"מפני שיבה תקום"

פורסם: 06/01/2010 |תגובות: 0 | צפיות: 62,994 | Share

"מפני שיבה תקום" - פרושו בפשט העניין, הוא לתת כבוד לזקן או למבוגר - חז"ל הוסיפו פרוש נוסף לעניין הזה והוא בעצם כבוד לתורה - התורה היא ישנה ועתיקה ביותר ונחשבת מבחינת "שיבה" כלומר עתיק ונושן...

חז"ל אומרים - שטיפש אדם העומד בפני ספר תורה ולא עומד בפני תלמיד חכם... תלמיד חכם נחשב ליותר מספר תורה - שהרי ספר תורה קוראים בו בלבד ונמצא בארון תמיד, ותלמיד חכם מעביר את התורה ממקום למקום, מלמד ומעביר שעורי תורה בכל מקום ומקום.

חז"ל הזהירו המון בכבודן של תלמידי חכמים... צריך אדם להשמר מאד בכבודן של תלמידי חכמים, דרשו חז"ל שבכל מקום בתורה שכתוב את המילה "את" זה בא להוסיף ולהרבות - לפני מקומות מסויימים כגון שחוה ילדה את קין והבל - נאמר כך "את קין ואת הבל" (פרשת בראשית). מילה אחת כביכול מיותרת - היה לכתוב את קין והבל, אלה שהמילה "את" לדעת חז"ל באה להרבות ולהוסיף שנולדו בנוסף גם נקבות, וישנם מקומות נוספים רק שזה לא עקר העניין כאן.

ישנו פסוק שבו נאמר כך - "את ה" אלהיך תירא" פרושו של פסוק זה הוא, שתהיה יראה כלפי האלקים, רק שהמילה "את" לדעת חז"ל באה להוסיף ולהרבות משהו נוסף, כאן לא ידעו לדרוש מה באה להוסיף המילה "את" - האם יש מישהו נוסף שצריכה להיות יראה כלפיו זולת השם אלוהינו??? עד שבא רבי עקיבה - ואמר "את ה" אלוהיך תירא" כאן זה בא להרבות ולהוסיף כבוד תלמידי חכמים, יש ליראה את השם יתברך ובנוסף להזהר מאד בכבוד תלמידי חכמים.

שאלות ותשובות

200 תווים שנותרו
שאל שאלה
דרג את המאמר הזה
4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 18 קול(ות)
  פידבק
  הדפס
  פרסם מחדש
  מקור המאמר: http://www.reader.co.il/article/59843/quotמפני-שיבה-תקוםquot

  השאר תגובה למאמר זה

  דנחי דוד

  סקירה כללית של מעמד הקשיש בקרב עמי העולם בדגש על היהדות

  על ידי: דנחי דודl משפחה וזוגיות> גיל הזהבl 07/02/2007 lצפיות: 161,396
  יהושע אוזן היו

  פרשת צו פירש רש"י: אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות. אמר ר' שמעון: "ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס" מפורסם וידוע מעלת הלומד תורה בלילה, וגודל נחת רוח שעושה להקב"ה, ועל זה אומר" זאת תורת העולה, שכולה להקב"ה בלי סייגים, והיא התורה שלומד בלילה עד הבוקר, ועל ידי זה יזכה שאש התורה תהיה בו שנאמר: "ואש המזבח תוקד בו". ובזמן שבית המקדש היה קיים כל מי שפגם במחשבה היה מביא קורבן עולה, ומה יעשה בזמן שאין בית המקדש, יקרא פרשת עולה ויתכפר לו, כדכתיב: ונשלמה פרים שפתינו

  על ידי: יהושע אוזן היוl רוחניות> פרשת השבועl 04/04/2009 lצפיות: 167
  חגי הופר2

  השוואה בין הפילוסופיה של אפלטון לבין האמור בתנ"ך, המגלה קשרים מפתיעים בין השניים. לכבוד צאת ספרי "פילוסופיה והתנ"ך; התנ"ך בראי הפסיכולוגיה". מאמר זה הוא תקצירי ומסכם של החלק הראשון בספר.

