מזוזה - ברכת הבית במשקוף אחד

13/04/2010 • על ידי • 8,436 צפיות

מזוזה אחת – שמירה מרובה

הסימון המוכר ביותר לבית יהודי הוא קיבוע מזוזה במשקוף הימני של הדלת. קביעת מזוזה היא מצווה מהתורה ככתוב " וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך" (דברים ו', ט ; דברים י"א , כ'). לפי ההלכה, את המזוזה יש לקבוע בכל דלת של חדר שבו ישנים או אוכלים, מלבד החדרים המוצנעים – חדרי השירותים וחדרי האמבטיה. נהוג לקבוע מזוזה אף במשרדים ובבתי ספר, כחלק מהסימון של המקום כמקום יהודי.

בעת קיום מצוות קביעת המזוזה מברכים "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה", יש המוסיפים את ברכת "שהחיינו".

תוכן המזוזה

מזוזה כשרה צריכה להכיל את הפרטים הבאים:

  • קלף – על הקלף אמורים להופיע שתי פרשיות המזכירות את מצוות קביעת מזוזה. שתי הפרשיות מופיעות בספר דברים.
  • "שמע ישראל" – שמע ישראל היא אחת התפילות השכיחות ביותר בחייו של יהודי ממוצע. התפילה נתפסת כהצהרת האמונה והנאמנות הבסיסית ביותר ביהדות. כחלק מהתפילות שמתפלל היהודי, תפילת שמע נאמרת פעמיים ביום בתפילת השחרית ובתפילת הערבית.
  • "והיה אם שמע" – גם כאן , מוזכרת מצוות תפילין ומזוזה. בפרשה זו מצווה יראת ה' ושמירת כל מצוותיו וכמובן ששמירת המצוות תביא לתגמול של המאמין.

ישנה הקפדה מיוחדת על התוכן וצורת הכתיבה שלו. מזוזות כשרות חייבות לעמוד בסטנדרטים מחמירים ביותר. לדוגמא, אם חלה טעות כלשהי בכתיב של אחת הפרשיות המזוזה אינה כשרה ואין להשתמש בה. הקלף הוא קלף מיוחד ואפילו הדיו הוא דיו מיוחד שמיועד לכתיבת מזוזה. סופר סת"ם הוא היחיד שמורשה לכתוב מזוזות כשרות. את הקלף שבתוך כל בית מזוזה נהוג לעטוף בניילון כדי לשמור עליו מפני  מפגעי מזג האוויר.

בדיקת המזוזה צריכה להתבצע לפחות פעמיים בשבע שנים. את הבדיקה יכול לבצע סופר סת"ם בלבד. הסופר בודק שכל האותיות בפרשיות עדיין כשרות – כלומר לא נמחקו או נסדקו.

תפקיד המזוזה

לפי המסורת קיבוע מזוזה בכניסה לבית אמור להגן על הבית מפני סכנות ותחלואים. נהוג לנשק את המזוזה בכניסה וביציאה כדי לקבל את ברכת ה', ולאמור "ה' ישמור צאתי ובואי מעתה ועד עולם".