פינוי שוכר : החלפת מנעולים וניתוק חשמל ומים

22/02/2010 • על ידי • 2,364 צפיות

אחת השאלות הראשונות הנשאלות על ידי בעל דירה או בעל עסק כאשר שוכר מפסיק לשלם את דמי השכירות או מסרב לפנות את המושכר בתום תקופת השכירות היא האם אני רשאי לנתק את החשמל והמים ולחסום את הכניסה למושכר ולהחליף מנעולים.

בשאלה זו בדיוק עסק בית המשפט השלום בחיפה בתיק ה"פ 1869-10-08 מחמוד עאמר נ' אליהו סרור (18.11.2008).

בענין עמאר נכלל בחוזה השכירות סעיף מפורש שהקנה לבעל המושכר זכות להיכנס למושכר ולתפוס חזקה בו, להוציא את מטלטלי השוכר מן המושכר ולאחסנם כראות עיניו על חשבון השוכר ועל אחריותו וכן לנתק את המושכר מהמים, החשמל והטלפון. השוכר הגיש לבית המשפט בקשה לסעדים זמניים ובה ביקש למנוע מהמשכיר לעשות דין עצמי על פי הוראת הסעיף.

הניתוח של סעיף הסעד העצמי נעשה בשני שלבים.

בשלב הראשון יש לבחון מהן הזכויות המתנגדות ביניהן (האינטרסים המתחרים).

האינטרס הראשון הוא חופש החוזים המתיר לצדדים המתקשרים בהסכם למלא אותו תוכן, לקבוע את תנאיו, זכויות וחובות הצדדים המתקשרים בו (ככל שאינו נוגד את תקנת הציבור או מהווה מעשה בלתי חוקי). מנגד, קיים האינטרס להגן על חזקה בפועל בנכס (קרי, על השוכר) ולמנוע עשיית דין עצמי.

יש לזכור לענין זה כי המחוקק הישראלי הגביל את היכולת של בעל נכס לעשות שימוש בכוח סביר לצורך תפיסת חזקה במקרקעין למקרים שבהם אדם תפס מקרקעין שלא כדין והפעולה מבוצעת בתוך 30 יום (סעיף 18 (ב) לחוק המקרקעין).

בשלב השני, לאחר בחינת הזכויות המתנגשות, יש לבחון את היישום שלהן על המקרה הנדון.

בסכסוכים העוסקים בשוכר שלא פינה את המושכר בתום התקופה הוראת סעיף 18(ב) לחוק המקרקעין אינה חלה, הן מהטעם כי השוכר תפס חזקה במושכר כדין (על פי חוזה שכירות) והן מהטעם כי עברו יותר מ-30 יום ממועד התפיסה (תחילת השכירות). לענין זה, ניתוק זרם החשמל מהמושכר והחלפת מנעוליו כמוה כהוצאת החזקה בו מידי המבקש, שהרי לא ניתן להשתמש במושכר ללא חשמל ועם פתחים נעולים.

מנגד, לא יעלה על הדעת כי, שוכר המחזיק בנכס מכוח הסכם שכירות יהיה רשאי להמשיך ולהחזיק בו גם לאחר תום תקופת השכירות הקבועה בהסכם מבלי שיש בפיו טענה באשר לזכותו להמשך החזקה במושכר, למעט הטענה כי על המשכיר חל איסור לעשות דין עצמי ולפנות אותו מהמושכר, אף מכוח הוראה מפורשת בהסכם השכירות.

ניתן למצוא תימוכין לכך בהחלטת בית המשפט העליון ב-רע"א 2592/02 חוצות היוצר חיפה בע"מ ואח' נ' י. ד. ס. סקאי-פאב בע"מ ואח', בה נקבע כי בקיום מחלוקת של ממש בין הצדדים, כפי שהיה באותו עניין, בית המשפט לא ייתן יד למשכיר לעשות דין עצמי ולפנות את השוכר מהמושכר, גם כאשר הדבר מעוגן בהוראות הסכם השכירות.

במילים אחרות, באם השוכר אינו מצביע על טענה שיש בכוחה להצדיק את המשך החזקת המושכר על ידו, אין מניעה ממתן תוקף ונפקות להוראות ההסכם המתירות למשיב לעשות דין עצמי ולפנות אותו מהמושכר.

אודות כותב המאמר

יריב דן, עורך דין

הכותב הוא מייסד במשרד יריב דן, עורכי דין, המתמחה בתחומי  ליטיגציה, משפט מסחרי והמשפט האזרחי.
משרד ראשי:
דרך מנחם בגין 52
מגדל סונול, קומה 13
תל אביב 67137
אתר: http://www.ylaw.co.il
מייל: info@ylaw.co.il
טל': 03-6872001

מאמרים קשורים

פרסומת

מאמרים אחרונים בנושא מקרקעין