מחשבון ריבית לחישוב חוק פסיקת ריבית והצמדה

16/07/2008 • על ידי • 110,940 צפיות

חברת מ.א. בקרה וניהול בע"מ המתמחה בחישוב ריבית ובדיקת בנק מזמינה אתכם להיכנס לאתר ולעשות שימוש במחשבון חדש המצטרף בימים אלה לרשימת מחשבוני הריבית הקיימים של החברה.

באמצעות מחשבון ריבית החדש,  תוכלו לבצע ולבדוק חישובי וריבית והצמדה מדויקים על סכומי חוב בש"ח, הן לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה (לפני פס"ד) והן לפי חוק ההוצל"פ (אחרי פס"ד).

חשיבות הבדיקות שיש לערוך בנושא זה, עולה מדבריו של כבוד ראש ההוצאה לפועל בירושלים נמרוד פלקס בהחלטה מיום 29/01/08, בה הוא דן בשאלה, כיצד יש לקבוע את שיעור הריבית המתווספת על קרן החוב הנקובה בשטר, המוגש לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל.

כפי שעולה מההחלטה, הרי שאופן החישוב הנהוג בתיקי ההוצאה לפועל, אשר נפתחו לשם ביצוע שטרות, אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הדין ומוטה לרעת החייבים.

ועוד נאמר בהחלטה, שבעוד שעפ"י סעיף 81א(א) לחוק ההוצאה לפועל יש להוסיף לקרן החוב הנקובה בשטר ריבית והצמדה ותו לא, הרי שבחישובי ההוצאה לפועל, נוספת לקרן החוב, ריבית פיגורים בטרם מועד.

למיטב הבנתו של כבוד ראש ההוצאה לפועל, מקור החישוב השגוי הוא, אי עדכון מחשב ההוצאה לפועל בתיקונים שחלו בחוק ההוצל"פ ובחוק הריבית, לאור תיקון מספר 8 לחוק הריבית.

מוסיף ואומר כבוד ראש ההוצאה לפועל נמרוד פלקס... "הוספת רכיב ריבית הפיגורים, מקום שאין לעשות כן על פי דין, הוביל במהלך השנים לחיוב יתר של החייבים, בשיעור העולה לעיתים אף פי שלושה על השיעור הקבוע בדין".

"מתי אם כן יש להוסיף לקרן החוב הנקוב בשטר גם ריבית פיגורים ? לטעמי יש לעשות כן בחלוף פרק הזמן הקבוע בדין לשם הגשת התנגדות לביצוע שטר ובאם הוגשה התנגדות, אזי לאחר דחייתה, או לאחר שניתן פסק דין המקבל את התובענה על השטר."...

בסיום החלטתו אומר כבוד ראש ההוצאה לפועל בירושלים " מן הראוי שהאחראים על העניין בהנהלת בתי המשפט יפעלו לשם התאמת חישובי מחשב ההוצאה לפועל להוראות הדין. שכן, הציבור הרחב מסתמך על חישובי מערכת ההוצאה לפועל תוך הנחה, כי החישובים הללו עולים בקנה אחד עם הוראות הדין."
 

אודות כותב המאמר

מ.א. בקרה וניהול 1987 בע"מ

חברת מ.א בקרה וניהול בע"מ מתמחה בחישובי ריבית ובדיקת חשבונות בנקים.
החברה הוקמה בשנת 1987 ומספקת חוות דעת פיננסיות לצרכים משפטיים ובכלל זה עדויות מומחה בבתי המשפט. כתבות ופסקי דין נוספים בקרו באתר הבית שלנו : www.mabakara.co.il

מאמרים קשורים

פרסומת

מאמרים אחרונים בנושא דיני בנקאות