חובות בפשיטת רגל

פורסם: 29/09/2008 |תגובות: 0 | צפיות: 12,978 | Share

פשיטת רגל : צו כינוס, עיכוב הליכים וחובות במסגרת ההליך

נושא המאמר:

הצו הראשוני שניתן במסגרת הליך פשיטת רגל (בקיצור: "הליך פש"ר") הוא צו כינוס. עם מתן הצו מעוכבים ההליכים כנגד החייב והנושים של החייב צריכים להגיש את תביעותיהם הכספיות מחדש, גם אם בעבר כבר פתחו תיק הוצאה לפועל כנגד החייב או הגישו כנגדו תביעה לבית משפט. המאמר מסביר מה מעוכב, אילו חובות ניתן לתבוע במסגרת הליך פשיטת ברגל ואלו חובות לא ניתן, אילו חובות נכללים בהליך הפש"ר ואילו לא, למי מגישים את תביעות החוב, מי בודק אותן, מהו פרק הזמן להגשת התביעות ומה במקרה ומאחרים בהגשת תביעת חוב.

צו כינוס מעכב הליכים:

לפי פקודת פשיטת הרגל (תיקרא בהמשך המאמר: "הפקודה") מרגע שביהמ"ש המחוזי נותן צו כינוס לנכסי החייב, אסור לנושים של החייב (נושים= בנקים, מוסדות ופרטיים, להם הוא חייב כסף) לפתוח או להמשיך כנגדו, בשום הליך הנוגע לחוב כספי, אלא ברשות בית המשפט המחוזי (ביהמ"ש אליו הוגשה הבקשה לצו כינוס ופשיטת רגל). לפיכך, לאחר מתן צו כינוס אין להגיש תביעה משפטית או לפתוח בהליך הוצאה לפועל כנגד חייב. כמו כן אין לפעול כנגדו במסגרת תיק הוצאה לפועל שכבר נפתח בעבר. למרות שהפקודה קובעת במפורש כי יעוכבו ההליכים, בד"כ נכללת גם בצו הכינוס עצמו הוראה בדבר עיכוב הליכים.

מי מודיע לנושים:

ואיך אמור נושה של החייב לדעת כי החייב נכנס להליך כינוס ופשיטת רגל? ראשית, הכונס הרשמי (אגף במשרד המשפטים המפקח על הליך הפש"ר) מפרסם מודעה בעיתון בה נכללים שמות החייבים שניתן כנגדם צו כינוס. שנית: לרוב, בית המשפט שנתן את צו הכינוס, מורה לחייב להודיע לנושים על צו הכינוס, במכתב רשום. שלישית: האינטרס של החייב הוא להודיע על צו הכינוס בכל ההליכים הפתוחים כנגדו, כדי שיעוכבו ההליכים ולכן עליו להגיש בקשה פורמאלית לכל בית משפט או לשכת הוצל"פ שבהם נפתח כנגדו הליך ואלו מורים על עיכוב ההליכים כנגדו. רצוי להודיע על צו הכינוס גם לנושים שטרם פתחו בהליך כלשהו (למשל: אלו ששלחו לו מכתבי התראה על חוב כספי). 

מועדים:

מרגע שניתן צו כינוס, לנושים יש פרק זמן של 6 חודשים להגיש תביעת חוב. במקרה של איחור, יש להגיש בקשה להארכת מועד להגשת תביעת החוב. על הבקשה להיות מאומתת בתצהיר ולהראות נימוק מיוחד לאיחור. הכונס הרשמי מחליט אם לקבל את הבקשה להארכת מועד או לא. על פי החוק, הכונ"ר (או הנאמן) צריכים לקבל את הבקשה אם שוכנעו שהנושה לא יכול היה להגיש את תביעת החוב במועד שנקבע. ניתן לערער על החלטת הכונ"ר לדחות את הבקשה להארכת מועד להגשת תביעת החוב, בתוך 15 ימים מהמצאת ההחלטה לידי הנושה-המבקש.

