"דע את זכויותייך" - תשלום דמי הבראה

15/02/2010 • על ידי • 37,223 צפיות

תשלום דמי הבראה

מאמר זה יסקור את ההלכות הקשורות בתשלום דמי הבראה על דרך של מתן תשובה למספר שאלות חשובות.

?         מה הוא המקור החוקי המחייב תשלום דמי הבראה:

! רוב העובדים זכאים לדמי הבראה על פי ההסכם הקיבוצי הכללי שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים ובין ההסתדרות הכללית. להסכם קיבוצי זה הוצא צו הרחבה, המכיל את ההסכם הקיבוצי על כל עובדי המדינה (אלא אם ישנם עובדים הזכאים לדמי הבראה מתוקף הסכם אחר).

?         מה הוא גובה תשלום דמי הבראה לעובד:

! ביום 16.6.2009 עודכן ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה, וכיום מגיע לעובד 340 ₪ בגין כל יום הבראה.

מה מספר ימי הבראה מגיעים לעובד בשנה?

 

וותק

ימי הבראה

שנה ראשונה

5 ימים

שנה 2

6 ימים

שנה 3

6 ימים

שנה 4 - 10

7 ימים לכל שנה

שנה 11 – 15

8 ימים לכל שנה

שנה 16-19

9 ימים לכל שנה

 

?         האם כל עובד זכאי לתשלום דמי הבראה:

! כדי להיות זכאי לתשלום דמי הבראה על העובד להשלים שנה במקום העבודה, כלומר עובד שעבד רק 8 חודשים במקום העבודה לא יהא זכאי לתשלום דמי הבראה.

?           חשוב לזכור: לאחר שהעובד מסיים את שנת העבודה הראשונה, זכאי העובד לתשלום דמי הבראה גם עבור השנה הראשונה.

?         האם ישנה תקופת התיישנות על תביעה לתשלום דמי הבראה:

! התשובה היא כן, אך יש להבדיל בין שני מצבים שונים.

לדוגמא ניקח עובד  העובד במקום העבודה במשך 5 שנים אשר מעולם לא קיבל דמי הבראה.

אפשרות א' – אם העובד מגיש תביעה לאחר שהסתיימו יחסי עובד מעביד, מותר לו לתבוע עד שנתיים.

אפשרות ב' – אם העובד מגיש תביעה בטרם הסתיימו יחסי עובד מעביד, אז, מותר לו לתבוע עד 7  שנים אחורה.

? כלומר, אם העובד עדיין מועסק, או אם המעביד נתן לעובד תקופה של הודעה מוקדמת (אז עדיין מתקיימים יחסי עובד מעביד) ואם מגיע לעובד דמי הבראה העולים על שנתיים, אז כדאי לעובד להגיש תביעה בטרם יסתיימו יחסי עובד מעביד.

?         על מי מוטל הנטל להוכיח תשלום דמי הבראה:

! הנטל להוכחת תשלום דמי הבראה על פי צו ההרחבה הכללי מוטל על המעביד ובתנאי שהעובד מצדו  הוכיח, כי הועסק לפחות שנה אחת מלאה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה.

?         מה קורה כאשר אני מועסק חצי משרה בלבד:

! דמי הבראה משולמים בהתאם לוותק שנצבר במקום העבודה ובהתאם להיקף המשרה.

לדוגמא:

o       אם אני עובד ב50% משרה, אז מגיע לי עבור כל יום הבראה 170 ₪ בלבד (50% מ - 340 ₪).

o       אם אני עובד במשך שנה וחצי, אז מגיעים לי 5 ימי הבראה עבור השנה הראשונה +3 ימי הבראה עבור השנה השנייה (50% מדמי ההבראה המגיעים לי עבור השנה השניה).

? מה קורה כאשר אני מועסק לדוגמא 11 חודשים ו – 25 ימים, והמעביד מפטר אותי  באופן מיידי, מבלי לתת לי ימי הודעה מוקדמת, האם מגיע לי תשלום עבור דמי הבראה:

! כעיקרון, כפי שציינתי לעיל, תשלום עבור דמי הבראה מגיע רק למי שהשלים שנת עבודה ואולם, ישנה פסיקה הקובעת כי אם העובד פוטר, ללא קבלת הודעה מוקדמת, כאשר אם היה מקבל הודעה   מוקדמת היה העובד משלים שנת עבודה, זכאי העובד לתשלום דמי הבראה עבור שנה.

?         האם ישנן תקופות שאינן מובאות בחשבון לחישוב הוותק לצורך תשלום דמי הבראה:

! סעיף 6 להסכם הקיבוצי הכללי בגין קצובת הבראה קובע כי:

"לקביעת תקופת הזכאות לא תובא בחשבון היעדרות בשל חופשה ללא תשלום וכל היעדרות  אחרת בה לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד".

?           כלומר, אם עובד עבד במקום העבודה 12 חודשים מגיע לו תשלום עבור דמי הבראה, ואולם אם מתוך 12 החודשים העובד יצא לחופשה ללא תשלום בת חודש, אז הוא לא יהא זכאי לדמי הבראה שכן הוא לא השלים 12 חודשי עבודה מלאים.

בניגוד לאמור לעיל, היעדרות בגין מחלה, חופשה, מילואים המזכים את העובד בתשלום שדינו כדין שכר עבודה, יובאו בחשבון לעניין תקופת הזכאות של דמי הבראה.

כמו כן, בצו ההרחבה נקבע במפורש כי תקופת חופשת הלידה תובא בחשבון לעניין קביעת תקופת הזכאות לדמי הבראה.

 

האמור לעיל  אינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

 

בברכה,

תמיר קדמי, עו"ד