מאמר הרמב"ם על כוח גברא

08/08/2008 • על ידי • 19,537 צפיות

מאמר הרמב"ם על כוח גברא

מאמר זה הנקרא: "מאמר על חיזוק כוח גברא", נכתב לפי בקשת המלך הישמעאלי לצרכים שלו. ומדברי הרמב"ם שהיה רופא, ניתן ללמוד כמה תרופות לעניינינו. (המאמר יצא לאור בהוצאת מוסד הרב קוק ירושלים שנת תשכ"ה, וברצוני להודות להם על אדיבותם לציטוט המאמר).
"ודע, כי כל מה שיקרר הגוף או את כלי המשגל, וכן כל מה שינגב הגוף את הכלים ההם, מזיקים מאוד. ושכל מה שירטיב ויחמם בשיווי מן המזונות והרפואות ושאר ההנהגה, יהיה זה לגוף כולו או לכלי המשגל מועיל מאוד בעניין זה, כגון השמחה, והשעשוע, והצחוק, והמנוחה (והשינה) הבלתי מופלגת (מועילים) בעניין הזה, והפכי (פירוש וההיפך) אלו יזיקוהו מאוד. רוצה לומר האבל, והיגון, והאנחה, והצום, והיגיעה, והעמל, והיקיצה, כל אלו מבטלים מאוד את הקושי וממעטים הזרע".
מדבריו עולה כי קיימת חשיבות רבה לחום הגוף וללחותו. כאשר יש צורך להתרחק מדברים המקררים את הגוף בין אם ממזונות מקררים ואו מרפואות. נוסף לכל אלה הצד הנפשי באדם, הוא גורם גדול וחשוב ביותר לעניין זה. עליו להיות שמח וטוב לב בזמן זה, בו הוא מקיים את המשגל, אחרת הדבר עשוי לא להצליח לו".
עלי להוסיף כאן כי על פי תורת הגלגולים, ההורים מזמינים את הילוד (הנשמה) בעת קיום המשגל, כפי שהנשמה בוחרת את ההורים. מכאן שאם המגע יעשה במצב של כעס או דכאון, הנשמה שתוזמן ותרד, תהיה אף היא בהתאם למצבם של בני הזוג באותו מועד. ראו הרחבה לכך בספרי "המדריך לגלגול נשמות על פי הקבלה".
הרמב"ם חוזר ומדגיש את העניין הרפואי בפרק שלאחריו.
"וידוע כי הפעל הזה אינו בדרך פעל ההזנה והגידול (בלבד), אשר אין לנפש החיוניות מבוא בזה, אבל הוא פעל חיוני גם כן, והוא בנפש החיונית, ולכן יזיקו בעניין זה המקרים הנפשיים או יועילו בו מאוד, רוצה לומר היגיון והאנחה והאבל, או מיאוס האשה המכוונת בעילתה, ממה שיחליש המשגל מאוד. והפכיהם מן המקרים הנפשיים ירחיבו אליו, ויניעוהו תנועה חזקה".
פרט נוסף וחשוב מאוד שעולה מדבריו הוא: שיתחשב הגבר ברצון אשתו ולא יכפה עצמו עליה, ושתהיה כוונתו בה. ואם יש לו עליה כעס או מיאוס הדבר יפריע לו, ולא יוכל להגיע אל התכלית אליה הוא מכוון, על כן עליו לפייס את אשתו בדיבורים ובמעשי פיוס, בדברי חיבה בין האיש ואשתו, כך שדעתו תהיה עליה. ודוגמא לכך מסופר בתלמוד בבלי מסכת ברכות (סב.) רב כהנא רצה ללמוד הלכות דרך ארץ מרבו הוא רב. ושמע אותו שהיה מדבר עם אשתו לפני התשמיש דברי שיחה בטילה של ריצוי. והוא תמה על דבר זה. עיין שם.
וכשנתבונן להאמור לעיל, נוכל להבהיר במעט את התנהגותו הנבונה של רב. שהרי הגמ' במסכת יבמות (סג.) מביאה שאשתו של רב הייתה מצערת אותו תמיד, ועושה ההיפך מבקשותיו ורצונותיו. עיין שם. ולכן רב שכידוע היה שקוע בתורה הרבה ומובדל מהנאות העולם הזה, וגם אשתו הייתה מצערת אותו תמיד, היה צריך לעשות אמצעים גשמיים להכניס תאווה לעצמו, כדי לקיים את מצוות עונה. לזאת דיבר עם אשתו דברי שיחה וריצוי, כדי שדעתו תהיה עליה. ואף על פי שמצאנו בחז"ל שאמרו על רב שלא שח שיחה בטילה מימיו. מכל מקום לעניין זה לא נקרא שיחה בטילה, כיון שהוא לצורך מצווה, והכל לפי כוונת האדם.
עוד מוסיף הרמב"ם מספר עיצות הקשורות למזונות האדם לצורך כך: "והנה המזונות הטובים לזה, בשר הכבש, ובני יונה, וכל המוחות, ובסגולה מוחות התרנגולת, והיונים והעופות. וביצי התרנגול מועילים מאוד בתוספת הזרע והולדתו בכל המזגים והשנים (פירוש בכל גיל). וכן מוח העצמות, וחלמון ביצת התרנגולת וביצת יונים...והחלב (הטרי) ביציאתו (מהפטמות)". עד כאן מסביר הרמב"ם את המאכלים היעילים מבעלי חיים.

לפירוט מסלולי לימוד ב מכללת ברק ראו במסלולי לימוד של מכללת ברק 

www.barakcollege.com

אודות כותב המאמר

ד"ר זיו מאיר

ד"ר זיו מאיר Ph.D הוא פרפסיכולוג, נטורופט, מרצה במקומות שונים בתחומים אלה וכן בפירוש חלומות, שחזור גלגולים, עוסק בכל הקשור לתחום הרפואה ההוליסטית ומשמש כראש המגמה ללימודי פסיכותרפיה, שחזור גלגולים ותקשור במכללת ברק לרפואה משלימה בירושלים. מחברם של שלוש עשר ספרים (חלקם רבי מכר)כגון: "שחזור גלגולים", משמעות החלום ופירושו", "החלום והפרעות שינה", "המדריך לגלגול נשמות על פי הקבלה", "שיפור היכולת העל חושית ותקשור" גלגול נשמות כל הסודות הכמוסים" מיסטיקה מאגיה ותקשור ביהדות""גוף נפש והפרעות אכילה" "הרייקי האוניברסלי חלק א+ב"החלום והפרעות שינה""נשמות תאומות וזוגיות"אבחון וטיפול בתמציות באך"....