תאונות דרכים – תביעת פיצויים בגין נזק גוף

פורסם: 26/02/2008 |תגובות: 5 | צפיות: 19,635 | Share

1. מי שנפגע בגופו במהלך תאונת דרכים זכאי לפיצוי.
בישראל אין זה רלבנטי – לענין ניזקי הגוף (ובהבדל מנזק הרכוש) – מי אשם בתאונה. גם מי שגרם לתאונה באשמתו זכאי לפיצויים בגין ניזקי הגוף.
לא בכל מדינות העולם זהו המצב – אצלנו העקרון הזה מקצר מאוד את ההליכים בטיפול בתביעות ת"ד.
2. גם הנהג וגם הנוסעים זכאים לפיצוי. כך גם הולך רגל שנפגע מרכב זכאי לפיצוי.
3. נזק גוף – גם נזק נפשי הוא נזק גוף בר פיצוי.
4. את התביעה מגישים נגד חברת הביטוח של הנהג. גם הנהג תובע את חברת הביטוח שלו.
5. גם כאשר אין ביטוח יש פיצוי לנוסע/הולך רגל – במקרה זה, כמו במקרה של תאונת פגע וברח (בה הולך הרגל אינו יודע מי חברת הביטוח של הפוגע) התביעה מוגשת נגד "קרנית", שהיא הכתובת הביטוחית המיועדת למקרים אלה.
6. כדי להגיש תביעה נגד חברת הביטוח יש להצטייד במספר מסמכים וכבר איתם להגיע אל עוה"ד:
· אישור משטרה – מדובר בתדפיס אשר המשטרה מוסרת לנפגע לאחר קבלת הדיווח אודות התאונה. אין זה משנה אם המשטרה הגיעה למקום התאונה עצמו אם לאו. בכל מקרה הנפגע זקוק לאישור זה כדי לתבוע פיצויים.
· תעודת חדר מיון – על הנפגע לגשת לבית חולים, למיון, בעצמו או במקרים קשים יותר הוא מפונה באמבולנס ממקום התאונה. בתאונת דרכים הנפגע פטור מתשלום אגרת חדר מיון. בשחרור מקבל הנפגע תדפיס ובו פירוט הבדיקות והטיפול שהומלץ, לרבות ימי מחלה אם ניתנו. במקרים קשים יותר עובר הנפגע להמשך טיפול או אשפוז. כל החומר הרפואי חשוב מאוד ויש לשמור עליו בקפידה.
עיצה: נפגעת בתאונה אבל נראה לך שהכל כרגע בסדר. גש בכל זאת למיון. נראה מיותר? לגמרי לא. יש כאבים ופגיעות שצצות ומורגשות כעבור ימים אחדים (גב, צוואר אבל לא רק). אם לא תלך מיד למיון תביעתך תחלש במידה ניכרת. חבל.
עיצה נוספת: במשרדנו למדנו עם השנים על תופעה, שתחילה נשמעת מוזרה אבל לאחר מאות מקרים אתה מבין שהיא מאפיינת סוג מסוים של לקוחות – התופעה היא שאנשים רבים לא יודעים להתלונן על כאביהם! למה אני מתכוון: מגיע אלינו לקוח שנפגע לפני שבועות או מספר חודשים בתאונה. אנו פותחים לו תיק, מצלמים חומר רפואי ומתחילים למלא שאלון. אנו מבררים במדויק היכן נפגע, היכן כואב, מה קרה והלקוח מספר לנו את סיפורו. והנה הסיפור לא מופיע בחומר הרפואי. במיון או אצל רופא המשפחה נרשמו מפיו רק חלק קטן מהפגיעות והכאבים שהוא מדווח לנו. כאשר אנו שואלים אותו לפשר הענין הלקוח אומר: "לא חשבתי שצריך לפרט", "לא שאלו אותי", "אז לא כל כך כאב לי", "אמרתי אבל לא כתבו את הכל" – בקיצור: אין התאמה ויש חסר בתיעוד הרפואי. זו בעיה וזה קושי שאח"כ לא קל להתגבר עליו. והעיצה: תתלוננו! תרחיבו! אל תחסכו מילים ואל תקצרו ואל תסתירו – וגם תבדקו שהדברים אכן נכתבים ונרשמים. לומר רק את האמת אבל את כל האמת, זה לא בושה לומר את כל מה שכואב.
בת"ד אין תורה שבע"פ! – מה שלא נרשם לא היה.
· חומר רפואי נוסף/הוצאות – על הנפגע לשמור בקפידה כל תיעוד רפואי, המשך טיפול, הפניות, מרשמי תרופות, המלצות, צילומים, אישורים על ביצוע פיזיותרפיה, קבלות על הוצאות שונות (מוניות; עזרה בבית; וכו').

