דמי הבראה בעבודה

26/08/2007 • על ידי • 30,189 צפיות

דמי הבראה

דמי ההבראה מייצגים השתתפות של המעביד בהוצאות ההבראה והנופש המקובלות של העובד.
הזכאות לדמי הבראה תלויית וותק במקום העבודה. העובד אינו נדרש להוכיח כי שהה בבית הבראה או השתתף בכל צורת נופש כתנאי לתשלום דמי ההבראה.
הסכם קיבוצי כללי קבע את שיעור דמי ההבראה לו זכאי עובד. צו ההרחבה החיל את הוראות ההסכם הקיבוצי על כלל המשק. לפיכך כל מעביד חייב בתשלומי דמי הבראה כמפורט בהוראות ההסכם הקיבוצי, זהו הדין גם כאשר אנו מעסיקים עוזרת בית, מטפלת או כל עובד אחר.
דמי ההבראה משולמים לעובד אשר השלים את שנת עבודתו הראשונה. לעובדים במשרה חלקית, ישולמו דמי ההבראה באופן יחסי לחלקיות המשרה.
עובד אשר לא השלים שנת עבודה מלאה אחת, לא זכאי לדמי הבראה.
עובד שלא קיבל את דמי ההבראה בתקופת עבודתו, יוכל לתבוע זאת לאחר סיום יחסי עובד מעביד. אולם, הזכות הינה לתקופה של שנתיים בלבד לפני תום היחסים בין העובד למעבידו.
עובד זכאי עבור השנה הראשונה – 5 ימים
עבור השנה השנייה, השלישית והרביעית – 6 ימים
עבור השנה החמישית עד העשירית – 7 ימים
מחיר יום הבראה במגזר הפרטי החל מיום 1.7.07 הוא 318 ש"ח לכל יום הבראה.
במגזר הציבורי הוא 355 ש"ח.
צו ההרחבה קובע כי דמי ההבראה ישולמו לעובד באחד מחודשי הקיץ, מחודש יוני ועד חודש ספטמבר, אלא אם הוסכם או נהוג אחר במקום העבודה.

www.getnow.co.il

אודות כותב המאמר

עורכת דין סנדרוביץ

עו"ד סנדרוביץ סיימה את לימודי המשפטים ב"מסלול האקדמי של המכללה למינהל" בהצטיינות, התמחתה בבנק ישראל וכיום עוסקת בתחום האזרחי 

http://fc-law.co.il/

 http://forgetit.co.il/