אלו נסיבות יחשבו "הרעה מוחשית" בתנאי העבודה ?

פורסם: 20/02/2007 |תגובות: 0 | צפיות: 12,181 | Share

הרעה מוחשית בתנאי עבודה
בדרך-כלל, יחסי עובד-מעביד באים אל קיצם מרצונם של העובד או המעביד. לעיתים, יחסים אלו מסתיימים בטונים לא נעימים, עקב חוסר שביעות רצון מצד העובד.
כידוע, במקרה של פיטורים מגיע לעובד פיצויי פיטורים, ואם העובד התפטר מרצונו לא מגיעים לו פיצויים אלה. אך ישנם מקרים בהם העובד מתפטר ובכל-זאת, עקב הנסיבות המיוחדות, נחשב הדבר כאילו הוא פוטר, על כל המשתמע מכך.
כך למשל קורה אם עובד התפטר עקב "הרעה מוחשית" בתנאי עבודתו.
חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג – 1963 קובע בס' 11 כך:
"11(א) התפטר עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים."
השאלה הנשאלת היא: אלו נסיבות יחשבו "הרעה מוחשית" בתנאי העבודה ?
מספר פסקי-דין בבתי-הדין לעבודה עסקו בענין בזמן האחרון. שם הוזכרו פסקי-דין עקרוניים של בית-הדין הארצי לעבודה בענין, כמו אלה שלפנינו:

בע"ע 127/00 אמ"י מתו"ם-אדריכלים בע"מ נ. חיים אברהם נקבע כך: "שינויים במקום העבודה, בסדרי העבודה, בתנאי העבודה, בין כלליים ובין כאלה החלים ומשפיעים על עובד בודד, אי קיום הוראות חוקי המגן, צווי הרחבה או הסכמים קיבוציים, פגיעה אישית בעובד על רקע דעותיו או מוצאו, וכיוצאים באלה עניינים מהותיים המהווים צידוק לעובד לקום ולעזוב את מקום עבודתו, ביוזמתו, תוך קבלת פיצויי פיטורים."
בדב"ע לד/ 3-49 יצחק אהרונוב נ. עבד אל קאדר וותד נקבע כי: "אמירת מלים מעליבות, הפוגעות לא רק בעובד כפרט, אלא בעובד כבן לאום מסוים או דת מסוימת, יכול ותיכנס למסגרת סעיף 11(א) סיפא לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963, ויראו בנסיבות שנוצרו בעקבותיהן נסיבות ביחסי עבודה שבהן אין לדרוש מהעובד המסוים כי ימשיך בעבודתו. מעשה פסול, כולל דיבור פסול, אף אם באים בעידנא דריתחא, דברים פסולים הם, וצריך לשקול אותם כנסיבות לעניין סעיף 11(א) סיפא לחוק פיצויי פיטורים."
לסיכום, כל הנסיבות האמורות, מכנה משותף אחד להם – בהתקיימם, לא ניתן לצפות מהעובד להמשיך ולהישאר במשרתו, וטבעי הדבר שירצה להתפטר. אך יש לזכור כי צריך שההרעה בתנאי העבודה תהיה מוחשית, ולכן לא כל הרעה בתנאי העבודה תצדיק התפטרות.
מעבר למבחנים שנקבעו ע"י בתי-הדין לעבודה, כמו אלה שהזכרנו לעיל, ההרעה צריכה להיבחן אם היא מוחשית בכל מקרה ומקרה. רק הרעה מוחשית, כזו היורדת לחייו של העובד או השוללת ממנו זכויות באופן מהותי, יחשבו כהרעה מוחשית המצדיקה התפטרות מצידו, אשר תצדיק את זכותו לפיצויי פיטורין.

