סגולות ולחשים לאהבה -על פי הקבלה

פורסם: 08/08/2008 |תגובות: 0 | צפיות: 132,098 | Share

סגולות ולחשים לאהבה
ישנן סגולות שבעזרתן תוכל לגרום למי שאתה מעוניין באהבתו לאהוב אותך, וישנן סגולות לאהבה בין איש לאישתו, שבעזרתן ניתן לגרום לבעל לאהוב את אשתו, או להיפך- לגרום לאישה לאהוב את בעלה.
ישנן גם סגולות הגורמות להעברת שנאה מלב הבעל לאשתו או להשכנת שלום בית.

סגולה לאהבה א' – אם תרצה אהבת מישהו, סגולה שתקח כוס מים או יין או שיכר, ומלא לוגמך ותחזיר המשקה לכוס.
כן תעשה פעם אחר פעם בתכיפות, עד גימל פעמים ותתן המשקה לזה לשתות וראה פלאים.

סגולה לאהבת ב'- אם תרצה אהבת מישהו, סגולה שתערב בכוס באיזה משקה י"ב טיפות מן השתן שלך ותתן לזה לשתות.

סגולה לאהבה בין איש לאישתו א'- על מנת לגרום לאישה לאהוב את בעלה, סגולה שיקח האיש תפוח זהב, אשר המיץ שלו אדום כדם, ויטיף בתוכו ג' טיפות מדם אצבעו הקטון ויתן לאישה לאכול, ותאהב אותו.

סגולה לאהבה בין איש לאישתו ב'- אם רוצה הבעל לגרום לאישתו לאהוב אותו, סגולה שיחתוך האיש ציפורני ידיו ורגליו וישרפם לאפר, ויערב האפר באיזה משקה ויתן לאישה לשתות, ותאהב אותו.

סגולה לאהבה בין איש לאישתו ג'- יקח האיש ג' שערות מראש האישה ויכרוך אותן על מחט ויתחוב המחט בקרקע, ותאהב אותו. וישנם האומרים- יתקע את המחט בגזע עץ וילך סביבו שבע פעמים, ותאהב אותו.

סגולה לאהבה בין איש לאישתו ד'- שתקבץ האישה לתוך כוס קטון זיעת פניה בשעה שיושבת באבטיה חמה. ותערב הזיעה ביין ותתן לבעלה לשתות, ויאהב אותה.

סגולה לאהבה בין איש לאישתו ה'- אם אין שלום בית ושונא האיש את אישתו, סגולה לכתוב שמו ושמה בכתיבה תמה על קלף חלק ועבה בשורה אחת, ותחת השורה הזאת יכתוב עוד שורה אחת כזה. "אתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום". ולהניח את הקלף בתוך משקה של הבעל, עד שימחה הכתב. והבעל לא ידע כלל מזה. והאישה תתן לבעלה לשתות המשקה הזה, ותעבור השנאה מליבו. ומומלץ לעשות זאת בערב שבת, ביין שהוכן לקידוש ליל שבת.

סגולה לאהבה בין איש לאישתו ו'- אם הבעל נעשה שונא את אשתו, ואינו רוצה לדור עימה, סגולה שתיקח האישה י"ט פלפלין שלמים, ומעט סיד חי ומעט מלח, ותשים כל זה על כיסוי קדרה של חרס. אח"כ תשפוך על כל זה ספירט של יין שרף, ותעמיד הכיסוי על התנור ותדליק זאת ותאמר:

"כשם שזאת בוער, כן תבער אלי לב בעלי פב"פ עד שיבוא אצלי ויעשה רצוני".

לחש לאהבת האישה את בעלה - הבעל שאשתו מורדת בו ואינה אוהבת אותו, יקח מעט שערותיה ומעט מלח ומעט כסף ויצרור כל זה בתוך סמרטוט. ויניח גחלי אש בתוך כיסוי של חרס וישים את הצרור על הגחלים. וכאשר יתחיל להישרף יגיד כך:
"כשם שזה הכסף מתהפך על הגחלים, כך יתהפך לב אשתי באהבה עזה אחר בעלה, ולא תנוח ולא תשקוט ולא תישן ולא תאכל ולא תשתה, עד שתאהב אותי אהבה עזה, אהבה אמיתית, אהבה תמידית. אמן סלה".

