקטיבית עקב ערכי קרקע נמוכים .
כעת התוכנית תתוקן בהתאם להחלטות המועצה ותועבר לאישור הממשלה.
התוכנית תקבל תוקף רק לאחר אישור הממשלה הצפוי להתקבל בתקופה הקרובה".
 

בסוף מאי 2012 השינוי נכנס לתוקפו.

שינוי מספר 3 לחוק התמ"א (תמ"א 38/3) הינו שינוי מבורך ביותר, אך חשוב להבין שההוספה של 2.5 קומות הינה  לשיקול דעתה של הרשות המקומית ואין מדובר בהנחיה גורפת לכל המדינה.
 

בתל אביב פורסמה בעבר "תכנית הרובעים" אשר מטרתה להגדיר היכן תאושר תוספת של 1.5 קומות והיכן תאושר תוספת של 2.5 קומות. יש להדגיש שגם תכנית זו טרם אושרה.

למידע נוסף - http://www.city-people.co.il/

שאלות ותשובות

שאל שאלה
200 תווים שנותרו
דרג את המאמר הזה
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 קול(ות)
  פידבק
  הדפס
  פרסם מחדש
  מקור המאמר: http://www.reader.co.il/article/121169/תמquotא-38-תיקון-3

  השאר תגובה למאמר זה

  ב-4 בפברואר 2010 תוקן חוק התמ"א בתיקון הידוע כתמ"א 38 תיקון 2. במסגרת תיקון זה הוענקו זכויות הבנייה על פי התמ"א גם בעת הריסת מבנה והקמתו מחדש. עסקה על פי תמ"א 38/2, היא עסקה דומה לעסקת פינוי – בינוי כאשר נוצרת עסקה חוזית בין בעלי הדירות בבניין ישן לבין היזם אשר על פיה מתחייבים בעלי הדירות בבניין להעביר את זכויותיהם בבניין ובמגרש עליו עומד הבניין הישן לצורך הריסתו ובנית בניין חדש תחתיו.

  על ידי: אנשי העירl פיננסים וכספים> נדלןl 15/08/2012 lצפיות: 217

  ע"מ לקדם את ביצוע תמ"א 38 בת"א, החליטה עיריית תל אביב במסגרת החברה העירונית עזרה וביצרון להרים את הכפפה ולנסות לאגד בניינים המעוניינים לבצע תמ"א 38 ולאחר מכן להפנות אותם ליזמים מתאימים באמצעות מכרז.

  על ידי: אנשי העירl פיננסים וכספים> נדלןl 15/08/2012 lצפיות: 200
  יזרסקי, אפשטיין - משרד עורכי דין

  הרבה יזמים וועדי בתים מתכננים לבצע מהלך השקעה על פי תמ"א 38. המטרה של מאמר זה הוא לעזור לאזרח הקטן בטיפים שונים ומגוונים, בכדי להתמודד נכון יותר אל מול היזם ו/או הקבלן כאשר הינו מעוניין לקדם את התוכנית כלפי ביתו. את הטיפים והשאלות העולות מהתוכנית הנ"ל ניתן לקרוא במאמר.

  על ידי: יזרסקי, אפשטיין - משרד עורכי דיןl פיננסים וכספיםl 05/07/2008 lצפיות: 9,038 lתגובות: 2

  סקירה על חיפה - עיר בתנופה. מה מתפתח בעיר הגדולה ביותר בצפון - השכונותף הבתים, הטבע, כל מה שתרצו לדעת על העיר חיפה

  על ידי: דותן הנדלמןl פיננסים וכספים> נדלןl 08/01/2014 lצפיות: 303

  עפ"י רוב, המשפט "זמן שווה כסף" משמעו שהשתהות בקבלת החלטה על מכירה/רכישה עלולה להתברר כיקרת ערך. כלל זה, אינו חל בכל המקרים. כפי שיובהר להלן, לעיתים, למרות הרצון למימוש מהיר של נדל"ן, דווקא פעולה מהירה ואוטומטית של מכר לצד ג', עלולה להתברר ככזו שמחמיצה את הערך הריאלי של הנכסים. אצל מתגרשים (בדומה ליורשים), הרצון ל"פרק את החבילה" ולהיפרד כל אחד לדרכו, יוצרים לחץ לערוך פשרות מסוימות, שמשמעם ויתור על הערך המרבי שניתן להפיק מהנכסים שברשותם.

  על ידי: דני מורl פיננסים וכספים> נדלןl 20/01/2013 lצפיות: 47

  דירות הן שם עבור יחידות מגורים, בדרך-כלל בבתים רבי קומות. אנשים רבים קונים דירות מתוך חשיבה כלכלית לצרכי השקעה

  על ידי: עזרא נכסיםl פיננסים וכספים> נדלןl 23/02/2015

  איך הגיע סובחי טנוס, שהתחיל כפועל בניין פשוט, לרשימת לקוחות נאמנים במיוחד הכוללת את שיכון ובינוי, קבוצת ביג, גב ים וקבוצת א.מ.י יקותיאל?