יובל גרשוני, עו"ד

                      המידע ניתן כשירות לציבור ואין לראותו כעצה משפטית מוסמכת 

שאלות ותשובות

שאל שאלה
200 תווים שנותרו
דרג את המאמר הזה
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 2 קול(ות)
  פידבק
  הדפס
  פרסם מחדש
  מקור המאמר: http://www.reader.co.il/article/1520/אלו-נסיבות-יחשבו-quotהרעה-מוחשיתquot-בתנאי-העבודה-

  השאר תגובה למאמר זה

  מהי הרעה מוחשית בתנאי עבודה? האם עובד זכאי לפיצויי פיטורים במצב של הרעה מוחשית בתנאי עבודה? מהם התנאים לקבלת פיצויי פיטורים במצב של הרעה מוחשית בתנאי עבודה?

  על ידי: עו"ד שגיא אשכנזיl חוק ומשפט> דיני עבודהl 26/07/2009 lצפיות: 196
  עורכת דין הילה פורת

  רועי עובד במקום עבודתו כשנתיים. לאחרונה נתבשר על ידי מעבידו כי מפאת שינויים ארגוניים במקום העבודה יחול שינוי משמעותי בשעות העבודה שלו וכן תתבצע הפחתה בשכרו. רועי אינו מעונין להמשיך לעבוד במתכונת החדשה, ועל כן מתכוון להתפטר ממקום העבודה. האם רועי יהיה זכאי לפיצויי פיטורים?

  על ידי: עורכת דין הילה פורתl חוק ומשפט> דיני עבודהl 04/03/2009 lצפיות: 1,593

  הרעה מוחשית בתנאי עבודה - המאמר עוסק בשאלה, מהי הרעה מוחשית בתנאי העבודה ו/או נסיבות אחרות שביחסי עבודה, שבהן אין לדרוש מהעובד כי ימשיך בעבודתו.

  על ידי: עו"ד הילה פורתl חוק ומשפט> דיני עבודהl 18/01/2007 lצפיות: 46,411
  גל אלפא

  עובדים רבים בישראל חווים הרעת תנאים במקום עבודתם, וכתוצאה מכך הם מתפטרים מהעבודה. האם הם זכאים לפיצויים? למרות שחוק פיצויי פיטורין קובע כי נקודת המוצא לקבלת פיצויי פיטורין הוא עובד שפוטר, ולא התפטר, ישנם כמה חריגים בחוק, המאפשרים גם לעובד שהתפטר לקבל פיצויים. כחלק מחריגים אלו נמצאת התפטרות של עובד בשל הרעת תנאים מוחשית בתנאי עבודתו. על נושא זה, ועל יכולת הסיוע של עורך דין דיני עבודה בעניין, במאמר שלפניכם.

  על ידי: גל אלפאl חוק ומשפט> דיני עבודהl 21/02/2014 lצפיות: 161

  חוק פיצויי פיטורים מאפשר לעובד להתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה ולדרוש פיצויי פיטורים. מהי הרעה מוחשית בתנאי העבודה? איזה צעדים על העובד לנקוט?

  על ידי: יעקב אבידl חוק ומשפט> דיני עבודהl 03/02/2011 lצפיות: 4,048

  בזמנים משבר כלכלי קשים אלו, לעיתים מעבידים נאלצים לקצץ בשכרם או בהיקף משרתם של עובדיהם. מתי זה אכן נחשב על פי החוק כהרעת תנאי עבודתם?

  על ידי: יפעת מאיריl חוק ומשפט> דיני עבודהl 05/10/2009 lצפיות: 5,533
  אליסון&מוזס - עורכי דין

  הרעת תנאים מוחשית בתנאי העבודה. אימתי תיחשב לכזו ? מהן הדרישות מעובד שנקלע לסיטואציה מעין זו ? מהי דרך הפעולה המומלצת בנסיבות העניין ?

  על ידי: אליסון&מוזס - עורכי דיןl חוק ומשפט> דיני עבודהl 24/06/2008 lצפיות: 1,254

  התפטרות עקב הרעה בתנאי העבודה מזכה, לרוב, את העובד בפיצויי פיטורין עפ"י חוק. מהם התנאים לכך ומה על העובד לעשות בכדי לזכות בפיצויים אלו?

