פרשת צו

פורסם: 20/03/2010 |תגובות: 0 | צפיות: 2,542 | Share

פרשתנו, פרשת "צו" פותחת בציווי ה' את משה "צו את אהרון ובניו...".
ציוויים רבים מפרטת התורה - המצוות.

המצוות ניתנו לנו ב- 3 לשונות:
? דיברות - "דבר אל",
? אמירות - "אמור אל",
? ציוויים - "צו את".

כל אלו הם מצוות ה' אך הקשר הלשוני הקרוב ביותר למלה "מצוה" אלו הם הציוויים: צו - מצוה.

למלה "מצוה" יש שני פירושים:

א- מצוה מלשון "ציווי, פקודה"
ב- מצוה מלשון "צוותא, ביחד".

המצוות הן אכן הציוויים של ה' והפקודות שנתן לנו והן גם החוט המקשר בין הקב"ה ועם ישראל, וכאן אנו רואים את הקשר בין שני הפירושים של המלה "מצוה".

החיבור ביו הקב"ה לעם ישראל יכול להתקיים רק כאשר העם מקיים את מצוותיו, כי המצוות הן המדריכות אותנו איך להתנהג בחיי היומיום בעניינים אישיים ובקשר עם הזולת: מצד אחד, הן מחייבות אותנו ומצד שני עוזרות לנו לקיים חיי חברה ושיתוף.

אנו עומדים לפני חג הפסח, החג המבטא יותר מכל חג אחר את המשפחתיות, הדאגה לזולת ואת אחדות העם, משמע: החיים בצוותא. בחג הפסח, חג החרות, בו יצאנו ממצרים משיעבוד לגאולה, אנו מצווים לדאוג ש"כל דצריך ייתי ויכול" (כל מי שזקוק, מוזמן להשתתף בליל הסדר איתנו).

כאן בא לידי ביטוי עניין הציווי מצד אחד, החיים בצוותא מצד שני. כאשר רואה הקב"ה את השיתוף, הדאגה, האיכפתיות ואהבת ישראל שאנו מקיימים, הוא חפץ להיות חלק בלתי נפרד מאחווה זו והוא עוזר ותומך בקיומה.
מי יתן ובחג הפסח הבא עלינו לטובה, נראה את "כל נדחי עמו ישראל" מתקבצים יחד בארץ ישראל ושיתקיים בנו הפסוק: "אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו" אמן...

שאלות ותשובות

שאל שאלה
200 תווים שנותרו
דרג את המאמר הזה
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 3 קול(ות)
  פידבק
  הדפס
  פרסם מחדש
  מקור המאמר: http://www.reader.co.il/article/66548/פרשת-צו

  השאר תגובה למאמר זה

  מהו הדשן? הקרבת המנחות קרבן שלמים דין חלב קידוש המשכן פסח ליל הסדר וההגדה דיני פסח

  על ידי: זוהר ישרl רוחניות> פרשת השבועl 13/04/2010 lצפיות: 878

  מה משמעות השם:קורבן"שלמים"? אימתי נוהגים בהקרבת קורבן זה, אילו סוגי שלמים מופיעים במקרא? מה מקומו באחרית הימים?

  על ידי: אהובה קלייןl רוחניות> פרשת השבועl 15/03/2011 lצפיות: 228

  כיצד שומרים הכהנים על קדושתם? האם ישנם דברים הפוגעים בקדושת הכהנים, שהכהנים אמורים להמנע מהם?

  על ידי: nahariyal רוחניות> יהדותl 06/05/2011 lצפיות: 84

  בשבת הקרובה יתחברו שלושה אירועים: פרשת השבוע היא פרשת "צו", פרשת זכור שנקרא כמפטיר ואת ההפטרה שלה, וחג פורים שנחגוג מיד במוצאי שבת וביום ראשון ושני הסמוכים.

  על ידי: צחי מכאליl רוחניות> פרשת השבועl 12/03/2014 lצפיות: 119
  יהושע אוזן היו

  פרשת צו פירש רש"י: אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות. אמר ר' שמעון: "ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס" מפורסם וידוע מעלת הלומד תורה בלילה, וגודל נחת רוח שעושה להקב"ה, ועל זה אומר" זאת תורת העולה, שכולה להקב"ה בלי סייגים, והיא התורה שלומד בלילה עד הבוקר, ועל ידי זה יזכה שאש התורה תהיה בו שנאמר: "ואש המזבח תוקד בו". ובזמן שבית המקדש היה קיים כל מי שפגם במחשבה היה מביא קורבן עולה, ומה יעשה בזמן שאין בית המקדש, יקרא פרשת עולה ויתכפר לו, כדכתיב: ונשלמה פרים שפתינו

