זכויות דייר ממשיך בדיור הציבורי

פורסם: 23/01/2009 |תגובות: 1 | צפיות: 13,309 | Share

בת"א 1017/06 נדונה בקשת חברת עמידר לסילוק ידו של יעקב אסיס מדירת מגורים בבית שמש. עמידר הינם הבעלים של הדירה, והיא הושכרה בזמנו להוריו של הנתבע. אמו של הנתבע נפטרה, ואביו מתגורר בבית אבות מזה שנים. לטענת עמידר, הנתבע פלש לדירה. לטענת הנתבע, הוא מתגורר בדירה מאז לידתו, מעולם לא עזב אותה ואין לו דירה אחרת. משכך, לטענתו הינו "דייר ממשיך" לפי חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, תשנ"ח- 1998 או לחילופין הינו "דייר מוגן" לפי חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב- 1972.

כן טען הנתבע כי עמידר פעלה בחוסר תום לב, שכן היא הגישה את תביעת הפינוי בטרם תהיה לו האפשרות לפנות לוועדות השונות כדי למצות את זכותו לרכוש את הדירה מעמידר. "דייר ממשיך" מוגדר בחוק הדיור הציבורי כדלקמן: "בן זוג של זכאי שנפטר או של זכאי שעבר להתגורר במוסע סיעודי, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו, וכן ילדו, נכדו, הורהו או שמי שהזכאי היה אפוטרופסו, ובלבד שהוא התגורר עם הזכאי בדירה הציבורית תקופה של שלוש שנים לפחות בסמוך למועד פטירת הזכאי או למועד שבו עבר הזכאי להתגורר במוסד סיעודי". מי שהינו "דייר ממשיך", רשאי להמשיך להתגורר בדירה הציבורית עם קרוביו, וזכאי כי עמידר תחתום עמו חוזה שכירות- ובלבד שלדייר הממשיך לא היתה בבעלותו, או בבעלות קרובו, דירה או מקרקעין אחרים, בחמש השנים האחרונות לפני פטירת הזכאי/ לפני שהזכאי עבר למוסד סיעודי, וכל עוד אין בבעלותו דירה או מקרקעין כאמור.

כן נקבע בפסיקה, כי את המונח "התגורר" יש לפרש בגמישות ולאור תכליתו הסוציאלית של החוק. במקרה דנן, הוכח כי הנתבע התגורר עם אביו שלוש שנים לפני שהאב עבר למוסד סיעודי. כן הוכח כי אע"פ שהנתבע היה נשוי, הוא חי בנפרד מאשתו והיה מבקר בבית בת זוגתו ושב לדירת אביו. בית המשפט קבע כי גם אם היו הפסקות מה במגוריו של הנתבע, הן אינן פוגעות במעמדו כדייר ממשיך, כאשר סה"כ התקופות עולה על 3 שנים. משכך, נדחתה תביעת עמידר לסילוק ידו של הנתבע ונקבע כי הנתבע זכאי למעמד של "דייר ממשיך". הנתבע נכנס לנעלי אביו, וצריך לשלם דמי שכירות בדומה לסכומים ששילם האב.

שאלות ותשובות

שאל שאלה
200 תווים שנותרו
דרג את המאמר הזה
5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6 קול(ות)
  פידבק
  הדפס
  פרסם מחדש
  מקור המאמר: http://www.reader.co.il/article/27161/זכויות-דייר-ממשיך-בדיור-הציבורי

  השאר תגובה למאמר זה

  הזכות המוענקת מכח חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, התש"ח- 1998 איננה ניתנת להורשה, אך נקבע בחוק כי לאחר שהדייר המקורי נפטר או עבר להתגורר במוסד סיעודי, יוכל בן זוגו (או הידוע בציבור), ילדו, נכדו או הורהו להמשיך להתגורר בדירה (כ"דייר ממשיך") בהתקיים שני תנאים: האחד- הדייר הממשיך התגורר עם הדייר המקורי בדירה במשך 3 שנים לפחות בסמוך לפטירת הדייר המקורי או למועד בו עבר להתגורר במוסד הסיעודי. השני- לא היו בבעלות הדייר הממשיך דירה או מקרקעין אחרים במשך חמש השנים שקדמו למועד פטירת הדייר המקורי או למו

