מקלט בבית משותף

פורסם: 28/09/2008 |תגובות: 0 | צפיות: 37,654 | Share


מקלט בבית משותף הוא תמיד רכוש משותף, שלא ניתן להצמידו לדירה פלונית.
המקלט חייב להישמר כל העת במצב המאפשר את השימוש לשמו יועד, כלומר הגנה על דיירי הבית בעת מתקפה או מלחמה.
אסור להשתמש במקלט כמחסן ולמלא אותו חפצים וחייבים לשמור אותו כל העת נקי ופנוי.

חובה זו עולה מחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1951 בו נקבע:
"דיירי בית ובעל מפעל חייבים לפנות, כל אחד מתוך המקלט של הבית או המפעל, את כל המיטלטלין שבו, למעט המיטלטלין שלפי דיני ההתגוננות האזרחית מותר להחזיקם, לשמוק על הניקיון בו ולהחזיקו במצב המאפשר את השימוש בו בכל עת כמחסה מפני התקפה."

הרשות המקומית מוסמכת לאכוף את החוק ובמרבית הרשויות חוקקו גם חוקי עזר לעניין זה. הרשות רשאית להורות לבעלי הדירות לבצע שינויים או תיקונים במקלט שאינו עומד בדרישות. כמו כן רשאים פקחי העירייה להורות על פינוי חפצים ממקלט ואם הדבר לא יבוצע רשאים הפקחים לעשות זאת במקום הדיירים. לצורך ישום הוראות החוק רשאים הפקחים להיכנס בכל עת סבירה למקלטים וזאת לאחר מתן התראה מוקדמת על כך.


גם הג"א (כלומר חיילי פקוד העורף) רשאים לבצע ביקורות במקלטים לשם אכיפת החוק.

לחוק יש שיניים. הרשות יכולה להטיל קנסות על הפרת הוראות החוק. ההליכים מתנהלים בבתי המשפט לעניינים מקומיים והם למעשה הליכים פליליים כמו הליכים על עבירות חוק התכנון והבניה.

האם מותר להשתמש במקלט כמשרד או להשכירו לשימוש אחר, כגון מחסן או מגורים?
התשובה היא שלילית, (למעט אם ניתן באופן מפורש ע"י הרשות המוסמכת היתר לשימוש החורג מיעודו המקורי של המקלט, אולם היתר כזה לא צפוי להינתן אלא במקרים חריגים במיוחד, למשל מקרה בו נבנו במסגרת הרחבה ממ"דים בכל הדירות).

האם ניתן לנעול מקלט במפתח?
החוק לא אוסר מפורשות על כך. מאידך נקבע כאמור, כי יש להחזיק את המקלט שמיש ונגיש בכל עת.
דומה שחובה זו – וההדגשה כאן היא על המילים "בכל עת" - אינה עולה בקנה אחד עם מצב בו למשל מוחזק המקלט נעול והמפתח מצוי רק בידי בעל דירה אחד, נניח יו"ר נציגות הבית. לכן במקרה שבו מחליטים לשמור על המקלט כשהוא נעול (והחלטה זו צריכה להתקבל באסיפת דיירים ולא די בהחלטת ועד לשם כך) מן הראוי לאפשר לכל בעל דירה, שחפץ בכך, לקבל מפתח למקלט.


 

שאלות ותשובות

שאל שאלה
200 תווים שנותרו
דרג את המאמר הזה
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 5 קול(ות)
  פידבק
  הדפס
  פרסם מחדש
  מקור המאמר: http://www.reader.co.il/article/17861/מקלט-בבית-משותף

  השאר תגובה למאמר זה

  חיה אקילוב, עו"ד ומגשרת

  בניסיון לבחון את חובת התנהלות הבנקים, המוסד הכספי, שבאמצעותו אנו מבצעים פעולות מהותיות בחיינו, כגון נטילת הלוואת משכנתא לרכישת בית, בית עסק וכדומה, מחזור הלוואת משכנתא קיימת, פעולות אשר טומנות בחובן חישוב וסיכון שעלול במעשה או במחדל לגרום לנזקים לרבות נזקים ממוניים. נמצא מספר חובות המוטלים על הבנק לצד חובת הזהירות וביניהם, חובת תום הלב, חובת האמון והנאמנות.

  על ידי: חיה אקילוב, עו"ד ומגשרתl חוק ומשפט> מקרקעיןl 16/04/2014 lצפיות: 74

  בפרויקט תמ"א 38 המתקיים במבני מגורים, הועדה לתכנון ובנייה מאפשרת אחת או אף יותר מפעולות כמו; חיזוק המבנה בלבד, סגירה ומילוי של הקומה המפולשת לשם בניית דירות חדשות או הרחבת הדירות שבקומה הראשונה, הקמת קומה אחת או שתיים, הקמת קומה חלקית נוספת, חיזוק המבנה והרחבת שטח הדירות החדשות בתוספת ממ"ד.

  על ידי: שני ליבמןl חוק ומשפט> מקרקעיןl 08/04/2014

  מ"א 38 הינה תוכנת מתאר ארצית אשר נועדה לחזק מבנים אשר אינם עומדים בתקן הישראלי הנדרש 413. האחריות על חיזוקם של אותם מבנים, אשר מרביתם נבנו לפני שנת 1980, חלה על בעלי הדירות אשר בדרך כלל מיוזמתם מעדיפים לטפל בעסקה כזו דרך יצירת התקשרות עם יזם חיצוני החוסך עלויות בנייה גבוהות ופרוצדורה מסובכת בעבור בעלי הדירות.

