כיצד מכינים כתב תביעה בהליך של תביעות קטנות?

23/12/2010 • על ידי • 6,621 צפיות

אופיין של תביעות קטנות, שונה במובנים רבים, מהליך משפטי אזרחי רגיל. בראש ובראשונה, נערך הדיון ללא נוכחות עורכי דין וצד המבקש להיות מיוצג, חייב להגיש בקשה לבית המשפט.

שנית, בית המשפט איננו מחויב לסדרי הדין האזרחי, כמו גם לדיני הראיות ורשאי הוא לפסוק בדרך הנראית לו כצודקת.

שלישית, תביעות קטנות מגיעות לסיומן תוך דיון אחד, אשר בסופו, נותן לרוב, בית המשפט את פסק דינו. היה ולא, יקבלו הצדדים את פסק הדין בדואר או בפקס, תוך 7 ימים מועד הדיון בתביעה.

הליך תביעות קטנות שונה גם במובן הפרוצדוראלי, כך שכתב התביעה איננו דומה לכתבי תביעה אחרים.

מהו הליך של תביעות קטנות? כיצד מכינים כתב תביעה בתביעות קטנות ומהי תביעה צרכנית להחזרת טובין?

תביעות קטנות – הסבר קצר

דיון בבית המשפט בתביעות קטנות הוא קצר ותכליתי ואיננו נמשך על פני חודשים ארוכים, כמו דיונים אחרים. הסיבה לכך פשוטה: התביעות אינן מורכבות.

בית המשפט לתביעות קטנות דן בתביעות כספיות אשר שוויין הכספי הינו עד 31,200, דבר אשר במרבית המקרים, הופך את התביעות לפשוטות מאוד לפתרון.

ביום הדיון, הצדדים מציגים בקצרה את טיעוניהם בפני השופט, אשר במרבית המקרים, אינו מתקשה לתת פסק דין בסיום הדיון.

בהתאם, כתבי התביעה בהליך תביעות קטנות, כמו גם כתבי ההגנה, צריכים להיות קצרים וברורים, כך שבית המשפט יבין את נסיבות המקרה, את טיעוני הצדדים ואת הסעד המתבקש.

הצדדים רשאים להביא עדים לבית המשפט ולחקור אותם, כמו גם זה את זה, אך הכול נעשה באופן יעיל, לשם הבהרת הטיעונים של הצדדים.

כאמור, התביעות הנדונות בבית המשפט לתביעות קטנות, אינן מסובכות, שהרי מדובר בתביעות כספיות עד לסכום מקסימאלי של 31,200. על כן, בית המשפט לא נדרש לכתבי טענות ארוכים ולשעות דיון מרובות והוא יכול להכריע בסכסוך ולסיימו, תוך זמן קצר.

מה קורה כאשר התביעה מורכבת ולא ניתן להכריע בה במהירות?

ישנם מקרים בהם התביעה, לרמות שווייה, איננה מתאימה להליך של תביעות קטנות, היות שהיא דורשת דיוני הוכחות סבוכים. מה עושים במקרה כזה?

סבר בית המשפט כי התביעה איננה מתאימה לידון בבית המשפט לתביעות קטנות, רשאי הוא להעבירה לבית משפט שלום, אשר לו סמכות מקבילה לבית המשפט לתביעות קטנות. עברה התביעה כאמור, תתנהל כתביעה רגילה, הכפופה לסדרי הדין הרגילים.

כיצד מגישים תביעה?

כתבי הטענות בתביעות קטנות, צריכים להיות תכליתיים וברורים, כאשר כתב התביעה חייב להכיל את הפרטים שלהלן: 

1. טופס מתאים : הגשת התביעה תיעשה על גבי הטופס המיועד לכך, כאשר על התובע לצרף את הנספחים, המהווים ראייה לטענותיו.  

 בחלק נכבד מן המקרים, כותבים התובעים את כתב התביעה בכתב, בבית המשפט עצמו ומגישים למזכירות.

 המבקש להגיש כתב תביעה מודפס, יכול לעשות זאת אך עליו לצרף את הטופס של בית המשפט ולציין בו את צירופו של כתב התביעה. הדברים נכונים גם לגבי כתבי הגנה.

2. פרטי הצדדים : התובע יציין על גבי כתב התביעה, את פרטיו ואת פרטי הנתבע, על מנת שמזכירות בית המשפט, תוכל לשלוח את כתב התביעה אל הנתבע.

3. ניסוח כתב התביעה : עיון בטופס של בית המשפט, מבהיר עד כמה מתבקשים הצדדים, לקצר בטענותיהם. אורכם של כתבי הטענות לא צריכים לעלות על מספר מצומצם של עמודים, היות שבית המשפט, נדרש אך ורק למידע הרלוונטי ביותר למקרה.

 יש להסביר בקצרה את השתלשלות האירועים ואת המקור החוקי לסעד המתבקש. יש לצרף את הנספחים הרלוונטיים בלבד לטיעונים שנטענו בכתב הטענות.

4. תשלום אגרה : הגשת תביעות קטנות, כרוכה בתשלום אגרה של 1% מסכום התביעה. הגשת התביעה, תיעשה לאחר תשלום האגרה, בצירוף מספר עותקים של כתב התביעה ונספחיו, כמספר הנתבעים.

תביעה צרכנית

הליך תביעות קטנות מיועד לתביעות כספיות עד לסך של 31,200 ולתביעות בעלות אופי צרכני, אשר שוויין, אינו עולה על סכום זה.

תביעה צרכנית יכולה להיות בנסיבות שונות, כמו למשל, על רקע של חיוב שלא כדין מצד חברה או תאגיד. תביעות צרכניות רבות הנדונות בבית המשפט לתביעות קטנות, נסובות על נושא החזרת טובין. חוק הגנת הצרכן קבע כי כל עסק, חייב להציג מודעה בבית העסק, אשר מפרטת את מדיניותו באשר להחזרת מוצרים, שלא בשל פגם.

החוק מדגיש כי המודעה חייבת להיות במקום נראה לעין, כך שהלקוחות יוכלו להבין מהי המדיניות של בית העסק, לפני רכישה.  היה ובית העסק לא מילא את חובת הגילוי על פי החוק, חזקה כי הוא מאפשר לצרכנים להחזיר טובין.

 
כתב תביעה בתביעות קטנות, צריך להיות קצר ותכליתי. על התובע להסביר את נסיבות המקרה ומדוע הוא דורש את הסעד הכספי מן הנתבע. שוויה של התביעה אינו יכול לעלות על סך של 31,200, ויש לקחת בחשבון כי אם התביעה מורכבת, ייתכן ובית המשפט לתביעות קטנות, ימצא לנכון להעבירה לבית המשפט השלום.

לקריאה נוספת >> מהו הליך תביעות קטנות

מאמרים קשורים

פרסומת

מאמרים אחרונים בנושא חוק ומשפט - כללי