ירושלים עיר קדושה לשלוש הדתות

27/10/2010 • על ידי • 2,712 צפיות

ליקוט עיבוד וכתיבה: אבשלום קאפחאבשלום קאפח סיורים והרצאות
ייעוץ פדגוגי: יונה כהן, רבקה נוימן
מנהלת: רבקה נוימן
סמינר בתנאי נופש
משרד החינוך
האגף לחינוך מבוגרים

ירושלים עד ימי דוד המלך

העיר ירושלים היוותה מרכז דתי עוד לפני התקדשותה במסורת היהודית. השם ירושלים מורכב מצירוף שתי מילים: ירו ושלם. ירו – שורש י.ר.ה. משמעו הציב, יסד. שלם – שם של אל בפנתאון הכנעני, שחר ושלם בניו של אל, שחר – אל הזריחה, שלם – אל דמדומי הערב, כלומר העיר ירושלים עיר לכבוד אל השקיעה בתקופה הכנענית.

בספר בראשית מופיע מלכי צדק מלך שלם הממלא תפקיד של כהן לאל עליון. בתקופה הכנענית לפני הופעת שבטי ישראל, ירושלים עיר ממלכה באזור ההר שיש לה מעמד דתי בקרב תושבי הסביבה. בתקופת כיבוש הארץ ע"י יהושע בן נון מסופר על אדוני צדק מלך ירושלים המארגן את מלכי האמורי להלחם נגד שבטי ישראל (יהושע פרק י').

 

ירושלים בימי דוד המלך

דוד המלך מבסס את שלטונו על ישראל בעיר הבירה חברון "ויהי מספר הימים אשר היה דוד מלך חברון על בית יהודה שבע שנים וששה חודשים." (שמואל ב ב11/). עם התבססות והתייצבות הממלכה מחליט דוד שיש להעתיק את מרכז הממלכה למקום נייטראלי.

לאחר כיבוש העיר ירושלים נוקט המלך דוד במספר צעדים על מנת להפוך את העיר למכרז הממלכה:

א – העברת מוסדות השלטון וריכוזם בעיר דוד (מרכז מנהלי).

ב – העברת ארון הברית לירושלים (מרכז דתי).

לקראת סוף ימי מלכותו מבקש דוד למנות את מספר התושבים בממלכה, דבר העומד בניגוד לצו האלוהים. כדי לעצור את מגפת הדבר -  העונש שנשלח ע"י האל, מצווה גד הנביא על המלך לקנות את גורן ארונה – חלקת הקרקע עליה נגלה מלאך האלוהים.

דוד מתבסס על המסורת המקדשת את המקום – גורן ארונה ומקים שם מזבח לאלוהים (ראה עיקרון 1 במבוא).

 

עם עליית שלמה לשלטון הוא בונה מבנה קבע לאלוהי ישראל – בית המקדש, המחליף את המשכן ששימש את העם מצאתו ממצרים ועד לאחר ההתנחלות בא"י.

בית המקדש נבנה על הר הבית במקום גורן ארונה ועם השלמת הבנייה מועבר ארון הברית – החפץ המקודש ביותר, אל משכנו החדש בבית המקדש.

עם השלמת המקדש ובמהלך השנים הלכה והתבססה קדושת המקום במסורת היהודית (ראה עיקרון מס' 2 במבוא):

      א.        מקום המקדש – הר המוריה, אתר עקידת יצחק.

      ב.        הסלע הוא אבן השתייה, מרכז העולם, סלע ממנו נברא העולם.

      ג.         בית אל – שער השמים.

      ד.        פתח לגן עדן. 

 

1000 לפנה"ס – דוד המלך.

928 לפנה"ס – ירושלים בירת יהודה.

722 לפנה"ס – חורבן ממלכת ישראל.

701 לפנה"ס – מצור סנחריב.

586/7 לפנה"ס – חורבן העיר.

 

בית המקדש 

בניית בית המקדש נמשכה שבע שנים והיא הייתה מבצע ממלכתי שנעשה בניצוחו ופיקוחו של המלך שלמה. מספר מלכים ודברי הימים ניתן לעמוד על יופיו של המקדש שנבנה אבני גזית וקורות עץ מגולפות ומצופות זהב.