  על ידי: עו"ד ונוטריון דן הלפרטl חוק ומשפט> מקרקעיןl 23/05/2008 lצפיות: 634

  חוק הדיור הציבורי מאפשר את העברת זכות הדייר לקרובו בהתקיים מספר תנאים וביניהם הוכחת מגורים משותפים במשך 3 שנים בטרם פטירת הדייר או בטרם עבר למוסד סיעודי. בית משפט השלום בירושלים קיבל לאחרונה תביעת פינוי שהגישה חברת עמידר כנגד דיירים בדירה "ציבורית". בית המשפט דחה את טענת הנתבעים (בנה של הדיירת המקורית ואשתו) כי התגוררו עם הדיירת למעלה מ- 3 שנים עד שעברה לגור אצל ביתה וכי יש לראות במעבר לבית ביתה, כאילו עברה להתגורר במוסד סיעודי.

  על ידי: עו"ד ונוטריון דן הלפרטl חוק ומשפט> מקרקעיןl 04/07/2008 lצפיות: 5,548 lתגובות: 5
  נבו - המאגר המשפטי

  בר'ע על פס'ד של בימ'ש המחוזי, שדחה ערעור על פס'ד של בימ'ש השלום שקבע כי לא נתקיימו במבקש - אסיר - תנאים להיותו דייר מוגן לפי חוק הגנת הדייר או דייר ממשיך לפי חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, תשנ'ח-1998 (להלן: החוק), ולכן עליו לפנות דירה בה הוא מחזיק לאחר מות אביו. המשיבה הסכימה להנחה של קיום זכאותו של המבקש לדירה ערב כניסתו למאסר. השאלה היא מהי השפעת המאסר על הזכאות לדירה זו.

  על ידי: נבו - המאגר המשפטיl חוק ומשפט> תקצירי פסדl 25/05/2008 lצפיות: 2,282
  נבו - המאגר המשפטי

  ערעור על פסק דינו של בימ'ש השלום, אשר הורה למערערים לסלק ידם מדירה ולהחזיר החזקה בה למשיבה. המחלוקת המרכזית נעוצה הייתה בשאלה אם המערער הינו בגדר 'דייר ממשיך' לפי חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי. בימ'ש קמא דחה את טענות המערערים, הואיל והייתה בבעלותם עובר לפטירת האם המנוחה ואף לאחר פטירתה, דירה נוספת.

  על ידי: נבו - המאגר המשפטיl חוק ומשפט> תקצירי פסדl 23/10/2008 lצפיות: 81
  נבו - המאגר המשפטי

  המנוח היה בר רשות בנכס מקרקעין בדיור ציבורי, בו התגורר עם שתי נשותיו, הנתבעת 1 (אמם של הנתבעים (2-8) ואשתו השניה – אמם המנוחה של התובעים 1-7 (סבתם של התובעים 8-9). לאחר מותם של המנוחים, החלה הנתבעת 1 בפעולת לרכישת הנכס מכח חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), התשנ"ט-1998 (להלן:"החוק"). המחלוקת, האם הנתבעת 1 "זכאית" לבדה לרכוש את המקרקעין הנדונים, או שמא כטענת התובעים, נכס המקרקעין נשוא המחלוקת מנוי בין נכסי עיזבון המנוחים וניתן להורשה ולחלוקה בין היורשים על פי דין.

  על ידי: נבו - המאגר המשפטיl חוק ומשפט> דיני משפחהl 05/06/2008 lצפיות: 130
  שי עקרבי

  דייר מוגן הוא : · מי שמחזיק בדירה או בעסק ושילם עבורם דמי-מפתח. · דייר שלא שילם דמי-מפתח אך נכנס לנכס לפני שנת 1940. · דייר שהיה זכאי להחזיק בנכס ביום 20/8/1968 שבחוזה השכירות לא צויין במפורש כי חוק הגנת הדייר לא חל עליו. · כל בן משפחה שהפך לדייר מוגן לאחר שעברה אליו הזכות מהדייר המוגן המקורי. · דייר שנכנס לנכס לאחר 20/8/1968 ובחוזה נכתב כי יקבל מעמד של דייר מוגן.