עיצה: נפגע בת"ד צריך לשמור על כל חומר רפואי וכל חומר רלבנטי (אנו מעדיפים לקבל העתק ולא מקור; הלקוח ישמור אצלו בתיק מסודר את המסמכים המקוריים);
· לגבי נהג – צילום רשיון נהיגה משני הצדדים וצילום רשיון רכב.
· צלום תעודת הביטוח.
· וס"ר – ויתור על סודיות רפואית – זה טופס שעוה"ד שלכם יחתים אתכם עליו או לחלופין תקבלו אותו מחברת הביטוח הנתבעת – טופס זה מאפשר לחברת הביטוח לבדוק את מצבכם הרפואי לפני התאונה ובעקבותיה. אין לצפות מחברת הביטוח לקבל את טענותיכם בענין מצבכם הרפואי ללא בדיקה.
· אם מדובר בת"ד שהיא גם תאונת עבודה – כלומר תאונה שהתרחשה במהלך העבודה, או בדרך אל העבודה ו/או חזרה ממנה – יש להמציא אישורים נוספים (לשכיר תלושי משכורת; עצמאי – אישורים בדבר הכנסתו עובר לתאונה); אישורים מביטוח לאומי. העקרון הוא שאין כפל פיצוי – בתאונת עבודה זכאית חברת הביטוח לקזז כל תשלום שקיבלתם בגין אותה תאונה מביטוח לאומי. לגבי ביטוחים שנפגע ערך במסגרת פרטית כגון ביטוחי אובדן כושר עבודה/תאונות וכד' – כאן יש "כפל" כלומר צריך לדווח לחברת הביטוח/סוכן הביטוח על קרות התאונה ואם הפוליסה מכסה את הדבר תקבלו את המגיע לכם – ללא קשר לפיצויים שאנו נתבע עבורכם מחברת הביטוח של הנהג.
7. יצוג משפטי – מומלץ מאוד לטפל בתביעה מול חברת הביטוח ע"י עו"ד שבקי ומתמחה בתחום זה. מאוד לא כדאי לחתום על מסמך כלשהו מטעם חברת הביטוח לפני שהתייעצתם עם עו"ד.
החוק בישראל מסדיר את נושא שכה"ט שעו"ד רשאי לגבות בתיקי ת"ד נ"ג. שכר הטירחה הינו באחוזים מתוך הפיצוי שתקבלו מחברת הביטוח. הימנעו מלשלם תשלומים נוספים כגון דמי פתיחת תיק או הוצאות על חשבון. החוק נועד להקל עליכם: כל אחד יכול לקבל את עוה"ד הטוב ביותר בתחום זה, בשכ"ט נמוך, ללא תשלום מראש ובכל מקרה בשכ"ט זהה ואחיד לגבי כל עורכי הדין! זהו הסדר מיוחד לת"ד והוא לא קיים בתחומים אחרים (למעט חריגים שוליים שאין טעם לפרטם כאן).
תשלום שכה"ט עפ"י חוק הוא זה:
8% ומע"מ מהפיצוי שתקבלו במקרה של הסדר לפני הגשת תביעה לבית משפט (כלומר פיצוי שמתקבל לאחר התכתבות ומו"מ בין עוה"ד שלכם למסלקי התביעה בחב' הביטוח).
11% ומע"מ מהפיצוי שתקבלו במקרה של הסדר לאחר הגשת תביעה לבית משפט ולפני פסק דין (לאחר הגשת התביעה לבית המשפט, בשלבים שונים, יכולים הצדדים להגיע להסדר, אשר יקבל תוקף של פס"ד בהסכמה).
13% ומע"מ מהפיצוי שתקבלו במקרה של פסק דין.
לסיכום ענין זה: הדגש כאן הוא זה – שכה"ט הוא רק באחוזים מהפיצוי; והאחוזים מוגבלים בחוק (בהבדל מתאונה שאינה תאונת דרכים – בתאונה אחרת רשאי עו"ד לדרוש אחוזים גבוהים יותר או לדרוש שכ"ט שלא באחוזים).
יוצא איפוא שמעבר לתועלת המובנת מאליה שמביא עו"ד מקצוען לתביעה שלכם – הרי שעלותו אינה מכבידה ואינה מורגשת – היא תשולם בסוף מכספי חב' הביטוח והיא נלקחת בחשבון בהסדר הפיצוי).
