חג שבועות

פורסם: 04/06/2008 |תגובות: 0 | צפיות: 601 | Shareחג השבועות נקרא גם חג "מתן תורה". אך מדוע אינו נקרא חג קבלת התורה? האם בכך מרמז לנו הסיפור המקראי על תהליך שעדיין לא הושלם ועוד עתיד להתרחש, בו נקבל את התורה?
כדי לענות על שאלות אלו ועוד, עלינו להתחקות אחר הרובד הפנימי שבסיפור התנ"כי, כפי שמוסרת לנו אותו חוכמת הקבלה.


החוק הכללי ומימושו
שפת המקרא היא אחת השפות בהן תיארו המקובלים את החוויות שעובר האדם בעת התעלותו הרוחנית. התהליך הרוחני מתאר את הצורה בה, הבורא - החוק הכללי של המציאות, מממש את מחשבת הבריאה, להיטיב לנבראיו.

הבורא נקרא המצב האופטימלי, השלם, המצב הטוב אליו עתיד להגיע הנברא. מטרתו היא פשוטה: להביא את הנברא להשתוות התכונות עמו, ולגרום לו לשלמות. כל פעולותיו הן פועל יוצא ממטרה זו.

על מנת לממש זאת, ברא הבורא את הנברא הפוך ממנו. בעוד שרצון הבורא הוא להשפיע כל טוב וללא תנאים, רצון הנברא הוא לקבל את כל הטוב והעונג לעצמו, בצורה האגואיסטית: "...עייר פרא אדם יולד" (איוב פרק יא' פסוק יב'). רק בעת שהנברא בוחר בצורה חופשית ובלתי תלותית, בתכונת הבורא על פני כל רצונות הנברא ההפוכים לה, הוא יכול ליהנות מהמעמד הנצחי והשלם של הבורא. או אז הוא משיג את מחשבות ופעולות הבורא. הדבר דומה "לציור של הבורא" שהנברא עושה בתוכו.
לא ניתן לקבל את התורה בלי לעבור במצרים
הכוח המתקן את רצון האדם ומעביר אותו מצורתו האגואיסטית לצורת הבורא האלטרואיסטית, נקרא "תורה". תורה מלשון אורה, אור, כמו שכתוב: "..המאור שבה מחזירו למוטב" (מדרש ספרי פרשת יעקוב, הגר"א)

לאחר שתיקן את עצמו מצורתו האגואיסטית לצורת הבורא האלטרואיסטית, מתמלא האדם בתענוג אין סופי, נצחי ושלם. המילוי המורגש בו, נקרא גם הוא: תורה.

כדי שהאדם ירצה להגיע למעמד "מתן תורה" ולתקן את רצונותיו האגואיסטיים, עליו להכיר ברצונות אלו ובטבע האגואיסטי שלו כשליליים. משימה קשה מאוד ללא ספק, מה גם שהאדם לפי טבעו, מרגיש הפוך. שלרצונותיו אין כוונה אחרת מאשר לטובתו. לשם כך הוא עובר תקופה ארוכה ומרה הנקראת "גלות מצרים". במהלך הגלות הוא מגלה כי רצונותיו האגואיסטיים פועלים לרעתו, היינו הוא אינו יכול ליהנות מהם באופן ישיר. למרות שמשתדל למלאם, הוא מתאכזב בגלותו שהם נותרים ריקניים. הסיבה לכך היא, שהתענוג אותו חווה האדם הוא תוצאה ישירה מגודל הרצון, וממידת ההשתוקקות לאותו המילוי. כלומר ככל שירצה האדם מילוי מסוים, כך הוא יוכל ליהנות ממנו כשיקבל אותו. אלא שברגע בו מתחיל להתמלא, הרצון שלו הולך ופוחת. יוצא שהתענוג פוחת עד שנפסק, והאדם נצרך לחפש מילוי גדול יותר. מרדף האדם אחר מילויים המשאירים אותו ריקן, מביא אותו לייאוש ואכזבה הקרויים "מכות פרעה".