  על ידי: שי עקרביl חוק ומשפט> מקרקעיןl 03/09/2006 lצפיות: 290,578 lתגובות: 13
  עו"ד אבי קסלר

  בקרוב נחגוג עשור להולדת התוכנית המבורכת "תמ"א 38". מאז ועד היום נמצאים בצנרת התכנון והביצוע אלפי פרויקטים ברחבי הארץ. היום, יותר מתמיד, התחדשות עירונית בכלל, ותמ"א 38 בפרט, מהווה פתרון אפקטיבי למצוקת הדיור ולהגדלת מספר יחידות הדיור הזמינות במרכז. כמו כן, הפרויקט מעניק ביטחון לדיירים, אשר מבנה הבניין שלהם עובר חיזוק ושיפוץ ולדירתם מתווסף ממ"ד דירתי. (ממשלת ישראל- לתשומת ליבך פתרון מהיר ומיידי לבעיית הדיור ולמיגון האזרחים).

  על ידי: עו"ד אבי קסלרl חוק ומשפט> מקרקעיןl 28/03/2015
  יואב בן סימון

  שריפה פרצה בדירת בני זוג באשקלון וגרמה לנזקים רבים. בני הזוג לא תיארו לעצמם כי בנוסף לכך שכל רכושם נשרף, בעלי הדירה יתבעו מהם פיצוי של כ-322 אלף שקלים.

  על ידי: יואב בן סימוןl חוק ומשפט> מקרקעיןl 18/03/2015
  יואב בן סימון

  בעלי דירות בבניין ישן בנשר, המשקיף על הר הכרמל, התעוררו בוקר אחד וגילו שעל הנוף הירוק והמואר מעיבים בניינים אימתניים. אף שאיחרו את המועד לתבוע על ירידת ערך ומטרדים, הם זכו לפיצוי על עגמת הנפש שגרמה להם חברת הבנייה.

  על ידי: יואב בן סימוןl חוק ומשפט> מקרקעיןl 15/03/2015

  מה גובה מס רכישה ומס שבח במתנה בין קרובים, השינוי בחוק מיסוי מקרקעין המתייחסים להעברה ללא תמורה בין קרובים

  על ידי: יותםl חוק ומשפט> מקרקעיןl 25/01/2015 lצפיות: 14

  עקרונות בחישוב מס שבח ומס רכישה בעסקאות מקרקעין בין קרובים. כיצד ממוסיות מתנות בין קרובים, מיהו קרוהב לעניין מס שבח ומס רכישה.

  על ידי: יותםl חוק ומשפט> מקרקעיןl 25/01/2015 lצפיות: 97

  על חובת עוה"ד בבדיקות מקדמיות קודם לעריכת עסקה במקרקעין. מה על עורך הדין לבדוק, באילו מרשצים עליו לבקש מידע לגבי הנכס ומה הסכנות הטמונות בקבלת ליווי משפטי בעסקת מקרקעין מעורך דין שאינו מנוסה

  על ידי: יותםl חוק ומשפט> מקרקעיןl 21/01/2015 lצפיות: 15

  במאמר זה נסקור את האפשרות החדשה ( יחסית ) של המשכיר לפנות את השוכר מן הנכס - בדרך של פינוי מושכר.

  על ידי: רויl חוק ומשפט> מקרקעיןl 09/01/2015 lצפיות: 23
  עורך דין ירון גיל

  בתחילת חודש ינואר הקרוב, אמור להיכנס לתוקפו, לאחר אישורו, ע"פ שלבי החקיקה בכנסת, חוק שכירות הוגנת. הצעת החוק, אמורה לתת מענה ותקווה, ללמעלה מ-2 מליון אזרחים במדינת ישראל, המתגוררים כיום בשכירות ואשר יחסיהם עם המשכירים להם דירות מגורים, אינם מעוגנים בחוק וכפועל יוצא זוכים השוכרים ליחס שאינו הוגן, סביר ולאי וודאות משפטית ביחסים המשפטיים שבין הצדדים. תחולת החוק אמורה לחול על חוזים חדשים, שיחתמו החל מה- 1.1.2015 ועד לתאריך 1.1.2020. להלן מספר סוגיות מרכזיות לגביהן אמור החוק לתת מענה

  על ידי: עורך דין ירון גילl חוק ומשפט> מקרקעיןl 30/11/2014 lצפיות: 56
  עו"ד שרון עזרא

  האם ניתן לחייב בעל שליטה בחברה, באופן אישי, בתשלום פיצויי פיטורים לעובד?

