הטבלת כלים

פורסם: 27/08/2008 |תגובות: 1 | צפיות: 7,597 | Share

בס"ד
הלכות טבילת כלים
יש לדעת ויש להבחין שאין חיוב טבילה, אלא בכלים שהם צרכי הסעודה, כגון כוסות וצלחות, קערות וקומקומים, וכיוצא בהם, שמשתמשים בהם לצורך אכילה ושתיה, אבל שאר כלים, כגון מספריים וכיוצא בזה, אינם צריכים טבילה. ומפצח אגוזים, לכאורה הוא דומה למספריים, שלא נחשבים כלי סעודה אפילו אם גוזר איתם ירקות, וכל שכן מפצח אגוזים שאינו נוגע בפרי עצמו אלא רק בקליפה, ומכל מקום כתב הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, שיש להטבילו בלא ברכה, וזו גם דעת הגר"ע יוסף שליט"א.

ואין צריכים טבילה, אלא כלים העשוים מתכות או זכוכית, כמו שנאמר בתורה (במדבר לא.) לגבי כלי מדין, "אך את הזהב ואת הכסף את הנחושת את הברזל את הבדיל ואת העופרת" וכו', מכאן שכלי מתכות הנלקחים מן הגוי חייבים בטבילה. ורבותינו גזרו חיוב טבילה גם על כלי זכוכית, וכמו שאמרו בגמרא (עבודה זרה עה:) , אמר רב אשי, הני כלי זכוכית, הואיל וכי נשתברו יש להם תקנה, ככלי מתכות דמו, וטעונים טבילה. ופירש"י, זכוכית שנשברה, אפשר להתיכה לעשות ממנה כלי, והואיל וכך היא, דינה ככלי מתכת וטעונה טבילה.


וכלי חרס אינם טעונים טבילה, וכן כלי עץ אינם טעונים טבילה, וכלי חרס מצופה בזכוכית מבחוץ ומבפנים (כמו שמצוי מאד בספלים של קפה העשויים חרסינה ומצופים בזכוכית, וכן בצלחות, ובפרט אותם המיוצרים במזרח הרחוק), חייב טבילה בברכה, ואם אינו מצופה זכוכית אלא מבפנים, צריך טבילה בלא ברכה.

כלי פלסטיק
הנה לענין כלי פלסטיק, כבר נזכר בהלכות הקודמות, שטעם הדבר שכלי חרס אינם צריכים טבילה, הוא משום שבפרשת כלי מדין לא נאמר חיוב זה אלא בכלי מתכות, ודוקא אותם צוונו השם יתברך להטביל. ואמר רב אשי, כלי זכוכית הללו, הואיל ואם נשברים יש להם תקנה, שראויים לחזור ולהתיכם ולעשות מהם כלים, דינם ככלי מתכות. ומבואר אם כן שמדברי רבותינו נ! צטוינו גם כן להטביל כלי זכוכית. ואם כן לכאורה כלי פלסטיק, שאפשר להתיכם לעשות מהם כלים, יש לדמותם לכלי זכוכית, ולהצריך אותם טבילה.

אולם מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א כתב, שמכיון שכלי זכוכית חייבים בטבילה רק מדרבנן ולא מן התורה, אם כן דוקא דבר שהיה בזמן חז"ל שייך לומר שגזרו עליו להצריכו טבילה, אבל כלי פלסטיק שכלל לא היו בזמן חז"ל, לא שייך לומר שחייבים בטבילה, אף שמצד  הטעם הם דומים לכלי זכוכית. אולם הגאון רבי יצחק יעקב וייס זצ"ל, גאב"ד העדה החרדית בירושלים, פסק בספרו, שכלי פלסטיק חייבים טבילה, אולם לאחר מכן (בשו"ת מנחת יצחק חלק ד') כתב שראה את דברי מרן הרב שליט"א וחזר בו להורות כדברי מרן הרב שכלי פלסטיק אינם צריכים טבילה, ומותר להשתמש בהם מיד לאחר קנייתם.

כלי פורצליין (הנקרא בלשון ערבי פרפורי), כתב בספר כנסת הגדולה, שהמנהג הוא שאינם צריכים טבילה, משום שדוקא כלים שהם זכוכית ממש ושיש להם תקנה להתיכם לעשות מהם כלים, חייבים בטבילה, משום שהם דומים לכלי מתכות, אבל כלי פורצליין שאם נשתברו אין להם תקנה, הרי הם ככלי עץ וכלי חרס, שאינם צריכים טבילה כלל.

ועל כן כלי פורצלן (אמתי, ולא כל כלי חרס המצופה זכוכית נחשב לכלי פורצלן), אינן חייבים טבילה, ויש להקל להשתמש בהם מיד אחר קנייתם.
 

