חובות בפשיטת רגל

פורסם: 29/09/2008 |תגובות: 0 | צפיות: 12,962 | Share

פשיטת רגל : צו כינוס, עיכוב הליכים וחובות במסגרת ההליך

נושא המאמר:

הצו הראשוני שניתן במסגרת הליך פשיטת רגל (בקיצור: "הליך פש"ר") הוא צו כינוס. עם מתן הצו מעוכבים ההליכים כנגד החייב והנושים של החייב צריכים להגיש את תביעותיהם הכספיות מחדש, גם אם בעבר כבר פתחו תיק הוצאה לפועל כנגד החייב או הגישו כנגדו תביעה לבית משפט. המאמר מסביר מה מעוכב, אילו חובות ניתן לתבוע במסגרת הליך פשיטת ברגל ואלו חובות לא ניתן, אילו חובות נכללים בהליך הפש"ר ואילו לא, למי מגישים את תביעות החוב, מי בודק אותן, מהו פרק הזמן להגשת התביעות ומה במקרה ומאחרים בהגשת תביעת חוב.

צו כינוס מעכב הליכים:

לפי פקודת פשיטת הרגל (תיקרא בהמשך המאמר: "הפקודה") מרגע שביהמ"ש המחוזי נותן צו כינוס לנכסי החייב, אסור לנושים של החייב (נושים= בנקים, מוסדות ופרטיים, להם הוא חייב כסף) לפתוח או להמשיך כנגדו, בשום הליך הנוגע לחוב כספי, אלא ברשות בית המשפט המחוזי (ביהמ"ש אליו הוגשה הבקשה לצו כינוס ופשיטת רגל). לפיכך, לאחר מתן צו כינוס אין להגיש תביעה משפטית או לפתוח בהליך הוצאה לפועל כנגד חייב. כמו כן אין לפעול כנגדו במסגרת תיק הוצאה לפועל שכבר נפתח בעבר. למרות שהפקודה קובעת במפורש כי יעוכבו ההליכים, בד"כ נכללת גם בצו הכינוס עצמו הוראה בדבר עיכוב הליכים.

מי מודיע לנושים:

ואיך אמור נושה של החייב לדעת כי החייב נכנס להליך כינוס ופשיטת רגל? ראשית, הכונס הרשמי (אגף במשרד המשפטים המפקח על הליך הפש"ר) מפרסם מודעה בעיתון בה נכללים שמות החייבים שניתן כנגדם צו כינוס. שנית: לרוב, בית המשפט שנתן את צו הכינוס, מורה לחייב להודיע לנושים על צו הכינוס, במכתב רשום. שלישית: האינטרס של החייב הוא להודיע על צו הכינוס בכל ההליכים הפתוחים כנגדו, כדי שיעוכבו ההליכים ולכן עליו להגיש בקשה פורמאלית לכל בית משפט או לשכת הוצל"פ שבהם נפתח כנגדו הליך ואלו מורים על עיכוב ההליכים כנגדו. רצוי להודיע על צו הכינוס גם לנושים שטרם פתחו בהליך כלשהו (למשל: אלו ששלחו לו מכתבי התראה על חוב כספי). 

מועדים:

מרגע שניתן צו כינוס, לנושים יש פרק זמן של 6 חודשים להגיש תביעת חוב. במקרה של איחור, יש להגיש בקשה להארכת מועד להגשת תביעת החוב. על הבקשה להיות מאומתת בתצהיר ולהראות נימוק מיוחד לאיחור. הכונס הרשמי מחליט אם לקבל את הבקשה להארכת מועד או לא. על פי החוק, הכונ"ר (או הנאמן) צריכים לקבל את הבקשה אם שוכנעו שהנושה לא יכול היה להגיש את תביעת החוב במועד שנקבע. ניתן לערער על החלטת הכונ"ר לדחות את הבקשה להארכת מועד להגשת תביעת החוב, בתוך 15 ימים מהמצאת ההחלטה לידי הנושה-המבקש.