לחש לאהבת הבעל את אשתו
הבעל שמרד באשתו והוא שונא אותה בליבו. תיקח מלא כף יד מלח כתוש, ומעט סיד חי כתוש לחתיכות קטנות, ו- 19 פלפלים שחורים, ומעט כסף חי, ותניח כל זה בתוך כיסוי של חרס. אח"כ תשפוך על זה מעט ספירט של יין שרף, שיספג בכל. ותעמיד את הכיסוי בתוך תנור אש ביום ה' בבוקר, כאשר אנשי הבית עוד ישנים. וכאשר תתחיל הכיסוי להשרף, תאמר לחש לאהבת הבעל את האישה. "כשם שזה הכסף מתהפך על הגחלים, כך יתהפך לב בעלי באהבה עזה אחר אשתו, ולא ינוח ולא ישקוט ולא ישן ולא יאכל ולא ישתה, עד שיאהב אותי אהבה עזה, אהבה אמיתית, אהבה תמידית. אמן סלה".

לחש להפוך מאוייב לאוהב
לך קודם זריחת השמש מחוץ לעיר, והעמד עצמך עם הפנים לצד מזרח, כנגד הזריחה. ובשעה שעולה השמש ונראה עיגולו, תאמר כך: "אני מחוייב ליתן לך שלום מאת הקדוש ברוך הוא, שברא אותי ואותך ואני מבקשך שתהיה שליח לפניו, שיהפוך ליבו אלי לאהוב אותי ולעשות רצוני, וכאשר תחמם ההרים והגבעות, כך תחמם דמו ונפשו ובשרו לאהוב אותי תמיד באהבה עזה. אמן סלה".
כך תאמר 9 פעמים רצופות, בלי שום הפסק.

סגולת הארנבת לאהבה - אם תשים לשון הארנבת תחת לשונך ותשקה למי שתרצה, יאבך אהבה עזה. על אישה תמנע ממנה היריון. נקבת ארנבת יועיל להריון, דהינו שתיקח נקבת הארנבת, ותזהר שלא תגע לארץ וינקה אותה וירחץ מצואתה יפה יפה עד שתהא נקיה לגמרי, ויקח מרה חדשה שחופרים בה שלא נעשה בה שום מלאכה ותניחנה על גחלי אש שתתלבן, ואח"כ יניח הנקבה על הברזל המלובן עד שתשרף הנקבה, ויכתוש במכתשת ויאכל האבק ההוא או ישתה במים כתושים מן האבק ההוא האיש והאישה בשעת תשמיש לאחר טבילה, כן יעשו קודם תשמיש שלושה לילות ותתעבר, והנקבה אין לאכלה כמות שהיא כי אם בשריפה, כי כל הנשרפין אפרן מותר, ויבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא, ליתן בהם זכר (שם).
אם תבקש להסיר לב האישה ולא תשמע אלא אליך קח מזיעת אפך ופניך בכלי זכוכית חדש וקח טס נחשת אחד וכתוב על הטס קסיטרו"ן שם השוט"ר ושמות למלאכים והלך לתוכה ואמור על דעת פניך משביע אני עליכם מלאכי מדע (נ"א מזע) שתהפכו את לב פלונית או פלוני בן פלונית ולא תעשה דבר בלעדי ותהיה לבה או לבו מהרה אלי וקח הצלוחית וטמנה במקום מעברה וזה כתוב ביום ה' בד' שעות ביום שאין יום ה' אחריו באותו חודש ואלו המלאכים והשוטר היא פלמי"א ואלה משרתיו אברי"ה אזמד"הי רמנ"הי אמנה"ר אפמ"ך פטיב"זא טובי"אל במרתיא"ל סרפי"ת כרס"ין אמא"ף ככהי"ד הסתי"ד סתריא"ל אליס"ס הלסיא"ל סורס"פי קרכוטו"ת מלכיא"ל אחס"ף אמיא"ל פרט"ס גדיא"ל סבכיא"ל כוכ"ב אלה הם המלאכים המשרתים בט"ס ואלה הם המלאכים המסיתים את לב המלך ודעת הגדולים ואת לב בני אדם.
ואם תרצה להביא אדם נכבד או אם בקשת להראות דיוקנו לאוהבך או לירעך מאלו הדברים המופלאים של ספר הקדוש והנכבד הזה הנזכרים הזכיר שמות המלאכים הקדושים האלה ושם השוטר ותצלח. ואלה שמות המלאכים המשרתים את דלקי"אל העומד במעון השלישי והוא מושל בלהבי אש נו"ה אוי"ל מלכ"י חוליא"ל הריא"ל שלמיא"ל חבוא"ל נגריא"ל כמיכיא"ל עקוא"ל ססניאל בנביאל חומניאל עמליאל תלמט"ף וטחניא"ל ארפיא"ל אגניא"ל משריא"ל אמגנאו"ל ואמור כה וכה תעשה והם עושים ותצליח רק בטהרה.