הוא מגלה שהאגו המכונה "פרעה", שולט עליו, ואינו מאפשר לו להתמלא. אם כך "פרעה", ו"בני ישראל" הם רצונות הקיימים בתוך האדם. כמו בסיפור, כך גם בפנימיות האדם, ה"פרעה" שבאדם שולט על "ישראל" שבתוכו. "פרעה" מסמל את הרצון האגואיסטי, ו"ישראל", ישר- אל, את הרצון המשתוקק לבורא. שליטת פרעה מתבטאת בכך שכל פעם שמתעורר באדם רצון לצאת ממצריים, קם כנגדו פרעה ומושך אותו חזרה. לאחר מאבקים פנימיים רבים בין השתוקקות האדם לבורא, לבין הטבע האגואיסטי שלו, בורחים בני ישראל מפני שליטת פרעה, ומתחילות ההכנות למעמד הר סיני.
מעמד הר סיני - סדר התיקון
"הר" מלשון הרהורים, "סיני" מלשון שנאה. היינו הרהורי האדם על מידת הרוע שברצון האגואיסטי, המביאים לו שנאה כלפי טבעו.

ישראל" ו"אומות העולם", ולפניהם "פרעה" ו"משה" מסמלים כולם רצונות ותכונות פנימיות בתוך האדם. הראשונים להסכים לקבל את אור התיקון הם הרצונות הזכים יותר שבאדם הקרויים "ישראל". קבלת אור המילוי, שהוא החשוב יותר, נעשית ברצונות העבים שבאדם הנקראים "אומות העולם".

רק לאחר שהרצונות הזכים מתוקנים, יכולים להיתקן ולהתמלא גם הרצונות העבים המכונים "אומות העולם". "משה" היא הנקודה היחידה באדם שמוכנה לעלות ולטפס על ההר - מעל הרהורי האדם ולהידבק בבורא. משה מותיר את ישראל - הספקן, בתחתית ההר. "משה" הוא הכוח שמושך את האדם אל עבר העולם הנאור, הנצחי והשלם. בהמשך יהיה מוכן ישראל לאפשר למשה להוביל אותו לארץ ישראל.


קבלת התורה - חוק שורש וענף
חג השבועות ויחד אתו קבלת התורה מסיימים את התהליך שהתחיל האדם ביציאת מצרים. ספירת העומר, שמתחילה לאחר ליל הסדר, נמשכת שבעה שבועות, מפסח ועד שבועות, סה"כ ארבעים ותשעה ימים. כל יום ויום מארבעים ותשעה הימים, מסמל את התיקון אותו אנו מבצעים על כל בחינה ובחינה באדם. בנשמת האדם ישנן שבע תכונות עיקריות, כנגד שבע ספירות בעולם הרוחני. כל תכונה נכללת משבע תכונות אחרות. כך מגיעים אנו לארבעים ותשע תכונות, או ארבעים ותשע ספירות. כל יום מתקנים את תכונה אחרת ומכינים אותה לקבלת התורה ביום החמישים, הלוא הוא חג השבועות. בקבלת התורה כל הספירות נמצאות במצב מתוקן, מחוברות האחת לרעותה ככלי שלם. או אז ניתן לקבל את התגלות האור בכלי השלם. קבלת האור נקראת: קבלת התורה.   

מסיפורי התנ"ך ניתן ללמוד כי כל המאורעות שהתרחשו במהלך ההיסטוריה הם תוצאה מהתלבשות הרוחניות בתוך הגשמיות. הדבר נובע מהחוק שכל שורש רוחני טוב או רע חייב להתלבש בענף הגשמי לפחות פעם אחת. קבלת התורה היא המעמד בו האדם מרצונו החופשי, מתקן וממלא באור התורה את כל רצונותיו, ה"ישראל" ו"אומות העולם" שבו. יוצא כי למרות שבמעמד הר סיני נמסרה לעם ישראל שיטת התיקון, היא עדיין לא מומשה במלוא הדרה.

