פנסיית חובה ,ייעוץ פנסיוני ואתה

פורסם: 04/02/2007 |תגובות: 0 | צפיות: 34,617 | Share

פנסיה לכל עובד ? האומנם ?

שר האוצר מר הרשזון הודיע בימים האחרונים שהשנה יציג לציבור בישראל גיבוש תוכנית פנסיה חובה שתחול על ציבור העובדים בישראל.

תכנית זו תגובש ע"י אוצר ובגיבושה ישותפו ועדת השרים, שר הביטחון , שר התמ"ת אלי ישי, יו"ר הסתדרות העובדים עופר עיני ונשיא הארגונים הכלכליים שרגא ברוש. הפנסיה תכנית פנסיית חובה זו אמורה חול על כל עובדי ישראל.

עיקרי התכנית :

פנסיית חובה לכל עובד,

אכיפה מוגברת של שכר המינימום,

שיפור הסבסוד של מעונות יום וצהרונים וחלוקה שוויונית של נטל המס הכוללת בחובה, איך לא ? מס הכנסה שלילי אשר ישולם בצורה הדרגתית ממחצית השנה הבאה ועד להשלמת התוכנית בכל אזורי הארץ בשנת 2010.

אין ספק, הצורך באכיפה מוגברת של שכר המינימום בקרב המעסיקים רב , פעולה שתאפשר לוודא כי שכרו של העובד לא יופחת מתחת לשכר המינימום בשל התוספת שיקבל במסגרת מס ההכנסה השלילי.

אין ספק גם שמצב בו לכ- מיליון עובדים בישראל אין פנסיה, דרוש פתרון יצירתי שיכיל בקרבו הן פתרון כולל בנושא הבטחת הפנסיה לכלל הציבור תוך שמירה על עקרונות וועדת בכר בה נקבעו זכויות העובדים הן בייעוץ פנסיוני אובייקטיבי ללא התערבות המעביד, הן בבחירת דרך החיסכון ומקומו ( הגוף והתוכנית בו יופקדו כספי החיסכון ) . אמנם קיימים במשק הסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה שחלים על ענפים שונים במשק אשר מחייבים מחויבים מעסיקים להפריש לחסכון הפנסיוני של עובדיהם

,אך בהסכמים אלה, במרבית המקרים מסלול ודרך הפרשה נקבעו בגוף ההסכם ולעובד לא הייתה אפשרות להחליט על העברתם לגוף שונה תוך התאמת המכשיר הפנסיוני ? ביטוחי לצרכיו האישיים .

כיום, בעקבות ועדת בכר והחקיקה בעקבותיה נקבע "עקרון הבחירה החופשית" של כל עובד את הביטוח הפנסיוני שבו הוא מעוניין (ביטוח מנהלים,קרן פנסיה או קופת גמל) ואת החברה המנהלת של קרן פנסיה, חברת ביטוח או קופ"ג מסוימת .

כמוכן הוטלה אחריות מורחבת וכבדה על נושאי משרה המוגדרים כ"מנהל פעיל, שותף (למעט מוגבל), או בעל תפקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה".

המשמעות הינה כי ניתן להטיל אחריות ישירה על נושא משרה בתאגיד !

קודם הרפורמה,התחלקו המעבידים ל-4 :

חלק מהמעבידים שנהגו לבטח את עובדיהם בהתאם להסכמים הענפיים וחלק המעבידים שפעלו כך מתוך פילוסופיה או הסכמים פרטיים בדרך כלל, במסגרת ספק ביטוח אחד, והעבירו ההפקדות במרוכז לאותו ספק.

כיום, נוצר מצב שבו מעבידים ייאלצו להעביר הפקדות לספקי ביטוח שונים ורבים, כל זאת תוך קשיים טכניים בהעברת הכספים במועד. חלק המעבידים בענפים שבהם השכר נמוך בדרך כלל והעובדים חלשים ? והפרו את ההסכמים. ו

חלק המעבידים שלא הפרישו כספים מכיוון שלא חל עליהם צו הרחבה , הסכם קיבוצי , הסכם פרטי ,לא ראו בהפרשות צורך מוסרי .