  על ידי: עו"ד שרון עזראl חוק ומשפט> דיני עבודהl 04/07/2010 lצפיות: 1,476
  עו"ד שרון עזרא

  מאמר זה יעסוק בדרכים הטובות ביותר כדי לצמצם את הנזקים שנגרמים כתוצאה מהשכרת נכס לשוכר בעייתי.

  על ידי: עו"ד שרון עזראl חוק ומשפט> מקרקעיןl 04/07/2010 lצפיות: 3,168
  עו"ד שרון עזרא

  מיהו ה"מחזיק" אשר חייב, לפי פקודת העיריות, בתשלום הארנונה ואת מי תחייב העירייה בתשלומי הארנונה במקרה של חילוקי דיעות בין השוכר לבעל הבית?על כך במאמר שלפנינו.

  על ידי: עו"ד שרון עזראl חוק ומשפט> מקרקעיןl 04/07/2010 lצפיות: 547
  עו"ד שרון עזרא

  המאמר שלהלן יתייחס לסמכות עירייה להורות על הריסת מבנה מסוכן והשאלה האם בעל המקרקעין זכאי לפיצוי במקרה כאמור.

  על ידי: עו"ד שרון עזראl חוק ומשפט> מקרקעיןl 04/07/2010 lצפיות: 199
  עו"ד שרון עזרא

  מה מהות תוכנו של הסכם תיווך בלעדי במקרקעין?במה הוא שונה מהסכם תיווך "רגיל"? והאם על מתווך שקיבל לידיו עסקת מקרקעין בבלעדיות מוטלת חובה לבצע פעולות מיוחדות ואחרות מזה של מתווך אשר קיבל לידיו עסקת מקרקעין שלא בבלעדיות? על כך במאמר שלהלן

  על ידי: עו"ד שרון עזראl חוק ומשפט> מקרקעיןl 04/07/2010 lצפיות: 16,721 lתגובות: 1
  עו"ד שרון עזרא

  האם ניתן לפנות בכוח שוכר אשר איננו משלם דמי שכירות? האם ניתן לנתק אותו מאספקת זרם החשמל והמים? ואם לא- מה הסעד העומד בפני משכיר כאמור? על כך, במאמר שלפנינו

  על ידי: עו"ד שרון עזראl חוק ומשפט> מקרקעיןl 04/07/2010 lצפיות: 1,900
  עו"ד שרון עזרא

  עסקה במקרקעין הינה אחת העסקאות החשובות והגדולות ביותר שאנו עושים בחיינו, ומשכך יש צורך להבטיח כי כספי לא ירד לטמיון. בעת רכישת דירה מקבלן, החוק מגן על הכספים שמשולמים על ידי הקונה. מיהם אותם "מוכרים" אשר החוק חל עליהם ומחייב אותםם ליתן בטחונות? מהן הדרכים להבטחת כספי רוכש דירה?האם ניתן להחליף הבטוחות? ומה הסנקציה כלפי מוכר שלא הבטיח את כספי המוכר כאמור לעיל?הכל במאמר שלפנינו. מאמר חובה לכל מי שעומד בפני רכישת דירה מקבלן!

  על ידי: עו"ד שרון עזראl חוק ומשפט> מקרקעיןl 04/07/2010 lצפיות: 114
  עו"ד שרון עזרא

  מיהו דייר מוגן ומהן העילות לפינוי ממושכר? כל זאת ועוד במאמר שלהלן

  על ידי: עו"ד שרון עזראl חוק ומשפט> מקרקעיןl 04/07/2010 lצפיות: 2,685

  תגובות על מאמר זה

  3
  חיים 26/01/2009
  .
  קרדיט המחבר
  קטגוריות מאמרים
  Quantcast