לפירוט מסלולי לימוד ב מכללת ברק ראו במסלולי לימוד של מכללת ברק 

www.barakcollege.com

שאלות ותשובות

שאל שאלה
200 תווים שנותרו
דרג את המאמר הזה
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 15 קול(ות)
  פידבק
  הדפס
  פרסם מחדש
  מקור המאמר: http://www.reader.co.il/article/15621/סגולות-ולחשים-לאהבה-על-פי-הקבלה

  השאר תגובה למאמר זה

  אליעד כהן - מאמן אימון אישי

  גירושים / פרידות / זוגיות / אהבה - כיצד להתמודד ברמה הרגשית ?במאמר זה נדבר על נושאים שונים כגון, זוגיות, אהבה, גירושים, פרידות, מערכות יחסים, קשרים זוגיים, אהבה עצמית ועוד, כאשר המוטיב המרכזי יהיה נושא ההתמודדות עם פרידות בכלל וגירושים בפרט. בחיים של האדם לכל דבר יש התחלה ויש סוף. גם לחיים עצמם של האדם עצמו יש סוף שהוא כמובן המוות שאליו האדם מתקדם בכל רגע (למי ששכח). הפרידה הגדולה ביותר שיש לאדם בחיים, היא כמובן הפרידה שבה הוא עוזב את העולם

  על ידי: אליעד כהן - מאמן אימון אישיl משפחה וזוגיות> גירושיןl 31/08/2008 lצפיות: 31,939
  אליעד כהן - מאמן אימון אישי

  רוצה משהו מאוד ? בדוק את עצמך ! מדוע אינך מצליח למצוא זוגיות ולהתחתן ?יש משהו שאתה מאוד רוצה אותו אך אינך מסוגל להשיג אותו ? אתה בטוח שאתה רוצה משהו ממש ובכל זאת לא משיג אותו ? בדוק את עצמך האם אתה באמת רוצה אותו ועד כמה אתה רוצה אותו. מעוניין להקים משפחה אבל אינך מצליח למצוא בן זוג ? מאוד רוצה להתחתן אבל זה לא קורה ? בדוק את עצמך, האם אתה באמת רוצה את מה שאתה חושב שאתה רוצה ?! לפעמים האדם מאוד רוצה משהו ובכל זאת הוא לא קורה. אתה רוצה ומנסה

  על ידי: אליעד כהן - מאמן אימון אישיl משפחה וזוגיות> זוגיות ונישואיןl 26/09/2008 lצפיות: 4,154
  אילן דבש

  הרבה אהבה. מחקר על זוגות נשואים שנעשה לאחרונה בארץ מראה שרק 22% מן הזוגות נמצאים בזוגיות בגלל אהבה. כיצד נסביר זאת? הרי הם התחתנו מתוך אהבה ורצון לבנות משפחה מאושרת. יש בעיקר שתי אפשרויות תשובה: או שלא ידעו לבחור נכון את בן הזוג, או שלא ידעו לבנות זוגיות בריאה ואוהבת. האם שאלנו את עצמנו, איך אנו בוחרים בני זוג? מהי הדרך הנכונה למצוא את בן הזוג המתאים עבורנו?

  על ידי: אילן דבשl אימון אישי - Coaching> אימון ביחסים בין אישייםl 14/07/2010 lצפיות: 1,595

  הזוגיות, כאשר היא טובה, משמשת מקור כוח, עידוד והשראה, מהווה נדבך בסיסי לאושרנו בכל גיל ומצב. לעיתים, הבסיס לבניית זוגיות טובה קיים, אך הכלים שבידינו אינם טובים מספיק, חשוב לדעת שכלים ניתן לרכוש ולשפר. החוכמה לאבחן באם זו עבודה סיזיפית, כיון שאין יסודות טובים למבנה, או שווה המאמץ , כיון שהבסיס קיים וכדאי להשקיע בכלים ? ליצירת תקשורת זוגית פתוחה בונה ותומכת.

