דמי הבראה בעבודה

פורסם: 26/08/2007 |תגובות: 0 | צפיות: 30,182 | Share

דמי הבראה

דמי ההבראה מייצגים השתתפות של המעביד בהוצאות ההבראה והנופש המקובלות של העובד.
הזכאות לדמי הבראה תלויית וותק במקום העבודה. העובד אינו נדרש להוכיח כי שהה בבית הבראה או השתתף בכל צורת נופש כתנאי לתשלום דמי ההבראה.
הסכם קיבוצי כללי קבע את שיעור דמי ההבראה לו זכאי עובד. צו ההרחבה החיל את הוראות ההסכם הקיבוצי על כלל המשק. לפיכך כל מעביד חייב בתשלומי דמי הבראה כמפורט בהוראות ההסכם הקיבוצי, זהו הדין גם כאשר אנו מעסיקים עוזרת בית, מטפלת או כל עובד אחר.

דמי ההבראה משולמים לעובד אשר השלים את שנת עבודתו הראשונה. לעובדים במשרה חלקית, ישולמו דמי ההבראה באופן יחסי לחלקיות המשרה.
עובד אשר לא השלים שנת עבודה מלאה אחת, לא זכאי לדמי הבראה.
עובד שלא קיבל את דמי ההבראה בתקופת עבודתו, יוכל לתבוע זאת לאחר סיום יחסי עובד מעביד. אולם, הזכות הינה לתקופה של שנתיים בלבד לפני תום היחסים בין העובד למעבידו.
עובד זכאי עבור השנה הראשונה – 5 ימים
עבור השנה השנייה, השלישית והרביעית – 6 ימים
עבור השנה החמישית עד העשירית – 7 ימים
מחיר יום הבראה במגזר הפרטי החל מיום 1.7.07 הוא 318 ש"ח לכל יום הבראה.
במגזר הציבורי הוא 355 ש"ח.
צו ההרחבה קובע כי דמי ההבראה ישולמו לעובד באחד מחודשי הקיץ, מחודש יוני ועד חודש ספטמבר, אלא אם הוסכם או נהוג אחר במקום העבודה.

www.getnow.co.il

שאלות ותשובות

שאל שאלה
200 תווים שנותרו
דרג את המאמר הזה
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 4 קול(ות)
  פידבק
  הדפס
  פרסם מחדש
  מקור המאמר: http://www.reader.co.il/article/4213/דמי-הבראה-בעבודה

  השאר תגובה למאמר זה

  דמי ההבראה מייצגים השתתפות של המעביד בהוצאות ההבראה והנופש המקובלות של העובד. הזכאות לדמי הבראה תלויית וותק במקום העבודה. העובד אינו נדרש להוכיח כי שהה בבית הבראה או השתתף בכל צורת נופש כתנאי לתשלום דמי ההבראה. עובד אשר לא השלים שנת עבודה מלאה אחת, לא זכאי לדמי הבראה. עובד שלא קיבל את דמי ההבראה בתקופת עבודתו, יוכל לתבוע זאת לאחר סיום יחסי עובד מעביד. אולם, הזכות הינה לתקופה של שנתיים בלבד לפני תום היחסים בין העובד למעבידו.

  על ידי: עורכת דין סנדרוביץl חוק ומשפט> דיני עבודהl 10/07/2007 lצפיות: 39,449
  עו"ד תמיר הרצנו

  פיצויי הפיטורים נועדו למעשה לשמש כ"ריכוך" בקושי שבאובדן עבודה ומקור הפרנסה של העובד ולשמש לעובד מקור פרנסה עד למציאת עבודה חדשה בהקדם. זוהי זכות בסיסית של כל עובד שפוטר ומכאן שזוהי חובתו של כל מעביד אשר מפטר עובד הזכאי לפי חוק לקבל פיצויים אלו.

  על ידי: עו"ד תמיר הרצנוl חוק ומשפט> דיני עבודהl 31/12/2013 lצפיות: 244

  כאשר מסתיימת העסקתו של עובד בחברה, זכאי הוא לרוב לקבל פיצויי פיטורין. ההחלטה על גובה פיצויים אלו תלויה בחוזה הנחתם בין העובד והמעסיק, כאשר ישנם קריטריונים מסוימים אשר נקבעו במסגרת דיני עבודה שונים.

