פינוי שוכר : החלפת מנעולים וניתוק חשמל ומים

פורסם: 22/02/2010 | צפיות: 2,335 | Share

אחת השאלות הראשונות הנשאלות על ידי בעל דירה או בעל עסק כאשר שוכר מפסיק לשלם את דמי השכירות או מסרב לפנות את המושכר בתום תקופת השכירות היא האם אני רשאי לנתק את החשמל והמים ולחסום את הכניסה למושכר ולהחליף מנעולים.

בשאלה זו בדיוק עסק בית המשפט השלום בחיפה בתיק ה"פ 1869-10-08 מחמוד עאמר נ' אליהו סרור (18.11.2008).

בענין עמאר נכלל בחוזה השכירות סעיף מפורש שהקנה לבעל המושכר זכות להיכנס למושכר ולתפוס חזקה בו, להוציא את מטלטלי השוכר מן המושכר ולאחסנם כראות עיניו על חשבון השוכר ועל אחריותו וכן לנתק את המושכר מהמים, החשמל והטלפון. השוכר הגיש לבית המשפט בקשה לסעדים זמניים ובה ביקש למנוע מהמשכיר לעשות דין עצמי על פי הוראת הסעיף.

הניתוח של סעיף הסעד העצמי נעשה בשני שלבים.

בשלב הראשון יש לבחון מהן הזכויות המתנגדות ביניהן (האינטרסים המתחרים).

האינטרס הראשון הוא חופש החוזים המתיר לצדדים המתקשרים בהסכם למלא אותו תוכן, לקבוע את תנאיו, זכויות וחובות הצדדים המתקשרים בו (ככל שאינו נוגד את תקנת הציבור או מהווה מעשה בלתי חוקי). מנגד, קיים האינטרס להגן על חזקה בפועל בנכס (קרי, על השוכר) ולמנוע עשיית דין עצמי.

יש לזכור לענין זה כי המחוקק הישראלי הגביל את היכולת של בעל נכס לעשות שימוש בכוח סביר לצורך תפיסת חזקה במקרקעין למקרים שבהם אדם תפס מקרקעין שלא כדין והפעולה מבוצעת בתוך 30 יום (סעיף 18 (ב) לחוק המקרקעין).

בשלב השני, לאחר בחינת הזכויות המתנגשות, יש לבחון את היישום שלהן על המקרה הנדון.

בסכסוכים העוסקים בשוכר שלא פינה את המושכר בתום התקופה הוראת סעיף 18(ב) לחוק המקרקעין אינה חלה, הן מהטעם כי השוכר תפס חזקה במושכר כדין (על פי חוזה שכירות) והן מהטעם כי עברו יותר מ-30 יום ממועד התפיסה (תחילת השכירות). לענין זה, ניתוק זרם החשמל מהמושכר והחלפת מנעוליו כמוה כהוצאת החזקה בו מידי המבקש, שהרי לא ניתן להשתמש במושכר ללא חשמל ועם פתחים נעולים.

מנגד, לא יעלה על הדעת כי, שוכר המחזיק בנכס מכוח הסכם שכירות יהיה רשאי להמשיך ולהחזיק בו גם לאחר תום תקופת השכירות הקבועה בהסכם מבלי שיש בפיו טענה באשר לזכותו להמשך החזקה במושכר, למעט הטענה כי על המשכיר חל איסור לעשות דין עצמי ולפנות אותו מהמושכר, אף מכוח הוראה מפורשת בהסכם השכירות.

ניתן למצוא תימוכין לכך בהחלטת בית המשפט העליון ב-רע"א 2592/02 חוצות היוצר חיפה בע"מ ואח' נ' י. ד. ס. סקאי-פאב בע"מ ואח', בה נקבע כי בקיום מחלוקת של ממש בין הצדדים, כפי שהיה באותו עניין, בית המשפט לא ייתן יד למשכיר לעשות דין עצמי ולפנות את השוכר מהמושכר, גם כאשר הדבר מעוגן בהוראות הסכם השכירות.

במילים אחרות, באם השוכר אינו מצביע על טענה שיש בכוחה להצדיק את המשך החזקת המושכר על ידו, אין מניעה ממתן תוקף ונפקות להוראות ההסכם המתירות למשיב לעשות דין עצמי ולפנות אותו מהמושכר.

שאלות ותשובות

שאל שאלה
200 תווים שנותרו
דרג את המאמר הזה
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 1 קול(ות)
  פידבק
  הדפס
  פרסם מחדש
  מקור המאמר: http://www.reader.co.il/article/64420/פינוי-שוכר-החלפת-מנעולים-וניתוק-חשמל-ומים

  השאר תגובה למאמר זה

  בעל נכס, שמור על זכויותייך! יש לך שוכר המסרב להתפנות? כדאי שתדע מהם ההליכים של פינוי דייר. החוק עומד לצדך. על ההליכים לפינוי שוכרים.