שאלות ותשובות

שאל שאלה
200 תווים שנותרו
דרג את המאמר הזה
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6 קול(ות)
  פידבק
  הדפס
  פרסם מחדש
  מקור המאמר: http://www.reader.co.il/article/16421/הטבלת-כלים

  השאר תגובה למאמר זה

  הנה בתוה"ק בדברים (פרק לא) נאמר לאחר נצחון ישראל במדין: "אך את הזהב ואת הכסף, את הנחשת ואת הברזל, את הבדיל ואת העפרת. כל דבר אשר יבא באש – תעבירו באש וטהר, אך במי נדה יתחטא, וכל אשר לא יבא באש – תעבירו במים".

  על ידי: אלון ארביבl רוחניות> יהדותl 23/02/2012 lצפיות: 107
  דוד דרומר

  הגאון מוילנא אומר: תורה ומצוות – ביד האדם להשיגן מה שאין כן יראה ואהבה פנימית מתנת א-לוקים, אך כשאדם עושה את שלו אז ה' לא ימנע טוב להולכים בתמים.

  על ידי: דוד דרומרl רוחניות> יהדותl 24/03/2015
  אהובה קליין

  מי היה המלך אחשוורוש ומתי מלך? מדוע אחשוורוש ערך משתה? כיצד התייחס המלך לאסתר?

  על ידי: אהובה קלייןl רוחניות> יהדותl 04/03/2015 lצפיות: 16
  ברסלב מאיר

  מה מקור המשפטים והחוקים שבהם אנו חיים וקובעים ומחליטים לנו בחיי היום יום בתי המשפט כביכול "היהודיים" בארץ ישראל, והאם התורה מסכימה איתם ?

  על ידי: ברסלב מאירl רוחניות> יהדותl 11/02/2015 lצפיות: 13
  אברהם סתיו

  דיון הלכתי-רוחני בשאלת היחס לחוויה של אובדן הריון, מתוך עיסוק בשאלת החיוב (או ההיתר) לברך "ברוך דיין האמת" לאחר אובדן כזה.

  על ידי: אברהם סתיוl רוחניות> יהדותl 10/02/2015
  אברהם סתיו

  המאמר דן באופנים שבהם עוברת "טומאה" בין חפצים שונים ובהיגיון שבכללים אלו.

  על ידי: אברהם סתיוl רוחניות> יהדותl 06/02/2015
  הרב מתניה בן גדליה

  לאחרונה נשאלתי כמה פעמים על ידי לקוחותי: איך קונים טלית? החלטתי לשתף גם אתכם בתשובות והכנתי מדריך קצר ופשוט שיאפשר לכם לרכוש טלית שתתאים לטעמכם ולצרכיכם. אז אם הטלית הישנה כבר עייפה ובלויה, או שהילד מתקרב לבר המצווה או... שמזל טוב! אנחנו מתחתנים ומעוניינים לקנות טלית לחתן, הנה לפניכם המדריך!

  על ידי: הרב מתניה בן גדליהl רוחניות> יהדותl 03/02/2015 lצפיות: 29
  אורלי שעיה

  ישנן דעות שונות לגבי החושך והאור- ביוגה הקלסית אנחנו מדברים על חושך במובן של בורות הקשורה לאחיזות כוזבות של ה"אני" בחומר, באגו, ובכל מה שחולף ומתכלה, ועל אור- ידע העצמי – כתמצית, אור אלוהי.

  על ידי: אורלי שעיהl רוחניות> יהדותl 26/12/2014 lצפיות: 17

  מהי מזוזה וממה היא מורכבת? מהי חשיבות תהליך התקנתה והברכה הקשורה בה? המזוזה נמצאת בפתח כל בית, חדר או מבנה המאפיין בית יהודי ומהווה לסמל מובהק ליהדות ואות לכך שהדיירים אשר בתוך הבית הם יהודיים. המזוזה הינה תשמיש קדושה אשר מותקן במשקוף כל כניסה לבית או בחדרים בתוך הבית. בתוך בית המזוזה נמצא קלף מיוחד במצב מגולגל ועטוף בשקית קטנה המיועדת להגנה על הקלף, אשר עליו כתובות בכתב סת"ם פרשיות שונות, אשר מופיעות גם בתפילין. להגנה על הקלף עצמו יש חשיבות רבה, משום שעל פי היהדות - אסור שתמחק אף לא אות אחת.

  על ידי: מושיקוl רוחניות> יהדותl 06/12/2014 lצפיות: 15

  ידוע תפילת מוסף עוסקת במלכויות זכרונות ושופרות. ועל אלו הג' נסובים הפיוטים השונים. תפילת שחרית עוסקת בר"ה כיום "פקידה" (כוונתי על היוצרות שנוספו לתפילת שמונה עשרה), ובזכות פקידת האמהות אנו מבקשים "צאצאיה כן פקוד לטוב היום".

