שלמה המלך - חכמת שלמה

10/01/2010 • על ידי • 10,597 צפיות

שלמה המלך ידוע בחוכמתו, חז"ל אף מפרשים החכם שבאדם, הבין את שפת החיות, חוכמתו הייתה מעמיקה ביותר, חז"ל התקשו מאד בלפרש את דבריו, שלמה כתב שלושה ספרים, הראשון שבהם הוא "משלי", השני הוא "שיר השירים", האחרון הוא "קהלת", שיר השירים בפשטות שלו, כלומר כמו שהוא כתוב הוא לא נשמע טוב לחלוטין, בחלקו תאורים שמתארים אישה במבנה גופה, כגון - "שדייך כשני עפרים תאומי צביה"  "שינייך כעדר הקצובות שעלו מן הרחצה" ויש עוד הרבה, חז"ל חשבו לגנוז ספר זה, ולא לצרפו לתנ"ך כלל, עד אשר רבי עקיבה אמר על שיר השירים - שכל השירים הם קודש, ושיר השירים הוא קודש קדשים, ובשל כך הוחלט אכן לצרפו לתנ"ך לאחר המלצת רבי עקיבה.

בנוסף, גם לספר "קהלת"  היו לא מעט מחלוקות, לדברים מסויימים שנאמרים שם, שאפשר להבין אותם כדברי כפירה אפילו, שלמה המלך מתאר את החיים שם כהבל הבלים ורעות רוח, שבעצם הכל הבל הבלים, ומה שטוב בעולם הזה, זה ההנאות שיש באכילה ושתיה כי היא מתנת האלקים, כמו שנאמר שם "לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב ינך כי רצה האלקים את מעשיך" (יש שנוהגים לומר פסוק זה במוצאי כיפור). לדברים מסוימים  לא הסכימו חז"ל, עד אשר הוחלט לאשרו רק לאחר תוספת פסוק הסיום שהוא בעצם תוספת חז"ל  "סוף דבר הכל נשמע, את האלקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם"

שלמה המלך היה חכם שבאדם, הוא סמך המון על חוכמתו, הוא אף חשב שיעבור על כל מה שהתורה אסרה על מלך, והוא לא יחטא, התורה אסרה למלך להרבות לו סוסים, כסף ונשים, שלמה הרבה לו סוסים, כסף ולא חסך בנשים, אלף נשים היו לו  80 פלגשים ועלמות אין מספר, מה שגרם לו לחטוא בסופו של דבר, הם הנשים שהיטו את לבבו, וליבו לא היה שלם עם האלקים, כך נאמר בספר מלכים, אומנם זכות אביו עמדה לו לשלמה המלך, השבועה שנשבע האלקים לדוד, כמו שכתוב בספר תהילים - "נשבע ה" לדוד אמת לא ישוב ממנה כי מפרי בטנך אשית לכסא לך"  ידוע שישנה חשיבות בכל הסטורית עם ישראל, לזכות האבות שנשמרת לבנים.

אודות כותב המאמר

יהודה אדרי

כאן ניתן למצוא מאמרים בנושאי ענייני החיים, רוחניות, מתכונים ועניינים נוספים...

"סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם" (קהלת).

יהודה אדרי - ד"אלק -  YEHUDAGGG@WALLA.COM

אשמח לקבל תגובות...