אגח ממשלתי

03/03/2008 • על ידי • 3,219 צפיות

שיעור 4
פתרון תרגיל מספר 1

שאלה 1
אג"ח ממשלתית – מקור מימון בעל ריבית מובטחת וצמיתה.
מבוטח צובר פרמיות (בחברת ביטוח) או זכויות (בקרן פנסיה). מגיל מסוים הקרן מתחילה לשלם לו (בחברת ביטוח – יותר ממה שהוא צבר בקרן פנסיה חדשה – את הסכום שצבר). האג"ח הממשלתי מבטיח על שמירת ערך הכסף – אפשר להתחייב למבוטח (בחברת ביטוח) או לעמית (בקרן פנסיה) את הסכום אותו הוא יקבל.

היתרונות של הפסקת הנפקת אג"ח ממשלתיות:

(1)     יתרון מבחינת המשק: שכלול שוק ההון; החברות והקרנות פונות לקבל מימון משוק ההון. בנוסף, הממשלה תנפיק אג"ח שלה בשוק ההון – אין לה עוד שוק שבוי וגם זה מביא לשכלול שוק ההון.
(2)     עידוד תחרות: לחברות אין עוד תשואה מובטחת וזה גורם להם להתאמץ יותר עבור המבוטח. התחרות חוצה גבולות גם לתחומי קופות גמל, החזרי מס, ציוד משרדי, ועוד.
(3)     הנפקות במחירי שוק נכונים: ההנפקות של המדינה תהינה במחירי שוק נכונים ולא מחירים של צמוד +5% כפי שהיה בהנפקת האג"ח המיועדות. עידוד הסחירות של האג"ח.

החסרונות של הפסקת אג"ח ממשלתיות:
(1)     חיסרון מבחינת המבוטחים  ב ביטוח רכב: חוסר וודאות - סיכון גדל; התנודתיות היא גבוהה ובמקביל לסיכוי להרוויח תשואות גבוהות יותר גדל הסיכון של המבוטחים שעלולים לאבד את כספם.

שאלה 2
הסדר קרנות הפנסיה: מהו החשש הגדול, מה שונה, מה הבעיות שעדיין פתוחות.
למה הפסיקו את קרנות הפנסיה הוותיקות ופתחו קרנות חדשות:

    • החשש הגדול: גירעונות גדולים בקרנות הפנסיה הוותיקות ?/em> קרנות הפנסיה הוותיקות נכנסו להתחייבות שהלכו וגדלו ככל שהתקרב מועד התשלום. הבעיה הייתה שהנכסים שהיו לקרנות הפנסיה כדי לשלם את ההתחייבויות היו הרבה יותר נמוכות מההתחייבויות – היה פער עצום בין ההתחייבויות לנכסים. החשש היה כי לא יוכלו לשלם למבוטחים ולעמיתים את שמגיע להם.
      הבעיות שעדיין פתוחות: עדיין קיימים גירעונות.

    • מה שונה? בקרנות החדשות יש מנגנון מאזן אקטוארי – הנכסים תמיד מכסים את ההתחייבויות, אין יותר מצב של "זכויות יתר", מעלים היום את גיל פנסיה, מצמצמים את זכויות המבוטחים, המדינה שלמה כ- 67 מיליארד שקלים.