נקודות זיכוי בגין לימודים אקדמאים ולימודי מקצוע

פורסם: 12/02/2008 |תגובות: 0 | צפיות: 24,231 | Share

במסגרת תיקון 147 לפקודת מס הכנסה (להלן: "התיקון") הוספו סעיפים 40ג ו- 40ד. סעיפים 40ג ו- 40ד מאפשרים קבלת מחצית נקודת זיכוי בגין לימודים אקדמאיים ולימודי הוראה.

ביום 15.6.06 פורסם תיקון 151 לפקודת מס הכנסה (להלן: "תיקון 151").
לפי תיקון 151 תוקן סעיף 40ד לפקודה כך שבכל מקום בסעיף בו נכתב "הוראה" / "לימודי הוראה" ייכתב "מקצוע" / "ליחיד שסיים לימודי מקצוע".
"לימודי מקצוע" - לימודים לרכישת מקצוע מסויים, בהיקף שעות לימוד הזהה ל- 1,700שעות לימוד הנהוגות במוסד להשכלה גבוהה, כהגדרתו בסעיף 40ג לפחות; "תעודת מקצוע" - תעודה הניתנת בסיום לימודי מקצוע, המוכרת על ידי משרד ממשלתי;"

ביום 7.6.2007, פורסם תיקון עקיף לפקודת מס הכנסה - תיקון מס' 156 (להלן: "תיקון 156"). בפקודה תוקנו סעיפים 40ג ו-40ד כך שסטודנט הלומד לתואר ראשון ואשר סיים לימודיו החל משנת מס 2007, יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת בכל שנת מס למשך שלוש שנים, החל משנת המס שאחרי שנת מועד הזכאות לתואר הראשון.
תיקון זה מוסיף חצי נקודת זיכוי למסיימי תואר ראשון, נוסף על חצי נקודת הזיכוי אשר היו זכאים לה החל משנת 2005 לאחר תיקון 147 לפקודה.
לגבי סטודנטים לתואר שני וללימודי מקצוע, לא יחול שינוי והם יהיו זכאים לחצי נקודת זיכוי לשנה על כל שנת לימודים. מי שסיים לימודי תואר שלישי ברפואה, רפואת שיניים או במסלול לימודים ישיר לתואר שלישי, יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת במשך שלוש שנים ראשונות ולחצי נקודת זיכוי בשנתיים לאחר מכך.
כאמור בחוק, תחילתם של סעיפים 40ג ו- 40ד לפקודה כנוסחםלאחר תיקון 156, לגבי יחיד שסיים את לימודיו לתואר אקדמי ראשון או לתואר אקדמי שלישי ברפואה, ברפואת שיניים או במסלול לימודים ישיר לתואר שלישי - בשנת המס 2007.

שאלות ותשובות

שאל שאלה
200 תווים שנותרו
דרג את המאמר הזה
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6 קול(ות)
  פידבק
  הדפס
  פרסם מחדש
  מקור המאמר: http://www.reader.co.il/article/8430/נקודות-זיכוי-בגין-לימודים-אקדמאים-ולימודי-מקצוע

  השאר תגובה למאמר זה

  דן אבישר-עוזי שוחט

  נכסי מקרקעין רבים בישראל רשומים בבעלות חברות גוש חלקה וחברות דומות אשר הוקמו לצורך רכישת המקרקעין. לפני מימוש המקרקעין וחלוקת כספי התמורה בין בעלי המניות, מתלבטים בעלי הזכויות בין מספר חלופות, לרבות פירוק החברה. במאמרנו נסקור את החלופות השונות ונציע חלופה של הפיכת החברה למשפחתית ומימוש המקרקעין ללא פירוק החברה תוך חסכון מס ניכר.

  על ידי: דן אבישר-עוזי שוחטl חוק ומשפט> מקרקעיןl 02/07/2007 lצפיות: 14,586
  עורך דין אריה ליבוביץ'

  באחרונה נאלצת רשות המיסים להתמודד עם תופעה חדשה של נותני שירותים דוגמת רופאים, רואי חשבון, עורכי דין וכדומה, אשר עלו לישראל החל משנת 2007, אך משלמים מס שולי וסופי של 25% בלבד זאת ללא תוספת של ביטוח לאומי.