כך נוצר מצב בו קרוב למחצית מהשכירים חסרי פנסיה ומרבית "ברי המזל" בעלי תוכניות החיסכון והביטוח הפנסיוני הנותרים , מבוטחים בתוכניות נחותות או לא מתאימות לצרכיהם , שבויים בידי המעבידים וסוכני הביטוח שלהם ,החלטות נגועות בניגוד אינטרסים וחוסר שיקול מקצועי ואינם מודעים לכך .

ברור יש לתת הדעת גם לגבי אוכלוסיית האזרחים בגיל העבודה אשר אינם משתייכים לכוח העבודה. מדובר באוכלוסיה המונה , אשר לא תהיה לה כל הכנסה בזקנתם פרט לקצבת הזקנה מהביטוח הלאומי.


בעבר התנגדה הממשלה להנהגת חובת פנסיה, בין השאר בשל החשש מפני הכבדה על מעסיקים שייאלצו להפריש מדי חודש תשלום, אך הבנה שאנו נמצאים בתהליך של עליית תוחלת החיים , דבר שיחייב עתודות ענק לשימוש לאוכלוסיה בגיל הפרישה הביאה לכך שפעולת קברנטי המשק ובתוספת לחץ מצד ההסתדרות שיזמה וקיימה את תוכניות הפנסיה החל תהליך "פנסיה לכל עובד" להתגלגל.

וכך מאז אישרה הכנסת בינואר 2005 בקריאה טרומית הצעת חוק המחייבת מעסיקים להפריש כסף לקרנות הפנסיה של עובדיהם ומטילה שישה חודשי מאסר על מי שאינו עושה כך ולפני שלושה חודשים הכנסת אישרה בקריאה טרומית הצעת חוק דומה.

משמעות החקיקה במסגרת ועדת בכר והרפורמה :

* אין עוד החוק מאפשר למעסיק לקבוע לעובדיו את צורת החיסכון, חברה מסוימת, גוף מנהל, גורם מרכז, סוכן מטעם המעסיק ולכן :

* צריך המעסיק להיערך בצורה שלא תחשוף אותו לתביעות משפטיות.

* מעביד שלא יאפשר זכות הבחירה או יתנה תשלום לקופה מסוימת או יתנה התניות מסוימות בניגוד לחוק יהיה צפוי לעונשים וקנסות. ועל המעסיק לאפשר לעובד בחירת מוצרים וספקים כרצונו .

זכות העובד לבחירת כל סוג קופת חיסכון פנסיוני , ביטוחי הינה בידי העובד בלעדית וגוברת על כל הסכם קיבוצי קיים המתייחס לספק פנסיוני מסוים.

מכיוון שהחוק החדש מכיר בסוכן הפועל מטעם המעביד כנציג המעביד עלולה בחירתו ע"י המעביד להוות עילה לתביעת המעביד בשל אחריותו כמעסיק - מכוח הסעיפים בחוק הנוגעים לעניין ניגודי האינטרסים.

* העובד זכאי להתייעץ ולהיעזר במומחה אובייקטיבי- יועץ פנסיוני לבחירתו ולערוך שינויים והתאמות לפי החלטתו לרבות עובדים בעלי הסדרים קודמים.

* הקדמת המעסיק לאפשר לעובדיו ייעוץ פנסיוני  אובייקטיבי ובחירת החסכונות והביטוחים הפנסיוניים על ידם תיצור שביעות רצון ויחסי עבודה טובים ותקטין הסיכוי לתביעות כספיות ניכרות בגין אחריות המעסיק .

יש לציין כי כל המידע ההזה, שהינו חיוני ביותר אינו מגיע לצערי לידי העובדים, לכן אינם מודעים ואינם מבקשים את המגיע להם ואלה נותרים במרבית המקרים שבויים בתוכניות ביטוח או פנסיה נחותות אשר הנזק המינימלי יהיה סכום נמוך לעיתים בעשרות אחוזים שיחסך עבורם ליום פרישתם לגמלאות או נזק קטסטרופלי בעת מקרה מוות או נכות .

בעת מקרה כזה תפגע קשות הן המשפחה קשות והן המעסיק במידה ויתבע ע"י השארים , ויגרם גם לו נזק בסכומים גדולים כפיצוי בנוסף לקנסות ועונשים שנקבעו בחוק.