פועלים רבים וכסף רב הושקע כדי להקים ולבנות את בית הבחירה לאלוהי ישראל.

הבניין (המקדש) נחלק לשלוש יחידות עיקריות: האולם, ההיכל וקודש הקודשים.

האולם שימש חדר כניסה שתפקידו לחצוץ בין חול וקודש, בכניסה לאולם הוצבו שני עמודים: יכין ובועז.

ההיכל – החדר המרכזי בעבודת המקדש שם ניצב מזבח הקטורת, שם שימשה מנורת שבעת הקנים, שולחן לחם הפנים הכיור, להיכל היו נכנסים הכוהנים והלווים לשמש בקודש.

קודש הקודשים – הדביר, החדר בו ניצב ארון הברית והכרובים המסוככים עליו, החדר שהוא מקום משכנו של האל, לחדר זה אין גישה לכל אדם להוציא פעם בשנה – ביום הכיפורים הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים להתפלל בעד העם.

אל בית המקדש נכנסו מהפתח שנמצא בכיוון מזרח כשקודש הקודשים נמצא בצדו המערבי של המבנה (שלם = אל השקיעה).

בחנוכת המקדש נשא המלך שלמה תפילה: "בנה בניתי בית זבול לך, מכון לשבתך עולמים" (מלכים א ח12/). בתפילתו מדגיש שלמה את ערכו הלאומי-דתי של המקדש כמקום בו יתפללו בני ישראל בכל עת שתתרגש צרה או רעה וכן מובעת התקווה שבית המקדש ישמש מקום תפילה לגויים מסביב.

 

ירושלים בתקופת המקרא 

במהלך תקופת המקרא מלכי בית דוד נוקטים בפעולות שונות על מנת לחזק את מעמדה של העיר ירושלים כעיר בירה ומרכז פולחני דתי.

דוד – הרחבת תחום העיר לכיוון צפון (המילוא). העברת ארון הברית מגבעת יערים לירושלים, ריכוז האליטה החברתית בעיר – גיבורים, שרים וכהנים. בניית מזבח ה' בגורן ארונה בצו אלוהי.

שלמה – מפעלי בנייה בעיר שנמשכו כעשרים שנה, בניית המקדש בהר הבית – מקדש מלך. אידיאולוגיה לאומית-דתית הקשורה בבית המקדש וקדושת העיר.

יהושפט – ריכז את המנהל האזרחי בעיר, הקים בעיר את בית המשפט העליון שבראשו עמד הכהן הגדול והנגיד (נציג המלך) – עיר הצדק והמשפט.

יהואש – חיזק את בדק הבית – שיפוץ ושיקום בית המקדש.

עוזיה ויותם – חיזוק וביסוס ביצורי העיר.

חזקיהו – מלך לאחר חורבן ממלכת ישראל (722 לפנה"ס), שיקום הפליטים והתרחבות שטחה של העיר, מפעלי ביצור והכנה לקראת מלחמה, הקמת מפעלי מים – חציבת נקבת השילוח, ירושלים מרכז לאומי-דתי לכל ישראל.

יאשיהו – רפורמה דתית, ביטול הפולחן הדתי במקומות אחרים. הסרת הבמות וריכוז הפולחן בעיר ירושלים ובמקדש – "עיר אשר בחר ה' מכל שבטי ישראל".

ירושלים בתקופת בית שני 

כשבעים שנה לאחר חורבן בית המקדש הראשון נחנך בירושלים בית המקדש השני. שבי ציון בעידודו הפעיל של הנביא חגי מסיימים את מלאכת כינון המקדש ובשנת 515 לפנה"ס נערכת חנוכת המקדש – "…וכל העם הריעו תרועה גדולה בהלל לה' על הוסד בית ה', ורבים מהכהנים והלווים וראשי האבות והזקנים אשר ראו את הבית הראשון, ביסדו זה הבית בעיניהם, בוכים קול גדול, ורבים בתרועה בשמחה להרים קול, ואין העם מכירים קול תרועת השמחה לקול בכי העם, כי העם מריעים תרועה גדולה והקול נשמע עד למרחוק." (עזרא ג12/).