  על ידי: חגי הופר2l רוחניות> יהדותl 15/05/2013 lצפיות: 52
  מאיר חרמון

  בהמשך התחקותנו על דרך הסמל ניגע בנקודה נוספת. האם הסמל מוסיף מודעות, או מתרחק ממנה? מה היתרון בכך שהסמל מתרחק מההגיוני והידוע? כיצד הוא ממלא את ייעודו?

  על ידי: מאיר חרמוןl מדעים> פילוסופיהl 28/07/2008 lצפיות: 59
  גיאה קריכלי

  מרגל הוא סוכן סמוי, העוסק בריגול, כלומר באיסוף מידע למען שולחיו. מרגלים הם משני סוגים: א. מרגל העושה זאת למען עמו, במדינה זרה ובדרך כלל עוינת. ב. מרגל הבוגד בעמו, מסיבות אידיאולוגיות או תמורת בצע כסף, ומעביר מידע לאויב. זאת הגדרה של הגשמיות וכך זה גם ברוחניות. כאשר אנחנו מרגלים אחרי הדעת שבתורה ומראים לנו את מה שמראים אנחנו בוגדים בעמנו אם אנחנו מוכרים את הדעת עבור בצע כסף, על כן נאמר: "הכל לשם שמים". השאלה היא: "מי עושה את מה שעושה לטובת העם לא עבור בצע כסף?...

  על ידי: גיאה קריכליl רוחניות> רוחניות - כלליl 18/06/2008 lצפיות: 54

  מאמר די ארוך המביא כמה אמיתות על רופאים , תזונה נכונה, ואריכות חיים.

  על ידי: ד"ר וולוקl בריאות ורפואה> תוספי מזוןl 15/04/2007 lצפיות: 73,686 lתגובות: 1
  ערן סולומון

  בהגדה של פסח מופיעה מחלוקת בין ראב"ע וחכמים לגבי זכירת יצי"מ בלילות. מה פירוש זכירת יצי"מ בלילות? מה משמעותה וחשיבותה? מה שורשה הפנימי של המחלוקת?

  על ידי: ערן סולומוןl רוחניות> יהדותl 16/04/2014
  ערן סולומון

  בכל שנה בשבת שלפני פסח אנו מציינים את הארועים המשמעותיים שארעו לבני ישראל בשבת האחרונה שלהם במצרים, אשר חלה בי׳ בניסן. נשאלת השאלה מדוע אנו מציינים זאת בשבת, ולא עפ"י התאריך העברי, כבשאר ארועים. האם יש משמעות מיוחדת לכך שזה קרה בשבת?

  על ידי: ערן סולומוןl רוחניות> יהדותl 10/04/2014 lצפיות: 11

  במאמר זה אביא לכם דברי הלכה על לשון הרע והוצאת דיבה ובתוך ההלכה ישנם דברי מוסר הכוללים בתוכם סיפורים מהיום יום, ובתוך כל זה נמצאים דברי התחזקות להימנע מלשון הרע והוצאת דיבה

  על ידי: שלג תםl רוחניות> יהדותl 08/04/2014
  ערן סולומון

  דרוש על עניינה של גאולת פסח ומצוות החג. אחיזת פרעה בעם ישראל במצרים היתה רוחנית לא פחות מגשמית. למעשה לא היו יכולים להגאל כלל במצב ירוד זה. אולם הרואה ללבב ידע כי הם ראויים להגאל, ויצר מציאות ניסית שתחלץ אותם ממלתעותיו של פרעה, אלא שנדרשת הכנה מצדנו, בסוד מצוות הפסח. וכך, משהו מהכח הזה אנו מקבלים גם בכל שנה ושנה, ויוצאים לחרות.

