האם גורל האדם ניתן לשינוי? (חלק ב')

 

במאמרינו הקודם הרחבנו בעניין האדם האם יש ביד האדם את הכוח לשנות את גורלו? כמו כן הרחבנו בעניין הדעות השונות בתלמוד (מסכת שבת דף קנ""ו

הוסף תגובה