לדוגמא :

פועל במוסך אשר מעבידו מחוייב בחוק להפריש עבורו לתנאים סוצייאלים ואשר בעל המוסך חייבו לבטח עצמו בחברת ביטוח מסוימת , ע"י סוכנן מטעם בעל המוסך ובדרך של ביטוח מנהלים בעת מקרה מוות עלולה למצוא משפחתו עצמה בחוסר כל אפשרות למחיה סבירה .

נאמר שהפועל בן 35 היה מבוטח בביטוח מנהלים בו היה לו כיסוי של 500,000 ? למקרה מוות, בעת פטירתו נותרה אלמנתו בת 32 שני ילדיו בגילאים 3-6 , מכיוון שיתכן שלו ניתנה הזכות לעובד לייעוץ ביטוח מטעמו שבעקבותיו היה בוחר לבטח עצמו בדרך של קרן פנסיה במסלול מתאים יותר אישית למצבו המשפחתי ומעגל חייו .

במצב זה היתה אולי אלמנתו "זוכה" לקבל קצבה חודשית של נאמר 4000 ? שמשמעותה לאורך 20 שנה ( עד הגיעה לגיל 52 בלבד ... ) כ- 2 מילון ? ! ( בהפקדה נושאת ריבית מינימלית לאורך שנים אלו).

הנזק הנובע מההפרש שאבד הינו כ- מיליון וחצי ש"ח !

ואז תיתכנה שתי אופציות:

האחת - עקב אי ידיעת החוק והזכויות המוקנות בו תאלץ משפחת העובד לחוות חיי חוסר עד עוני.

השניה- תביעת המעסיק אשר תמשך זמן רב ושימוש במשאבים כספיים עד לפסיקה אשר תחייב את המעסיק לשלם הן את הנזק והן את הקנסות שנקבעו בחוק.

בכדי למנוע מצב זה מומלץ לעובד הדואג לעתידו ויישום זכויותיו לפעול עפ"י חמשת הצעדים הבאים:

- לבקש מהמעביד עותקי פוליסות ביטוח חיים / קרנות פנסיה או כל מסמך בנושא ביטוח וקופות גמל שברשותו כולל מסמכי ההצעה המקוריים עליהם חתם העובד בעת עריכתם.

- לערוך שיחה עם המעביד ולבקש הסכמתו העקרונית לעריכת שינויים בביטוחים אלה ע"י גוף שאינו מטעם המעביד ואינו משמש כסוכן הביטוח שלו.

- ליזום שיחה בין מעבידו לבין משרד העוסק בייעוץ ביטוח אובייקטיבי , שאינו עוסק בשיווק ביטוחים. בשיחה שכזו תתברר למעביד העובדה שהינו חשוף הן לתביעות, הן לעונשים וקנסות ובעיקר שהעמידה בחוק אינה נוגדת האינטרס שלו כמעסיק , אלא בהחלט משרתת גם את צרכיו.

- במידה והמעביד אינו מוכן לאפשר שינויים או אין נכונות מצידו להיפגש עם גוף כנ"ל , רצוי שהעובד יפנה לגוף כזה אשר ישלח למקום העבודה חומר אודות החוקים החדשים ומשמעותם ( החומר לא ישלח מטעם העובד בכדי לא לפגוע ביחסים בינו לבין המעביד) , עצם החשיפה לסיכון שתובא לידיעת המעסיק , סביר שתגרום לעובד לקבל מלוא זכויותיו בנושא זה .

- במקרה חמור של התעלמות המעסיק , לפנות לבי"ד לעבודה / לארגון העובדים או לחברה העוסקת בייעוץ פנסיוני המעמידה לרשות עובדים גם שירותי משפטנים המתמחים בתחום זה .

. נכון הכוונות טובות , כאשר בעבר החליט מעביד להעסיק עובדים בשכר נמוך,מינימום או קרוב לכך, היה מדובר בדרך כלל בעובדים זמניים או בעלי כישורים והכשרה מוגבלים..

המעביד כאיש עסיקים עשה ויעשה תמיד את החשבון הנכון וחישוב הכדאיות בתשלום לעובדים אלה ,המידה והמדינה תחייב אותו להפריש כסף לחסכון פנסיוני , מה שיקרה הוא שהמעביד יקבע שכר נמוך יותר לעובדים, יצמצם את מספרם , יסגור העסק עקב אי-כדאיות או יפנה לייבוא או ייצור במזרח .

