הנביא ירמיהו

29/08/2009 • על ידי • 190 צפיות

עם ישראל התגבש כעם בתקופת משה רבנו, הוא הוציא את עם ישראל כמצוות ה והליך אותם במדבר במשך ארבעים שנה, זה בגלל החטאים שלהם שהיו חטאים יסודים ולכן הם לא היו רשאים להיכנס לארץ ישראל אני הבנים  שלהם נכנסו לארץ, הם נכנסו עם המנהיג יהושוע בן נון שקיבל את התפקיד ממשה.

כאשר הם נכנסו לארץ כל שבט התיישב במקום שונה מהשבט השני אבל הקשר שלהם היה דרך המשכן וכך הם התגבשו כעם, אבל הם ביקשו מהנביא שמואל שימליך עליהם מלך שימשול בארץ וכן יגן עליהם מפני האויבים שהיו לא מעטים, המלך היה שאול שמלך תקופה לא ארוכה והחליף אותו המלך דוד שעד הום אנחנו מזכירים את מלכותו דרך תהילים, מלך שידע איך להודות על החטאים שלו ולחזור בתשובה.

הנביא ירמיהו היה נביא שאת תפקידו הוא קיבל ליפני לידתו, ה בחר בו לנבא נבואות זעם ותוכחה על המעשים של המלכים באותה תקופה המלכים לא הלכו בדרך ה ולכן הם גרמו לכך שהארץ תןתקף על ידי אויבים מצפון האויב הגדול בא מבבל ושמו היה נבוכדנצר שבא לכבוש את הארץ אבל נתקל בהתחלה בהתנגדות לא קטנה, הנביא התנגד להתנגדות זו וקבע שכניעה  עדיפה על מלחמה ולכן הוא נרדף על ידי רבים מהעם שראו בו נביא שקר אבל לא כך היו פני הדברים והוא נאלץ לברוח מספר פעמים מפני מבקשי רעתו

הנביא לא הסכים עם המשימה שהוטלה עליו אבל הוא היה חייב לנבא את הנבואות שלו כולל חור בן הבית הראשון על ידי נבוכדנצר והגליית היהודים לבבל היא עירק של היוםץ

העם היה מיואש מהחורבן הגדול ולא יכל להסכים עם המצב הקשה שנוצר כתוצאה מן החורבן.

אם אנו בודקים את הנבואות של ירמיהו אנורואים דברים קשים על המנהיגים של אותה תקופה.

אודות כותב המאמר

גבריאל לוי

אני רוצה לכתוב בנושאים בעלי אופי מתמטי או סטטיסטי והסתברות וכן חקר פונקציות. אני גם רוצה לכתוב בנושאים ספרותיים ומיסטיקה הנושאים המעניינים אותי רבים ומגוונים