  על ידי: מירי שפירl משפחה וזוגיות> זוגיות ונישואיןl 19/08/2007 lצפיות: 8,003
  גילי בר ויעל דורון

  כשנמצאים כבר בזוגיות יציבה, לפעמים נאבקים לא למות משעמום בתוכה. השבוע מקבל צורה קבועה על ידי טקסים, נהלים ונורמות. לפעמים יש הרגשה שהקסם פג, אבל זה לא אבוד

  על ידי: גילי בר ויעל דורוןl משפחה וזוגיות> זוגיות ונישואיןl 29/12/2009 lצפיות: 120

  זיוה צפתה ליום בו תהיה סבתא. היום המאושר הגיע, אך זיוה אינה מאושרת. מערכת היחסים שלה עם כלתה פוגעת באחדות המשפחה ובאפשרות שלה להעניק ולקבל אהבה מהנכד החדש. האם זיוה תלמד להכיר את הזוגיות שלה עם כלתה ואת תרומתה האישית למצב? האם תזכה לזכות להיות סבתא מאושרת? וגם, היכן הבן של זיוה בתמונה? קראו על כל אלה בכתבה, ואולי תקחו ממנה טיפ או שניים לחייכם האישיים.

  על ידי: דפנה ולדמןl משפחה וזוגיות> משפחה וזוגיות - כלליl 14/07/2010 lצפיות: 147
  שרי רפאל

  משבר בזוגיות הוא צומת משמעותית ביותר. במקום מיוחד ומאתגר זה, עבודת מודעות וטיפול זוגי יכולים לשנות את מהלך האהבה והקשר . במאמר זה יש התיחסות לסימני המשבר. וכן התיחסות לאותו הרגע החשוב ואיך להשתשמשבו לשפור וחיזוק הקשר. להפוך את הלימון ללימונדה

  על ידי: שרי רפאלl משפחה וזוגיות> זוגיות ונישואיןl 20/07/2009 lצפיות: 130
  אסנת ליבה

  תקשורת - הינה יצירת קשר בין בני אדם. מדוע אני לא בזוגיות? למה כל קשר שמתחיל סופו להיגמר? האם תקשורת נכונה בין בני זוג אכן מובילה לקשר אמיתי איכותי וארוך טווח? כמה פעמים שמעתם "הוא לא מבין אותי?" או "איך שמתחילים לדבר זה נגמר בפיצוץ?" תקשורת הינה הדבר הראשוני שאנו יוצרים עם סביבתנו מיום לידתינו, בזכות הסביבה אנו מתפתחים הן קוגנטיבית וריגשית, ללא תקשורת עם בני אדם סביבנו לא נצליח להתפתח באופן נורמאלי.

  על ידי: אסנת ליבהl משפחה וזוגיות> משפחה וזוגיות - כלליl 13/06/2009 lצפיות: 4,028 lתגובות: 1
  אליעד כהן - מאמן אימון אישי

  זוגיות, אהבה, לבד, בדידות . כבר בבית הספר למדנו את הסיפור על אדם הראשון ואלוהים שברא את האישה בגלל ש"לא טוב היות האדם לבדו". רובנו ככולנו מחפשים זוגיות ואהבה ולא רוצים להרגיש בודדים ולבד. אך מהי בעצם הזוגיות האידיאלית שכדאי לנו לשאוף אליה ? כיצד מתמודדים עם תחושת ה"לבד" ? כיצד נוכל ליצור זוגיות טובה שלעולם לא נגיע בה או ממנה אל בדידות ואל תחושת ה"לבד" ?

  על ידי: אליעד כהן - מאמן אימון אישיl משפחה וזוגיותl 24/12/2007 lצפיות: 15,180
  יפעת ארליך

  קשים זיווגים כקריעת ים סוף, וכשהנפש קרועה, פעמים שהים מסרב להיבקע. שי מצליח לתפקד בחברת הבריאים, אלא שמסך דק, שקוף אך בלתי עביר, ממדר אותו מכולם. גם פגועי נפש כמהים לאהבה, אלא שתהליכי השידוכים וההיכרויות ביניהם אינם פשוטים

  על ידי: יפעת ארליךl בריאות ורפואה> בריאות הנפשl 02/04/2008 lצפיות: 13,396 lתגובות: 2

  . הלוויות יהודיות הן סטנדרטיות למדי, ומלבד ניסוחי התפילה שמשתנים בחלק מהעדות, הטקס עצמו מובנה והוא בעל סדר קבוע. הקבורה מתבצעת בתכריכים ונאמר קדיש.