גם הטענה כי ההפרשה של העובד תיעשה מסכום הכסף שיקבל כמס הכנסה שלילי לא תעמוד במבחן המציאות משום שלא כל העובדים יקבלו מס הכנסה שלילי. וכן משום ששוב המעביד ידע לחשב את התוספת ולהפחיתה מהשכר המוצע .

הפתרון סבוך , מורכב מהבסיס הרעוע בו יש להשקיע המשאבים כך שלא נאלץ בעתיד להתמודד עם פתרונות מלאכותיים ובלתי מעשיים.

חינוך,חינוך ושוב חינוך ! השקעה בתחום זה הן בהכשרה מקצועית הן ובחינוך לערכים הן בלימוד והכנה לקראת חיים יצרניים וכלכליים, מודעות לצורך של החסכון הפנסיוני לטווח ארוך, ניהולו בצורה מקצועית ,החשיבות בהסתייעות בייעוץ פנסיוני לימוד הזכויות הכלכליות לצד החובות האזרחיות , אלה הם המהלכים שיביאו לנו הישועה ואם לו לנו, לבנינו ונכדנו.

שאלות ותשובות

שאל שאלה
200 תווים שנותרו
דרג את המאמר הזה
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 1 קול(ות)
  פידבק
  הדפס
  פרסם מחדש
  מקור המאמר: http://www.reader.co.il/article/1275/פנסיית-חובה-ייעוץ-פנסיוני-ואתה

  השאר תגובה למאמר זה

  העתיד מטבע הדברים הוא דבר רחוק מאוד. תמיד שאנחנו מדברים על העתיד שלנו אנחנו חושבים על עוד עשר או עשרים שנה. כאשר אנחנו מדברים וחושבים על העתיד שלנו אנחנו צריכים לקחת בחשבון שיהיה יום בו נצא לפנסיה. כאשר נהיה בגיל פנסיה לא נוכל לעבוד ונצטרך לחיות מכספי הפנסיה שלנו או מחסכונות שחסכנו. פתרונות לפרישה יוכלו לאפשר לנו ליהנות מחיי פנסיה עשירים ומהנים מאוד, בהם נטייל ונחיה את החיים הטובים. הפתרון שלנו לפנסיה צריך להיות מותאם לנו בצורה אישית והוא צריך להיות חכם ומשתלם לאורך שנים רבות.

  על ידי: נדבl ביטוח> ביטוח פנסיוניl 03/08/2014 lצפיות: 19

  בתאריך 30/12/13 רואיינתי ע"י סטודנט שלי עבור עבודה סימינריונית שלו בנוגע לענף הביטוח הפנסיוני. להלן השאלות והתשובות מראיון זה:

  על ידי: יובל פנקסl ביטוח> ביטוח פנסיוניl 04/01/2014 lצפיות: 115
  שי שפט

  נבחין בין הטבות מס למי שמוגדר "עמית מוטב" ובין הטבות מס למי שמוגדר "עמית שאינו מוטב" .

  על ידי: שי שפטl ביטוח> ביטוח פנסיוניl 01/11/2013 lצפיות: 267

  ההמלצות של יועץ פנסיוני מקצועי, נועדו לשפר את גובהה של כל פנסיה. רצוי כי יועץ ההשקעות לא יתנבא לחזות תוצאות בהצלחה של שוק ההון על פי נתוניו הקודמים.

  על ידי: שאולl ביטוח> ביטוח פנסיוניl 23/10/2013 lצפיות: 1,005

  במידה והינך מעסיק עובד זר, עליך לדעת כי, כל עובד זר המועסק בישראל זכאי לתשלום בגין זכויות סוציאליות בהתאם לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991. כמו כל עובד בישראל, גם העובד הזר זכאי להפרשת כספים בגין רכיב של פנסיה ופיצויי פיטורין. נכון להיום, אין הבדל בין עובדים המועסקים בתחום החקלאות או הסיעוד או עובדים המועסקים במסעדות אתניות – לגבי כולם חלה חובה בחוק לשלם פנסיה ופיצויי פיטורין ללא יוצא מן הכלל.