  על ידי: עורך דין אריה ליבוביץ'l חוק ומשפט> דיני מיסיםl 22/07/2012 lצפיות: 57

  האם אדם שמבצע עסקאות תכופות במקרקעין ישלם תמיד מיסוי נמוך כדוגמת מס רווחי הון או מס שבח בלבד (ולא מס הכנסה) ? האם אדם שקונה ומוכר דירות מגורים (גם אם במרווחים של ארבע שנים) יזכה כבדרך שבשיגרה לפטורים ממס ? מפסיקתו של בית המשפט המחוזי בנצרת עולה כי הדבר אינו פשוט כלל ועיקר. כדאי לקרא את הכללים

  על ידי: עו"ד יובל ברכהl חוק ומשפט> מקרקעיןl 06/06/2011 lצפיות: 129

  ביום 11.6.2008 פורסם החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 165), התשס"ח- 2008 (להלן:"תיקון 165"). אחת ממטרותיו העיקריות של תיקון 165 הינה להמיר חלק מחובת הגשת הדוחות לחובת הגשת הודעות בלבד, וזאת בעיקר לגבי יוצר ונהנה תושבי ישראל. לגבי נאמן בנאמנות, חובת הגשת הדוח תחול רק לגבי נאמנות תושבי ישראל (לרבות נאמנות לפי צוואה הנחשבת לתושבת ישראל) או לגבי נאמנות אחרת שהיתה לה הכנסה או נכס בישראל

  על ידי: קרן גילת וחוליאנה חמואל-פלl חשבונאות ומס> חשבונאות ומס - כלליl 17/03/2009 lצפיות: 121

  נוהל וכללים לקביעת התרת זיכוי ממס בגין תרומה למוסד ציבורי על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. (הוראת ביצוע מספר 3/2001 - שומה, מקצועית, משפטית מיום 7 בפברואר 2001)

  על ידי: רונית עזרl חשבונאות ומסl 11/03/2008 lצפיות: 31,111 lתגובות: 1
  מוסא ג'ריס, רו"ח

  בסוף שנת 2007 נחקק חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים. חוק הידוע בשם "מס הכנסה שלילי".

  על ידי: מוסא ג'ריס, רו"חl חשבונאות ומס> מיסוי ישראליl 21/09/2008 lצפיות: 12,707

  קניתם נכס נדלן להשקעה. החלטתם לממש אותו. איך תדאגו שרשויות המס לא יטילו עליכם את שיעורי המס השוליים על פי הפקודה הגבוהים משמעותית משיעורי המס ההוניים ? איך ניתן לסווג רווח כרווח הוני ולא כפירותי ? על כך ברשימה שלפניכם

  על ידי: עו"ד יובל ברכהl חוק ומשפט> דיני מיסיםl 20/03/2013 lצפיות: 67
  עורך דין אריה ליבוביץ'

  בתחילת יולי פרסמה הלשכה המשפטית של אגף הכלכלה והכנסות המדינה באוצר תזכיר חוק של תיקון לפקודת מס הכנסה, שמשמעותו מתן אפשרות להמרת שיטת המיסוי של חברות ספנות, למיסוי על פי תפוסה.

  על ידי: עורך דין אריה ליבוביץ'l חוק ומשפט> דיני מיסיםl 27/03/2012 lצפיות: 81

  נוכח הרחבת בסיס המס, נקבעו הוראות זיכוי במתכונת רחבה יותר מזו הקיימת ערב הרפורמה. ככלל, יותרו בזיכוי מסים אשר שולמו על ידי תושב ישראל לרשויות המס של מדינה מחוץ לישראל, על הכנסה שהופקה או נצמחה מחוץ לישראל (להלן: הכנסות החוץ), לרבות מיסי מדינה אך למעט מסים עירוניים, כנגד מיסי ישראל החלים על פי הוראות הפקודה.