לגבי ערעור (אם יהיה כזה) – כאן כבר מדובר בשכ"ט אחר, שיקבע במו"מ ביניכם לבין עוה"ד. אין הכרח שאותו עו"ד שייצג אתכם בהליך הראשון ייצג אתכם גם בערעור (שימו לב היטב ובכל מקרה לקרוא את יפוי הכוח והסכם שכה"ט שעוה"ד מבקש להחתים אתכם בתחילת הדרך – וראו האם יש התייחסות במסמכים אלה לשלב של ערעור והאם ההסכם כובל אתכם באופן שאינו נראה לכם).
8. נסיון משרדנו בעשרות אלפי תיקים במשך כמעט עשרים שנה מלמד כי רוב רובם של התיקים הקטנים (כלומר נזק גוף ללא אחוזי נכות, מספר ימי מחלה, מסמכים רפואיים מעטים יחסית, חזרה לשיגרה מהירה) – נסגרים ללא צורך בהגשת תביעה לבית משפט. הם נסגרים במהלך דין ודברים שלנו מול חברת הביטוח בתהליך שלוקח בממוצע כשלושה חדשים. אז גם רף שכה"ט הוא הנמוך ביותר – כאמור 8% ומע"מ.
עיצה: מכאן נובע, שלא תמיד הדבר הטוב ביותר שיכול לעשות עו"ד זה להגיש ישר ומיד תביעה לבית משפט, ללא נסיון למצות קודם לכן הליך של סילוק התביעה בטרם הליך משפטי. שימו לב, הסיבות לכך הן אלה: הגשת תביעה מהירה מדי לבית משפט מעלה אוטומטית את אחוזי שכה"ט; שנית, הגשה מהירה של תביעה אינה בהכרח מזרזת את הבאת התיק לסיום כי הליך משפטי הוא ארוך יחסית; עו"ד טוב ומוכר אצל חברות הביטוח יכול לסגור תיקים מהר יחסית בסכום אשר לא נופל מהסכום שיפסק בבית משפט כעבור זמן רב. למעשה השאלה האם ומתי להגיש תביעה לבית משפט היא שאלה מקצועית שנבחנת בכל מקרה לגופו. מי שמספר לכם אחרת: כבדהו וחשדהו.
עיצה נוספת: תביעה נגד חברת ביטוח ניתן להגיש בכל בית משפט (שלום או מחוזי לפי גובה התביעה) משום שלחברות הביטוח סניפים בכל רחבי הארץ. כך ניתן לבחור בית משפט בו ההליך מהיר יותר.
9. תשלום תכוף – מאחר והליך תביעה עלול לקחת זמן ובינתים הנפגע מוציא הוצאות, מושבת או מוגבל בעבודה, נדרש לעזרת זולת וכד' – ידרוש עוה"ד שמייצג אתכם במקרים מתאימים, מחב' הביטוח, לשלם כבר עתה, על חשבון הפיצוי שיתקבל בעתיד, תשלומים מיידיים, הכל כדי להקל על הנפגע. כמובן שתשלום תכוף יקוזז מהפיצוי הסופי וכן יגזר גם ממנו שכ"ט עו"ד ומע"מ.
10. מינוי מומחים רפואיים – תביעת נ"ג בתאונת דרכים אינה מצריכה צירוף של חוות דעת רפואיות מטעם התובע. כך נחסכות מהנפגע-התובע הוצאות כספיות ניכרות לשם הוכחת נזקיו (בתאונות אחרות כמו גם בתביעות רשלנות רפואית נדרש מהתובע לצרף חוות דעת רפואית לתביעה – כאמור לא בת"ד). בת"ד בית המשפט הוא שימנה את המומחים הרפואיים, לבקשת עוה"ד של התובע ובהתאם לחומר הרפואי בתיק. עורכי דין שמנוסים בתחום מכירים כבר את רשימות הרופאים בתחומים השונים ויודעים היטב מי יתאים יותר מבחינת הלקוח שלהם, התובע. זו "מלחמה" מאוד חשובה בתיק – הקרב על המומחים הרפואיים, הן מבחינה שמית והן לענין התחומים בהם ימונו מומחים. זה עשוי להכריע תיק ו"קרב" זה נערך כבר בתחילת הדיון.
11. זו התורה על רגל אחת. כמובן שיש חריגים וסייגים ותוספות ואין רשימה זו נועדה להקיף את כל ההיבטים המשפטיים שמעלה הנושא. סעו בזהירות!

