חובות בפשיטת רגל

פורסם: 29/09/2008 |תגובות: 0 | צפיות: 12,945 | Share

פשיטת רגל : צו כינוס, עיכוב הליכים וחובות במסגרת ההליך

נושא המאמר:

הצו הראשוני שניתן במסגרת הליך פשיטת רגל (בקיצור: "הליך פש"ר") הוא צו כינוס. עם מתן הצו מעוכבים ההליכים כנגד החייב והנושים של החייב צריכים להגיש את תביעותיהם הכספיות מחדש, גם אם בעבר כבר פתחו תיק הוצאה לפועל כנגד החייב או הגישו כנגדו תביעה לבית משפט. המאמר מסביר מה מעוכב, אילו חובות ניתן לתבוע במסגרת הליך פשיטת ברגל ואלו חובות לא ניתן, אילו חובות נכללים בהליך הפש"ר ואילו לא, למי מגישים את תביעות החוב, מי בודק אותן, מהו פרק הזמן להגשת התביעות ומה במקרה ומאחרים בהגשת תביעת חוב.

צו כינוס מעכב הליכים:

לפי פקודת פשיטת הרגל (תיקרא בהמשך המאמר: "הפקודה") מרגע שביהמ"ש המחוזי נותן צו כינוס לנכסי החייב, אסור לנושים של החייב (נושים= בנקים, מוסדות ופרטיים, להם הוא חייב כסף) לפתוח או להמשיך כנגדו, בשום הליך הנוגע לחוב כספי, אלא ברשות בית המשפט המחוזי (ביהמ"ש אליו הוגשה הבקשה לצו כינוס ופשיטת רגל). לפיכך, לאחר מתן צו כינוס אין להגיש תביעה משפטית או לפתוח בהליך הוצאה לפועל כנגד חייב. כמו כן אין לפעול כנגדו במסגרת תיק הוצאה לפועל שכבר נפתח בעבר. למרות שהפקודה קובעת במפורש כי יעוכבו ההליכים, בד"כ נכללת גם בצו הכינוס עצמו הוראה בדבר עיכוב הליכים.

מי מודיע לנושים:

ואיך אמור נושה של החייב לדעת כי החייב נכנס להליך כינוס ופשיטת רגל? ראשית, הכונס הרשמי (אגף במשרד המשפטים המפקח על הליך הפש"ר) מפרסם מודעה בעיתון בה נכללים שמות החייבים שניתן כנגדם צו כינוס. שנית: לרוב, בית המשפט שנתן את צו הכינוס, מורה לחייב להודיע לנושים על צו הכינוס, במכתב רשום. שלישית: האינטרס של החייב הוא להודיע על צו הכינוס בכל ההליכים הפתוחים כנגדו, כדי שיעוכבו ההליכים ולכן עליו להגיש בקשה פורמאלית לכל בית משפט או לשכת הוצל"פ שבהם נפתח כנגדו הליך ואלו מורים על עיכוב ההליכים כנגדו. רצוי להודיע על צו הכינוס גם לנושים שטרם פתחו בהליך כלשהו (למשל: אלו ששלחו לו מכתבי התראה על חוב כספי). 

מועדים:

מרגע שניתן צו כינוס, לנושים יש פרק זמן של 6 חודשים להגיש תביעת חוב. במקרה של איחור, יש להגיש בקשה להארכת מועד להגשת תביעת החוב. על הבקשה להיות מאומתת בתצהיר ולהראות נימוק מיוחד לאיחור. הכונס הרשמי מחליט אם לקבל את הבקשה להארכת מועד או לא. על פי החוק, הכונ"ר (או הנאמן) צריכים לקבל את הבקשה אם שוכנעו שהנושה לא יכול היה להגיש את תביעת החוב במועד שנקבע. ניתן לערער על החלטת הכונ"ר לדחות את הבקשה להארכת מועד להגשת תביעת החוב, בתוך 15 ימים מהמצאת ההחלטה לידי הנושה-המבקש.