  על ידי: שני ליבמןl חוק ומשפט> מקרקעיןl 08/04/2014

  ועדת ערר לפיצויים והיטל השבחה דנה בעררים על קביעות הועדה המקומית בענייני פיצויים לפי ס' 197 לחוק התכנון והבניה ועל קביעות בענייני היטל השבחה. ברשימה הבאה נתייחס למצבים בהם ניתן לערור על החלטות הועדה בעניין היטל השבחה בלבד.

  על ידי: omerl חוק ומשפט> מקרקעיןl 04/04/2014
  משרד עורכי דין מלכא ושות'

  המלצות לרוכש דירה טרם הרכישה- קודם לרכישת הדירה יש לבחון שהנכס נבנה על פי היתר, וכן שהוא נקי מכל שעבוד, משכנתא, חוב, או כל זכות של צד ג'.

  על ידי: משרד עורכי דין מלכא ושות'l חוק ומשפט> מקרקעיןl 11/03/2014

  עסקאות מקרקעין, מכירת דירות מגורים בכללן, נחשבות עסקאות מורכבות בכל מדינה, לא כל שכן בישראל (בה רוב הקרקעות בבעלות המדינה ומוחכרות למשתמשים בהם על ידי מנהל מקרקעי ישראל). עסקאות כאלה הן גם בעלות היקף כספי גדול, עבור רובנו אלה יהיו העסקאות הגדולות ביותר שנבצע בימי חיינו. מסיבות אלה ראוי שנמסור את הטיפול בעסקה לידי בעל מקצוע בדמות עורך דין מקרקעין.

  על ידי: יובל פלדl חוק ומשפט> מקרקעיןl 09/03/2014
  משרד עורכי דין מלכא ושות'

  בשנת 2013 ולאור מצוקת הדיור במדינת ישראל החלה רפורמה חדשה במס שבח בכל הנוגע לפטורים מדירת מגורים ודרכי החישוב.

  על ידי: משרד עורכי דין מלכא ושות'l חוק ומשפט> מקרקעיןl 21/02/2014 lצפיות: 23
  משרד עורכי דין מלכא ושות'

  בקשה להארכת המועד הקבוע בסעיף 88 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג – 1963 (להלן: "החוק").

  על ידי: משרד עורכי דין מלכא ושות'l חוק ומשפט> מקרקעיןl 21/02/2014

  קוסטה ריקה היא מדינה מדהימה ומאוד מתאימה לטיולי משפחות. שבועיים ברוטו זה המינימום אבל אפשר להיות בה גם יותר מחודש ולא לראות את הכל.

  על ידי: עו"ד עפר שחלl נופש ותיירות> יעדים בעולםl 19/08/2012 lצפיות: 4,477

  בילוי שיגרתי במועדון זיזי בתל אביב. עם או בלי טריפו. לבילוי ב"זיזי" לקחה אותי הפעם בליינית מומחית מקצועית מדופלמת ברמה הגבוהה ביותר, בליינית מרתפים וחזיריות תל אביבית מנוסה, שהעיר בלילה מוכרת לה כמו שהמיטה שלי בלילה מוכרת לי.

  על ידי: עו"ד עפר שחלl בידור ופנאי> בידור - כלליl 26/10/2011 lצפיות: 69

  סוגי יפוי כוח ואיפיונם יפוי כוח הינו מכשיר משפטי חשוב ביותר לביצוע עסקאות ופעולות משפטיות.

  על ידי: עו"ד עפר שחלl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 19/06/2011 lצפיות: 6,476

  החוק בישראל מבחין בין בית משותף "רגיל" לבין בית משותף "מורכב". מה המשמעות של ההגדרה או הסטאטוס הזה? למי זה טוב, מתי ולמה? על כל אלה ננסה להשיב, באופן לא מורכב ככל שניתן.

  על ידי: עו"ד עפר שחלl חוק ומשפט> מקרקעיןl 31/05/2011 lצפיות: 1,520

  פיצול דירה אחת למספר יחידות – אפילו אם אין לו כל ביטוי חיצוני - חורג משיפוץ פנימי של דירה בכך שהוא מחייב קבלת היתר בנייה לפי דיני התכנון והבנייה. פיצול דירה ללא קבלת היתר כאמור הינו בגדר עבירה פלילית ועלול לגרור, מעבר לדרישה להחזרת המצב לקדמותו, גם קנסות כבדים.

  על ידי: עו"ד עפר שחלl חוק ומשפט> מקרקעיןl 07/02/2011 lצפיות: 2,248

  לאחרונה (נובמבר 2010) שמענו כולנו על המקרה הטרגי של הפעוטה שנמחצה למוות מדלת שהושארה בחדר מדרגות של בית משותף בירושלים. המקרה המזעזע הזה מעורר את השאלה מי עלול לשאת באחריות לנזקים ותאונות שנגרמים בשטחים משותפים של הבית.

  על ידי: עו"ד עפר שחלl חוק ומשפט> מקרקעיןl 05/11/2010 lצפיות: 1,777

  למה נותרה התכנית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה תכנית על הנייר בלבד? ומדוע גם הצעת החוק החדשה (מספטמבר 2010), שמבקשת להוריד את הרוב הנדרש משני שליש ל- 51% לא תשנה דבר?

  על ידי: עו"ד עפר שחלl חוק ומשפט> מקרקעיןl 01/11/2010 lצפיות: 178 lתגובות: 1

  מתי ניתן לקבל החזר אגרה בתביעה שמגישים אצל המפקח על המקרקעין, בתחום הבתים המשותפים ומהו ההחזר

  על ידי: עו"ד עפר שחלl חוק ומשפט> מקרקעיןl 05/07/2010 lצפיות: 661
  קרדיט המחבר
  קטגוריות מאמרים
  Quantcast