לפני שהעסק פונה לבנק…

לפני שהעסק פונה לבנק…

ציפיות הבנקאי ממנהל עסק המבקש אשראי

לפני בקשת אשראי עסקי מהבנק חשוב להתכונן, תוך הכרת מלוא המידע (כולל מה הבנק יגלה עליך בדו"חות מידע עסקי…), במסגרתו גם הציפיות הצפויות מצד הבנקאי-

  1. על מבקש האשראי לדעת מה הוא רוצה, צריך, מבקש – כשכל זה מבוסס על תכנון עסקי ובניית חלופות

  2. להציג תזרים מזומנים חזוי – במיון בין השקעות לבין תקבולים/תשלומים שוטפים

  3. לומר את האמת, כל האמת (גם כשרע…)

  4. היעדר חיווי אשראי שלילי

  5. להראות כיצד נחזיר אשראי מבוקש (מקור סילוק)

  6. להיערך לסיכונים עתידיים בעסק בטרם התרחשו

  7. להפריד בין תשלומים פרטיים לעסקיים

  8. לעמוד במסגרות אשראי ואמות-מידה שסוכמו, ללא חריגות

  9. הפרק של הצעת בטחונות מגיע רק לאחר שצפוי החזר האשראי…

 

לשאלות – bus1dept@gmail.com
או לעיון נוסף-

https://tazrim.inwise.net/TAZRIM

©כל הזכויות שמורות…

הוסף תגובה