  על ידי: יהושע אוזן היוl רוחניות> פרשת השבועl 04/04/2009 lצפיות: 197

  לוח השנה העברי מנין החודשים במספרים ולא בשמות * מצווה ראשונה בתורה * הקשר בין מצוות הלוח העברי לגאולה הלוח העברי

  על ידי: הרב יוסף קרסיקl רוחניות> פרשת השבועl 27/01/2009 lצפיות: 4,605
  ענת דור

  בפרשה מתואר כי מפאת כבוד ה' הממלא את אוהל מועד, משה עצמו, לא נכנס לתוכו. למרות היותו הקרוב ביותר לה' שמר על הגבול בינו לבין ה' נותר בחוץ ובכך וכבד אותו. משה יכול לשמש לנו דוגמא וגם אנו צריכים לדעת את הגבול בינינו לזולתנו ולשמור עליו לטובת שנינו...  

  על ידי: ענת דורl אימון אישי - Coachingl 27/03/2010 lצפיות: 104
  יהושע אוזן היו

  פרשת נשא נשא את ראש בני ישראל וגו': באה התורה לגלות לנו הנהגה טובה, אם תרצה התנשאות והתרוממות התנאי הוא "ראש" שצריך להיות באחדות ולהעמיד ראש אחד דווקא. וכמו המעשה של אליהו שבירך אותם שיהיו כולם ראשים במקום שלא כיבדו אותו ואת ר' יהושע בן לוי, וכך נוצרה בניהם מריבה, כי במקום שכולם ראשים יש מריבה. וראוי להקדים בסדר שבו מונה התורה את משפחת הלויים שבני קהת ובני מררי נמנים כבר בפרשה הקודמת במדבר, ואילו בני גרשון נמנים בפרשת נשא.

  על ידי: יהושע אוזן היוl רוחניות> פרשת השבועl 28/05/2009 lצפיות: 1,779
  יהושע אוזן היו

  נשא את ראש בני ישראל וגו': באה התורה לגלות לנו הנהגה טובה, אם תרצה התנשאות והתרוממות התנאי הוא "ראש" שצריך להיות באחדות ולהעמיד ראש אחד דווקא. וכמו המעשה של אליהו שבירך אותם שיהיו כולם ראשים במקום שלא כיבדו אותו ואת ר' יהושע בן לוי,

  על ידי: יהושע אוזן היוl רוחניות> יהדותl 02/06/2008 lצפיות: 912
  אורלי שעיה

  ישנן דעות שונות לגבי החושך והאור- ביוגה הקלסית אנחנו מדברים על חושך במובן של בורות הקשורה לאחיזות כוזבות של ה"אני" בחומר, באגו, ובכל מה שחולף ומתכלה, ועל אור- ידע העצמי – כתמצית, אור אלוהי.

  על ידי: אורלי שעיהl רוחניות> יהדותl 26/12/2014 lצפיות: 11

  מהי מזוזה וממה היא מורכבת? מהי חשיבות תהליך התקנתה והברכה הקשורה בה? המזוזה נמצאת בפתח כל בית, חדר או מבנה המאפיין בית יהודי ומהווה לסמל מובהק ליהדות ואות לכך שהדיירים אשר בתוך הבית הם יהודיים. המזוזה הינה תשמיש קדושה אשר מותקן במשקוף כל כניסה לבית או בחדרים בתוך הבית. בתוך בית המזוזה נמצא קלף מיוחד במצב מגולגל ועטוף בשקית קטנה המיועדת להגנה על הקלף, אשר עליו כתובות בכתב סת"ם פרשיות שונות, אשר מופיעות גם בתפילין. להגנה על הקלף עצמו יש חשיבות רבה, משום שעל פי היהדות - אסור שתמחק אף לא אות אחת.

  על ידי: מושיקוl רוחניות> יהדותl 06/12/2014
  שירה שרווהס

  אחד השיקולים של ההורים הבאים לבחור שם לתינוקם מתבטא ב- "האם השם נשמע יפה או לא?" חשוב להבין, שם - הוא הרבה מעבר ליופי, הוא "ארגז הכלים" שילווה את התינוק מיום היוולדו, לכל אורך חייו. העדר אחד "הכלים", עלול להוביל לקשיים, לתקיעות / חוסר יכולת להגשים את רצון הנשמה, לחסימה במימוש העצמי עד כדי רגישות בריאותית /פגיעה בגוף הפיזי. השם קובע את מערך חייו העתידיים והוא חשוב ביותר לצורך מתן חיים בריאים וטובים ולמיקסום האפשרויות הגלומות עבורו !!

  על ידי: שירה שרווהסl רוחניות> יהדותl 13/11/2014 lצפיות: 12

  שבת היא החמדה הגנוזה אותה ביקש הקדוש ברוך הוא לתת לישראל, אחת מתרי״ג מצוות התורה, אחת מעשרת הדברות, ועיקר יחודה בהיותה אות הברית המקשרת בין היהודי לבוראו ולכן היא שקולה כנגד כל מצוות התורה.