  על ידי: liranl פיננסים וכספים> נדלןl 16/02/2015
  Yaniv Shiri

  השקענו זמן וכסף כדי ללמוד ולעבור את בחינות רשם המתווכים. ולכן,רגע אחרי שהוצאנו רישיון תיווך ושניה אחת לפני שאנחנו עומדים לפתוח "עוסק מורשה" כמתווך נדל"ן חשוב מאוד שנעצור ונבדוק עם עצמנו איזה מתווך אני רוצה להיות? כשהתחלתי לעסוק בתיווך, זו היתה אחת הדילמות שלי: מסתבר שיש המון סוגי נכסים ויש המון מתווכים. ולכן הטרידה אותי השאלה: האם לתווך את הכל? או להתמקד במה שאני טוב בו?

  על ידי: Yaniv Shiril פיננסים וכספים> נדלןl 15/02/2015

  מידע אודות בחירה מושכלת של השקעות בתחום הנדל"ן. המאמר מראה כיצד לבחור נכון את סוג ההשקעה ומהם האפשרויות השונות להשקעות נדלן

  על ידי: nadlan2mel פיננסים וכספים> נדלןl 23/12/2014 lצפיות: 13

  סקירה אודות השקעות חכמות בתחום הנדלן, כולל סקירה של מגוון אפשרויות ההשקעה דרך חברת נתנאלה ממן.

  על ידי: nadlan2mel פיננסים וכספים> נדלןl 21/12/2014 lצפיות: 13
  Shai Zisman

  במהלך השנים האחרונות ביצעו לא מעט ישראלים מהלך של רכישת נדל"ן בארה"ב. מכיוון שישראל נחשבת למדינה מפותחת, בעלת כלכלה משגשגת יחסית ומאפייני חיים מודרניים הדומים לאלה של ארצות הברית, קל לטעות ולחשוב שגם בתחום של השקעות נדל"ן יש דמיון בין שתי המדינות. למעשה,

  על ידי: Shai Zismanl פיננסים וכספים> נדלןl 24/11/2014 lצפיות: 11
  Shai Zisman

  על רקע יוקר המחיה בישראל ועל רקע מיעוט ההזדמנויות המקומיות לקבל תשואה ראויה על הכסף קיימת אפשרות השקעה מעניינת שכוללת נדל"ן בארה"ב. משקעים רבים השקיעו בשנים האחרונות לא מעט כסף במיזמים אמריקאיים שונים כגון הקמת מגדלי דירות, הקמת מרכזי עסקים, רכישת נכסים מניבים שונים וכן הלאה.

  על ידי: Shai Zismanl פיננסים וכספים> נדלןl 24/11/2014 lצפיות: 12
  Shai Zisman

  לפני שבוחרים קרקע להשקעה, צריך להתבונן על לא מעט היבטים הנוגעים אליה. אולם, עושה רושם שאין כאלה החשובים יותר מאשר המיקום הספציפי בו היא נמצאת. זאת מכיוון שבכוחו של המיקום להגדיר בדיוק את ערכה של הקרקע (ועקב כך, גם ערכם של הנכסים שיוקמו עליה), כמו גם את הביקוש אליה.

  על ידי: Shai Zismanl פיננסים וכספים> נדלןl 23/11/2014 lצפיות: 12

  ע"מ לקדם את ביצוע תמ"א 38 בת"א, החליטה עיריית תל אביב במסגרת החברה העירונית עזרה וביצרון להרים את הכפפה ולנסות לאגד בניינים המעוניינים לבצע תמ"א 38 ולאחר מכן להפנות אותם ליזמים מתאימים באמצעות מכרז.

  על ידי: אנשי העירl פיננסים וכספים> נדלןl 15/08/2012 lצפיות: 200

  ב-4 בפברואר 2010 תוקן חוק התמ"א בתיקון הידוע כתמ"א 38 תיקון 2. במסגרת תיקון זה הוענקו זכויות הבנייה על פי התמ"א גם בעת הריסת מבנה והקמתו מחדש. עסקה על פי תמ"א 38/2, היא עסקה דומה לעסקת פינוי – בינוי כאשר נוצרת עסקה חוזית בין בעלי הדירות בבניין ישן לבין היזם אשר על פיה מתחייבים בעלי הדירות בבניין להעביר את זכויותיהם בבניין ובמגרש עליו עומד הבניין הישן לצורך הריסתו ובנית בניין חדש תחתיו.

  על ידי: אנשי העירl פיננסים וכספים> נדלןl 15/08/2012 lצפיות: 217
  קרדיט המחבר
  קטגוריות מאמרים
  Quantcast