אילו חובות נכללים בהליך:

כל נושה שהחייב חב לו "חוב בר תביעה" (למעט החריגים שיפורטו בהמשך), צריך להגיש תביעת חוב לכונס הרשמי. מהו "חוב בר תביעה"? למעשה, ההגדרה גורפת ומקיפה כל חוב כספי שיש לחייב ביום מתן צו הכינוס : על פי החוק, כל חוב או חבות, קיים או עתידי, ודאי או מותנה, שמקורו מלפני מתן צו הכינוס, ייחשב "חוב בר תביעה". כך, למשל חוב בגין ערבות, בין אם נפרעה ע"י הערב במועד צו הכינוס ובין אם לאו, מהווה חוב מותנה וככזה, ייחשב ל"חוב בר תביעה" (ע"א 4316/90).
נושים מובטחים:

נושה שיש בידיו משכון של החייב קרוי "נושה מובטח" והחוב קרוי "חוב מובטח" (הדוגמה הנפוצה למשכון, היא משכנתא הרשומה על הבית, לטובת הבנק). נושה כזה יכול לפעול עצמאית למימוש המשכון (הנכס. לרוב זאת דירה, אך יכול להיות גם רכב או נכס אחר). הנושה המובטח אמור להגיש בקשה לבית המשפט המחוזי שדן בהליך הפש"ר, וזה אינו יכול לעכב את הנושה מלממש את הנכס-הבטוחה שבידו. הדברים נכונים כמובן גם לגבי נושה מובטח שאינו בנק ובלבד שבידיו הסכם משכון תקף במועד צו הכינוס.

חובות שנוצרו לאחר מועד צו הכינוס:

בדומה לחוב מובטח, זהו סוג נוסף של חוב שאינו כלול בהליך הפש"ר : חובות שיצר החייב לאחר תאריך צו הכינוס, אינם כלולים בהליך הפש"ר, אין חובה על הנושה להגיש תביעת חוב בגינם והחייב לא יופטר מהם בסוף ההליך.

חובות לעיריה:

באופן עקרוני, עיריות אינן מחויבות לפתוח תיק הוצל"פ כנגד אזרחים החייבים להם כספים (בגין דוחו"ת חניה, ארנונה וכיו"ב) ויכולות לפתוח בהליך מינהלי לעיקול נכסיו של החייב. אם החוב הוא מלפני מועד צו הכינוס, אופן גביה כזה אינו חוקי. במקרה כזה על החייב להפנות תשומת ליבו של היועץ המשפטי של העיריה לצו הכינוס ואם הדבר אינו מועיל יש לפנות בבקשה מתאימה לביהמ"ש המחוזי, שיורה על הפסקת הליך הגביה.   
חובות לחברת החשמל או המים:

באופן דומה, חברת החשמל או המים מנתקות לעיתים את אספקת החשמל או המים לדירה. מבלי להתייחס לחוקיות פעולת הניתוק הזו כשלעצמה, יצוין כי ניתוק כזה בגין  חוב כספי שנוצר לפני מועד צו הכינוס, אינו חוקי. יש לפנות למחלקה המשפטית של החברה הרלוונטית, ולהפנותה לתוכן צו הכינוס ועיכוב ההליכים.
בכל מקרה, לפני שמחליטים או מבצעים פעולה כלשהי, מומלץ להתייעץ בעורך דין מומחה לענין פשיטת רגל.

למאמרים נוספים בענין פשיטת רגל  לחץ  כאן

הבהרה : תוכן המאמר מובא כשירות למשתמשי האתר להתרשמות והעשרת הידע בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי של עורך דין או חוות דעת של עורך דין. אין להסתמך על תוכן המאמר לשם ביצוע או הימנעות מביצוע פעולה כלשהי. בכל סוגיה משפטית, מומלץ ראשית להתייעץ עם עורך דין מומחה לתחום הרלוונטי. תוכן המאמר נכון למועד כתיבתו ונכונותו עלולה להשתנות מעת לעת. כל הזכויות שמורות לעורך דין שי דנה.