  על ידי: אודי ביגl ביטוח> ביטוח פנסיוניl 22/10/2013 lצפיות: 172

  לאור השינויים בענף הביטוח הפנסיוני האם ניתן להמשיך ולהתפרנס בכבוד. ענף הביטוח הפנסיוני עובר בשנים האחרונות שינויים רגולטורים רבים שבעקבותם מתקיימת שחיקה רבה בפרנסה מהעיסוק בביטוח, האם עדיין ניתן להתפרנס מתחום זה?

  על ידי: יובל פנקסl ביטוח> ביטוח פנסיוניl 17/08/2013 lצפיות: 130
  דני טל

  וועדת הכספים דנה במגבלות על הריכוזיות במשק הישראלים, האם זו חזרה על שגיאות וועדת בכר, האם סוף סוף יגלו את הכסף מתחת לפנס, האם ישכילו חברי הוועדה הפעם להבין להיכן הולכים לאיבוד מליארדי שקלים. האם סוף סוף ייחושקו הטייקונים וכל רכישת או שינוי בהפקדות לביטוח פנסיוני או ביטוחי יחייבו ייעוץ פנסיוני בלתי תלוי והאם בכך תלויה שרידותה של קופת המדינה

  על ידי: דני טלl ביטוח> ביטוח פנסיוניl 16/06/2013 lצפיות: 32
  דני טל

  המאמצים של אגף שוק ההון במ. האוצר להגברת המודעות של ציבור החוסכים והמבוטחים בתוכניות ביטוח, פנסיה וגמל לגבי עתידו והחשיבות בניהול מושכל של מיגון ביטוחי משפחתי כולל "ביטוח נגד עוני" לאחר הפרישה נמשכים לאורך שנים. מאז 2005 מועד תחילת חוק שירותים פיננסיים הפרדה בין ייעוץ פנסיוני לשיווק ומכירת מוצרי ביטוח ופנסיה פועל המפקח לקידום המודעות והבנה של הציבור בדבר החסכונות הפנסיוניים ולכן פרסם טיוטה בנושא מבנה הדוחות השנתיים של גופי הביטוח הפנסיה והגמל.

  על ידי: דני טלl ביטוח> ביטוח פנסיוניl 12/06/2013 lצפיות: 32
  דני טל

  וועדת הכספים דנה במגבלות על הריכוזיות במשק הישראלים, האם זו חזרה על שגיאות וועדת בכר, האם סוף סוף יגלו את הכסף מתחת לפנס, האם ישכילו חברי הוועדה הפעם להבין להיכן הולכים לאיבוד מליארדי שקלים. האם סוף סוף ייחושקו הטייקונים וכל רכישת או שינוי בהפקדות לביטוח פנסיוני או ביטוחי יחייבו ייעוץ פנסיוני בלתי תלוי והאם בכך תלויה שרידותה של קופת המדינה

  על ידי: דני טלl ביטוח> ביטוח פנסיוניl 16/06/2013 lצפיות: 32
  דני טל

  המאמצים של אגף שוק ההון במ. האוצר להגברת המודעות של ציבור החוסכים והמבוטחים בתוכניות ביטוח, פנסיה וגמל לגבי עתידו והחשיבות בניהול מושכל של מיגון ביטוחי משפחתי כולל "ביטוח נגד עוני" לאחר הפרישה נמשכים לאורך שנים. מאז 2005 מועד תחילת חוק שירותים פיננסיים הפרדה בין ייעוץ פנסיוני לשיווק ומכירת מוצרי ביטוח ופנסיה פועל המפקח לקידום המודעות והבנה של הציבור בדבר החסכונות הפנסיוניים ולכן פרסם טיוטה בנושא מבנה הדוחות השנתיים של גופי הביטוח הפנסיה והגמל.

  על ידי: דני טלl ביטוח> ביטוח פנסיוניl 12/06/2013 lצפיות: 32
  דני טל

  החלטת הפקח לאסור על חברות הביטוח לשווק פוליסות ביטוח מנהלים עם הבטחת מקדמי קצבה, לחלק מהחוסכים שטרם מלאו להם 55 שנים החל מ- 1/2013 לא הייתה הפתעה לחלק מהיועצים הפנסיוניים הותיקים. המפקח על הביטוח היגיע כנראה לאותה מסקנה שאליה הגיעו חלק מהיועצים בתאגידי ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי שמנעו מחלק מלקוחותיהם הסיכון שבהליכה שבי אחר הבטחות הנשענות על קנה רצוץ.

