איחוד תיקים - התהליך

17/09/2010 • על ידי • 118 צפיות

איחוד תיקים

איחוד תיקים בהוצאה לפועל

כאשר נפתחים כמה תיקי הוצאה לפועל נגד חייב, ניתנת לו האפשרות לבקש איחוד תיקים. הסיבה למתן האפשרות של איחוד תיקים היא שגם אם נקבע לחייב הסדר תשלומים סביר התואם את יכולותיו הכלכליות בכל תיק בנפרד, הרי שהתשלום החודשי המצטבר של כל התשלומים מכל תיק יהוו נטל גבוה בו לא יוכל לעמוד. צו איחוד תיקים ישנה את הסדר התשלומים לתשלום חודשי אחד וסביר כלכלית עבור החייב.

דרישות לביצוע צו איחוד תיקים

כדי לקבל צו איחוד תיקים יש לעמוד בתנאי סף די נוקשים הכוללים מספר התניות או דרישות: התנאי הראשון הוא סוג התיק. ישנם סוגי תיקים שנפתחו על חובות עבורם לא ניתן לבקש צו איחוד כגון חוב מזונות או חוב שנגרם עקב אי תשלום משכנתא, וכן תיק שנפתח נגד החייב אך ההתנגדות לו עדיין לא הוכרעה בבית משפט, ותיק שעניינו אינו כספי. שני תנאים נוספים לאישור איחוד תיקים הם חובת גילוי מלאה של החייב על כספים ונכסים שהיו בבעלותו בחמש השנים האחרונות, וכן על החייב לשלם שלושה אחוזים מכלל חובותיו ואת התשלום החודשי עד לקבלת החלטה בדבר איחוד תיקים בעניינו.

איחוד תיקים מול פשיטת רגל

בגלל תנאי סף נוקשים אלה רבים מהחייבים לא יכולים לקבל איחוד תיקים ומעדיפים את הליך פשיטת הרגל. לכל אחד מהליכים אלה ישנם יתרונות וחסרונות ומומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום הוצאה לפועל ובכל הקשור לנושא איחוד תיקים. יתרונות של פשיטת רגל הם קבלת פטור גם אם החוב לא נפרע במלואו ואפשרות להתחיל עסק או דף חדש בחיים ללא תשלום של תשלומים חודשיים מעיקים. היתרונות של איחוד תיקים הם שהחייב אינו מוגבל ויכול להמשיך את פעילותו העסקית, וכן אינו צריך לוותר על רכושו ונכסיו בניגוד לחייב שהכריז פשיטת רגל.

צו איחוד תיקים

ראש לשכת ההוצאה לפועל הוא שמחליט אם יינתן אישור לצו איחוד תיקים. אם יתברר שהחייב מסר פרטים כוזבים לא יינתן אישור לאיחוד תיקים. גם במקרה של פתיחת תיק נוסף נגד החייב לאחר הבקשה לאיחוד תיקים, צו איחוד תיקים לא יינתן.