הנשר הגדול הרמב"ם

15/08/2010 • על ידי • 270 צפיות

בס"ד

הכותב: אלון ארביב

פרשה ומעשה לפרשת שופטים

נביא שקר

בעם ישראל קמו נביאים רבים, יש אשר מונים אותם לכדי מליון ומאתיים אלף נביאים!!! אותם נביאים הם אשר הנחו והטיבו דרכי עם ישראל מדרכם הרעה, והשיבו את העם בתשובה. אך לדאבון לב, קמו בישראל נביאי שקר, אשר סתרו את דברי נביאי האמת, ואמרו להם שימשיכו בדרכם הנלוזה, וכפי שנאמר בפרשתנו "אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי וכו' ומתי הנביא ההוא", בסדר המצוות לרמב"ם (מצוה כז), מובא הדין "האזהרה שהזהרנו על נבואת שקר, והוא שיתנבא בשם ה' אלא שיאמר מה שלא אמרו ה'", על כך נביא מעשה שארע בתקופת הנשר הגדול, הרמב"ם ז"ל.

ידוע כי הרמב"ם בהיותו במצרים, קיבל אגרת מאת יהודי תימן, בה הם מבקשים ממנו לקבל סיוע רוחני והדרכה עקב מצבם הקשה, אליו הם נקלעו.

בין השאלות שנשאל הרמב"ם היתה שאלה אודות נביא שקר, המושך אליו רבים מיהודי תימן בטענה שהוא המשיח.

הרמב"ם אשר כאב את כאבם של יהודי תימן, הנחה אותם בדרך אשר ילכו בה והמעשה אשר יעשון, ואילו לשאלת משיח השקר השיב בתשובה אדירה ממקומו המרוחק ובלא לראות את "המשיח"... פסק שאדם זה הוא משיח שקר.

 

ואכן, "משיח" זה הוכח לעיני כל ששקר דרכו לאחר שנה בה אחז את עיני היהודים, נתפס משיח השקר בידי אחד ממלכי ערב והוא שאלו:

 

"מה זאת עשית?"

 

ענה לו משיח השקר, "אדוני המלך, אמת אני אומר, כי בדבר ה' עשיתי".

 

אמר לו המלך "מהו המופת שלך?"

 

ענה לו "אדוני המלך, חתך ראשי, ואחר כך אקום ואחיה כבראשונה".

 

אמר לו המלך "אין לך מופת גדול מזה, ואם כך יהיה אני וכל העולם נאמין שדבריך אמיתיים וטובים".

 

מיד גזר המלך וצווה "קחו חרב וערפו את ראשו". ואמנם כך היה. הרגו את משיח השקר וימות כדרך כל אדם.

 

יהודי תימן נצלו מניסיון קשה זה ומגזרות נוראות נוספות, שנגזרו עליהם באותו זמן, בעזרתו של הרמב"ם שהנחם בדרך ה', ואף הוסיף והשתדל בעבורם, בחצר מלך תימן, כדי להקל מעליהם את עולם של השליטים המוסלמים.

יהודי תימן מצידם הכירו לו טובה, הערצתם לרמב"ם היתה גדולה, והם קיבלו עליהם לקיים את כל פסקיו. בנוסף לכך, קהילות רבות בתימן היו מזכירות את שמו של הרמב"ם בכל קדיש באמר "בחייכון וביומיכון ובחיי דרבנא משה בן מימון", אשר האיר עיניהם בתורה, עזר להם לבטל גזרות קשות והקל מעליהם את עול הגלות.

ד"ת לרפואת מורנו הרב אורי סבן בן יולנדה שליט"א

אודות כותב המאמר

אלון ארביב

בברכת התורה, אלון ארביב ס"ט
נתניה