תוכנית המסירה נמשכת
מספר שנים לאחר הגעתם של בני ישראל לארץ, החל הרצון לקבל - האגואיזם שבאדם, לגדול. תהליך זה הביא למשבר ולהידרדרות רוחנית בקרב העם. חורבנות בתי המקדש, הראשון והשני, הביאו לגלות של שניים עשר השבטים בין אומות העולם.

הגלות מכשירה את הקרקע לתיקון הכללי של ישראל ואומות העולם. כתוצאה ממנה, מתערבבים הרצונות המכונים "ישראל", ברצונות המכונים "אומות העולם". תהליך התפתחות וגדילת האגואיזם מתרחש במקביל באנושות כולה. הוא מביא עימו דרישה לקדמה. התוצאה היא, התפתחות בתחום החברתי, התרבותי והמדעי, ויחד עמה משברים רבים.

כיום אנו עומדים בפני משבר שונה מכל המשברים אותם חוותה האנושות בעבר. בשונה מקודמיו, הסיבה למשבר, היא חוסר היכולת של האדם למצוא מענה לשאלה העומדת בראש המשבר. הפעם הדרישה איננה למזון, כסף או ידע כבעבר. המילויים הללו נמצאים בגדר הרצון לקבל האגואיסטי של האדם. השאלה שמתבררת עתה עמוקה יותר. היא נוגעת לחיפוש האדם את מקורו, את שורשו. מה מקורו? לשם מה הוא חי? ולאן הוא הולך?

התשובה לשאלות הללו נמצאת מעל למימד החיים בעולם הזה. במידה בה ישכיל האדם לפתוח את עיניו למציאות הנסתרת ממנו כעת, הוא יוכל להבין את חוקי הטבע הכוללים, וכך ילמד גם איך להתייחס נכון לעצמו, לאחרים ולבורא. חוסר קבלת תשובות לשאלות מהותיות אלו, מוליך את האנושות במדרון רצוף מרירות, ריקנות וייאוש. את הביטוי לכך ניתן לראות כיום בכל התופעות השליליות המציפות אותנו. החל מהפונדמנטליזם ההולך ומתגבר, ובעקבותיו הטרור לסוגיו השונים, המשברים הקשים בתחום המשפחה, השימוש ההולך ומתרחב בקצב מדאיג בסמים ובאלכוהול, משברים מדיניים, אקולוגיים וכן הלאה.

זמן קבלת התורה מתחיל בימינו
"ובעת עיקבתא דמשיחא התגברות הרע והעזות והמידות הרעות בהנהגות ראשי ערב רב, נתגלה האור הגנוז מן השמיים ספר הזוהר ואחריהם מר"ן האר"י.ובזה הלימוד מבער הרע שבנפשו. ויזכה לדבק עצמו באור עליון. ויזכה לכל מידות טובות שבעולם" (היכל הברכה דברים דף ר"ח(.

למעשה כל המאורעות שקרו מאז מסירת שיטת התיקון ועד לזמננו אנו, שייכים לתהליך שנקרא השתלשלות "מלמעלה למטה", היינו תוכנית הבורא כלפי הנבראים. תוכנית זו מכשירה את הנבראים לנקודה שממנה והלאה הבחירה להתפתח נמצאת בידיהם. תום הגלות האחרונה, חזרת עם ישראל לארצו, וגילויו של ספר הזוהר, מסמנים תקופה מיוחדת בה מוטל על עם ישראל להיות הראשון לתקן את עצמו, ולאחר מכן להביא את שיטת התיקון ליתר העמים. כך יזכו כל הנבראים לקבל את אור התורה שהוא כל הטוב והעונג שחשב עליהם הבורא במחשבת הבריאה.