  על ידי: anatamrl משפחה וזוגיות> משפחה וזוגיות - כלליl 19/03/2015
  דינה בראושטיין פאל

  אירוע קשה מותיר בנו כאבים רגשיים שונים. הנטיה של אנשים רבים היא לנסות ולשכוח מהאירוע ומהתחושות שעורר. השאלה האם הדחקת התחושות תסייע לנו להתגבר ולחזור לתפקוד תקין. מה מקומו של הטיפול הרגשי? ולמה צריך אותו? ניכר כי בעיות מהעבר וכך גם מההווה משפיעים אלינו ועל ההתנהגות שלנו באופן חד משמעי. למרות הרצון להדחיק, חיי הנפש נפגעים ומטילים מום בתפקודינו. הטיפול הרגשי - על ידי העלאת התכנים למודע - להבנה, יסייע בהסרת מחסומים ובהפחתת סימפטומים מטרידים.

  על ידי: דינה בראושטיין פאלl משפחה וזוגיות> משפחה וזוגיות - כלליl 18/03/2015
  גיל - קרקס בגיל

  מחפשים מתנה מקורית, מגניבה וגם חינוכית ליום הולדת? הכנתי עבורכם רשימה מותאמת לפי גיל ומין.

  על ידי: גיל - קרקס בגילl משפחה וזוגיות> משפחה וזוגיות - כלליl 18/03/2015

  מסלול העברת מסרים דרך מיתוסים אינו מסלול חסר מוצא כפי שהוא עלול להיות מובן בתחילת המאמר. מיתוס מקבל את כוחו מעצם היותו נושא שאינו מדובר בגלוי בין הורים לילדים, המודעות אליו יכולה לשנות את כוחו, במיוחד אם נוצרת מודעות משותפת בין בני הזוג הצעיר לבעייתיות. מיתוסים מתבטאים דרך הבדלים "תרבותיים" בסגנון גידול הילדים ומקבלים אופי של מאבק בין בני הזוג כאשר כל אחד מהם משוכנע שהאחר טועה. המודעות למיתוסים כמקור לחוסר הבנה ומאבק יכולה לסייע לצמיחה זוגית ולאיזון מתחים. המאמר מסביר כיצד טיפול במיתוסים מסייע.

  על ידי: סמדר נבוl משפחה וזוגיות> משפחה וזוגיות - כלליl 14/02/2015

  המאמר מציג יעילות טיפול וייעוץ לפני גרושים. גרושים שנעשים בהסכמה ומתוך מחשבה על טובת הילדים יכולים להזיק לילדים פחות, טיפול זוגי או ייעוץ זוגי יכולים להכין בני זוג לתהליך גירושין שיפגע בילדים פחות מאשר תהליך ללא ליווי. קשה לשלוט בתהליך זה, אנשים מעטים מגיעים להחלטה להתגרש עם רגשות חיוביים זז כלפי זה, לכן נחוצה התערבות של אדם שלישי שאינו מעורב. אדם שראה תהליכים שונים לפני ששמע את התהליך של הזוג שמתייעץ איתו. עבודה עם הילדים הן כחיזוק רגשי לפני גירושין יחד עם ההורים או לבדם יכולה להועיל לילדים.

  על ידי: סמדר נבוl משפחה וזוגיות> משפחה וזוגיות - כלליl 31/01/2015

  שינויים במצבי אבדן, גירושין, פיטורין ועוד אינם נתפסים בדרך כלל כסיבה לייעוץ זוגי ומשפחתי. המאמר מציע לשנות תפיסה זו. הסיבות שמציג המאמר להימנעות מפניה לייעוץ הן: העדר מודעות להשפעת המתח על כל החברים במשפחה, נטייה תרבותית ישראלית לחוזק במקום הבנה בהחלשות שהמצב מביא, ביטחון יתר בעזרה שמשפחה מורחבת וחברים יכולים לתת. לעומת זאת מציע המאמר לחשוב על יכולות אנושיות שיש לאנשי מקצוע מעצם "זרותם", כוחו של המטפל/ת יכול להיות מצוי בפרטיות שניתנת, בפינה הרגשית השמורה רק לו או לה ובהכרות עם טיפוסי אישיות.

