חובות בפשיטת רגל

29/09/2008 • על ידי • 13,003 צפיות

פשיטת רגל : צו כינוס, עיכוב הליכים וחובות במסגרת ההליך

נושא המאמר:

הצו הראשוני שניתן במסגרת הליך פשיטת רגל (בקיצור: "הליך פש"ר") הוא צו כינוס. עם מתן הצו מעוכבים ההליכים כנגד החייב והנושים של החייב צריכים להגיש את תביעותיהם הכספיות מחדש, גם אם בעבר כבר פתחו תיק הוצאה לפועל כנגד החייב או הגישו כנגדו תביעה לבית משפט. המאמר מסביר מה מעוכב, אילו חובות ניתן לתבוע במסגרת הליך פשיטת ברגל ואלו חובות לא ניתן, אילו חובות נכללים בהליך הפש"ר ואילו לא, למי מגישים את תביעות החוב, מי בודק אותן, מהו פרק הזמן להגשת התביעות ומה במקרה ומאחרים בהגשת תביעת חוב.

צו כינוס מעכב הליכים:

לפי פקודת פשיטת הרגל (תיקרא בהמשך המאמר: "הפקודה") מרגע שביהמ"ש המחוזי נותן צו כינוס לנכסי החייב, אסור לנושים של החייב (נושים= בנקים, מוסדות ופרטיים, להם הוא חייב כסף) לפתוח או להמשיך כנגדו, בשום הליך הנוגע לחוב כספי, אלא ברשות בית המשפט המחוזי (ביהמ"ש אליו הוגשה הבקשה לצו כינוס ופשיטת רגל). לפיכך, לאחר מתן צו כינוס אין להגיש תביעה משפטית או לפתוח בהליך הוצאה לפועל כנגד חייב. כמו כן אין לפעול כנגדו במסגרת תיק הוצאה לפועל שכבר נפתח בעבר. למרות שהפקודה קובעת במפורש כי יעוכבו ההליכים, בד"כ נכללת גם בצו הכינוס עצמו הוראה בדבר עיכוב הליכים.

מי מודיע לנושים:

ואיך אמור נושה של החייב לדעת כי החייב נכנס להליך כינוס ופשיטת רגל? ראשית, הכונס הרשמי (אגף במשרד המשפטים המפקח על הליך הפש"ר) מפרסם מודעה בעיתון בה נכללים שמות החייבים שניתן כנגדם צו כינוס. שנית: לרוב, בית המשפט שנתן את צו הכינוס, מורה לחייב להודיע לנושים על צו הכינוס, במכתב רשום. שלישית: האינטרס של החייב הוא להודיע על צו הכינוס בכל ההליכים הפתוחים כנגדו, כדי שיעוכבו ההליכים ולכן עליו להגיש בקשה פורמאלית לכל בית משפט או לשכת הוצל"פ שבהם נפתח כנגדו הליך ואלו מורים על עיכוב ההליכים כנגדו. רצוי להודיע על צו הכינוס גם לנושים שטרם פתחו בהליך כלשהו (למשל: אלו ששלחו לו מכתבי התראה על חוב כספי). 

מועדים:

מרגע שניתן צו כינוס, לנושים יש פרק זמן של 6 חודשים להגיש תביעת חוב. במקרה של איחור, יש להגיש בקשה להארכת מועד להגשת תביעת החוב. על הבקשה להיות מאומתת בתצהיר ולהראות נימוק מיוחד לאיחור. הכונס הרשמי מחליט אם לקבל את הבקשה להארכת מועד או לא. על פי החוק, הכונ"ר (או הנאמן) צריכים לקבל את הבקשה אם שוכנעו שהנושה לא יכול היה להגיש את תביעת החוב במועד שנקבע. ניתן לערער על החלטת הכונ"ר לדחות את הבקשה להארכת מועד להגשת תביעת החוב, בתוך 15 ימים מהמצאת ההחלטה לידי הנושה-המבקש.