תיקון חצות
"ר' שמעון היה יושב ועוסק בתורה, בלילה שבו הכלה, שהיא מלכות, מתחברת בבעלה", ספר הזוהר, כרך א', הקדמת ספר הזוהר, אות קכ"ה (מאמר ליליא דכלא)

שבועות הוא החג בו אנו חוגגים את קבלת התורה מלמעלה. קבלת התורה מלמעלה, אין משמעותה שקיבלנו אותה בפועל. הנתינה צריכה להתממש בנו, ועל ידינו. התורה היא חוק של ההשפעה הכללית הבלתי מוגבלת. רק במידה שאנו נהיה דומים לאותה תכונת ההשפעה, נרגיש את תכונת הבורא כדבר המושלם הטוב הנצחי. עד אז "המאור שבא מחזירו למוטב". האור קודם מחזיר למוטב, ואחר כך ממלא את הנברא ומקנה לו את הרגשת השפע, האהבה, השלמות והנצחיות. את המאור אנו יכולים למשוך רק  על ידי לימוד חכמת הקבלה. אנו לומדים על המצבים המתקדמים שלנו, הקיימים כבר בעולם התיקון. שם אנו נמצאים בכל תפארתנו, במצב המתוקן. על ידי לימוד המצבים שלנו, אנו מושכים את האור המקיף המתקן את האדם. תחילה הוא מאיר לנו מרחוק, ונותן לנו הרגשה עד כמה איננו שייכים לרוחניות. השלב הזה נקרא: הכרת הרע. לפי הרגשת הרע, האדם משתוקק לתקן את עצמו ולהגיע למדרגה קרובה יותר לגמר התיקון, למצב המתוקן.

ישנם סימנים רבים לכך בתוך המנהגים שלנו. אחד הסימנים המובהקים ביותר הוא הלימוד בליל השבועות. בלילה, בחושך, בעת שאנו לא מרגישים עדיין דבר, ונמצאים במצב החשוך ביותר, אנו בכל זאת מתאספים יחדיו "כאיש אחד בלב אחד", ולומדים את חכמת הקבלה כדי לתקן עצמנו ולהגיע לאהבה. המקובלים מסבירים, שממצב של "ואהבת לרעך כמוך", מגיעים  ל"ואהבת את ה' אלוקיך". כך אנו מקבלים את התורה.

המאמר העיקרי שמדבר על כך בזוהר הוא המאמר "ליליא דכלא" - ליל הכלה. הכלה היא "מלכות בעולם האצילות" (העולם הרוחני הגבוה ביותר), ונקראת "כנסת ישראל". היא נקראת כך משום שהיא "כונסת" בתוכה את כל הנשמות, נשמות ישראל. ישר- אל נקרא, כל מי שמשתוקק לאיחוד, לייחוד עם הבורא, עם תכונת ההשפעה. הבורא - הקב"ה, נקרא: ז"א (זעיר אנפין - פנים קטנות) בעולם האצילות.

ר' שמעון בר יוחאי, מחבר הזוהר, מסביר לנו במאמר זה כיצד "המלכות מגיעה לזיווג עם ז"א". "זיווג" בקבלה משמעו כניסה של אור לתוך הכלים. כל הנשמות מגיעות לדרגה כזו שהן משתוות בקומתן ובעוצמתן לדרגת הבורא. היינו לייחוד על ידי השתוות הצורה, על ידי אהבה הדדית, כך שלא יהיה הבדל ביניהם. שניהם - הבורא והנברא - יהיו ככלי אחד שלם. האור, ההרגשה הזו של שלמות ונצחיות, תהיה משותפת ביניהם. כתוצאה מהלילה בלימוד הזוהר מגיעים לשמחה אדירה שבאה כשמגיעים לאור הבוקר. כשמאיר באמת היום. אז מגיע האור הכללי שנקרא "חופה", שהוא מצד אחד מחפה על כל החסרונות, על כל הנשמות, וגם עוטף אותן יחדיו, ואז נעשה כחופה הכללית של ז"א ומלכות, הקב"ה וכל נשמות ישראל. המצב הזה נקרא: גמר התיקון.

