מדעים

מהו מספר ראשוני? זהו מספר טבעי-שלם וחיובי אשר מתחלק רק בעצמו ובאחת, ללא כל שארית. מכאן נובע שמספר ראשוני לא יכול להיות מכפלה של מספרים שאינם טבעיים אשר קטנים ממנו. עובדה זו עומדת לנו בעת מיפוי מספרים...