  על ידי: שירה אלהl חוק ומשפט> מקרקעיןl 14/03/2011 lצפיות: 1,254
  עו"ד חגי אורגד

  כיצד ניתן לפנות שוכר? מהי משמעותו של חוזה שכירות בהיבט פינוי שוכר? חוזה שכירות בין משכיר (בעל הנכס) לבין השוכר (הדייר), הינו חוזה אורך אשר מעצם טיבו וטבעו אינו מסתיים בו במקום במתן טובין (סחורה) או שירות מיידיים תמורת תשלום.

  על ידי: עו"ד חגי אורגדl חוק ומשפט> מקרקעיןl 13/03/2012 lצפיות: 335

  כדבר שבשגרה, מכילים הסכמי שכירות סעיפים המאפשרים למשכיר לפנות את השוכר בכח מהמושכר בהתקיים תנאים מסויימים, לרבות, אי תשלום דמי שכירות או אי פינוי המושכר במועד. נשאלת השאלה מה תוקפה של הסכמת הצדדים, כיצד רואים זאת בתי המשפט ומה הסיכו ןשנוטל עליו המשכיר בבואו לפנות את המושכר בכח.

  על ידי: עו"ד רן בוכמןl חוק ומשפט> מקרקעיןl 12/08/2010 lצפיות: 617
  עו"ד שרון עזרא

  מאמר זה יסקור את הדרכים המשפטיות לפינוי שוכר ממשוכר, לרבות הדרכים לעשות כן בעקבות השינוי בתקנות סדר הדין האזרחי.

  על ידי: עו"ד שרון עזראl חוק ומשפט> מקרקעיןl 24/02/2009 lצפיות: 5,168
  עורך דין אריה ליבוביץ'

  בהמשך לחלק הראשון של מאמרנו בעניין תביעה לפינוי שוכר המסרב לפנות המשוכר, ובו תיארנו את ההליכים המשפטיים נגד השוכר הסרבן בבית המשפט לצורך קבלת פסק דין לפינוי נגד השוכר, מתייחס חלקו השני של המאמר להליכים המשפטיים הדרושים למימוש פסק הדין לפינוי, דהיינו, עד לפינויו הפיזי של השוכר מהנכס.

  על ידי: עורך דין אריה ליבוביץ'l חוק ומשפט> מקרקעיןl 20/01/2014 lצפיות: 63

  מה גובה מס רכישה ומס שבח במתנה בין קרובים, השינוי בחוק מיסוי מקרקעין המתייחסים להעברה ללא תמורה בין קרובים

  על ידי: יותםl חוק ומשפט> מקרקעיןl 25/01/2015

  עקרונות בחישוב מס שבח ומס רכישה בעסקאות מקרקעין בין קרובים. כיצד ממוסיות מתנות בין קרובים, מיהו קרוהב לעניין מס שבח ומס רכישה.

  על ידי: יותםl חוק ומשפט> מקרקעיןl 25/01/2015 lצפיות: 64

  על חובת עוה"ד בבדיקות מקדמיות קודם לעריכת עסקה במקרקעין. מה על עורך הדין לבדוק, באילו מרשצים עליו לבקש מידע לגבי הנכס ומה הסכנות הטמונות בקבלת ליווי משפטי בעסקת מקרקעין מעורך דין שאינו מנוסה

  על ידי: יותםl חוק ומשפט> מקרקעיןl 21/01/2015

  במאמר זה נסקור את האפשרות החדשה ( יחסית ) של המשכיר לפנות את השוכר מן הנכס - בדרך של פינוי מושכר.

  על ידי: רויl חוק ומשפט> מקרקעיןl 09/01/2015 lצפיות: 15
  עורך דין ירון גיל

  בתחילת חודש ינואר הקרוב, אמור להיכנס לתוקפו, לאחר אישורו, ע"פ שלבי החקיקה בכנסת, חוק שכירות הוגנת. הצעת החוק, אמורה לתת מענה ותקווה, ללמעלה מ-2 מליון אזרחים במדינת ישראל, המתגוררים כיום בשכירות ואשר יחסיהם עם המשכירים להם דירות מגורים, אינם מעוגנים בחוק וכפועל יוצא זוכים השוכרים ליחס שאינו הוגן, סביר ולאי וודאות משפטית ביחסים המשפטיים שבין הצדדים. תחולת החוק אמורה לחול על חוזים חדשים, שיחתמו החל מה- 1.1.2015 ועד לתאריך 1.1.2020. להלן מספר סוגיות מרכזיות לגביהן אמור החוק לתת מענה