לכבוד זה אנו לומדים בליל השבועות. לומדים את מאמר "ליליא דכלא" מספר הזוהר, ומכוונים את עצמנו, שישפיע עלינו האור המקיף הגדול הזה, שיופיע מתוך הרמה האלוהית של גמר התיקון ויתקן אותנו. חג שמח ומלא אור.

כנסו לבלוג האישי של רב לייטמן: "היסטוריה באור חכמת הקבלה"
תיקון ליל שבועות
 

שאלות ותשובות

שאל שאלה
200 תווים שנותרו
דרג את המאמר הזה
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 58 קול(ות)
  פידבק
  הדפס
  פרסם מחדש
  מקור המאמר: http://www.reader.co.il/article/12618/חג-שבועות

  השאר תגובה למאמר זה

  מדוע נוהגים לאכול מאכלי חלב בחג שבועות, למה נהוג ללבוש בגדים לבנים, מה מסמלים עבורנו שבעת המינים ולמה בכלל אין לנו חג שנקרא "חג קבלת התורה"? חג שבועות על פי הקבלה…

  על ידי: קבלה לעםl רוחניות> קבלהl 04/06/2008 lצפיות: 2,609

  חג השבועות , אחד משלושת הרגלים, המסכם את ספירת ימי העומר בא לציין מאורע בעל חשיבות נדירה ויוצאת דופן במעגל החיים היהודי. ללא ספק מדובר באחד החגים החשובים והמכוננים שבתולדות העם היהודי. מעמד הר סיני ומתן תורה לעם ישראל היה מאורע חד פעמי שאין לו אח ורע בכל ההיסטוריה האנושית. על שבועות בקבלה במאמר שלפניכם.

  על ידי: יצחק אהרוןl רוחניות> קבלהl 21/05/2009 lצפיות: 429
  משה שרון

  בחג שבועות אנחנו עוטים על עצמנו את כל הלובן האפשרי – לובשים לבן, אוכלים לבן, מתחתנים כמובן בלבן ולמקפידים שבינינו – גם הופכים את ערב החג ללילה לבן. מה הקשר בין שבועות ללבן? והאם יש קשר בין מתן תורה לבין הצבע הלבן?

  על ידי: משה שרוןl רוחניות> קבלהl 11/05/2010 lצפיות: 430
  ד"ר מור אלטשולר

  השכינה שנתגלתה לבני החבורה של מרן יוסף קארו בליל שבועות 1533 בסלוניקי קראה להם לגאול אותה מהגלות והיא בגאולתה תגאל אותם מגלותם. דגם זה של "לגאול ולהיגאל" עתיד להזין את העליות המשיחיות במשך מאות שנים ולהעניק השראה גם לחלוצי העליות הציוניות, ששמו להם מטרה "לבנות ולהיבנות".

  על ידי: ד"ר מור אלטשולרl רוחניות> קבלהl 12/03/2009 lצפיות: 17,222
  "מודעות" מרכז רוחני לקבלה

  חשוב שננצור בלבנו שישנו תנאי אחד בלתי מתפשר שבלעדיו לא ניתן לקבל תורה ולהתעלות רוחנית, ולא משנה כמה הכנה נעשה:להתנער מהאגואיזם שלנו, ממחיצות הברזל אשר מפרידות ביננו, ולקבל על עצמנו אהבת ישראל שלמה.כמו שאומר האריז"ל שאם אדם רוצה שתפילתו תתקבל, מוטב שיאמר לפני התפילה, "הריני מקבל עלי מצות עשה של 'ואהבת לרעך כמוך' והריני אוהב כל אחד מבני ישראל כנפשי" לפני התפילה.לפני שנגיע אל התיקון של ליל שבועות ואל מעמד מתן תורה של הבוקר, כדאי שנתבונן כל אחד בנפשו פנימה, היכן הוא אוחז באהבת חברים, באהבת ישראל.

  על ידי: "מודעות" מרכז רוחני לקבלהl רוחניות> קבלהl 23/04/2012 lצפיות: 136

  תיקון ליל שבועות בו לומדים כל הלילה תורה, נביאים, כתובים, זוהר ותרי"ג מצוות, נוסד על פי מאמר מן הזוהר המפליג בשבח הנעור בלילה זה ומצפה לשעת קבלת התורה בבוקר.

