רשם העמותות

26/06/2009 • על ידי • 10,226 צפיות

רשם העמותות הוא הגורם המרכזי המנהל רישום עמותות במדינת ישראל, רשם העמותות פרסם חוברת הנחיות המסבירה כיצד יש לרשום עמותה, המדריך מפורט עד מאד ועוסק בהנחיות לדרך רישום העמותה תוך התיחסות לסוגיות רבות המהוות את המותר והאסור בכל הקשור לעמותה, לשם הדוגמא ניתן למצוא במדריך מהם שמות תקניים לעמותות ומהם שמות אשר לא יאושרו על ידי רשם העמותות, כשכך רשם העמותות מקפיד כי שם העמותה לא יטעה את הציבור. בנוסף בעת קבלת מעמד של עמותה בודק רשם העמותות, בין השאר, גם את מטרות העמותה, החוק דורש במפורש כי המטרות תהיינה חוקיות, לא תכוונה לחלוקת רווחים בין חברי העמותה, לא תשלולנה את קיום מדינת ישראל או את אופייה הדמוקרטי ולא תשמשנה מסווה לפעילות בלתי חוקית. רשם העמותות קובע כי יש לפרט את מטרות העמותה ולא לציין רק את תחומי הפעילות. יש לתמוך את בקשת הקמת עמותה בתצהיר עליו יחתמו מייסדי העמותה בפני עורך דין, התצהיר כולל בין השאר הסכמת חברי ועד העמותה כי לצורך הבקשה יימסר לרשם העמותות מידע פלילי (מרשם פלילי ורישומים משטרתיים אחרים) אודותם וכי לא הורשעו בעבירה שיש עימה קלון. יש לציין את פרטיהם האישיים של המייסדים. רשם העמותות בוחן אף את תקנון העמותה, יש לציין כי העמותה יכולה לאמץ את התקנון המצוי המפורסם בתוספת הראשונה לחוק. באם בחרה העמותה תקנון שאינו התקנון המצוי אזי רשם העמותות יבדוק שהתקנון אינו סותר את הוראות החוק. רשם העמותות ממליץ כי על מנת לחסוך זמן מומלץ למייסדים להדפיס ולחתום רק על הסעיפים השונים מהתקנון המצוי.

בעת הקמת עמותה חשוב גם לקחת בחשבון את עמדת מס הכנסה לגבי עמותות, יש לדעת כי מס הכנסה דורש תנאים המתווספים לתנאי רשם העמותות, כשכך יש לשים כי על מנת לקבל הכרה כמוסד מוכר לעניין מס (סעיף 46 לפקודת מס הכנסה) יש לעמוד במספר תנאים אשר אחד מהם הוא שמספר חברי הועד המינימלי יהיה 7, בנוסף על פי הנחיות מס הכנסה יש להוסיף לתקנון סעיף המתיחס לאיסור חלוקת רווחים, טובת הנאה ורכוש העמותה לחבריה בעת פעילות העמותה ואף בעת פירוקה. על מנת שרשם העמותות יטפל בבקשה להקמת עמותה יש לשלם אגרה, במשך שנות קיומה של העמותה יש לשלם כל שנה אגרה שנתית, עם זאת קיימים הקלות בתשלום סכום האגרות וזאת בתלות בפרמטרים שונים, לכן רצוי לברר מהם הפטורים הקימים לפני תשלום האגרה. יש לדעת כי יש הנחיות ספצפיות לרישום עמותות מסוגים מסוימים. לדוגמה עמותה לרישום בית כנסת מחויבת בהוראות נוספות על ההוראות הקימות. לאחר שמולאו כל המסמכים והוגשו לרשם יעברו המסמכים בדיקה משפטית על מנת לבדוק את מידת עמידתם בדרישות החוק. באם כל הפרטים וההוראות נראים תקינים אזי תודפס תעודת רישום עמותה וברגע חתימתה נוסדה עמותה כאישיות משפטית עצמאית. כאשר פרטים בבקשה אינם תקינים או ברורים יתבקשו המייסדים של העמותה להבהיר או לתקן את הנדרש. כאשר הפרטים והנתונים סותרים באופן חד משמעי את דרישות וכוונת החוק יישלח אל המייסדים מכתב סירוב לרישום עמותה. יש לדעת כי רשם העמותות מציין כי משך זמן הטיפול בבקשה עם תקנון מצוי ללא הדפסתו מחדש, אלא בסימון עובדה זו בטופס הבקשה ובצירוף מספר קטן של שינויים בו ע"ג דף נפרד, אורך זמן קצר יותר באופן משמעותי מאשר בקשה עם תקנון מיוחד.

אודות כותב המאמר

ירון דלמי

הכותב פעיל באתר עמותה המציג מידע מקיף על הקמת עמותה, ניתן למצוא באתר גם טיפים כיצד לבחור רואה חשבון ועזרה בעבודה עם רשם העמותות