 

 

שאלות ותשובות

שאל שאלה
200 תווים שנותרו
דרג את המאמר הזה
4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 4 קול(ות)
  פידבק
  הדפס
  פרסם מחדש
  מקור המאמר: http://www.reader.co.il/article/17870/חובות-בפשיטת-רגל

  השאר תגובה למאמר זה

  הכתבה סוקרת, בתמציתיות, את מהותו של צו עיכוב היציאה, ועונה על שאלות פרקטיות בנושא.

  על ידי: זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריוןl חוק ומשפט> אזרחיl 13/03/2007 lצפיות: 408,586

  בשנות ה-20 של המאה הקודמת הומצא מכשיר הפוליגרף (וכפי שהוא מוכר שמכשיר זה מוכר גם בשמו הנוסף – מכונת האמת) בארצות הברית על מנת להצליח להבהיר מצבים בהם לא ברור האם אדם דובר שקר או דובר אמת.

  על ידי: חי סl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 23/09/2014 lצפיות: 11
  אברהם פכטר

  בית המשפט העליון – החזיר את התיק להשלמת שמיעת עדויות חדשות בעניין רצח הילדה תאיר ראדה ז"ל, להרכב המחוזי בנצרת שהרשיעו ברצח פה אחד. ההרכב הרשיעו פעם נוספת והתיק חזר לעליון. מדובר בהרכב שבו כיהן השופט כהן – הנמצא עתה בחקירה פלילית וספק אם יוחזר להרכב. ואי לכך העליון נקט בהליך חריג ויכריע בתיק בעצמו.

  על ידי: אברהם פכטרl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 20/09/2014

  תובעים את משרד הביטחון? את הביטוח הלאומי או את חברת הביטוח שלכם? גם במקרים בהם האמת אינה משתמעת לשתי פנים וגם באלו הלוטים באפילה, עדיין תצטרכו לעמוד בפני ועדה רפואית על מנת להוכיח את מצבכם הרפואי והיא זו שתקבע כמה אחוזי נכות מגיעים לכם, אם בכלל.

  על ידי: אביעד בונהl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 25/08/2014

  פשיטת רגל לא קשורה רק לחברות או לבתי עסק, כפי שאנשים נוטים לחשוב. פשיטת רגל לאדם פרטי שנקלע לחובות, רלוונטית בהחלט ויכולה להיות בשבילו פתרון מצוין.

  על ידי: עו"ד אייל אשכנזיl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 24/08/2014

  פשיטת רגל היא הליך שנועד לסייע לאנשים שהסתבכו בחובות באופן זה או אחר, להחזיר את החובות שלהם בצורה טובה ויעילה ולחזור למעגל העבודה. ישנו הבדל משמעותי בין פשיטת רגל של אדם פרטי או עסק קטן, לבין פשיטת רגל של חברה בע"מ. במאמר זה נפרט על שני הסוגים של פשיטת רגל ועל ההבדלים ביניהם.

  על ידי: עו"ד אייל אשכנזיl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 24/08/2014

  לפני כמעט שנה, החלה לפעול הרפורמה החדשה של פרופסור דוד האן, על התהליך של פשיטת רגל. הרפורמה החדשה מיטיבה עם החייבים, כל עוד הם נוהגים בתום לב וביושר, ובמקביל גם עם הנושים, אשר יוכלו לקבל את כספם במהירות גדולה יותר.

  על ידי: עו"ד אייל אשכנזיl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 24/08/2014

  לא נעים להגיע למצב של פשיטת רגל, ואם זה קורה פירושו של דבר שכבר מוצו כל האפשרויות האחרות. אדם שניסה לצאת בעצמו מן הבוץ של החובות, ולא הצליח, עד שהגיע לידי פשיטת רגל מוכרח לקחת עורך דין פשיטת רגל אשר יעזור לו במצבו הביש.