  על ידי: דקל טיבי ומיטל הושמנדl חשבונאות ומס> מיסוי בינלאומיl 27/03/2008 lצפיות: 3,948

  * אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לאוקראינה שנחתמה בנובמבר 2003 נכנסה לתוקף החל מיום 1 בינואר 2007. * אמנה למניעת כפל מס בין ישראל ללטביה שנחתמה ביום 20 בפברואר 2006 נכנסה לתוקף החל מיום 1 בינואר 2007. * אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לליטא שנחתמה ביום 15 בספטמבר 2005 נכנסה לתוקף החל מיום 1 בינואר 2007.

  על ידי: גילת קרן ויגאל רופאl חשבונאות ומס> מיסוי בינלאומיl 12/02/2008 lצפיות: 136

  הוראת גילוי מרצון היא הזדמנות פז חד פעמית בעבור בעלי עסקים המעוניינים לתקן דיווחי כוזבים או לא מדויקים לרשויות, נצלו את ההזדמנות החד פעמים להסדרת ההליך במהרה.

  על ידי: שמעון סמולנסקיl חשבונאות ומס> מיסוי ישראליl 08/02/2015 lצפיות: 11

  במאמר אציג, את הסיבות לגביית המס, מטרות המס, אבחנה בין שיטות המיסוי ובין תשלומים שונים כגון, אגרה, היטל, וכדומה , הגדרת המס הכנסה ואיזה תנאים מצטברים יש לקיים כדיי שתשלום יכנס לפקודת מס הכנסה, קריאה נעימה זיו רייך

  על ידי: זיו רייךl חשבונאות ומס> מיסוי ישראליl 10/09/2014 lצפיות: 25
  גל אלפא

  רבים מאיתנו צריכים בשלב זה או אחר יועץ מס. למרות שניתן לאתר בקלות איש מקצוע כזה באמצעות האינטרנט, כדאי להיזהר מכמה דברים. להלן הם לפניכם, כדי שתשכילו לבחור יועץ כזה בתבונה. אחרי הכל, התפקיד שלו מהותי מאוד עבור העסק שלכם.

  על ידי: גל אלפאl חשבונאות ומס> מיסוי ישראליl 21/04/2014 lצפיות: 76
  מרטין בוקסדורף

  מה קורה ברגעים של מיתון? מה הדבר הראשון שעושים בעלי עסקים? אם אמרתם שהם מפטרים את העובדים עם המשכורות הגדולות ביותר, ביחס לתרומה שלהם. הרי צריכים לצמצם. נכון שאיש המכירות המצטיין לא יפוטר, אבל כל שאר חבריו הלא מצטיינים- בהחלט נמצאים בסכנה.

  על ידי: מרטין בוקסדורףl חשבונאות ומס> מיסוי ישראליl 18/02/2014 lצפיות: 45
  עו"ד (רואה חשבון) מאורי עמפלי

  האינטרנט מהווה כר פעולה נוח ליזמים ישראלים להשגת רווחים, אם באמצעות הסכמי התקשרות עם אתרי אינטרנט (affiliate), במסגרתם הם מקבלים עמלות על העברת גולשים לאתרים (traffic), אם באמצעות מכירה של שטחי פרסום באינטרנט ואם באמצעות מגוון שלם של דרכים נוספות. במרבית המקרים העסקאות מבוצעות מול אתרי אינטרנט זרים ומול קהל גולשים זר. יתרה מזאת, גם עמלת השיווק וההפניה משולמת ליזמים במטבע זר.

  על ידי: עו"ד (רואה חשבון) מאורי עמפליl חשבונאות ומס> מיסוי ישראליl 16/02/2014 lצפיות: 196

  עיסוק בחשבוניות לעולם יהיה מטלה עבור בעלי העסקים הקטנים: השעבוד המתיש והיום-יומי לניירות הללו, ועם זאת חשיבותן הרבה להצלחת העסק שלכם. כבר ניסיתם את כל השיטות? קלסרים מכל הסוגים, מגירות, ניילונים, פנקסים ומה לא, ועדיין – העסק כל כך מסורבל. חשבוניות באינטרנט כבר ניסיתם?