  על ידי: עו"ד יצחק אופקl חוק ומשפט> דיני עבודהl 16/06/2007 lצפיות: 21,710 lתגובות: 3

  עורך דין לדיני עבודה, ריכזנו עבורכם כמה מילים בתחום דיני עבודה והמלצה למציאת עו"ד

  על ידי: לומן - הצעות מעורכי דיןl חוק ומשפט> דיני עבודהl 08/08/2011 lצפיות: 111
  ד"ר איתמר כוכבי

  מבוא: פרילנסר הינו עובד עצמאי הנותן שירותים מקצועיים למשימות מוגדרות מראש. בין הפרילנסר לבין מזמין השירות לא קיימים יחסי עובד מעביד. לפרילנסר קיים חוזה היוצר מחויבות אישית של הפרילנסר מול מזמין השירות. הפרילנסר אינו מקבל תלוש משכורת. שכרו של הפרילנסר משולם כנגד חשבוניות.

  על ידי: ד"ר איתמר כוכביl חוק ומשפט> דיני עבודהl 26/02/2015

  אתם מעסיקים עוזרת בית או מתכננים להעסיק אחת כזו? אתן עובדות בתחום הניקיון ומקדישות לכך לא מעט שעות במהלך השבוע? אם כן, חשוב לדעת שגם לרשותן של עוזרות בית עומדות לא מעט זכויות, שאותן הן יכולות לממש ברגע האמת, זכויות המעוגנות בחוק. בין אם אתם מעסיקים, ובין אם אתן עצמכן עוזרות בית, חשוב שתכירו אותן ותדעו עליהן.

  על ידי: jonysalamal חוק ומשפט> דיני עבודהl 26/02/2015
  ד"ר איתמר כוכבי

  הגנה לעובד שהתפטר - סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים בעקבות פסק דין הפניקס שיעור מס' 2

  על ידי: ד"ר איתמר כוכביl חוק ומשפט> דיני עבודהl 19/01/2015 lצפיות: 40

  פיטורין הן אף פעם לא עניין נעים ולרוב מלווים בתחושה של חוסר אונים. המחוקק קבע מספר תקנות לטובת העובד על מנת לעזור לו בהתמודדות הלא-שקולה מול המעסיק. מאמר קצר זה נוצר על מנת לעשות סדר ולהסביר מהן זכויות העובד במהלך פיטורין (שימוע, הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורין), ומה לעשות במקרה של הפרת זכויות אלו על ידי המעסיק.

  על ידי: עו"ד רועי גילl חוק ומשפט> דיני עבודהl 05/01/2015 lצפיות: 16

  התייעצות עם עורך דין דיני עבודה מומלצת בכל סיטואציה בה ישנו חשש להרעת תנאי ההעסקה במקום העבודה, הרעת התנאים מזכה את העובד בפיטורין תוך קבלת פיצויים.

  על ידי: שמעון סמולנסקיl חוק ומשפט> דיני עבודהl 22/12/2014 lצפיות: 12

  אחד הדברים שמשותפים לכל האנשים הבוגרים בארץ ובעולם הוא שהם קמים בבוקר והולכים לעבודה. בשביל שנוכל לחיות, לאכול, ליהנות ולכלכל את העתיד ואת בני המשפחה שלנו אנחנו חייבים ללכת לעבודה

  על ידי: Eyall חוק ומשפט> דיני עבודהl 10/11/2014 lצפיות: 24
  ד"ר איתמר כוכבי

  שימוע הינו זכות העומדת לעובד להשמיע (להציג ולטעון) את נימוקיו וטיעוניו בפני המעביד (המעוניין בהפסקת עבודת העובד)

  על ידי: ד"ר איתמר כוכביl חוק ומשפט> דיני עבודהl 02/11/2014 lצפיות: 83

  זכויות נשים בזמן הריון נשים אשר נמצאות בתקופת הריון בזמן העבודה זוכות להגנות מכוח "חוק עבודת נשים" ו"חוק שיווין הזדמנויות בעבודה". ליקטתי בעבורכם, המעסיקים והעובדות, את עיקרי ההגנות, החובות והזכויות בתקופת ההריון.