אילו חובות נכללים בהליך:

כל נושה שהחייב חב לו "חוב בר תביעה" (למעט החריגים שיפורטו בהמשך), צריך להגיש תביעת חוב לכונס הרשמי. מהו "חוב בר תביעה"? למעשה, ההגדרה גורפת ומקיפה כל חוב כספי שיש לחייב ביום מתן צו הכינוס : על פי החוק, כל חוב או חבות, קיים או עתידי, ודאי או מותנה, שמקורו מלפני מתן צו הכינוס, ייחשב "חוב בר תביעה". כך, למשל חוב בגין ערבות, בין אם נפרעה ע"י הערב במועד צו הכינוס ובין אם לאו, מהווה חוב מותנה וככזה, ייחשב ל"חוב בר תביעה" (ע"א 4316/90).
נושים מובטחים:

נושה שיש בידיו משכון של החייב קרוי "נושה מובטח" והחוב קרוי "חוב מובטח" (הדוגמה הנפוצה למשכון, היא משכנתא הרשומה על הבית, לטובת הבנק). נושה כזה יכול לפעול עצמאית למימוש המשכון (הנכס. לרוב זאת דירה, אך יכול להיות גם רכב או נכס אחר). הנושה המובטח אמור להגיש בקשה לבית המשפט המחוזי שדן בהליך הפש"ר, וזה אינו יכול לעכב את הנושה מלממש את הנכס-הבטוחה שבידו. הדברים נכונים כמובן גם לגבי נושה מובטח שאינו בנק ובלבד שבידיו הסכם משכון תקף במועד צו הכינוס.

חובות שנוצרו לאחר מועד צו הכינוס:

בדומה לחוב מובטח, זהו סוג נוסף של חוב שאינו כלול בהליך הפש"ר : חובות שיצר החייב לאחר תאריך צו הכינוס, אינם כלולים בהליך הפש"ר, אין חובה על הנושה להגיש תביעת חוב בגינם והחייב לא יופטר מהם בסוף ההליך.

חובות לעיריה:

באופן עקרוני, עיריות אינן מחויבות לפתוח תיק הוצל"פ כנגד אזרחים החייבים להם כספים (בגין דוחו"ת חניה, ארנונה וכיו"ב) ויכולות לפתוח בהליך מינהלי לעיקול נכסיו של החייב. אם החוב הוא מלפני מועד צו הכינוס, אופן גביה כזה אינו חוקי. במקרה כזה על החייב להפנות תשומת ליבו של היועץ המשפטי של העיריה לצו הכינוס ואם הדבר אינו מועיל יש לפנות בבקשה מתאימה לביהמ"ש המחוזי, שיורה על הפסקת הליך הגביה.   
חובות לחברת החשמל או המים:

באופן דומה, חברת החשמל או המים מנתקות לעיתים את אספקת החשמל או המים לדירה. מבלי להתייחס לחוקיות פעולת הניתוק הזו כשלעצמה, יצוין כי ניתוק כזה בגין  חוב כספי שנוצר לפני מועד צו הכינוס, אינו חוקי. יש לפנות למחלקה המשפטית של החברה הרלוונטית, ולהפנותה לתוכן צו הכינוס ועיכוב ההליכים.
בכל מקרה, לפני שמחליטים או מבצעים פעולה כלשהי, מומלץ להתייעץ בעורך דין מומחה לענין פשיטת רגל.

למאמרים נוספים בענין פשיטת רגל  לחץ  כאן

הבהרה : תוכן המאמר מובא כשירות למשתמשי האתר להתרשמות והעשרת הידע בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי של עורך דין או חוות דעת של עורך דין. אין להסתמך על תוכן המאמר לשם ביצוע או הימנעות מביצוע פעולה כלשהי. בכל סוגיה משפטית, מומלץ ראשית להתייעץ עם עורך דין מומחה לתחום הרלוונטי. תוכן המאמר נכון למועד כתיבתו ונכונותו עלולה להשתנות מעת לעת. כל הזכויות שמורות לעורך דין שי דנה.

 

 

אודות כותב המאמר

עורך דין שי דנה

עורך דין מאז שנת 98, בעל תואר במשפטים מאוניבסיטת חיפה, מתמחה בפשיטות רגל, תביעות נגד בנקים, משכון ומשכנתאות, תביעות כספיות. חוזים וצוואות. דוא"ל : lawshay@netvision.net.il משרד : העצמאות 57, חיפה. לתיאום פגישת יעוץ: טלפון : 04-8685000 נייד (מקרים דחופים בלבד) : 0545-250035 אתר :http://www.lawshay.co.il/