תפילין ונשים

10/12/2010 • על ידי • 107 צפיות

לפי ההלכה היהודית נשים פטורות ממצוות הנחת תפילין כשם שהן פטורות ממצוות אחרות. החשיבות הגדולה שמיוחסת ביהדות למצוות הנחת תפילין מצד אחד והדרת הנשים ממצווה זו מצד שני גורמת להתקוממות אצל נשים לא מעטות. נדמה שהתופעה של נשים שמניחות תפילין צוברת תאוצה בארץ ובעולם.

נשים פטורות ממצוות הנחת תפילין – כך מבואר בתלמוד – כיוון שזאת "מצוות עשה שהזמן גרמא", זאת אומרת מצווה שקיומה תלוי בזמן. כיוון שאין מניחים תפילין בשבתות וחגים הרי שזו מצווה שתלויה בזמן ולכן נשים פטורות. פירוש אחר, בעייתי בעיני המתבונן בן ימינו, הוא שמצוות ההנחה דורשת גוף נקי ונשים מתקשות לשמור על ניקיון הגוף. ייתכן ויש פה הד לתפיסה מסוימת של גוף האישה כלא נקי מעצם מהותו, תפישה שמהדהדת במקומות שונים במחשבה היהודית.

בעבר הותר לנשים להניח תפילין וניתן למצוא כמה דיונים על כך במקומות שונים, לדוגמא אצל הרמב"ם, רש"י ורבנו תם. בתלמוד מסופר על אישה שהניחה תפילין ו"לא מיחו בה חכמים" דהיינו שהרבנים לא התנגדו לכך. בדורות מאוחרים יותר לא רק שעודדו נשים שלא להניח תפילין אלא שהדבר נאסר עליהן לחלוטין. גם השולחן ערוך וגם המשנה הברורה – ספרי ההלכה החשובים ביותר – פוסקים שאסור לאישה להניח תפילין ואם היא מתעקשת יש למנוע זאת ממנה. מעניין לציין שמצוות אחרות שהזמן גרמן כמו, לדוגמא, נטילת לולב, מקובל שנשים מקיימות אותן במידת האפשר ואפילו מברכות. אפשר לתהות מדוע מצוות הנחת תפילין נתפסת כמצווה שונה שאסורה לחלוטין על נשים. כאן חוזר פעמים רבות הטיעון על גופן הלא נקי של נשים שבעטיו עליהן להימנע מהמצווה הזו. ישנו ויכוח גדול, יש לומר, לגבי קיום מצוות עשה שהזמן גרמן על-ידי נשים: האם הן אסורות עליהן בגלל האיסור "בל תוסיף" ואם הן אינן אסורות (כדעתם של כמה פוסקים חשובים) האם עליהן לברך על המצוות הללו. כך או כך, מצוות הנחת תפילין נמצאת מחוץ לדיון הזה ומקובל שהיא אסורה לחלוטין על נשים.

הדיסוננס גדול עוד יותר כאשר מכירים את החשיבות הגדולה, המעשית והסמלית, שיש למצווה זו בחשיבה היהודית: מי שאינו מניח תפילין הוא פושע ומי שמקיים את המצווה זוכה לאריכות ימים ועוד ביטויים רבים שמבטאים את החשיבות של המצווה. בישראל של ימינו מצוות הנחת תפילין הפכה למצווה הכי פופולארית גם בקרב מי שאינו מקיים תורה ומצוות ואפילו חילוניים גמורים מניחים מדי פעם תפילין. תפילין הפכו להיות חלק מרשות הרבים הישראלית ונדמה שהן אפילו מהוות מרכיב בזהות הלאומית של ישראלים רבים. ההדרה של נשים ממצווה זו צורמת עוד יותר כאשר כל אחד ואחד מעודד להניח תפילין גם אם הוא לא מקיים אף מצווה אחרת ואילו נשים שמניחות תפילין נתפסות כפושעות, כמורדות ועוד כינויים שלא כאן המקום לפרטן.

ישנם זרמים ביהדות שמתירים ואפילו מעודדים נשים להניח תפילין. עם זאת הזרם האורתודוקסי והזרם המרכזי בישראל מסתכלים על כך בשלילה ומגנים זאת בכל תוקף. האם ניתן לצפות לכך שעם הזמן תנוע המטוטלת שוב אל הכיוון השני והנחת תפילין תותר שוב לנשים כפי שהיה בעבר?  האם תיפסק הדרתן של נשים ממצוות הנחת תפילין?

 

אודות כותב המאמר

אביב יועצים

אביב יועצים ייעוץ שיווקי