בתקופת בית שני העיר ירושלים הייתה לא רק בירת יהודה ומוקד הפולחן היהודי שהתרכז במקדש, אלא גם בירת העם היהודי בא"י ובתפוצות. בירושלים שכנו מוסדות ההנהגה של העם היהודי, הכהן הגדול וראשי הכהנים האחראים על עבודת הפולחן וכן הסנהדרין שפעלה באחת מלשכות המקדש.

 

ירושלים מקום מושבם של גדולי החכמים והיא מתוארת כמשכן החוכמה ומקום מרכזי ללימוד תורה. העיר ירושלים היא מרכז לעולי רגל יהודים מקצוות העולם המגיעים לעיר שלוש פעמים בשנה (פסח, שבועות וסוכות) ובכך מתחזקים הקשרים והשותפות הלאומית של העם כולו עם ירושלים והמקדש.

המלך הורדוס (4-37 לפנה"ס) שהיה מגדולי הבנאים בעיר ירושלים שולט בעיר כמלך חסות מטעם רומא. בימיו העיר שינתה את פניה והפכה לאחת הערים היפות של העולם העתיק. מפעל הבנייה בעיר היה הרחבת מתחם הר הבית ובניית בית המקדש מחדש. בית המקדש המחודש שנבנה ע"י הורדוס והמבנים הנלווים לו הפכו לאחת מפנינות הבנייה בעולם העתיק. בדברי חכמים נשתמר הד ליופיו של המקדש: "מי שלא ראה בניין הורדוס לא ראה בניין יפה מימיו."

 

538 לפנה"ס – הצהרת כורש.

515 לפנה"ס – חנוכת בית המקדש השני.

322 לפנה"ס – כיבוש א"י ע"י אלכסנדר מוקדון.

167 לפנה"ס – מרד החשמונאים.

37 לפנה"ס – הורדוס מלך יהודה.

70 לספירה – חורבן ירושלים ובית המקדש. 

מקומה של ירושלים ביהדות

היהדות כדת מונותיאיסטית המאמינה באלוהים רוחני ובלתי מושג, קידשה במהלך הנדודים במדבר את ארון הברית כחפץ מקודש. ארון הברית שהכיל את לוחות הברית וכן את שברי לוחות הברית הראשונים, הפך להיות סמל האלוהים ונוכחותו בקרב העם.

לאחר התנחלות שבטי ישראל בא"י הארון – החפץ המקודש משמש את העם בשעות משבר (מלחמה נגד פלישתים).

דוד מעביר את ארון הברית לבירת הממלכה ועם הקמת המקדש מועבר ארון הברית למשכנו החדש.

במהלך תקופת המקרא בית המקדש וירושלים הופכים למרכז דתי פולחני וחשיבותו הפולחנית של הארון כמעט ולא קיימת.

בתודעה היהודית בית המקדש וירושלים הופכים למקום קדוש אם בשל העובדה ששם עמד בית המקדש – מרכז פולחני לאלוהים ואם משום שבמסורת ישראל אירועים מרכזיים בעבר ובעתיד קשורים לעיר ירושלים.

ירושלים הפכה לסמל מובהק של גאולת העם היהודי והיא תופסת מקום מרכזי בתיאור מפלת העמים המבקשים להחריב את עם ישראל. בנבואת זכריה מתוארת ירושלים כמי שעתידה להיות "סף רעל לכל העמים סביב." (זכריה יב2/). הר הזיתים ישמש זירת קרב עיקרית והנותרים יעלו מדי שנה לחוג בירושלים.

 

שיר המעלות לדוד (תהילים קכ"ב)

 

שמחתי באומרים לי – בית ה' נלך.

עומדות היו רגלינו – בשעריך ירושלים.

ירושלים הבנויה – כעיר שחוברה לה יחדיו.

ששם עלו שבטים – שבטי יה.

עדות לישראל – להודות לשם ה'.

כי שמה ישבו כסאות למשפט – כסאות לבית דוד.

שאלו שלום ירושלים – ישאלו אוהביך.

יהיה שלום בחילך – שלוה כארמונותיך.

למען אחי ורעי – אדברה נא שלום בך.

למען בית ה' אלוהינו – אבקשה טוב לך.

אודות כותב המאמר

Yael Hauftmann

אבשלום קאפח

 

קישור לאתר:

http://www.avshalomkapach.co.il

קישור לפייסבוק:

http://www.facebook.com/home.php#!/profile.php?id=100001568341780&v=wall&ref=ts