  על ידי: קידום אתרים - SEO Israell חוק ומשפט> דיני עבודהl 29/01/2012 lצפיות: 4,092

  המציאות מלמדת כי המיתון, בין היתר, מוביל מעסיקים רבים להרע את תנאי עבודתם של העובדים. במקרים אחרים, המעביד מעוניין שהעובד יסיים את תקופת עבודתו, אולם, לשלול ממנו את הזכויות להן הוא זכאי על פי חוק, לפיכך הוא נוקט בטקטיקה ידועה של "הרעת תנאי עבודה". העובד שרוי במצב אשר שנכפה עליו, כאשר הרעו את תנאי עבודתו, והוא אמור להסתגל למציאות החדשה. הרעת תנאי עבודה יכולה למצוא ביטוי בהורדת משמרות, צמצום שעות, מעבר מחדר "מפואר" לחדר "עלוב", מעבר מתנאי משרד הולמים לעבודה במרתף וכדומה.

  על ידי: עורכת דין סנדרוביץl חוק ומשפט> דיני עבודהl 26/08/2007 lצפיות: 67,749 lתגובות: 1

  דיני עבודה - הזכות לפיצויי פיטורים. כיצד מחשבים. מתי ניתן לשלול פיצויי פיטורים. מתי עובד יכול להיות זכאי לפצויי פיטורים למרות שהתפטר.

  על ידי: עו"ד אורי שאביl חוק ומשפט> דיני עבודהl 20/03/2009 lצפיות: 2,244
  ד"ר איתמר כוכבי

  הסדרים קיבוציים- הסכם שנחתם בין ההנהלה לוועד העובדים ללא שיתוף האיגוד המקצועי. למשל התקשי"ר – אשר הינן הוראות חד צדדיות של המעביד-המדינה. חוזה עבודה אישי- חוזה המפרט תנאי עבודה- כפוף לחוק החוזים. תניות מפורטות- פירוט תנאים, כך למשל הגבלת עיסוק. תניות מכללא- חובת אמון, שמירת סודות מסחריים, הנהגת נהלי עבודה בטוחים מצד המעביד (כולל הטרדה מינית).

  על ידי: ד"ר איתמר כוכביl חוק ומשפט> דיני עבודהl 21/06/2012 lצפיות: 795

  עורך דין לדיני עבודה, ריכזנו עבורכם כמה מילים בתחום דיני עבודה והמלצה למציאת עו"ד

  על ידי: לומן - הצעות מעורכי דיןl חוק ומשפט> דיני עבודהl 08/08/2011 lצפיות: 116
  ד"ר איתמר כוכבי

  עובד המפוטר זכאי לשכר של חודש כנגד כל שנת עבודה, (אלא אם כן, הוסכם על שיעור גבוה יותר) בעת פיטוריו או בעת היותו מתפטר כדין מפוטר או כמוסכם בהסכם עבודה.

  על ידי: ד"ר איתמר כוכביl חוק ומשפט> דיני עבודהl 09/03/2015
  ד"ר איתמר כוכבי

  חוקי מגן - קובעים סף מינימום של תנאי העבודה. הם חלים על כלל העובדים ונותנים זכויות מינימאליות. לא ניתן לגרוע מהם, הינם קוגנטיים ולכן הינם הבסיס הרחב בפירמידה.

  על ידי: ד"ר איתמר כוכביl חוק ומשפט> דיני עבודהl 13/03/2015

  מתי יורם מסך האישיות המשפטית הנפרדת, ויחויבו בעלי מניות חברה בחובותיה כלפי עובדיה? הרמת מסך היא מנגנון המאפשר לבית משפט, בתנאים מסוימים, לתבוע ייחוס חובות החברה לנושיה לבעלי המניות שלה. כלומר, חיוב בעלי מניות של חברה בחובות החברה.

  על ידי: מאיהl חוק ומשפט> דיני עבודהl 25/03/2015
  ד"ר איתמר כוכבי

  עובדים זכאים לשבות להגנה על זכויותיהם וקידום ענייניהם "הכלכליים והחברתיים". חירות השביתה הינה זכות יחסית וביה"ד מגביל את זכות השביתה כאשר קיים אינטרס אחר המצדיק זאת

  על ידי: ד"ר איתמר כוכביl חוק ומשפט> דיני עבודהl 15/03/2015
  ד"ר איתמר כוכבי

  חוקי מגן - קובעים סף מינימום של תנאי העבודה. הם חלים על כלל העובדים ונותנים זכויות מינימאליות. לא ניתן לגרוע מהם, הינם קוגנטיים ולכן הינם הבסיס הרחב בפירמידה.

