שכר עובדי הוראה וחינוך

29/07/2009 • על ידי • 141,601 צפיות

במדור זה אסקור את מבנה שכרם של עובדי ההוראה במדינת ישראל על פי היחידה להסכמי שכר בחשב הכללי ובהתאם לתקנון תנאי שירות של משרד החינוך . אדגיש כי הוראות אלו חלות במלואן גם על עובדי הוראה אשר מקבלים את שכרם מבעלויות פרטיות דהיינו עמותה פרטית או קרן פיתוח שעל יד המועצה .

החל ממאמר זה ובמהלך המאמרים הבאים אתייחס לשכר עובדי ההוראה באופן כללי וכן לסוגיות שונות ומורכבות אשר אנו עדים להם במהלך השירות . כמו כן אתייחס גם לשינוי בשכרם של עובדי ההוראה על פי "אופק חדש" - הרפורמה בחינוך ואת המעבר מהשיטה הישנה לשיטה החדשה של הרפורמה .

שכרם של עובדי ההוראה ייחודי ומורכב ביחס לאוכלוסיות עובדים אחרות במדינת ישראל . בין הנושאים המייחדים אוכלוסיית עובדים זו ביחס ליתר אוכלוסיות העובדים ניתן למנות את הנושאים הבאים : אופן חלקיות המשרה , ההתייחסות לשעות עבודה החורגות ממסגרת המשרה הבסיסית , פגרת יולי-אוגוסט והשכר בגינה , שנת העבודה ספטמבר-אוגוסט , תוספות שכר ייחודיות ועוד.

בנוסף למורכבות זו קיימים כמה וכמה הסכמי שכר לאוכלוסיית המורים שאינם חד משמעיים ועשויים להשתמע לשתי פנים .

במדור זה אעשה ניסיון לערוך סדר בדברים ולהציג את מבנה השכר באופן מסודר וברור בתוספת טבלאות ודוגמאות .

א.         שכר לפי דרגה וותק

שכר הבסיס של עובד ההוראה נגזר מדרגתו וממספר שנות הוותק שלו בהוראה . לרוב ,תוספת הוותק בתלוש השכר מוצגת כחלק משכר הבסיס הנקרא גם שכר משולב משום שמשלב את שכר היסוד עם תוספת הוותק וכן עם תוספות יוקר שונות שכבר נכנסו בעבר והיו לחלק מתוך שכר היסוד .

      א.1.      נוסחת קידום השכר לפי וותק

שכר היסוד בשנה הראשונה (לפני צבירת שנת וותק אחת),הוא גם השכר לתשלום בפועל (לפני הכפפה לחלקיות משרה) לפיכך מורה שצבר שנת וותק אחת ומעלה זכאי לתוספת וותק לשכר היסוד על פי הנוסחאות הבאות :

  • 2-7 שנות וותק – תוספת של 5% בכל שנה על השכר בשנה הקודמת .
  • 8-25 שנות וותק – תוספת של 2% בכל שנה על השכר בשנה הקודמת .
  • 26-36 שנות וותק – תוספת של 1% בכל שנה על השכר בשנה הקודמת .
  • מעל 36 שנות וותק – השכר המשולב נשאר כפי שהוא בשנה ה-36 .

מלבד תוספת וותק כללית זו הנכללת בשכר המשולב ישנו סמל נפרד לוותק תמריצים (אשר ניתנים באיזורים מסויימים ברחבי הארץ ואשר משתנים על פי החלטות ממשלה) וכן ישנה השפעה לשנות הוותק בניהול הכלולה בתוך גמול הניהול .

הוותק של עובד ההוראה מקודם באופן אוטומטי בכל תחילת שנת לימודים זאת במידה שהעובד עבד לפחות שישה חודשים ושחלקיות המשרה שבה עבד בחודשים אלו היתה גבוהה משליש משרה .

ב.         חלקיות משרה

לעובדי ההוראה ישנם כללים שונים בתכלית לגבי חלקיות המשרה בהשוואה לעובדים במגזרים אחרים . אחד ההבדלים העיקריים הוא ההכללה של שעות עבודה החורגות מהבסיס השבועי כחלק מהמשרה ולא כשעות נוספות .הבדלים משמעותיים נוספים הם הבסיסים השבועיים הנמוכים באופן יחסי ,וכן פונקציות שונות להגדלת החלקיות כמו שעות גיל ותוספת מורה אם .

      ב.1.      בסיסים שבועיים

חלקיות המשרה של עובדי ההוראה מתבססת על שעות הבסיס השבועיות הקבועות בתקן למשרה הספציפית  . להלן טבלת בסיסי שעות שבועיות תקניות לפני סוג משרה :

משרה             

חטיבה

כיתות

בסיס שבועי

יסודי וחטיבת בניים

א' – ו'

30

תיכון

ז' - יב'

24

על תיכוני

יג' – טו'

21

החלקיות נקבעת לפי חלוקת השעות בפועל שנקבעו לכל מורה בבסיס השבועי .

דוגמאות :

  • חלקיות המשרה של מורה בכיתה ב' הממלא בפועל 15 שעות עבודה היא : 15/30=50%
  • חלקיות המשרה של מורה בכיתה ז' הממלא בפועל 20 שעות עבודה היא : 20/24=83.3%
  • מורה המלמד ביסודי 20 שעות ובעל יסודי 10 שעות תהיה חלקיות משרתו 108.33% על פי החישוב הבא : (20/30)+(10/24)=108.33% .

ניתן להכנס לבלוג שלי בכתובת : http://neto4u.co.il

כמו כן ניתן לשאול כל שאלה במייל : cpabbs@gmail.com