  על ידי: דני טלl ביטוח> ביטוח פנסיוניl 13/09/2012 lצפיות: 1,437
  דני טל

  החלק של כספי הפיצויים בתוך החיסכון הפנסיוני אינו נחשב כחלק מהחיסכון הפנסיוני וכל אדם יכול להחליט האם למשוך את כספי הפיצויים מידית עם פרישתו לפנסיה או בעת שהוא מחליף מקומות עבודה, עובר להיות עצמאי ועוד. במקרים רבים עושים עובדים את פעולת המשיכה ולכן קיימת הערכה כי רק כ- 60-80% מכספי הפיצויים נותרים בחיסכון המבוטח עד גיל פרישה, ייעוץ פנסיוני אוביקטיבי בזמן עשוי לנטרל הנזק. חקיקה תועיל בודאי!.

  על ידי: דני טלl פיננסים וכספים> פיננסים וכספים - כלליl 09/02/2012 lצפיות: 67
  דני טל

  הצעד של סגירת הקרנות הותיקות למצטרפים חדשים לא פתר את בעיית הגירעונות, והוא שימש רק לבלימת התרחבותה. על מנת להתגבר על הגירעונות ההולכים וגדלים היה צורך לבצע רפורמה. בתאריך 1.10.2003 נכנס לתוקפו הסדר התקף לכל קרנות הפנסיה הותיקות הגירעוניות, שעיקריו: - מינוי מנהל מיוחד - קביעת תקנון אחיד לכולן (השוואת תנאים)

  על ידי: דני טלl ביטוח> ביטוח פנסיוניl 18/01/2012 lצפיות: 442
  דני טל

  רפורמה בכל הקשור לקרנות הפנסיה. בשנה זו סגרה הממשלה את כל קרנות הפנסיה למצטרפים חדשים, בעקבות המלצות "ועדת פוגל" אשר המליצה על עריכת צעדים דרסטיים לאור הגירעונות האקטואריים של הקרנות. כלומר, ההתחייבויות הממוצעות של הקרנות, לעמיתים, היו גדולות בהרבה מנכסיהן. כדי לאפשר ביטוח פנסיוני למצטרפים חדשים, נפתחו קרנות פנסיה חדשות. להלן חלק מעבודות מתחי ייעוץ פנסיוני בפורשור מומחים.

  על ידי: דני טלl פיננסים וכספים> שוק ההוןl 18/01/2012 lצפיות: 117
  דני טל

  בפורשור מומחים תאגיד ייעוץ פנסיוני מקבלים מתמחים עבודות לאימון לקראת קבלת רישיון ייעוץ פנסיוני, על היועץ הפנסיוני המתמחה ללמוד בין היתר ניתוח צרכים לפני בחירת מכשירים פנסיוניים מתאימים. להלן דוגמא לעבודה שהוגשנ ע"י יועץ פנסיוני מתמחה

  על ידי: דני טלl פיננסים וכספים> פיננסים וכספים - כלליl 18/01/2012 lצפיות: 182
  דני טל

  הסבר על "מהו ביטוח"? אנחנו משלמים מדי חודש לחברת הביטוח כדי לקבל את הזכות להשתמש בכסף שלהם במידה וקרה לנו משהו שסיכמנו עליו. אבל, רוב הסיכויים שהמקרה לא יקרה – איך אנחנו יודעים זאת? - אחרת חברות הביטוח היו פושטות רגל. הן יודעות לחשב היטב את הסיכונים ולתמחר בהתאם את הפרמיות. לכאורה זה אומר שאנחנו משלמים לחינם, אבל זה כמובן לא מדויק...ולכן יבחן במהלך ייעוץ פנסיוני שהוזמן.

  על ידי: דני טלl פיננסים וכספים> שוק ההוןl 23/12/2011 lצפיות: 83
  קרדיט המחבר
  קטגוריות מאמרים
  Quantcast