אילו חובות נכללים בהליך:

כל נושה שהחייב חב לו "חוב בר תביעה" (למעט החריגים שיפורטו בהמשך), צריך להגיש תביעת חוב לכונס הרשמי. מהו "חוב בר תביעה"? למעשה, ההגדרה גורפת ומקיפה כל חוב כספי שיש לחייב ביום מתן צו הכינוס : על פי החוק, כל חוב או חבות, קיים או עתידי, ודאי או מותנה, שמקורו מלפני מתן צו הכינוס, ייחשב "חוב בר תביעה". כך, למשל חוב בגין ערבות, בין אם נפרעה ע"י הערב במועד צו הכינוס ובין אם לאו, מהווה חוב מותנה וככזה, ייחשב ל"חוב בר תביעה" (ע"א 4316/90).
נושים מובטחים:

נושה שיש בידיו משכון של החייב קרוי "נושה מובטח" והחוב קרוי "חוב מובטח" (הדוגמה הנפוצה למשכון, היא משכנתא הרשומה על הבית, לטובת הבנק). נושה כזה יכול לפעול עצמאית למימוש המשכון (הנכס. לרוב זאת דירה, אך יכול להיות גם רכב או נכס אחר). הנושה המובטח אמור להגיש בקשה לבית המשפט המחוזי שדן בהליך הפש"ר, וזה אינו יכול לעכב את הנושה מלממש את הנכס-הבטוחה שבידו. הדברים נכונים כמובן גם לגבי נושה מובטח שאינו בנק ובלבד שבידיו הסכם משכון תקף במועד צו הכינוס.

חובות שנוצרו לאחר מועד צו הכינוס:

בדומה לחוב מובטח, זהו סוג נוסף של חוב שאינו כלול בהליך הפש"ר : חובות שיצר החייב לאחר תאריך צו הכינוס, אינם כלולים בהליך הפש"ר, אין חובה על הנושה להגיש תביעת חוב בגינם והחייב לא יופטר מהם בסוף ההליך.

חובות לעיריה:

באופן עקרוני, עיריות אינן מחויבות לפתוח תיק הוצל"פ כנגד אזרחים החייבים להם כספים (בגין דוחו"ת חניה, ארנונה וכיו"ב) ויכולות לפתוח בהליך מינהלי לעיקול נכסיו של החייב. אם החוב הוא מלפני מועד צו הכינוס, אופן גביה כזה אינו חוקי. במקרה כזה על החייב להפנות תשומת ליבו של היועץ המשפטי של העיריה לצו הכינוס ואם הדבר אינו מועיל יש לפנות בבקשה מתאימה לביהמ"ש המחוזי, שיורה על הפסקת הליך הגביה.   
חובות לחברת החשמל או המים:

באופן דומה, חברת החשמל או המים מנתקות לעיתים את אספקת החשמל או המים לדירה. מבלי להתייחס לחוקיות פעולת הניתוק הזו כשלעצמה, יצוין כי ניתוק כזה בגין  חוב כספי שנוצר לפני מועד צו הכינוס, אינו חוקי. יש לפנות למחלקה המשפטית של החברה הרלוונטית, ולהפנותה לתוכן צו הכינוס ועיכוב ההליכים.
בכל מקרה, לפני שמחליטים או מבצעים פעולה כלשהי, מומלץ להתייעץ בעורך דין מומחה לענין פשיטת רגל.

למאמרים נוספים בענין פשיטת רגל  לחץ  כאן

הבהרה : תוכן המאמר מובא כשירות למשתמשי האתר להתרשמות והעשרת הידע בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי של עורך דין או חוות דעת של עורך דין. אין להסתמך על תוכן המאמר לשם ביצוע או הימנעות מביצוע פעולה כלשהי. בכל סוגיה משפטית, מומלץ ראשית להתייעץ עם עורך דין מומחה לתחום הרלוונטי. תוכן המאמר נכון למועד כתיבתו ונכונותו עלולה להשתנות מעת לעת. כל הזכויות שמורות לעורך דין שי דנה.