  על ידי: אלון ארביבl רוחניות> רוחניות - כלליl 24/09/2012 lצפיות: 124

  בפרשת וזאת הברכה החותמת את ספר דברים שאותה נקרא ביום שמחת תורה הבעל"ט, נאמר בחדווה את הפסוקים הנפלאים, אחד הפסוקים שעליהם מושתת כוח הנתינה הוא בפסוק: "שְׂמַח זְבוּלֻן בְּצֵאתֶךָ וְיִשָּׂשכָר בְּאֹהָלֶיךָ" (לג, יח) בפסוק זה באו חז"ל ופתחו פתח רחב בפני אנשים שאין ביכולתם לעסוק בתורה

  על ידי: אלון ארביבl רוחניות> פרשת השבועl 24/09/2012 lצפיות: 83

  "בתי כנסיות ובתי מדרשות אין נוהגין בהם קלות ראש כגון שחוק והתול ושיחה בטילה ואין אוכלים ושותים בהם ולא מתקשטין בהם ולא מטיילין בהם ולא נכנסים בהם בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים וכו'".

  על ידי: אלון ארביבl רוחניות> יהדותl 23/02/2012 lצפיות: 4,161

  סיכום מסכת בבא קמא פ"א - ארבעה אבות נזיקין כך נפרסת לה המשנה הראשונה, ונקדים בהבנה שצריכה להיות על האדם כי הוא ורק הוא אחראי לתשלום נזקים שגרמו בעלי החיים שבבעלותו, כגון: נגיחה, אכילה, דרישה ומנגד פעולות האדם שגרמו לנזיקין מכוחו הוא, כמו חפירת בור ברשות הצתת אש וכו'

  על ידי: אלון ארביבl רוחניות> יהדותl 23/02/2012 lצפיות: 1,607

  הנה בתוה"ק בדברים (פרק לא) נאמר לאחר נצחון ישראל במדין: "אך את הזהב ואת הכסף, את הנחשת ואת הברזל, את הבדיל ואת העפרת. כל דבר אשר יבא באש – תעבירו באש וטהר, אך במי נדה יתחטא, וכל אשר לא יבא באש – תעבירו במים".

  על ידי: אלון ארביבl רוחניות> יהדותl 23/02/2012 lצפיות: 107

  הובאה בפנינו שאלה בדבר מעשה באדם שהגיע לביתו בליל שבת ונצרך לנקביו, וחשב לתפוס שתי נטילות בנטילה אחת דהינו נטל ידיו גם לאשר יצר וגם לנט"י, אי שרי לקדש ומיד לבצוע (בלא נטילה) וס"ל דיש כאן סב"ל, דהרי ברך מכבר ענט"י או שהקידוש הוא הפסק, ולכן לא נהג נכון והיה עליו ליטול לאשר יצר ולקדש וליטול ידיו לנט"י.

  על ידי: אלון ארביבl רוחניות> יהדותl 23/02/2012 lצפיות: 241

  עולם התורה התעטף באבל ויגון עם היוודע הבשורה המרה בהלקח לבית עולמו, מו"ר ועטרת ראשנו, נפלה עטרת ראשנו, רב פעלים לתורה, שקיבץ את כל בני התורה בנתניה שריד לדור דעה, הגה"צ רבנו שמעון גבאי זצ"ל, שנסע למנוחות ואותנו עזב לאנחות, בוכים ונאנחים מלקיחתו מאיתנו, דודי ירד לגנו לערוגת הבשם לרעות בגנים וללקוט שושנים, שושנת תרשיש היקרה, פנה הודה פנה זיוה.

  על ידי: אלון ארביבl רוחניות> רוחניות - כלליl 23/02/2012 lצפיות: 3,811

  "בואו נרוץ לבית הכנסת", קרא יהודה לחבריו. "רבי יעקב גלה רוקד עכשיו, חבל להפסיד את המחזה". הם עלו במהירות במדרגות, מתנשמים ומתנשפים, וחיוך של קורת רוח על פניהם. הם הספיקו. רבי יעקב רקד במרכז בית הכנסת, וספר התורה בידו. הוא חולל ופזז בכל כוחו, פניו מביעות שמחה עצומה ואהבה לתורה הקדושה. "כל השנה אני מחכה לשמחת תורה, כדי לראות את רבי יעקב רוקד", אמר יצחק ליהודה. "כולם מתרגשים מהריקוד שלו, לא רק אתה", השיב יהודה. "הרי לכן מכנים אותו רבי יעקב גלה". "מה זה קשור?" התפלא יצחק. "חכה חכה", אמר יהודה בטון צ

  על ידי: אלון ארביבl רוחניות> רוחניות - כלליl 31/07/2011 lצפיות: 195

  תגובות על מאמר זה

  0
  א' ברוך 06/11/2008
  יישר כח גדול ועצום לכותב, המאמר נכתב בטוב טעם ודעת.
  קרדיט המחבר
  קטגוריות מאמרים
  Quantcast