שאלות ותשובות

שאל שאלה
200 תווים שנותרו
דרג את המאמר הזה
5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 23 קול(ות)
  פידבק
  הדפס
  פרסם מחדש
  מקור המאמר: http://www.reader.co.il/article/8903/תאונות-דרכים-–-תביעת-פיצויים-בגין-נזק-גוף

  השאר תגובה למאמר זה

  אתי בן ניסים, עו"ד

  תאונת דרכים מוגדרת בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה – 1975 (להלן: "החוק") כ"מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה" .

  על ידי: אתי בן ניסים, עו"דl חוק ומשפט> נזקי גוף ותאונות דרכיםl 23/07/2011 lצפיות: 135
  אתי בן ניסים, עו"ד

  תאונת דרכים מוגדרת בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה – 1975 (להלן: "החוק") כ"מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה" .

  על ידי: אתי בן ניסים, עו"דl חוק ומשפט> נזקי גוף ותאונות דרכיםl 18/07/2011 lצפיות: 159

  מדוע בכלל צריך עורכי דין תאונות דרכים? גם אם התקציב זעום, אל תוותר על פניה לעורך דין. שכרם של עורכי דין תאונות דרכים משולם על ידי חברות הביטוח, גם אם אתה זה שאשם בתאונה בה נפגעת. וכאמור, את ההוכחה כי אכן נפגעת, מי ישיג אם לא עורך הדין שלך?

  על ידי: Daniel Zoharl חוק ומשפט> נזקי גוף ותאונות דרכיםl 06/12/2011 lצפיות: 65

  כיצד מנהלים תביעה עקב תאנות דרכים ? כיצד מחשבים את הפיצוי לנפגע ?

  על ידי: עו"ד יואב רונקיןl חוק ומשפט> נזקי גוף ותאונות דרכיםl 31/05/2009 lצפיות: 7,817

  מינוי מומחה רפואי לאחר תאונת דרכים, דוגמא למקרה קלאסי ...

  על ידי: מידע משפטיl חוק ומשפט> נזיקין ורשלנות רפואיתl 24/11/2009 lצפיות: 296

  שאלת סיווגו המשפטי של אירוע תאונתי, המשלב עבודת נהג משאית בפריקה או טעינת הרכב, לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות-דרכים, תשל"ה-1976 (להלן: "החוק") טרם מצאה את פתרונה ומגששת דרכה ממקרה למקרה.

  על ידי: צביl חוק ומשפט> נזקי גוף ותאונות דרכיםl 04/04/2013 lצפיות: 45
  מרק לייזרוביץ, עורך דין

  מטרתו של מאמר זה הינה לסקור בקצרה את גובה הפיצויים המגיעים לכם במידה ונפגעתם בתאונת דרכים. המאמר מסביר צעד אחרי צעד את כל שלבי הפיצוי המגיעים לכם בגין פגיעה בתאונת דרכים: הפסדי השתכרות לעבר, הוצאות רפואיות לעבר, הוצאות ניידות לעבר, עזרת צד ג' לעבר, אובדן כושר השתכרות לעתיד, הוצאות רפואיות לעתיד, הוצאות ניידות לעתיד, עזרת צד ג' לעתיד, כאב וסבל ("נזק שאינו נזק ממון"). המאמר מסביר על מושגי חישוב כמו מקדם היוון, חשבון אקטוארי, תוחלת חיים וכו'. בסוף המאמר מובאת דוגמא פרקטית ליישום הנלמד מהמאמר.