  על ידי: ד"ר רמי שקליםl רוחניות> קבלהl 19/07/2007 lצפיות: 22,951 lתגובות: 1
  "מודעות" מרכז רוחני לקבלה

  המאמר שופך אור גדול על פנימיות התקופה של ספירת העומר, על הקשיים שבה, על התחושות שעלולות להתעורר,ומחזק אותנו להבין שהכל זה חלק ממסגרת של עבודה וצמיחה רוחנית מכוונת.הדברים לוקטו משיעורים במרכז מודעות.

  על ידי: "מודעות" מרכז רוחני לקבלהl רוחניות> קבלהl 22/04/2012 lצפיות: 214

  תלמידי רבי עקיבא כתוב "וספרתם לכם ממחרת השבת". יש הרבה משמעויות בספירה הזאת. זה ימים שהם ימי דין, אבלות, קטנות. האבל הוא על תלמידי רבי עקיבא שבימים האלה בין פסח לל"ג בעומר נפטרו עשרים וארבעה אלף מהם. מדובר על שבע מאות הלוויות ביום. מדובר בתנאים, זה עוצמה רוחנית אדירה שאבדה לעם ישראל ואנו בוכים את הבכייה.

  על ידי: הרב יובל הכהן אשרובl רוחניות> קבלהl 28/04/2014 lצפיות: 167
  אירי ישראלי-רושין

  מגילת רות, עוסקת בגאולה מן הכאב. היא לוקחת אותנו שלב אחר שלב מטה, עד תחתית תחתיות נבלותו של הכאב האנושי, ומשם אל הגאולה. המגילה עוסקת מעבר מן הכאב אל ההגשמה, דרך עשיית השלום הפנימי עם הכאב הגדול ביותר שקיים בנו - אי קבלת עצמנו.

  על ידי: אירי ישראלי-רושיןl רוחניות> העצמה אישיתl 01/06/2008 lצפיות: 8,483

  מהי הקבלה? מיהו הבורא? לשם מה אנו לומדים קבלה, הכל מתגלה. זוהי תחילתה של צעידה אל עבר האמת. כל אחד יכול ללמוד קבלה, ללא הבדלי דת , גזע ומין, היא פתוחה לכולם, חכמה עתיקה מלפני אברהם אבינו ראשיתה.

  על ידי: נטלי עינבl רוחניות> קבלהl 08/12/2014 lצפיות: 14
  שירה שרווהס

  רבים שואלים אותי : "קוראים לי רז, דן או שי, האם השם שלי קצר מידי ?" "האם השם שלי הוא שם טוב"? התשובה שלי תמיד אותה תשובה: יש ויש.... יש שם מאוזן (טוב) ושם לא מאוזן והכול יחסי, כל דבר לגופו. מהו שם מאוזן? איזון - נוצר כאשר יש שוויון בין שני קטבים, על בסיס של "עזר כנגדו", אנרגיה מנוגדת, משלימה ומוציאה מהכוח אל הפועל. שם מאוזן - הוא שם (פרטי ומשפחה כיחידה אחת) שכולל אותיות שמשלימות אחת את השנייה ועוזרות אחת לשנייה להביא לידי מימוש את תכליתן.

  על ידי: שירה שרווהסl רוחניות> קבלהl 25/11/2014 lצפיות: 22
  שירה שרווהס

  האותיות העבריות הן כלי עתיק ורב עצמה לצורך ריפוי, תיקון ושינוי מצב . יש בכוחן של האותיות לחבר אדם לתובנות ולתדרים שההיגיון האנושי אינו קולט, לנקות וגם להסיר דחפים הרסניים. האנרגיה האגורה באותיות מסירה תחושות קשות, פחדים וחרדות ומסייעת לאדם לממש את עצמו ולחולל שינוי לטובה במצבו. יש בכוחן של האותיות לעורר כוחות של ריפוי וצמיחה ולהפעילן.