אילו חובות נכללים בהליך:

כל נושה שהחייב חב לו "חוב בר תביעה" (למעט החריגים שיפורטו בהמשך), צריך להגיש תביעת חוב לכונס הרשמי. מהו "חוב בר תביעה"? למעשה, ההגדרה גורפת ומקיפה כל חוב כספי שיש לחייב ביום מתן צו הכינוס : על פי החוק, כל חוב או חבות, קיים או עתידי, ודאי או מותנה, שמקורו מלפני מתן צו הכינוס, ייחשב "חוב בר תביעה". כך, למשל חוב בגין ערבות, בין אם נפרעה ע"י הערב במועד צו הכינוס ובין אם לאו, מהווה חוב מותנה וככזה, ייחשב ל"חוב בר תביעה" (ע"א 4316/90).
נושים מובטחים:

נושה שיש בידיו משכון של החייב קרוי "נושה מובטח" והחוב קרוי "חוב מובטח" (הדוגמה הנפוצה למשכון, היא משכנתא הרשומה על הבית, לטובת הבנק). נושה כזה יכול לפעול עצמאית למימוש המשכון (הנכס. לרוב זאת דירה, אך יכול להיות גם רכב או נכס אחר). הנושה המובטח אמור להגיש בקשה לבית המשפט המחוזי שדן בהליך הפש"ר, וזה אינו יכול לעכב את הנושה מלממש את הנכס-הבטוחה שבידו. הדברים נכונים כמובן גם לגבי נושה מובטח שאינו בנק ובלבד שבידיו הסכם משכון תקף במועד צו הכינוס.

חובות שנוצרו לאחר מועד צו הכינוס:

בדומה לחוב מובטח, זהו סוג נוסף של חוב שאינו כלול בהליך הפש"ר : חובות שיצר החייב לאחר תאריך צו הכינוס, אינם כלולים בהליך הפש"ר, אין חובה על הנושה להגיש תביעת חוב בגינם והחייב לא יופטר מהם בסוף ההליך.

חובות לעיריה:

באופן עקרוני, עיריות אינן מחויבות לפתוח תיק הוצל"פ כנגד אזרחים החייבים להם כספים (בגין דוחו"ת חניה, ארנונה וכיו"ב) ויכולות לפתוח בהליך מינהלי לעיקול נכסיו של החייב. אם החוב הוא מלפני מועד צו הכינוס, אופן גביה כזה אינו חוקי. במקרה כזה על החייב להפנות תשומת ליבו של היועץ המשפטי של העיריה לצו הכינוס ואם הדבר אינו מועיל יש לפנות בבקשה מתאימה לביהמ"ש המחוזי, שיורה על הפסקת הליך הגביה.   
חובות לחברת החשמל או המים:

באופן דומה, חברת החשמל או המים מנתקות לעיתים את אספקת החשמל או המים לדירה. מבלי להתייחס לחוקיות פעולת הניתוק הזו כשלעצמה, יצוין כי ניתוק כזה בגין  חוב כספי שנוצר לפני מועד צו הכינוס, אינו חוקי. יש לפנות למחלקה המשפטית של החברה הרלוונטית, ולהפנותה לתוכן צו הכינוס ועיכוב ההליכים.
בכל מקרה, לפני שמחליטים או מבצעים פעולה כלשהי, מומלץ להתייעץ בעורך דין מומחה לענין פשיטת רגל.

למאמרים נוספים בענין פשיטת רגל  לחץ  כאן

הבהרה : תוכן המאמר מובא כשירות למשתמשי האתר להתרשמות והעשרת הידע בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי של עורך דין או חוות דעת של עורך דין. אין להסתמך על תוכן המאמר לשם ביצוע או הימנעות מביצוע פעולה כלשהי. בכל סוגיה משפטית, מומלץ ראשית להתייעץ עם עורך דין מומחה לתחום הרלוונטי. תוכן המאמר נכון למועד כתיבתו ונכונותו עלולה להשתנות מעת לעת. כל הזכויות שמורות לעורך דין שי דנה.

