מפתח הלב

10/09/2009 • על ידי • 239 צפיות

מפתח הלב מקבל אצלי משמעות רוחנית שיש לתארה כמו לראות הר המסמל שפע העשוי מאבן ומעיין האבן-היא אבן השתיה עליה מושתת העולם
המעיין-מקור החכמה העתיד לנבוע מבית השם ולהשקות את העולם כולו.


המפתח-הוא הסוד איך להשתמש בו כך שהאדם ירווה את צימאונו ללא הפיתוי אשר מסמל את המעיין כי אדרבא אם נתקרב אל המעיין לא יוכל לראות אותו ואזי תצא נפשו מגודל הצער הקדוש ברוך הוא רוצה שהאמונה של האדם בו תישאר ללא ספקות,ובנוסף לכבוש את היצר השם לא מחפש להפיל את האדם בניסיון המעיין להפך ברצונו לקדם אותו למצב בו יוכל האדם להכיל את השפע לפי הפשט ולא ללמוד קבלה או זוהר שזה כמו להיות בכיתה ב ולקפוץ תוך שנה לכיתה י"ב לא הגיוני נכון? לכן כדי לזכות בשפע צריך "לעבור" שלב שלב כמו בביה"ס וכך יזכה האדם להרוות את הנפש הרוחנית לא חייבים ללבוש כיפה בשביל זה דרך ארץ קדמה לתורה.

בתוך כל אדם שוכנים שני יצרים: היצר הטוב והיצר הרע. היצר הרע מכונה בשם "מלך זקן וכסיל" מכיוון שעל פי חז"ל הוא נכנס אל האדם כבר בלידתו. היצר הטוב לעומת זאת מכונה בשם "ילד מסכן וחכם", שכן הוא נכנס אל האדם שלוש עשרה שנים לאחר לידתו של היצר הרע, בזמן בר המצווה.

בספר התניא נמצא גם הגדרה למיקומם של שני היצרים: היצר הטוב הוא בעיקר במוח, וכמו כן בלב - בחלל הימני, ואילו היצר הרע מקומו בלב בחלל השמאלי. הגדרה זו באה לשיטתם לבטא כי היצר הטוב מבוסס בעיקרו על המחשבה והמוחין, ואילו היצר הרע מבטא את האמוציות והרגשות הספונטניים שעמם האדם נולד, שעיקרם תאוות גשמיות וגופניות.

 "בכביש אל תהיה צודק תהיה חכם"

אם מישהו רוצה לריב אתכם תנו לו "לעקוף" אתכם כמו שנאמר "סוף מעשה במחשבה תחילה"