  על ידי: עו"ד אייל אשכנזיl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 24/08/2014
  אברהם פכטר

  תמונה עגומה ועצובה, לראות סנגור פעיל מובל עם אזיקים או בלי, להארכת מעצר כחשוד/נאשם. פרקליט פלילי – צועד הרבה פעמים על הגבול הדק בין המותר והאסור. בשנים האחרונות, לפעמים בלחץ הנסיבות, הפכו עורכי דין ליחצנים ודוברים של נאשמים, הדבר בא ע"ח פעילות משפטית מקצועית נטו ולא מוסיף כבוד למקצוע. עו"ד – הוא חלק מהמערך המשפטי ומשלטון החוק והוא נאמן של בית המשפט.

  על ידי: אברהם פכטרl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 14/08/2014

  חוזה הערבות נוגע לשלושה צדדים : הנושה (=האדם או הגוף שלו חייבים את הכסף. ייקרא כאן :"הנושה"), החייב העיקרי (=האדם שהתחייב כלפי הנושה- למשל: קיבל מהנושה הלוואה. ייקרא כאן:"החייב") והערב (=האדם שהתחייב לשלם במקום החייב העיקרי, אם החייב העיקרי לא יוכל לעשות זאת. ייקרא כאן:"הערב"). המאמר דן בשאלות אלו: מהם תנאי הערבות? איך נוצרת ערבות, מהם גבולותיה, מהן המגבלות בנוגע לערבות, מה הפרטים שחובה לגלות לערב לפני החתימה, מהו ערב מוגן ומהו ערב יחיד.

  על ידי: עורך דין שי דנהl חוק ומשפט> דיני בנקאותl 30/10/2013 lצפיות: 36

  במסגרת הליך משפטי ניתן לבקש מבית המשפט להורות על עיכובו של נתבע בארץ, עד למתן פסק הדין. מהם התנאים לקבלת צו שכזה?

  על ידי: עורך דין שי דנהl חוק ומשפט> אזרחיl 16/11/2009 lצפיות: 2,962

  מהם החובות הכלולים בהליך פשיטת הרגל ? במאמר נסביר מספר עקרונות מנחים בנוגע לחובות שיצויינו בעת הגשת בקשת פשיטת הרגל.

  על ידי: עורך דין שי דנהl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 02/11/2009 lצפיות: 835

  מהו כינוס נכסים, מהם הסוגים השונים של כינוס נכסים, למה נועד כינוס נכסים, מתי ימונה כונס נכסים.

  על ידי: עורך דין שי דנהl חוק ומשפט> אזרחיl 15/12/2008 lצפיות: 3,874 lתגובות: 1

  כאשר קונים או מוכרים דירה נזקקים לפעמים למתווך מקרקעין - מה מותר למתווך ומה אסור לו, מה ההגבלות בענין שכר טרחתו, מהן המגבלות המוטלות עליו, מהם התנאים לבלעדיות.

  על ידי: עורך דין שי דנהl חוק ומשפט> מקרקעיןl 19/11/2008 lצפיות: 12,858

  המאמר מסביר לשם מה לבקש הכרזה על הגבלת אמצעים, למי מיועדת הכרזה על הגבלת אמצעים, מה ההשלכות של הכרזה על הגבלת אמצעים ומה המגבלות המוטלות על החייב שהוכרז כחייב מוגבל באמצעים.

  על ידי: עורך דין שי דנהl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 23/09/2008 lצפיות: 5,048

  מהו איחוד תיקים בהוצאה לפועל, איך מגישים בקשה לאיחוד תיקים, מה ההשלכות של איחוד תיקים ומה המגבלות המוטלות על החייב.

  על ידי: עורך דין שי דנהl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 23/09/2008 lצפיות: 24,912

  בפני אדם שנקלע לחובות, עומדות שתי אפשרויות: האחת-לבקש כי יוכרז פושט רגל והשניה- לבקש איחוד תיקים. המאמר מסביר מהם ההבדלים ביניהם ומהם היתרונות והחסרונות של כל אחד מהם.

  על ידי: עורך דין שי דנהl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 14/09/2008 lצפיות: 16,196
  קרדיט המחבר
  קטגוריות מאמרים
  Quantcast