 

 

שאלות ותשובות

שאל שאלה
200 תווים שנותרו
דרג את המאמר הזה
4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 4 קול(ות)
  פידבק
  הדפס
  פרסם מחדש
  מקור המאמר: http://www.reader.co.il/article/17870/חובות-בפשיטת-רגל

  השאר תגובה למאמר זה

  הכתבה סוקרת, בתמציתיות, את מהותו של צו עיכוב היציאה, ועונה על שאלות פרקטיות בנושא.

  על ידי: זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריוןl חוק ומשפט> אזרחיl 13/03/2007 lצפיות: 409,926
  עו"ד צבאי דנה נוף

  עורך דין צבאי מעניק שירותי ייעוץ, ייצוג וליווי משפטי לחיילים בסדיר, לאנשי קבע, לאזרחים עובדי צה"ל ולחיילים במילואים אשר חשודים או נאשמים בעבירות פליליות במסגרת שירותם הצבאי.

  על ידי: עו"ד צבאי דנה נוףl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 01/03/2015 lצפיות: 11
  ד"ר איתמר כוכבי

  אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – תואר MBA – שיעור 8-7 היחסים הפיננסיים הינם כלי עזר יעיל התורם להבנת מצבה הכספי של חברה (עסק כלכלי). ניתוח המגמות השונות בפעילות החברה (העסק), מסייעות במדידה והערכה של איתנותה ויעילותה הכלכלית.

  על ידי: ד"ר איתמר כוכביl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 01/03/2015
  ד"ר איתמר כוכבי

  אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – תואר MBA – שיעור 6-5 היחסים הפיננסיים הינם כלי עזר יעיל התורם להבנת מצבה הכספי של חברה. ניתוח המגמות השונות בפעילות החברה, מסייעות במדידה והערכה של איתנותה ויעילותה הכלכלית.

  על ידי: ד"ר איתמר כוכביl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 01/03/2015
  ד"ר איתמר כוכבי

  קצבת זקנה הינו ענף בביטוח הלאומי הנמצא במערכת הביטוח הסוציאלי והמשולם על ידי המוסד לביטוח הלאומי. מקצבת הזקנה נהנים מרבית תושבי ישראל אשר הגיעו לגיל זקנה.

  על ידי: ד"ר איתמר כוכביl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 01/03/2015 lצפיות: 19
  אליחי רובין

  ישראל ידועה בכמות הגדולה של עורכי דין הפעילים בה, וכאשר מדובר על אזור המרכז, יחס עורכי הדין על האוכלוסייה עולה אף יותר. עורכי דין אלה מתמחים במגוון רחב של תחומים, כמגוון תחומי החיים המקיפים אותנו. עולם המשפט מכסה למעשה את כל תחומי החיים, ולכן כל עורך דין צריך למצוא לעצמו תחום בו הוא רוצה להתמחות וסביבו לספק שירותי ייעוץ וייצוג משפטי. בחירת עורך דין במרכז הארץ הוא תהליך שיכול להיות מאוד פשוט או מאוד מסובך.

  על ידי: אליחי רוביןl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 24/02/2015

  האם תמיד כדאי לבעל דין לחקור בחקירות נגדיות את עדי הצד שכנגד? מהם השיקולים המנחים בסוגיה הזו?

  על ידי: טלי גלעד-מזורl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 15/02/2015

  אם הפסדתם במשפטכם, בהליכים הפליליים או האזרחיים או שזכיתם בתוצאה מאכזבת, תרצו בוודאי למהר ולהגיש ערעור על פסק הדין. אך האם תמיד משתלם לערער? המאמר מפרט את השיקולים המרכזיים, שצריכים להנחות אתכם בהחלטתכם.