 

 

שאלות ותשובות

שאל שאלה
200 תווים שנותרו
דרג את המאמר הזה
4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 4 קול(ות)
  פידבק
  הדפס
  פרסם מחדש
  מקור המאמר: http://www.reader.co.il/article/17870/חובות-בפשיטת-רגל

  השאר תגובה למאמר זה

  הכתבה סוקרת, בתמציתיות, את מהותו של צו עיכוב היציאה, ועונה על שאלות פרקטיות בנושא.

  על ידי: זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריוןl חוק ומשפט> אזרחיl 13/03/2007 lצפיות: 409,407

  ישנם אמנם הבדלים בין עורכי דין שונים, בין תחומי התמחות ואזורים שונים של החוק. אבל תהליך הבחירה של עורך דין מתבסס גם על עקרונות שהינם משותפים לכל התחומים ולכל סוגי עורכי הדין. שנם מספר עקרונות משותפים שמכווינים את תהליך הבחירה של עורך הדין.

  על ידי: אביב יועציםl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 16/01/2015

  משפט מנהלי הוא תחום ייחודי בעולם החוק והמשפט. הוא עוסק בהסדרת הפעולות של הרשות המבצעת – משרדי הממשלה, העיריות, גופים שלטוניים שונים וכן הלאה. למעשה, ניתן לומר שבתחום זה מוסדרים – בין השאר – היחסים שבין האזרח ובין הרשות המבצעת.

  על ידי: אביב יועציםl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 16/01/2015
  אברהם פכטר

  לאחר הופעתה של ד"ר מאיה פורמן, מהמכון הפתולוגי בתכנית "עובדה", ולאחר שהיא חזרה בעקביות ובבטחון על חוות דעתה בנושא הסכין שכנראה היתה כלי הרצח, כלומר סכין משוננת (או סכין קומנדו) ולא סכין יפנית שהיתה בידי זדורוב, מתחזקת הסברה שיש לזכותו לפחות מחמת הספק. אם נוסיף לכך אלמנטים נוספים מהחקירה, לרבות מספר ההודאות שבחלקן הוא מודה באשמה ובחלקן כופר באשמה, כולל השחזור הלא נקי שבו הוא הובל והונחה ע"י השוטרים – אי מציאת ד.נ.א של זדורוב בזירת הרצח ולא טביעת נעל – הספק זועק לזיכוי.

  על ידי: אברהם פכטרl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 01/01/2015

  פשיטת רגל היא הליך חדלות פרעון אשר מסדיר מצב בו חייב אינו מסוגל ויכול לשלם את חובותיו. יש מספר יתרונות וחסרונות להליך פשיטת הרגל. כיצד הוא מתבצע?

  על ידי: אלעד שנירl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 29/12/2014 lצפיות: 12
  Shahar Brot Adv

  היסטוריה, חלוקה ביולוגית, רקע מדעי והסיבות להידלדלות מספרם של לווייתנים והצגת הדילמה בימינו, האמנה, רקע, הסכם, תחולה וביקורת. I.W.C –INTERNATIONAL WHALING COMMISSION

  על ידי: Shahar Brot Advl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 17/12/2014
  Shahar Brot Adv

  הגישה בארץ כמו גם בעולם המערבי היא שהחיות הן קניין ואמצעי בידי האדם. הסחר הלא חוקי בחיות בעולם הוא השלישי בגודלו כשלפניו רק סחר בסמים וכלי נשק, והסחר כולל את כל סוגי החיות, בעיקר חיות שמספקות בסיס למוצרים המפיקים מהם, כגון מזון, עורות ועורות לבגדים, מוצרי קוסמטיקה, תרופות וכך הלאה. זהו אחד הגורמים העקרים לזנים נכחדים.

  על ידי: Shahar Brot Advl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 29/11/2014 lצפיות: 12
  Shahar Brot Adv

  היסטוריה, עקרונות, סוגי אמנות, הדין הישראלי המשפט הבינלאומי החל את דרכן באמצע המאה ה-18 כאשר נחתמה האמנה הראשונה ב-1864, היא אמנת ז'נבה שבשוויץ, בעקבות התנהלות המדינות בזמן מלחמה. האמנה היא בעצם הסכם, סדרת חוקים בעלת צדדים רבים (מדינות) הבוחרים להתחייב לה ולהתנהג בהתאם לחוקים הקבועים בה כמו מסגרת לפתרון סכסוכים בן מדינות.