  על ידי: מרק לייזרוביץ, עורך דיןl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 24/01/2008 lצפיות: 23,460 lתגובות: 1
  יניב גבריאל, עו"ד יוע"מ

  מיסוי פיצויי תאונת דרכים לבעל הכנסות מעסק ומדמי שכירות

  על ידי: יניב גבריאל, עו"ד יוע"מl חוק ומשפט> דיני מיסיםl 06/02/2007 lצפיות: 9,906
  עו"ד אליהו קייקוב

  מהי תאונת דרכים? מי זכאי לתבוע כתוצאה מתאונת דרכים? ומהן זכויותיו של נפגע תאונת דרכים? זאת ועוד במאמר שלהלן.

  על ידי: עו"ד אליהו קייקובl חוק ומשפט> נזקי גוף ותאונות דרכיםl 24/01/2011 lצפיות: 313

  להיות מעורב בתאונת דרכים הוא המצב היחיד שהוא גרוע יותר מלהיות חלק מתביעה הקשורה בתאונת דרכים.

  על ידי: עוד אריאל סיאגl חוק ומשפט> נזקי גוף ותאונות דרכיםl 01/02/2015

  מי אחראי לפיצוי נפגע תאונת דרכים? האם יש מקרים בהם לא זכאי הנפגע לפיצוי? המאמר עוסק בחלקו של עורך דין תאונות דרכים בליווי ובייצוג המשפטי, מסביר מי האחראי לפיצוי במקרים השונים, ונוגע בתהליך התביעה

  על ידי: מוטי ארדl חוק ומשפט> נזקי גוף ותאונות דרכיםl 03/11/2014 lצפיות: 20

  פרק ו' לחוק הביטוח הלאומי (נוסח חדש), התשנ"ה-1995 (להלן - החוק), שבנספח מזכה בגמלה את מי שנפגע בתאונה[1] וכתוצאה ממנה איבד את כושר התפקוד. הביטוח חל על תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים וטרם הגיע לגיל הפרישה.

  על ידי: מנחם כהן עו"ד (רו"ח)l חוק ומשפט> נזקי גוף ותאונות דרכיםl 25/08/2014 lצפיות: 80
  לימור גרינברג

  כל אדם אשר זכאי לקבל הכרה בנכות או לקות מסוימת שנגרמה מסיבות כאלה ואחרות, נדרש על פי חוק לעבור הליך מסודר של ועדה רפואית.

  על ידי: לימור גרינברגl חוק ומשפט> נזקי גוף ותאונות דרכיםl 26/05/2014 lצפיות: 58
  חיים קליר

  המבוטחת זכאית לקצבת הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי. כאשר גילתה כי הקצבה לא נכנסת לחשבונה, ניגשה לביטוח הלאומי כדי לברר את הסיבה לעיכוב. שם הותקפה על ידי שוטר, ונותרה עם שני שברים ביד ימין. "היא אשמה במה שקרה לה", טענו נציגי המשטרה והביטוח הלאומי. השופטת אילת דגן, מבית משפט השלום בחיפה, דנה בטענות הצדדים.

  על ידי: חיים קלירl חוק ומשפט> נזקי גוף ותאונות דרכיםl 29/04/2014 lצפיות: 56
  עו"ד רונן פרידמן

  במסגרת תביעות המוגשות על ידי עורך דין תאונות דרכים בית המשפט קבע בעבר כי אשפוז לצרכי חישוב כאב וסבל כולל אשפוז בבית-חולים לחולים כרוניים.

  על ידי: עו"ד רונן פרידמןl חוק ומשפט> נזקי גוף ותאונות דרכיםl 07/03/2014 lצפיות: 113
  משרד עורכי דין מלכא ושות'

  המאמר עוסק במקרה שקרה אשתקד בפני בית המשפט המחוזי בחיפה הובא מקרה שבו נפגע אדם בתאונת דרכים.

  על ידי: משרד עורכי דין מלכא ושות'l חוק ומשפט> נזקי גוף ותאונות דרכיםl 15/02/2014 lצפיות: 48
  משרד עורכי דין מלכא ושות'

  טיפים בנושא הטיפול משפטי אל מול חברות הביטוח, אשר עניינן קבלת פיצויים בגין תאונת דרכים, טומן בחובו מספר "מכשולים" אשר יש לתת עליהם את הדעת.

  על ידי: משרד עורכי דין מלכא ושות'l חוק ומשפט> נזקי גוף ותאונות דרכיםl 11/02/2014 lצפיות: 70
  עו"ד עפר שחל

  האם ניתן להקים סוכה ברכוש המשותף ללא אישור והסכמה? האם ניתן להתחבר לחשמל? היכן מאחסנים את הסוכה במשך השנה? כל מה שרצית לדעת בענין סוכה בבית משותף.