  על ידי: שירה שרווהסl רוחניות> קבלהl 05/10/2014 lצפיות: 36
  שירה שרווהס

  הרמח"ל שהיה מקובל גדול ותורת הקבלה היהודית, גורסים שהאותיות העבריות שוכנות בספירות והן מייצרות את "המרכבה". (גוף האדם). הרמח"ל מתייחס לעניין האיזון האנרגטי של הספירות כ- "סידור ראוי / ספירות כתיקונן / מחוברות". לאנרגיה הוא קורא "ההשפעות הנשפעות ממנו (הבורא) או "השפע האלוקי" : "ובהגיע ההשפעות (מהבורא) אל המקבלים בחיבור (בני האדם) - נאמר שהן מחוברות, ובהעדר זה, נאמר שהן בלתי מחוברות. כלומר: כאשר השפע לא מגיע אל הספירות - הן חסומות. ועל דרך זה, יידרש בהן שבירה ותיקון. הפתרון של הרמח"ל - שינוי שם.

  על ידי: שירה שרווהסl רוחניות> קבלהl 30/09/2014 lצפיות: 26
  הרב אדם סיני

  כל אדם, כאשר הוא חי, והוא רוצה לצעוד לנקודת אמת, צריך להכיר את הדרכים והאמצעים שעומדים לרשותו כדי להגיע לאמת. האמת אינה נמצאת בשום מקום, אלא באדם עצמו. כדי להגיע לאותה האמת אדם צריך להתחיל להכיר את עצמו. הוא צריך לפגוש את עצמו בנקודה הפנימית שלו. הדרך של האדם לפגוש את עצמו היא, רק אם הוא יודע לחדור לתוך נבכי נשמתו. המודעות של האדם נותנת לו אפשרות לראות דברים מעבר להתרחשות היומיומית הגשמית, כאשר אדם אוהב לאכול ולשתות ולישון ולדבר דיבור רגיל. כל הדברים הרגילים הם דברים, שאדם פוגש ממילא בחיים. אבל

  על ידי: הרב אדם סיניl רוחניות> קבלהl 29/09/2014 lצפיות: 22
  הרב אדם סיני

  להפצת האמת ישנם טעמים רבים, אך מעל לכולם היא העובדה שנצטווינו לכך ע"י התורה הקדושה והן ע"י בעל הסולם (ראה הקדמה לפמו"מ).

  על ידי: הרב אדם סיניl רוחניות> קבלהl 29/09/2014 lצפיות: 17
  הרב אדם סיני

  "אני יודע בעצמי, שאין בי לא תורה ולא מצוה. לא דעת ולא תבונה. לא צדקה ולא כשרון. לא גמילות חסדים ולא ישרות לבב. אבל אני אוִיל ולא יודע. בער ולא מבין. גזלן ולא נאמן. חייב ולא זכאי. רשע ולא צדיק. רע ולא טוב. וכל מעשה טוב לא עשיתי". מתוך תפילת יום הכיפורים

  על ידי: הרב אדם סיניl רוחניות> קבלהl 29/09/2014 lצפיות: 21
  הרב אדם סיני

  ראש השנה מתקרב ובא, וודאי שהוא חג חשוב לעם ישראל, כחלק מסדרה של חגים: ר״ה, יוה״כ, סוכות ולאחמ״כ שמיני חג עצרת. חגי ישראל הם מעין מסע בזמן בנפש האדם, כאשר האדם צריך לנוע בנפשו ממצב למצב בגלגל השנה, כך שמתקן עצמו בגלגל הספירלה כל פעם יותר ויותר, כך שמתקן את הקשר בינו לבין בוראו. כיצד אדם קובע מה נכון או לא בחייו? מה שמקרב אותו לבורא הוא נכון, מה שמרחיק אותו אינו נכון.

