מחשבון ריבית לחישוב חוק פסיקת ריבית והצמדה

פורסם: 16/07/2008 |תגובות: 0 | צפיות: 110,373 | Share

חברת מ.א. בקרה וניהול בע"מ המתמחה בחישוב ריבית ובדיקת בנק מזמינה אתכם להיכנס לאתר ולעשות שימוש במחשבון חדש המצטרף בימים אלה לרשימת מחשבוני הריבית הקיימים של החברה.

באמצעות מחשבון ריבית החדש,  תוכלו לבצע ולבדוק חישובי וריבית והצמדה מדויקים על סכומי חוב בש"ח, הן לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה (לפני פס"ד) והן לפי חוק ההוצל"פ (אחרי פס"ד).

חשיבות הבדיקות שיש לערוך בנושא זה, עולה מדבריו של כבוד ראש ההוצאה לפועל בירושלים נמרוד פלקס בהחלטה מיום 29/01/08, בה הוא דן בשאלה, כיצד יש לקבוע את שיעור הריבית המתווספת על קרן החוב הנקובה בשטר, המוגש לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל.


כפי שעולה מההחלטה, הרי שאופן החישוב הנהוג בתיקי ההוצאה לפועל, אשר נפתחו לשם ביצוע שטרות, אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הדין ומוטה לרעת החייבים.

ועוד נאמר בהחלטה, שבעוד שעפ"י סעיף 81א(א) לחוק ההוצאה לפועל יש להוסיף לקרן החוב הנקובה בשטר ריבית והצמדה ותו לא, הרי שבחישובי ההוצאה לפועל, נוספת לקרן החוב, ריבית פיגורים בטרם מועד.

למיטב הבנתו של כבוד ראש ההוצאה לפועל, מקור החישוב השגוי הוא, אי עדכון מחשב ההוצאה לפועל בתיקונים שחלו בחוק ההוצל"פ ובחוק הריבית, לאור תיקון מספר 8 לחוק הריבית.

מוסיף ואומר כבוד ראש ההוצאה לפועל נמרוד פלקס... "הוספת רכיב ריבית הפיגורים, מקום שאין לעשות כן על פי דין, הוביל במהלך השנים לחיוב יתר של החייבים, בשיעור העולה לעיתים אף פי שלושה על השיעור הקבוע בדין".

"מתי אם כן יש להוסיף לקרן החוב הנקוב בשטר גם ריבית פיגורים ? לטעמי יש לעשות כן בחלוף פרק הזמן הקבוע בדין לשם הגשת התנגדות לביצוע שטר ובאם הוגשה התנגדות, אזי לאחר דחייתה, או לאחר שניתן פסק דין המקבל את התובענה על השטר."...

בסיום החלטתו אומר כבוד ראש ההוצאה לפועל בירושלים " מן הראוי שהאחראים על העניין בהנהלת בתי המשפט יפעלו לשם התאמת חישובי מחשב ההוצאה לפועל להוראות הדין. שכן, הציבור הרחב מסתמך על חישובי מערכת ההוצאה לפועל תוך הנחה, כי החישובים הללו עולים בקנה אחד עם הוראות הדין."
 

שאלות ותשובות

200 תווים שנותרו
שאל שאלה
דרג את המאמר הזה
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 8 קול(ות)
  פידבק
  הדפס
  פרסם מחדש
  מקור המאמר: http://www.reader.co.il/article/14435/מחשבון-ריבית-לחישוב-חוק-פסיקת-ריבית-והצמדה

  השאר תגובה למאמר זה

  כל עסקה שקושרה לנדל"ן עשויה להיות משתלמת ועם זאת אחת שאינה כזאת. כיוון שהאדם הממוצע אינו מחזיק בידע הנחוץ על מנת לבדוק את ההזדמנות ולבחון אותה בעין מקצועית, לא פעם יש צורך לפנות אל שמאי מקרקעין. שמאי מקרקעין איכותי יכול \

  על ידי: משהl חוק ומשפט> דיני בנקאותl 08/06/2014 lצפיות: 14
  משרד עורכי דין מלכא ושות'

  מאמר בתחום ההוצאה לפועל המסביר לזוכים ו/או לנושים השונים על דרכי פעולה לגביית החובות.

  על ידי: משרד עורכי דין מלכא ושות'l חוק ומשפט> דיני בנקאותl 11/03/2014 lצפיות: 26
  משרד עורכי דין מלכא ושות'

  מאמר זה בא לפרט את הליך הסדרת החובות תוך הסבר משפטי מקיף אודות נושא זה והיבטיו המשפטיים.

  על ידי: משרד עורכי דין מלכא ושות'l חוק ומשפט> דיני בנקאותl 11/03/2014 lצפיות: 20
  משרד עורכי דין מלכא ושות'

  בקשת פשיטת רגל יכולה להיות מוגשת הן על ידי נושה של החייב והן על ידי החייב עצמו. הבקשה מוגשת על יסוד מעשה פשיטת רגל שביצע החייב, המהווה למעשה את העילה לבקשה.

  על ידי: משרד עורכי דין מלכא ושות'l חוק ומשפט> דיני בנקאותl 15/02/2014
  משרד עורכי דין מלכא ושות'

  לרשותכם מאמר מקיף על נושא תשלום מזונות בהליך פשיטת רגל בתחום פשיטות רגל בישראל.