  על ידי: שולמית שמידדעl רוחניות> יהדותl 29/10/2014 lצפיות: 16

  הסתיימו להם הימים הנוראים בתקווה שתפילות כל בית ישראל התקבלו בכיסא הכבוד. אחד המשפטים שחזרו על עצמם בכל תפילה בראש השנה וביום הכיפורים התייחסו לאחדות עם ישראל: "ויעשו כולם אגודה אחת, לעשות רצונך בלבב שלם"

  על ידי: צחי מכאליl רוחניות> יהדותl 10/10/2014 lצפיות: 13

  בתחילת ספר ישעיהו אומר הנביא: "לכו נא ונוכחה יאמר ה' אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר יהיו" - הפסוק, שמלווה אותנו ביום הכיפורים, מלמד אותנו על כרת העונות לעם ישראל: אם החטאים יהיו כמו צבע השני, האדום,

  על ידי: צחי מכאליl רוחניות> יהדותl 02/10/2014 lצפיות: 17

  אחד מהשיאים של ראש השנה הוא תפילת "ונתנה תוקף". מקור הפיוט הזה הוא כבר במאה ה- 10 ויש הסוברים מהמאות ה- 6 וה- 7 וזה על סמך הממצאים מהגניזה הקהירית בה הוא נמצא לראשונה.

  על ידי: צחי מכאליl רוחניות> יהדותl 24/09/2014 lצפיות: 26
  ערן סולומון

  בצפיה דרוכה אנו מחכים לימים הנוראים, הימים הנפלאים, בהם נקבעים גורלות כולנו לשנה הבאה עלינו לטובה . אנו מצפים לשינויים - ומקווים לטובה. אולם האם יש מקום לצפייה שלנו? מה עושה את התקופה הזו זמן אפקטיבי להשפיע? התחזקות לקראת הימים הבאים, שיהיו באמת שינוי לטובה, ולא חזרה, השנות, של כל המוכר, הטעון כל כך הרבה שיפור...

  על ידי: ערן סולומוןl רוחניות> יהדותl 21/09/2014 lצפיות: 19
  יהודה אדרי

  זמן כניסת שבת - כניסת שבת.... טוב שאדם יקדים את כניסת השבת מהמצויין בלוח כניסת ויציאת השבת... וכל הנוהג כך מתברך בכל...

  על ידי: יהודה אדריl רוחניות> יהדותl 15/04/2010 lצפיות: 2,700
  יהודה אדרי

  30 ימי הסליחות שבחודש אלול, בנוסף לעשרת ימי תשובה, שהם מראש חודש תשרי, ועד ליום הכיפורים, נקראים "הימים הנוראים"....ימים לעשיית חשבון נפש בין אדם לעצמו...

  על ידי: יהודה אדריl רוחניות> יהדותl 15/04/2010 lצפיות: 760
  יהודה אדרי

  מה עומד מאחורי עניין ספירת העומר???... מדוע סופרים 49 יום, לא פחות ולא יותר???...

  על ידי: יהודה אדריl רוחניותl 14/04/2010 lצפיות: 229
  יהודה אדרי

  מה עומד מאחורי עניין ספירת העומר???... מדוע סופרים 49 יום, לא פחות ולא יותר???...

  על ידי: יהודה אדריl רוחניות> יהדותl 14/04/2010 lצפיות: 106
  יהודה אדרי

  ל"ג בעומר - יום הילולה של התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי - (רשב"י)..

  על ידי: יהודה אדריl רוחניות> יהדותl 13/04/2010 lצפיות: 508
  יהודה אדרי

  "לא המדרש העיקר אלה המעשה" - "אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות" - (פרקי אבות)...

  על ידי: יהודה אדריl רוחניות> יהדותl 11/04/2010 lצפיות: 3,162
  יהודה אדרי

  פתיחת אליהו הנביא - פתיחה זו נוהגים לקרוא, טרם תפילות שחרית ומנחה, חז"ל קבעו, שטוב לקרוא את פתיחת אליהו הנביא, טרם התפילה, דבר המעורר את לב האדם לתפילה... פתיחה זו מאד עמוקה... היא מסבירה את האלוקות.. ואת מהות האלוקות...

  על ידי: יהודה אדריl רוחניות> יהדותl 04/04/2010 lצפיות: 621
  יהודה אדרי

  חז"ל המשילו את קושי זיווגו של האדם, לקריעת ים סוף... היכן הקושי האמיתי בעיניין???...

  על ידי: יהודה אדריl רוחניות> יהדותl 04/04/2010 lצפיות: 273
  קרדיט המחבר
  קטגוריות מאמרים
  Quantcast