  על ידי: הרב אדם סיניl רוחניות> קבלהl 29/09/2014 lצפיות: 18

  שנו את חייכם, לא את שמכם: אנשים רבים מאמינים ששינוי שמות לפי הקבלה יהפוך את חייהם למאושרים ומלאי משמעות. אך האם זה נכון? על פי חכמת הקבלה האותנטית התשובה היא לא! התאמת "שמות לפי הקבלה" או כל שינוי מלאכותי של שמנו לא יעזור לנו להצליח יותר בחיים. אם ברצוננו לדעת מהו שמנו האמתי - מהו שורש הנשמה שלנו - ולשנות לטובה את מהלך חיינו, עלינו להתעלות להרגשת העולם הרוחני ולגלות אותו שַם.

  על ידי: קבלה לעםl רוחניות> קבלהl 01/06/2009 lצפיות: 12,519

  משה איבגי, שחקן קולנוע, טלוויזיה, תיאטרון וזוכה פרסים רבים בארץ ובחו"ל, מדבר על שאלות קשות, על סיבוב פרסה רוחני ועל עולם חופשי

  על ידי: קבלה לעםl רוחניות> קבלהl 20/05/2009 lצפיות: 711

  נסו לדמיין לרגע את החברה המושלמת: כל בני האדם חיים בשלום ובאחווה זה עם זה, אין עוני, אין מלחמות, אין צבא ומשטר, אין שנאה וניצול ואין פשע וגזענות. חברה שבה כולם תומכים איש ברעהו, חולקים, משתפים, נותנים ואוהבים... נראה לכם מציאותי?

  על ידי: קבלה לעםl חברה וסביבה> אקטואליהl 03/05/2009 lצפיות: 136

  מאז יום העצמאות הראשון של מדינת ישראל כבר עברו 61 שנה, אך השאלה "מה זה בכלל להיות ישראלי?" אקטואלית יותר מתמיד, ולחכמת הקבלה יש תשובה מעניינת במיוחד. יום עצמאות שמח!

  על ידי: קבלה לעםl חברה וסביבה> אקטואליהl 27/04/2009 lצפיות: 301

  המשבר שבו שרויה כיום הכלכלה האמריקאית סוחף את המשק העולמי כולו למיתון ולאף אחד אין פתרון. ההסבר הקבלי למשבר הכלכלי

  על ידי: קבלה לעםl חברה וסביבה> אקטואליהl 08/04/2009 lצפיות: 65

  כולם שמעו על עשר הספירות, אבל רק מתי מעט מבינים במה בעצם מדובר. גלעד שדמון מסביר על עץ החיים הקבלי כמפה של הנשמה בדרכה אל אלוקים

  על ידי: קבלה לעםl רוחניות> קבלהl 17/02/2009 lצפיות: 781

  ספר הזוהר הוא ללא ספק אחד הספרים המפורסמים והמיוחדים במינו שנתחברו. מאז כתיבתו נקשרו לספר הזוהר אלפי סיפורים, והמסתורין האופף אותו אינו יודע גבולות. הקסם סביב ספר הזוהר כה גדול, עד שמיליונים קוראים בזוהר על אף היותו סתום ולא מובן, ומיליונים רבים אחרים חוששים מפניו

  על ידי: קבלה לעםl רוחניות> קבלהl 03/02/2009 lצפיות: 4,299

  איך זה שעם אחד כל כך קטן מצליח לעורר עליו שנאה כל כך גדולה? מה יש בנו היהודים שגורם לרבים לכעוס עלינו? לקבלה יש תשובה ממש לא מסובכת. בידינו המפתח. צריך רק לרצות להכניסו לחור המנעול ולסובב... הבנת תפקידו של עם ישראל כמעין "מתאם" שתפקידו להעביר את השיטה להתעלות מעל האגו לכלל האנושות, מסייעת לנו להבין את השורש לאנטישמיות.

  על ידי: קבלה לעםl חברה וסביבה> אקטואליהl 27/01/2009 lצפיות: 311
  קרדיט המחבר
  קטגוריות מאמרים
  Quantcast