  על ידי: ד"ר איתמר כוכביl חוק ומשפט> דיני עבודהl 13/03/2015
  ד"ר איתמר כוכבי

  המודל מתאר את האופן בו נקבע מחירה של העבודה[1] כתוצאה מהאינטראקציה שבין כוחות השוק - הביקוש וההיצע.

  על ידי: ד"ר איתמר כוכביl חוק ומשפט> דיני עבודהl 11/03/2015
  ד"ר איתמר כוכבי

  יחסי עבודה הינם תחום המכיל את המגע הכלכלי (על בסיס הסכמי שכר) בין כל הגורמים (שכירים, מעסיקים, ממשלה) בשוק העבודה.

  על ידי: ד"ר איתמר כוכביl חוק ומשפט> דיני עבודהl 09/03/2015 lצפיות: 12
  ד"ר איתמר כוכבי

  עובד המפוטר זכאי לשכר של חודש כנגד כל שנת עבודה, (אלא אם כן, הוסכם על שיעור גבוה יותר) בעת פיטוריו או בעת היותו מתפטר כדין מפוטר או כמוסכם בהסכם עבודה.

  על ידי: ד"ר איתמר כוכביl חוק ומשפט> דיני עבודהl 09/03/2015
  ד"ר איתמר כוכבי

  החוק קובע כי מעביד המבקש לפטר עובד, חייב להודיע על כך בהודעה מוקדמת של מספר ימים, בהתאם לוותק העובד במקום העבודה.

  על ידי: ד"ר איתמר כוכביl חוק ומשפט> דיני עבודהl 03/03/2015
  ד"ר איתמר כוכבי

  מבוא: פרילנסר הינו עובד עצמאי הנותן שירותים מקצועיים למשימות מוגדרות מראש. בין הפרילנסר לבין מזמין השירות לא קיימים יחסי עובד מעביד. לפרילנסר קיים חוזה היוצר מחויבות אישית של הפרילנסר מול מזמין השירות. הפרילנסר אינו מקבל תלוש משכורת. שכרו של הפרילנסר משולם כנגד חשבוניות.

  על ידי: ד"ר איתמר כוכביl חוק ומשפט> דיני עבודהl 26/02/2015

  כל עובד זכאי על פי חוק לחופשה שנתית כבר מראשית עבודתו. ימי החופשה להם זכאי העובד, הם נגזרת של וותק במקום עבודתו. מהשנה הראשונה ועד הרביעית, זכאי עובד שמועסק 5 ימים בשבוע, ל – 12 ימים, ועובד המועסק 6 ימים בשבוע, זכאי ל – 14 ימים. הזכאות גדלה לאור הוותק של העובד במקום עבודתו, והיא מגיעה עד לכדי 28 ימי חופשה בשנה.

  על ידי: עורכת דין סנדרוביץl חוק ומשפטl 26/08/2007 lצפיות: 78,835

  עם סיום תקופת העבודה של העובד, הוא זכאי לתשלום עבור עבודתו, בין היתר, תשלומים שעדיין לא קיבל מהעבר, זכויות הכרוכות במקומות עבודה ולמעשה "סגירת חשבון" בין העובד למעבידו. חוק הגנת השכר קובע, כי אי תשלום שכר המגיע לעובד בזמן, כפי שנקבע בחוק, מהווה "הלנת שכר". על פי חוק, משכורתו של עובד תשולם בראשון לכל חודש, כאשר תשלום עד לתשיעי לחודש לא ייחשב כהלנת שכר.

  על ידי: עורכת דין סנדרוביץl חוק ומשפט> דיני עבודהl 26/08/2007 lצפיות: 21,398

  חוק הודעה מוקדמת קובע חובת מתן הודעה מוקדמת לעובד לפני פיטוריו ולמעביד לפני התפטרות העובד. הרציונאל הוא לאפשר לעובד למצוא מקום עבודה חלופי, ולמעביד לקבל עובד אשר ימלא את מקום העובד ה"מתפטר". על ההודעה המוקדמת להינתן בכתב בכתב, לציין בה את יום מתן ההודעה, ואת תאריך כניסה לתוקף של הפיטורים או ההתפטרות, לפי העניין.