  על ידי: עו"ד עפר שחלl חוק ומשפט> מקרקעיןl 03/10/2014 lצפיות: 24
  עו"ד עפר שחל

  קוסטה ריקה היא מדינה מדהימה ומאוד מתאימה לטיולי משפחות. שבועיים ברוטו זה המינימום אבל אפשר להיות בה גם יותר מחודש ולא לראות את הכל.

  על ידי: עו"ד עפר שחלl נופש ותיירות> יעדים בעולםl 19/08/2012 lצפיות: 4,650
  עו"ד עפר שחל

  בילוי שיגרתי במועדון זיזי בתל אביב. עם או בלי טריפו. לבילוי ב"זיזי" לקחה אותי הפעם בליינית מומחית מקצועית מדופלמת ברמה הגבוהה ביותר, בליינית מרתפים וחזיריות תל אביבית מנוסה, שהעיר בלילה מוכרת לה כמו שהמיטה שלי בלילה מוכרת לי.

  על ידי: עו"ד עפר שחלl בידור ופנאי> בידור - כלליl 26/10/2011 lצפיות: 104
  עו"ד עפר שחל

  סוגי יפוי כוח ואיפיונם יפוי כוח הינו מכשיר משפטי חשוב ביותר לביצוע עסקאות ופעולות משפטיות.

  על ידי: עו"ד עפר שחלl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 19/06/2011 lצפיות: 7,093
  עו"ד עפר שחל

  החוק בישראל מבחין בין בית משותף "רגיל" לבין בית משותף "מורכב". מה המשמעות של ההגדרה או הסטאטוס הזה? למי זה טוב, מתי ולמה? על כל אלה ננסה להשיב, באופן לא מורכב ככל שניתן.

  על ידי: עו"ד עפר שחלl חוק ומשפט> מקרקעיןl 31/05/2011 lצפיות: 1,683
  עו"ד עפר שחל

  פיצול דירה אחת למספר יחידות – אפילו אם אין לו כל ביטוי חיצוני - חורג משיפוץ פנימי של דירה בכך שהוא מחייב קבלת היתר בנייה לפי דיני התכנון והבנייה. פיצול דירה ללא קבלת היתר כאמור הינו בגדר עבירה פלילית ועלול לגרור, מעבר לדרישה להחזרת המצב לקדמותו, גם קנסות כבדים.

  על ידי: עו"ד עפר שחלl חוק ומשפט> מקרקעיןl 07/02/2011 lצפיות: 2,380
  עו"ד עפר שחל

  לאחרונה (נובמבר 2010) שמענו כולנו על המקרה הטרגי של הפעוטה שנמחצה למוות מדלת שהושארה בחדר מדרגות של בית משותף בירושלים. המקרה המזעזע הזה מעורר את השאלה מי עלול לשאת באחריות לנזקים ותאונות שנגרמים בשטחים משותפים של הבית.

  על ידי: עו"ד עפר שחלl חוק ומשפט> מקרקעיןl 05/11/2010 lצפיות: 1,941
  עו"ד עפר שחל

  למה נותרה התכנית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה תכנית על הנייר בלבד? ומדוע גם הצעת החוק החדשה (מספטמבר 2010), שמבקשת להוריד את הרוב הנדרש משני שליש ל- 51% לא תשנה דבר?

  על ידי: עו"ד עפר שחלl חוק ומשפט> מקרקעיןl 01/11/2010 lצפיות: 215 lתגובות: 1

  תגובות על מאמר זה

  1
  עמיחי 23/02/2010
  האם עצם נוכחות בתאונה ופנייה למיון ללא נזקים מיוחדים יכולה להוות עילה לתביעת נזקי גוף?
  0
  יעל 12/02/2010
  תודה רבה!
  מאמר מלמד, חשוב ומבהיר את התמונה.
  תודה.
  1
  עו"ד עפר שחל 11/09/2009
  כן
  0
  פולינה לנגר 08/09/2009
  האם אפשר לעבוד אחרי תאונת דרכים ולתבוע את הביטוח.
  0
  עו"ד תמר טסלר 30/06/2009
  מאמר נהדר, כל הכבוד!
  קרדיט המחבר
  קטגוריות מאמרים
  Quantcast