הדרכות בטיחות ככלי לצמצום תאונות עבודה ומחלות מקצוע

הדרכות בטיחות

על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע לעובדים), על מחזיק במקום העבודה לקיים הדרכה בדבר מניעת סיכונים והגנה מפניהם (להלן הדרכה) באמצעות בעל מקצוע מתאים ויוודא כי כל עובד הבין את הסיכונים וכי הוא בקיא דיו בנושאי ההדרכה בהתאם לתפקידו ולסיכונים להם הוא חשוף. מחזיק במקום עבודה יחזור ויקיים הדרכה כאמור, בהתאם לצרכי העובדים ולפחות אחת לשנה".

נפילה מגובה, תאונות עקב נהיגה לא זהירה, שאיפת חומרים מסוכנים, מחלות ועוד. מידי יום, נשמעים עוד ועוד מקרים של תאונות עבודה המתרחשות באתרי עבודה שונים ברחבי הארץ: מפעלים, אתרי בנייה, מחסנים ועסקים שונים. על מנת למנוע מקרים אלו , עוגנו בחוק הדרכות בטיחות לעובדים ולמעסיקים וזאת בכדי להעניק כלים יעילים למניעת סיכונים ותאונות במקומות העבודה השונים, למנוע נזקים כלכליים ובכדי לשמור על שלומם ובריאותם של העובדים במקום העבודה.

מה כוללות הדרכות בטיחות?

הסטטיסטיקה מלמדת כי תאונות עבודה נובעות כתוצאה מחוסר ידע אודות הסיכונים במקום העבודה, חוסר שימת לב לפרטים וחוסר הקפדה על כללי הזהירות. תפקידן של הדרכות בטיחות הוא לחדד את הנהלים וללמוד את הסיכונים הקיימים המקום העבודה הספציפי לצורך מניעתן של תאונות ומחלות בין אם מדובר על מפעל המייצר כימיקלים, אתר בנייה, מחסן או כל ארגון אחר. בין הנושאים הנלמדים: מושגי יסוד בבטיחות וגהות, חוקים, תקנות וכללים לבטיחות בעבודה, תפקידו של הגורם האנושי, חשיבותו של ציוד מגן אישי (משקפיים, כפפות, מגני אוזניים, כובע, ביגוד מיוחד ועוד), הכשרה ותרגול למצבי חירום. בטיחות בסביבת העבודה, הדרכות בטיחות באש, סיכוני רעש, סיכוני חשמל, עבודה בסביבת חומרים מסוכנים, סיכוני נפילה מגובה ועוד. כל ההדרכות מתאימות לדרישות הלקוח ומאפייני מקום העבודה.

מי יכול להעביר הדרכות בטיחות?

הדרכות בטיחות יכול להעביר ממונה בטיחות בעבודה המוסמך להדרכה על ידי מפקח העבודה הראשי של משרד העבודה והרווחה או "בעל מקצוע" מתאים על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה. בסיום ההדרכה מוענקת למשתתפים תעודה המעידה על השתתפותם בהדרכה ומעבר מוצלח של התרגול בה.

למידע נוסף באתר – https://liorsafety.co.il

הוסף תגובה