  על ידי: Shahar Brot Advl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 29/11/2014

  מאמר זה נועד לעזור לבעלי עסקים ששילמו להם בצ'קים אך הצ'קים חזרו והם צריכים להתמודד לבדם מול הבנקים, מספר טיפים שנותנים פתרונות מלאים למצבים שונים שבהם העסק יכול לקרוס.

  על ידי: יאירl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 29/10/2014 lצפיות: 13

  חוזה הערבות נוגע לשלושה צדדים : הנושה (=האדם או הגוף שלו חייבים את הכסף. ייקרא כאן :"הנושה"), החייב העיקרי (=האדם שהתחייב כלפי הנושה- למשל: קיבל מהנושה הלוואה. ייקרא כאן:"החייב") והערב (=האדם שהתחייב לשלם במקום החייב העיקרי, אם החייב העיקרי לא יוכל לעשות זאת. ייקרא כאן:"הערב"). המאמר דן בשאלות אלו: מהם תנאי הערבות? איך נוצרת ערבות, מהם גבולותיה, מהן המגבלות בנוגע לערבות, מה הפרטים שחובה לגלות לערב לפני החתימה, מהו ערב מוגן ומהו ערב יחיד.

  על ידי: עורך דין שי דנהl חוק ומשפט> דיני בנקאותl 30/10/2013 lצפיות: 47

  במסגרת הליך משפטי ניתן לבקש מבית המשפט להורות על עיכובו של נתבע בארץ, עד למתן פסק הדין. מהם התנאים לקבלת צו שכזה?

  על ידי: עורך דין שי דנהl חוק ומשפט> אזרחיl 16/11/2009 lצפיות: 2,976

  מהם החובות הכלולים בהליך פשיטת הרגל ? במאמר נסביר מספר עקרונות מנחים בנוגע לחובות שיצויינו בעת הגשת בקשת פשיטת הרגל.

  על ידי: עורך דין שי דנהl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 02/11/2009 lצפיות: 849

  מהו כינוס נכסים, מהם הסוגים השונים של כינוס נכסים, למה נועד כינוס נכסים, מתי ימונה כונס נכסים.

  על ידי: עורך דין שי דנהl חוק ומשפט> אזרחיl 15/12/2008 lצפיות: 3,892 lתגובות: 1

  כאשר קונים או מוכרים דירה נזקקים לפעמים למתווך מקרקעין - מה מותר למתווך ומה אסור לו, מה ההגבלות בענין שכר טרחתו, מהן המגבלות המוטלות עליו, מהם התנאים לבלעדיות.

  על ידי: עורך דין שי דנהl חוק ומשפט> מקרקעיןl 19/11/2008 lצפיות: 12,878

  המאמר מסביר לשם מה לבקש הכרזה על הגבלת אמצעים, למי מיועדת הכרזה על הגבלת אמצעים, מה ההשלכות של הכרזה על הגבלת אמצעים ומה המגבלות המוטלות על החייב שהוכרז כחייב מוגבל באמצעים.

  על ידי: עורך דין שי דנהl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 23/09/2008 lצפיות: 5,057

  מהו איחוד תיקים בהוצאה לפועל, איך מגישים בקשה לאיחוד תיקים, מה ההשלכות של איחוד תיקים ומה המגבלות המוטלות על החייב.

  על ידי: עורך דין שי דנהl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 23/09/2008 lצפיות: 24,929

  בפני אדם שנקלע לחובות, עומדות שתי אפשרויות: האחת-לבקש כי יוכרז פושט רגל והשניה- לבקש איחוד תיקים. המאמר מסביר מהם ההבדלים ביניהם ומהם היתרונות והחסרונות של כל אחד מהם.

  על ידי: עורך דין שי דנהl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 14/09/2008 lצפיות: 16,226
  קרדיט המחבר
  קטגוריות מאמרים
  Quantcast