  על ידי: טלי גלעד-מזורl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 27/01/2015 lצפיות: 16
  ד"ר איתמר כוכבי

  קדם משפט - הליכים, סמכויות, פלוגתאות, מינויים ופשרות/ קדם משפט הינו הליך מקדמי הבא לברר את העניינים הטכניים שבסדר הדין, טרם הגשת ושמיעת הראיות.

  על ידי: ד"ר איתמר כוכביl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 26/01/2015

  חוזה הערבות נוגע לשלושה צדדים : הנושה (=האדם או הגוף שלו חייבים את הכסף. ייקרא כאן :"הנושה"), החייב העיקרי (=האדם שהתחייב כלפי הנושה- למשל: קיבל מהנושה הלוואה. ייקרא כאן:"החייב") והערב (=האדם שהתחייב לשלם במקום החייב העיקרי, אם החייב העיקרי לא יוכל לעשות זאת. ייקרא כאן:"הערב"). המאמר דן בשאלות אלו: מהם תנאי הערבות? איך נוצרת ערבות, מהם גבולותיה, מהן המגבלות בנוגע לערבות, מה הפרטים שחובה לגלות לערב לפני החתימה, מהו ערב מוגן ומהו ערב יחיד.

  על ידי: עורך דין שי דנהl חוק ומשפט> דיני בנקאותl 30/10/2013 lצפיות: 52

  במסגרת הליך משפטי ניתן לבקש מבית המשפט להורות על עיכובו של נתבע בארץ, עד למתן פסק הדין. מהם התנאים לקבלת צו שכזה?

  על ידי: עורך דין שי דנהl חוק ומשפט> אזרחיl 16/11/2009 lצפיות: 2,987

  מהם החובות הכלולים בהליך פשיטת הרגל ? במאמר נסביר מספר עקרונות מנחים בנוגע לחובות שיצויינו בעת הגשת בקשת פשיטת הרגל.

  על ידי: עורך דין שי דנהl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 02/11/2009 lצפיות: 860

  מהו כינוס נכסים, מהם הסוגים השונים של כינוס נכסים, למה נועד כינוס נכסים, מתי ימונה כונס נכסים.

  על ידי: עורך דין שי דנהl חוק ומשפט> אזרחיl 15/12/2008 lצפיות: 3,902 lתגובות: 1

  כאשר קונים או מוכרים דירה נזקקים לפעמים למתווך מקרקעין - מה מותר למתווך ומה אסור לו, מה ההגבלות בענין שכר טרחתו, מהן המגבלות המוטלות עליו, מהם התנאים לבלעדיות.

  על ידי: עורך דין שי דנהl חוק ומשפט> מקרקעיןl 19/11/2008 lצפיות: 12,894

  המאמר מסביר לשם מה לבקש הכרזה על הגבלת אמצעים, למי מיועדת הכרזה על הגבלת אמצעים, מה ההשלכות של הכרזה על הגבלת אמצעים ומה המגבלות המוטלות על החייב שהוכרז כחייב מוגבל באמצעים.

  על ידי: עורך דין שי דנהl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 23/09/2008 lצפיות: 5,062

  מהו איחוד תיקים בהוצאה לפועל, איך מגישים בקשה לאיחוד תיקים, מה ההשלכות של איחוד תיקים ומה המגבלות המוטלות על החייב.

  על ידי: עורך דין שי דנהl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 23/09/2008 lצפיות: 24,950

  בפני אדם שנקלע לחובות, עומדות שתי אפשרויות: האחת-לבקש כי יוכרז פושט רגל והשניה- לבקש איחוד תיקים. המאמר מסביר מהם ההבדלים ביניהם ומהם היתרונות והחסרונות של כל אחד מהם.

  על ידי: עורך דין שי דנהl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 14/09/2008 lצפיות: 16,248
  קרדיט המחבר
  קטגוריות מאמרים
  Quantcast