  על ידי: עורכת דין סנדרוביץl חוק ומשפט> דיני עבודהl 26/08/2007 lצפיות: 78,164

  על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, הגמול עבוד שעתיים נוספות ראשונות ביום, יהיו לפחות 125% מהשכר הרגיל, שעות נוספות שעולות על שעתיים ביום, לפחות 150% מהשכר הרגיל. חוק שעות עבודה ומנוחה קובע, כי שעות נוספות הן השעות העולות על מכסת שעות יום העבודה או על מכסת שעות שבוע העבודה כהגדרתם בחוק.

  על ידי: עורכת דין סנדרוביץl חוק ומשפט> דיני עבודהl 26/08/2007 lצפיות: 65,528

  המציאות מלמדת כי המיתון, בין היתר, מוביל מעסיקים רבים להרע את תנאי עבודתם של העובדים. במקרים אחרים, המעביד מעוניין שהעובד יסיים את תקופת עבודתו, אולם, לשלול ממנו את הזכויות להן הוא זכאי על פי חוק, לפיכך הוא נוקט בטקטיקה ידועה של "הרעת תנאי עבודה". העובד שרוי במצב אשר שנכפה עליו, כאשר הרעו את תנאי עבודתו, והוא אמור להסתגל למציאות החדשה. הרעת תנאי עבודה יכולה למצוא ביטוי בהורדת משמרות, צמצום שעות, מעבר מחדר "מפואר" לחדר "עלוב", מעבר מתנאי משרד הולמים לעבודה במרתף וכדומה.

  על ידי: עורכת דין סנדרוביץl חוק ומשפט> דיני עבודהl 26/08/2007 lצפיות: 67,749 lתגובות: 1

  בשנת 1988 חוקק החוק למניעת הטרדה מינית בעבודה. החוק החמיר עם המעבידים, והרחיב את גדר המקרים לפיהם תיחשב הטרדה מינית בעבודה. כיום, גם התייחסות מינית, שאינה בגדר הצעה מינית, יכולה להיחשב כ"הטרדה מינית". מדברי ההסבר לחוק ניתן ללמוד על כוונתו: הטרדה מינית היא פגיעה בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו ובזכות לשיוויון. היא פוגעת בכבודו העצמי ובכבודו החברתי של המוטרד. היא משפילה ומבזה את אנושיותו, בין השאר על ידי התייחסות אל האדם כאובייקט מיני לשימושו של המטריד.

  על ידי: עורכת דין סנדרוביץl חוק ומשפט> דיני עבודהl 26/08/2007 lצפיות: 12,950

  חוק דמי מחלה מאפשר תשלום שכר לעובד עבור ימים בהם היה העובד חולה. החוק מעניק לכל עובד זכות של יום וחצי מחלה לחודש, ומקסימום 90 ימי מחלה. עבור יום המחלה הראשון לא יקבל העובד דמי מחלה, אולם עבור ימי מחלה מיום שני ושלישי יקבל העובד 37.5% משכרו הרגיל. מיום רביעי ואילך, יקבל העובד 75% מהשכר הרגיל. תשלום ימי מחלה נועד לאפשר לעובד ולבני משפחתו להתקיים בתקופה בה נבצר ממנו לעבוד. חשוב מאוד לתמוך את ימי המחלה במסמכים רפואיים על מנת שלא תהיינה מחלוקות עתידיות. בהסכמי עבודה קיבוציים רבים, נקבע הסדר המאפשר תשלום גבוה יותר מזה הקבוע בחוק. אין קביעה בחוק המחייבת את המעביד לשלם לעובד עבור אי ניצול ימי מחלה.

  על ידי: עורכת דין סנדרוביץl חוק ומשפט> דיני עבודהl 26/08/2007 lצפיות: 89,274

  השבתת רכב סעיף 57 א(2) לפקודת התעבורה קובע כי כאשר יש לקצין משטרה יסוד להניח שיוגש כתב אישום נגד נהג, שעבר עבירת תנועה (ראה פירוט בהמשך), רשאי הוא למסור לו הודעת איסור שימוש ברכב שבו נעברה העבירה לתקופה של 30 ימים. אם במהלך תקופת 3 השנים האחרונות, נמסרה כבר הודעת איסור שימוש על אותו רכב, או שניתן לגבי צו איסור שימוש מבית משפט, הקצין רשאי למסור הודעת איסור שימוש לתקופה של 60 ימים. הוצאות האחסון והגרירה יוטלו על בעל הרכב.

  על ידי: עורכת דין סנדרוביץl חוק ומשפט> דיני תעבורהl 26/08/2007 lצפיות: 13,388
  קרדיט המחבר
  קטגוריות מאמרים
  Quantcast