  על ידי: קבוצת underlinel חשבונאות ומס> מיסוי ישראליl 02/11/2013 lצפיות: 153

  להלן תמצית הסוגיות העיקריות לעניין זכויות עובדים בחגים.זכאות לתשלום עבור ימי החג

  על ידי: הדרl חשבונאות ומס> מיסוי ישראליl 13/10/2013 lצפיות: 375

  "ילד בגיר" סעיף 45 לפקודה עניינו מתן נקודות זיכוי להורים עבור "ילדם". רשות המסים נקטה בפרשנות מרחיבה, לפיה בתנאים מסויימים שיפורטו בהמשך ניתן להעניק נקודות זיכוי להורה עבור ילדו לאחר שמלאו לו 18 שנים להלן: "ילד בגיר".

  על ידי: הדרl חשבונאות ומס> מיסוי ישראליl 13/10/2013 lצפיות: 159

  מכוח סעיפים 11, 11א ו- 11ב לפקודה, מכוח חוק אזור סחר חופשי באילת ומכוח חוק הנחות ממס הכנסה, ניתנו הנחות מהמס לתושבי יישוב ספר, יישוב חוץ, שטח פיתוח, באר-שבע והנגב וכן אזור אילת, בתנאים מסויימים ובשיעורים שנקבעו.

  על ידי: יגאל מנשרוב ויגאל רופאl חשבונאות ומס> מיסוי ישראליl 12/02/2008 lצפיות: 1,203

  בספר חוקים מספר 1842 מיום 19 במאי 2002, פורסם חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מספר 131), התשס"ב-2002 (להלן: התיקון).

  על ידי: יגאל מנשרוב ויגאל רופאl חשבונאות ומס> מיסוי ישראליl 12/02/2008 lצפיות: 829

  סעיף 66(ד) לפקודה, קובע כי לא יתאפשר ביצוע חישוב הכנסה נפרד לבני זוג לגבי הכנסה מיגיעה אישית במקרים בהם מקורות הכנסתם של שני בני הזוג תלויים זה בזה.

  על ידי: יגאל מנשרוב ויגאל רופאl חשבונאות ומס> מיסוי ישראליl 12/02/2008 lצפיות: 4,962

  עובד שכיר, שבמהלך השנה לא נהנה מההטבות המגיעות לו רשאי להגיש בקשה להחזר מס.

  על ידי: יגאל מנשרוב ויגאל רופאl חשבונאות ומס> מיסוי ישראליl 12/02/2008 lצפיות: 5,017

  ניכוי פירושו הפחתה מסכום ההכנסה החייבת במס שעליה יחושב המס לתשלום. זיכוי פירושו הפחתה מהמס, אשר בו חויב עובד שכיר או עצמאי.

  על ידי: יגאל מנשרוב ויגאל רופאl חשבונאות ומס> מיסוי ישראליl 12/02/2008 lצפיות: 14,173

  סעיף 9ד לפקודה, אשר הוסף במסגרת תיקון 132, מעניק פטור חלקי ממס להכנסות מדמי שכירות של נכס, אשר שימש להפקת הכנסה מיגיעה אישית.

  על ידי: יגאל מנשרוב ויגאל רופאl חשבונאות ומס> מיסוי ישראליl 12/02/2008 lצפיות: 10,453

  ביוני 1990 פורסם חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים) (הוראת שעה), התש"ן-1990 (להלן: החוק).

  על ידי: יגאל מנשרוב ויגאל רופאl חשבונאות ומס> מיסוי ישראליl 12/02/2008 lצפיות: 2,223 lתגובות: 1

  סעיף 9(23) לפקודה פוטר ממס קיצבה שמקבל אדם, על פי הסכם למתן עיזבון בחיים למוסדות הלאומיים. הכוונה להסכם, שבו מעביר אדם רכוש לאחד מן המוסדות הלאומיים, ובתמורה הוא זכאי לקיצבה למשך כל ימי חייו. מוסדות לאומיים הם הקרן הקיימת לישראל, קרן היסוד -המגבית המאוחדת לישראל או מוסד אחר שקבע שר האוצר.

  על ידי: יגאל מנשרוב ויגאל רופאl חשבונאות ומס> מיסוי ישראליl 12/02/2008 lצפיות: 186
  קרדיט המחבר
  קטגוריות מאמרים
  Quantcast