  על ידי: עו"ד רועי גילl חוק ומשפט> דיני עבודהl 05/10/2014 lצפיות: 33

  חידוש מהפכני בפסיקה בבית המשפט המחוזי: כיצד תוכיח רשות מקומית כי היא שלחה הודעה בדואר רשום על ביצוע עבירת החניה ? השוואה בין פס"ד גל אריאלה לפס"ד אברהם גנאל והמשמעות הפרקטית של פס"ד אברהם גנאל.

  על ידי: עורך דין יובל גרשוניl חוק ומשפט> דיני תעבורהl 29/11/2007 lצפיות: 9,797

  אזרח מואשם כי עבר עבירת חניה בתחומי הרשות המקומית. ניתנת לו האפשרות לשלם את הקנס ולהרשיע את עצמו, לבקש להישפט על הקנס או להגיש בקשה לביטולו לתובע העירוני. שני אלו האחרונים מצריכים עיון בחומר הראיות של הרשות המקומית. כמו בכל הליך פלילי או מיסויי, גם בהליך שנובע מעבירת חניה מגיעה לאזרח הזכות הבסיסית לדעת במה הוא מואשם ומהם ראיות הרשות נגדו היוצרות את אשמתו.

  על ידי: עורך דין יובל גרשוניl חוק ומשפט> דיני תעבורהl 22/11/2007 lצפיות: 14,221

  לאחר כמה זמן מתיישן דו"ח חניה ? האם אישור מודפס של העיריה על משלוח הודעה בודאר רשום הינו ראיה מספיקה ? האם רשות החניה חייבת לשלוח הודעה בדואר רשום ?

  על ידי: עורך דין יובל גרשוניl חוק ומשפט> דיני תעבורהl 22/11/2007 lצפיות: 25,767 lתגובות: 2

  שיעורם של פיצויי הפיטורים הוא: שכר חודש אחד לכל שנת עבודה בעובד במשכורת אצל מעביד, או באותו מקום עבודה, ושכר שבועיים לכל שנת עבודה בעובד בשכר כאמור; חלק של שנה שלאחר שנת עבודה מזכה את העובד בפיצויים יחסיים. הרכיבים שיובאו בחשבון שכר העבודה לענין תקנות אלה הם: (1) שכר יסוד; (2) תוספת ותק; (3) תוספת יוקר המחיה; (4) תוספת משפחה רכיבים אחרים, אף אם הם משתלמים בקביעות, לא יבואו במניין לצורך חישוב פיצויי פיטורים. אבל "תשלום המשולם לעובד כ"החזר הוצאות" או כ"תוספת", בו לא קיימים הסממנים האמיתיים המאפיינים סוג זה של תשלום, ניתן לראותו כפיקטיבי ולהתייחס אליו כחלק מ"השכר הרגיל".

  על ידי: עורך דין יובל גרשוניl חוק ומשפטl 25/02/2007 lצפיות: 31,205

  ככלל, מעביד אינו יכול להימנע מלקבל עובדת לעבודה עקב סירובה לעבוד בלילה. ישנם תחומים יוצאים מהכלל בהם ניתן להימנע מלהעסיק עובדת אם אינה מסכימה לעבוד בלילה. החוק אוסר על מעביד להימנע מלקבל אישה לעבודה עקב הריונה. החוק אוסר פיטורי אשה בהריון ללא אישור שר העבודה. אולם, ס' 9(א) לחוק מתנה זאת בכך שעבדה אצל המעביד 6 חודשים לפחות.

  על ידי: עורך דין יובל גרשוניl חוק ומשפטl 23/02/2007 lצפיות: 18,069
  קרדיט המחבר
  קטגוריות מאמרים
  Quantcast