  על ידי: סמדר נבוl משפחה וזוגיות> משפחה וזוגיות - כלליl 27/01/2015

  פגיעה בזולת תתרחש גם אם נשתדל. אך רק אדם חזק, יציב וערכי לא מפחד לבקש סליחה. לאי בקשת סליחה יש כוח הרסני רב יותר מן הפגיעה עצמה. לסליחה יש השפעה מרפאת מופלאה על הנפגע וחשיבותה עצומה. הבעת צער וחרטה על שגיאה, מטפחת כוח, יציבות ועצמה ביחסים. ובכל זאת, יש סיבות רבות שמעכבות או מונעות בקשת סליחה...וחבל.

  על ידי: אורנה אורבך תאומיl משפחה וזוגיות> משפחה וזוגיות - כלליl 18/01/2015 lצפיות: 20

  הרמוניה בחיי הנישואים מורכבת מהרבה דברים, לפעמים קטנים ולפעמים גדולים. האופי הבסיסי, כמובן, הוא מרכיב חשוב ואפילו די מכריע. הבעיה הנוצרת כאשר אחד הגורמים באופי הוא של שתלטנות ועוד יותר מכך אימפולסיביות וחוסר יכולת להכלה של עמדות הצד השני. צד כזה באופי עלול להיות מפגע קשה, אך אינו חייב להיות כזה אם הצד שמנגד יודע לנטרל את הפוטנציאל ההרסני שבו, באמצעות מספר צעדים.

  על ידי: דויד מנשהl משפחה וזוגיות> משפחה וזוגיות - כלליl 21/12/2014 lצפיות: 17

  הטיפול ב-NLP נחשב כטיפול חדשני בעולם, המבוסס על חקר מבנה החוויה הסובייקטיבית של האדם, ללא קשר לסיבה עצמה. המטפל ב-NLP אינו שואל את המטופל בדבר הסיבות להיווצרות הקושי אותו חווה המטופל אלא עוסק בכיצד לשנות את מבנה החוויה הסובייקטיבית של האדם. לצורך כך הוא משתמש ביצירת חיבור על ידי חיקוי דפוסי התנהגות המטופל כגון: תיאור מילולי, תיאור תחושתי חוויתי של המטופל, כאשר יצירת הדפוסים בטיפול ב-NLP מתאפיינת בשלושה מרכיבים: ראשית הדפוסים נוצרים באופן דינאמי בידי כל מטופל המתאר אותם למטפל,

  על ידי: ד"ר זיו מאירl אימון אישי - Coaching> דמיון מודרך - NLPl 13/12/2014 lצפיות: 12

  שיטת הNLP NLP - ניתוב לשוני פיזיולוגי - חוקר כיצד הדברים שאנו אומרים ומשדרים משקף את העולם הפנימי של האדם, את המחשבות והתחושות של., כיצד אחרים קולטים את מה שנאמר ה-NLP מבוסס על העיקרון שבני אדם .חווים את המציאות האובייקטיבית שלהם על פי המפות הסובייקטיביות שלהם, דהיינו, לכל אדם יש את תפיסת המציאות שלו, המורכבת מניסיונו האינדיוידואלי, ממכלול האמונות והערכים שרכש בחייו, על פי מפות אלו הוא חווה ומפרש את המציאות האובייקטיבית שלו, אשר לרוב אינה אובייקטיבית ביחס לסביבה. בקורס במכללת ברק לומדים כיצד להר

  על ידי: ד"ר זיו מאירl אימון אישי - Coachingl 13/12/2014 lצפיות: 17

  הפרעת זהות דיסוציאטיבית מאת ד"ר זיו מאיר- מכללת ברק הפרעת זהות דיסוציאטיבית (Dissociative disorder), היא אבחנה של הפרעה נפשית שבה יותר מאישיות אחת מתקיימת באדם ולעתים קיים בלבול בין אבחנה זו לבין "דיבוק".. הפרעת זהות דיסוציאטיבית ידועה גם בשמות: אישיות מרובת פנים (Multiple Personality Disorder) ופיצול אישיות. לעיתים אנשים נוטים לכנות תופעה זו גם סכיזופרניה, אולם הפרעה זו ש