  על ידי: משרד עורכי דין מלכא ושות'l חוק ומשפט> דיני בנקאותl 15/02/2014 lצפיות: 20
  משרד עורכי דין מלכא ושות'

  מאמר שמגיע לפרט בהרחבה את אותו הנושא שעולה פעמים רבות במשרדנו בהתאם להצעות חייב בפשיטת רגל לנסות ולהציע הסדר נושים עוד בטרם יוכרז אותו חייב או חייבת במטרה לסיים את ההליך במהירות כדוגמא כאשר מוגשות מס' מועט של תביעות חוב ירצה אותו אדם כי יחד עם הכרזתו בהליך הסופי יופטר גם מחובותיו.

  על ידי: משרד עורכי דין מלכא ושות'l חוק ומשפט> דיני בנקאותl 15/02/2014 lצפיות: 29
  משרד עורכי דין מלכא ושות'

  במקרה שהחייב נפגע או לא מרוצה מהחלטת ראש ההוצאה לפועל או בית משפט, והוא מעוניין לערער על ההחלטה, הוא יכול לעשות זאת ולהגיש לבית המשפט בקשה לעיכוב הליכים או ביטול הליכים.

  על ידי: משרד עורכי דין מלכא ושות'l חוק ומשפט> דיני בנקאותl 11/02/2014 lצפיות: 41
  משרד עורכי דין מלכא ושות'

  פסק דין הצהרתי הינו פסק דין שמטרתו להצהיר על קיומה של זכות מסוימת ולתת לה תוקף משפטי. במסגרת פסק הדין הצהרתי, רשאי בית המשפט לתת סעד הצהרתי, גם בנסיבות בהן יסודות התביעה לא הוכחו במלואם.

  על ידי: משרד עורכי דין מלכא ושות'l חוק ומשפט> דיני בנקאותl 11/02/2014 lצפיות: 72

  כיצד יש לחשב ריבית הסכמית כאשר ישנו סעיף בהסכם הקובע כי כל פיגור בתשלום יצבור ריבית בהתאם לריבית החח"ד חובה /חריגה הנהוגה בבנק

  על ידי: מ.א. בקרה וניהול 1987 בע"מl חוק ומשפט> דיני בנקאותl 22/06/2010 lצפיות: 3,332

  בית המשפט: היות והבנק לא יידע את כל הלווים כי ללווה הראשית אין ביטוח חיים, הבנק ישיב ללווים את כל הסכומים ששולמו לו לאחר מותה של הלווה הראשית ויתרת ההלוואה תבוטל

  על ידי: מ.א. בקרה וניהול 1987 בע"מl חוק ומשפט> דיני בנקאותl 27/10/2009 lצפיות: 98

  מחשבוני המולטי החדשים באתר מ.א. בקרה וניהול מאפשרים ביצוע חישובי ריבית לרשימות סכומים בחובה ובזכות בחישוב אחת

  על ידי: מ.א. בקרה וניהול 1987 בע"מl פיננסים וכספים> בנקאותl 01/10/2009 lצפיות: 7,011

  בפסק דינו של ביהמ"ש המחוזי בחיפה נקבע כי את תגמולי המל"ל אשר מנוכים מסכום הפיצוי הסופי, יש לשערך (באמצעות תוספת הצמדה וריבית) ממועד קבלתם ועד למועד מתן פסק הדין.

  על ידי: מ.א. בקרה וניהול 1987 בע"מl חוק ומשפט> תקצירי פסדl 22/09/2009 lצפיות: 5,626

  כאשר מעוכב ביצוע פסק הדין ומלוא החוב הפסוק מופקד בקופת בית המשפט – אין צורך עוד להמריץ את החייב לבצע את התשלום. היינו, משמילא החייב אחר החיוב, הוציא את הסכום מרשותו והפקידו בקופת בית המשפט, אין מקום לחייבו גם בריבית על סכום זה.

  על ידי: מ.א. בקרה וניהול 1987 בע"מl חוק ומשפט> תקצירי פסדl 01/09/2009 lצפיות: 269

  ביהמ"ש העליון קבע כי יש להשיב את העיקולים הזמניים אשר הוטלו על נכסי החברה הנתבעת, הגם שתביעת בנק מזרחי כנגדה נדחתה בביהמ"ש המחוזי

  על ידי: מ.א. בקרה וניהול 1987 בע"מl חוק ומשפט> דיני בנקאותl 03/08/2009 lצפיות: 552

  בית המשפט המחוזי אישר פסק בורר מתוקן בו נקבע כי שיעור הריבית בו חויב הפיגור בהלוואה יהיה בהתאם למוסכם בהסכם על פי חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, , זאת לאחר שהורה לבורר לתקן את פסק הבורר שקבע כי פיגור בהחזר ההלוואה יחויב לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה

  על ידי: מ.א. בקרה וניהול 1987 בע"מl חוק ומשפט> תקצירי פסדl 23/07/2009 lצפיות: 209

  ביהמ"ש המחוזי בירושלים קבע ,כי במקרה בו הסכם מקרקעין אינו קובע מנגנון לחישוב ריבית והצמדה, יש לחשב את הריבית עפ"י חוק פסיקת ריבית והצמדה.

  על ידי: מ.א. בקרה וניהול 1987 בע"מl חוק ומשפט> מקרקעיןl 07/07/2009 lצפיות: 289
  קרדיט המחבר
  קטגוריות מאמרים
  Quantcast