נקודות זיכוי בגין לימודים אקדמאים ולימודי מקצוע

12/02/2008 • על ידי • 24,250 צפיות

במסגרת תיקון 147 לפקודת מס הכנסה (להלן: "התיקון") הוספו סעיפים 40ג ו- 40ד. סעיפים 40ג ו- 40ד מאפשרים קבלת מחצית נקודת זיכוי בגין לימודים אקדמאיים ולימודי הוראה.

ביום 15.6.06 פורסם תיקון 151 לפקודת מס הכנסה (להלן: "תיקון 151").
לפי תיקון 151 תוקן סעיף 40ד לפקודה כך שבכל מקום בסעיף בו נכתב "הוראה" / "לימודי הוראה" ייכתב "מקצוע" / "ליחיד שסיים לימודי מקצוע".
"לימודי מקצוע" - לימודים לרכישת מקצוע מסויים, בהיקף שעות לימוד הזהה ל- 1,700שעות לימוד הנהוגות במוסד להשכלה גבוהה, כהגדרתו בסעיף 40ג לפחות; "תעודת מקצוע" - תעודה הניתנת בסיום לימודי מקצוע, המוכרת על ידי משרד ממשלתי;"

ביום 7.6.2007, פורסם תיקון עקיף לפקודת מס הכנסה - תיקון מס' 156 (להלן: "תיקון 156"). בפקודה תוקנו סעיפים 40ג ו-40ד כך שסטודנט הלומד לתואר ראשון ואשר סיים לימודיו החל משנת מס 2007, יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת בכל שנת מס למשך שלוש שנים, החל משנת המס שאחרי שנת מועד הזכאות לתואר הראשון.
תיקון זה מוסיף חצי נקודת זיכוי למסיימי תואר ראשון, נוסף על חצי נקודת הזיכוי אשר היו זכאים לה החל משנת 2005 לאחר תיקון 147 לפקודה.
לגבי סטודנטים לתואר שני וללימודי מקצוע, לא יחול שינוי והם יהיו זכאים לחצי נקודת זיכוי לשנה על כל שנת לימודים. מי שסיים לימודי תואר שלישי ברפואה, רפואת שיניים או במסלול לימודים ישיר לתואר שלישי, יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת במשך שלוש שנים ראשונות ולחצי נקודת זיכוי בשנתיים לאחר מכך.
כאמור בחוק, תחילתם של סעיפים 40ג ו- 40ד לפקודה כנוסחםלאחר תיקון 156, לגבי יחיד שסיים את לימודיו לתואר אקדמי ראשון או לתואר אקדמי שלישי ברפואה, ברפואת שיניים או במסלול לימודים ישיר לתואר שלישי - בשנת המס 2007.

אודות כותב המאמר

יגאל מנשרוב ויגאל רופא

המאמר נכתב על ידי רו"ח יגאל מנשרוב ויגאל רופא ממחלקת המסים של פאהן קנה ושות' רואי חשבון.

המאמר מפורסם אף במדריך "היערכות במסים 2008" שנכתב ונערך על ידי מחלקת המסים של פאהן קנה ושות'.

 משרד ראשי: מגדל לוינשטיין דרך מנחם בגין 23 תל-אביב 66184
ת"ד 36172 מיקוד 61361
טל. 03-7106666 פקס. 03-7106666
info@gtfk.co.il
www.gtfk.co.il

מאמרים קשורים

פרסומת

מאמרים אחרונים בנושא מיסוי ישראלי