  על ידי: ערן סולומוןl רוחניות> יהדותl 07/04/2014

  במאמר זה אביא לכם 12 מושגים ביהדות, זהו חלק 2 מתוך כמה חלקים של מושגי היסוד. למושגים יש קשר ישיר לתלמוד לאגדה ולהלכה.

  על ידי: שלג תםl רוחניות> יהדותl 07/04/2014
  ערן סולומון

  נראה שלוח השנה הלועזי עונה לכל צרכי בני האדם באשר הם, ללא צורך בעיבור שנה, וללא "נדידת חגים" על פני העונות. מדוע היהדות מתעקשת על שיטת הלוח העברי? מה עומד מאחורי הלוח העברי, במימד עומק?

  על ידי: ערן סולומוןl רוחניות> יהדותl 02/04/2014

  במאמר זה אביא לכם 12 מושגים ביהדות, זהו חלק 1 מתוך כמה חלקים של מושגי היסוד. למושגים יש קשר ישיר לתלמוד לאגדה ולהלכה.

  על ידי: שלג תםl רוחניות> יהדותl 23/03/2014 lצפיות: 14
  ערן סולומון

  שלושה ביאורים לעומקו של עניין ההתבשמות "עד דלא ידע" בפורים. שלושה ביטולים הם (בשכרות של פורים): א.ביטול הדעת ב.ביטול האגו ג.ביטול הגעת טוב ורע

  על ידי: ערן סולומוןl רוחניות> יהדותl 20/03/2014
  יהודה אדרי

  זמן כניסת שבת - כניסת שבת.... טוב שאדם יקדים את כניסת השבת מהמצויין בלוח כניסת ויציאת השבת... וכל הנוהג כך מתברך בכל...

  על ידי: יהודה אדריl רוחניות> יהדותl 15/04/2010 lצפיות: 2,532
  יהודה אדרי

  30 ימי הסליחות שבחודש אלול, בנוסף לעשרת ימי תשובה, שהם מראש חודש תשרי, ועד ליום הכיפורים, נקראים "הימים הנוראים"....ימים לעשיית חשבון נפש בין אדם לעצמו...

  על ידי: יהודה אדריl רוחניות> יהדותl 15/04/2010 lצפיות: 640
  יהודה אדרי

  מה עומד מאחורי עניין ספירת העומר???... מדוע סופרים 49 יום, לא פחות ולא יותר???...

  על ידי: יהודה אדריl רוחניותl 14/04/2010 lצפיות: 188
  יהודה אדרי

  מה עומד מאחורי עניין ספירת העומר???... מדוע סופרים 49 יום, לא פחות ולא יותר???...

  על ידי: יהודה אדריl רוחניות> יהדותl 14/04/2010 lצפיות: 81
  יהודה אדרי

  ל"ג בעומר - יום הילולה של התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי - (רשב"י)..

  על ידי: יהודה אדריl רוחניות> יהדותl 13/04/2010 lצפיות: 453
  יהודה אדרי

  "לא המדרש העיקר אלה המעשה" - "אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות" - (פרקי אבות)...

  על ידי: יהודה אדריl רוחניות> יהדותl 11/04/2010 lצפיות: 3,104
  יהודה אדרי

  פתיחת אליהו הנביא - פתיחה זו נוהגים לקרוא, טרם תפילות שחרית ומנחה, חז"ל קבעו, שטוב לקרוא את פתיחת אליהו הנביא, טרם התפילה, דבר המעורר את לב האדם לתפילה... פתיחה זו מאד עמוקה... היא מסבירה את האלוקות.. ואת מהות האלוקות...

  על ידי: יהודה אדריl רוחניות> יהדותl 04/04/2010 lצפיות: 547
  יהודה אדרי

  חז"ל המשילו את קושי זיווגו של האדם, לקריעת ים סוף... היכן הקושי האמיתי בעיניין???...

  על ידי: יהודה אדריl רוחניות> יהדותl 04/04/2010 lצפיות: 231
  קרדיט המחבר
  קטגוריות מאמרים
  Quantcast