  על ידי: ד"ר זיו מאירl בריאות ורפואה> בריאות הנפשl 15/04/2012 lצפיות: 159

  הדיבוק כהפרעה נפשית מאת ד"ר זיו מאיר- מכללת ברק במקרים רבים בהם טיפלתי דיווחו מטופלים על כך שהם סובלים מדיבוק. דהיינו על יישות זו או אחרת שהשתלטה עליהם ולא נותנת להם מנוח. מרביתם ביקרו אצל רבנים שונים ועברו טקסים שונים אך ללא הועיל. מצבם נותר כשהיה. בספריי "מיסטיקה מאגיה ותקשור ביהדות", הקדשתי פרק שלם לנושא הדיבוק, פרק זה בספרי דן בגישה היהודית המקובלת, אולם אני לא איש דת, או רב, (חוץ מלריב לעיתים עם אשתי), אך כאשר מטופלים דיווח

  על ידי: ד"ר זיו מאירl בריאות ורפואה> בריאות הנפשl 11/04/2012 lצפיות: 94

  כל אדם חולם כ=20% ממשך זמן השינה. כלומר אדם החיי בממוצע 70 שנה חולם כ-9 שנים ברציפות. על מה אנו חולמים? האם יש משמעות לחלום? ...הרחבה בספרי "משמעות החלום ופירושו" וכן בקורס פירוש חלומות המתקיים במכללת ברק לרפואה משלימה בירושלים. אולם משמעות החלום על קצה המזלג:

  על ידי: ד"ר זיו מאירl רוחניות> חלומותl 05/04/2012 lצפיות: 607

  מאת ד"ר זיו מאיר מכללת ברק רק עד לפני שנים מועטות לא שמענו כלל על המושג תסמונת אספרגר או כפי שכונתה קודם לכן פסיכופתיה אוטיסטית, אם כן מה היא התסמונת? ברוב בתי הראשונה של ילדים כאלה פורסמה לראשונה על ידי רופא הילדים מווינה האנס אספרגר, אשר זיהה דפוס מוזר, ברוב בתי הספר ניתן למצא ילד בעל דפוס התנהגות הכולל חוסר אמפתיה, יכולת מועטה ליצירת חברויות , אשר מנהל שיחות חד צדדיות, ובעל צורך להתעמקות יתר בנושא מיוחד,בעל תנועות מסורבלות. ההגדרה קבוע של יכולות והתנהגות שהופיע בעיקר אצל בנים,

  על ידי: ד"ר זיו מאירl בריאות ורפואה> בריאות ילדים ותינוקותl 06/10/2010 lצפיות: 650

  מהם סוגי הפסיכותרפיה הקיימים? מאת: ד"ר זיו מאיר ניתן לומר כי פסיכותרפיה הינה מילה כללית לסוגים שונים של טיפולים פסיכולוגים הקיימים ומוצעים כיום לטיפול בבעיות ריגשיות ונפשיות. כגון : פסיכואנליזה, פסיכותרפיה דינמית, פסיכותרפיה קוגניטיבית, פסיכותרפיה התנהגותית, פסיכותרפיה תמיכתית, טיפול בין אישי, טיפול פסיכותרפיה זוגי, משפחתי, טיפול בהבעה ויצירה באמצעות ציור, פיסול, פסיכודרמה, תנועה, מחול, מוזיקה, שירה בישול, בעלי חיים ועוד

  על ידי: ד"ר זיו מאירl מדעי החברה> פסיכולוגיהl 29/09/2010 lצפיות: 95

  פסיכותרפיה והתפתחות אישית מאת ד"ר זיו מאיר ממכללת ברק ירושלים אחד האלמנטים המרכזיים ב פסיכותרפיה הוא ההתפתחות האישית. בלימודי ה פסיכותרפיה ההוליסטית, מושם דגש על התפתחות אישית כללית וכן דרך מרכזי האנרגיה – הצ''''אקרות. ב פסיכותרפיה מפתחים מודעות לרפואה ההוליסטית ולדרך בה אנו מתקשרים, ה פסיכותרפיה מסייעת למערכות היחסים שלנו, ליצירתיות ולאופן בו אנו מנהלים את חיינו היומיומיים. כחלק מההתפתחות אנו לומדים לחוש מהי אנרגיה, מפתחים את הערוצים ומרכזים אנרגטיים, המערכות האנרגטיות הבסיסיות של הגוף

  על ידי: ד"ר זיו מאירl מדעי החברה> פסיכולוגיהl 29/09/2010 lצפיות: 61
  קרדיט המחבר
  קטגוריות מאמרים
  Quantcast