  על ידי: עורך דין ירון גילl חוק ומשפט> מקרקעיןl 30/11/2014 lצפיות: 33

  בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין, נכה זכאי להקלה במס רכישה, כאשר בהקלה זו רשאים לעשות שימוש אף הורי ילד נכה, הרוכשים נכס מקרקעין שנועד רווחתו של הנכה. אולם במקרים רבים, אותו ילד נכה, נשאר להיות תלוי בהוריו גם לאחר שעבר את גיל 18 אך במקרה כזה, רשויות מיסוי מקרקעין אינן מכירות באותו אדם כילד נכה ועל כן מסרבות להעניק את ההקלה האמורה במס רכישה המנוצל ע"י הוריו של הנכה. ברשימה זו אנו סוקרים את המצב המשפטי וכן את הפתרון האפשרי לסיטואציה בלתי סבירה זו.

  על ידי: עו"ד זהר נוהl חוק ומשפט> מקרקעיןl 23/11/2014 lצפיות: 55

  הורים רבים, המחזיקים במספר דירות מגורים, מעוניינים להעניק במתנה אחת מהדירות אותן הם מחזיקים לילדיהם עוד בחייהם. חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 (להלן: "חוק מיסוי מקרקעין") קובע, בין השאר, כי יינתן פטור ממס שבח בהענקת הדירה במתנה ל"קרוב" ויחד עם זאת טומן בחובו מספר מלכודות מהן צריך ורצוי להיזהר. במאמר זה אסקור בקצרה את הפטורים הניתנים בהענקת דירה במתנה וממה חשוב להיזהר מבחינת היבטי המס.

  על ידי: ליטל אורליl חוק ומשפט> מקרקעיןl 20/11/2014 lצפיות: 46
  עורך דין ירון גיל

  במאמר הבא אנסה לפרט את הנושאים המהותיים הנדרשים להופיע בהסכם השכירות, נושאים המפרטים את חובותיו של המשכיר מחד ואת הבטחת זכויותיו ומניעת קיפוחו של השוכר מאידך.

  על ידי: עורך דין ירון גילl חוק ומשפט> מקרקעיןl 11/11/2014 lצפיות: 31

  במכרזים רבים נכללת דרישה כי המציע יחתום על תצהירים או אישורים המצורפים למסמכי המכרז. לעיתים מתברר כי מציע שהשתתף במכרז הגיש תצהיר או אישור שאינו אמת. במקרים כאלו מתעוררת השאלה מה דינה של הצעה שצורף לה תצהיר כוזב. במספר פסקי דין נקבע כי צירוף תצהיר כוזב עשוי להביא לפסילת ההצעה.

  על ידי: יריב דן, עורך דיןl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 13/02/2009 lצפיות: 260

  אחת ממכות המדינה בישראל, המוכרת לבעלי דירות רבים, הינה סיטואציה שבה שוכר מפסיק לשלם דמי שכירות או מסרב לפנות את המושכר בתום תקופת השכירות. לאחרונה פורסמו תקנות חדשות הקובעות הליך משפטי מהיר ויעיל לפינוי דייר סורר מדירה מושכרת.

  על ידי: יריב דן, עורך דיןl חוק ומשפט> מקרקעיןl 30/12/2008 lצפיות: 6,459

  עכבון הוא זכות על פי דין לעכב נכס לבטחת תשלום של חוב ללא היזקקות לפניה לערכאה שיפוטית. לזכות העכבון עשויה להיות חשיבות רבה, שכן נושה שבידו עכבון על נכס של החייב עשוי להיחשב כ"נושה מובטח" שיש לו עדיפות על נושים לא מובטחים.

  על ידי: יריב דן, עורך דיןl חוק ומשפט> אזרחיl 28/12/2008 lצפיות: 172

  הסכם קבלנות הוא הסכם לעשיית מלאכה או למתן שירות בשכר כשהקבלן אינו עובד של המזמין. החיובים הבסיסיים של הצדדים להסכם הקבלנות הם חיובו של הקבלן לעשות את המלאכה או לתת את השירות וחיובו של המזמין לשלם את השכר, הכל לפי המוסכם בין הצדדים. היקף העבודה שעל הקבלן לבצע עבור הסכום המוסכם, והיקף התשלום שעל המזמין לשלם לקבלן עבור העבודות שביצע בפועל עשויים להשתנות בהתאם לסיווג הנכון של ההסכם ביניהם. הכרת סוגי הסכמי הקבלנות השונים ושמירה על הסיווג הנכון של ההסכם עשויים להשפיע באופן משמעותי על חיוביהם של הצדדים

  על ידי: יריב דן, עורך דיןl חוק ומשפט> אזרחיl 30/08/2008 lצפיות: 13,091
  קרדיט המחבר
  קטגוריות מאמרים
  Quantcast