פיזיקה

בדרך כלל התהליכים הפיזיקליים מביאים לידי ביטוי את העובדה שיש כיוון אחד אשר בו זורם הזמן, זה אמור לגבי תהליכים ברמת המאקרו על פיו לפי החוק השני של התרמודינמיקה במערכת סגורה, כמות חוסר הסדר גדלה עם...

המודל המקובל לגבי היווצרות היקום הוא "המפץ הגדול", לפיו היקום העצום על שלל מאות מיליארדי הגלקסיות שבו היה מרוכז בנקודה אחת.קבלת מודל זה מעוררת כמה שאלות: אחת מהן, אולי הליבתית ביותר, היא מה קדם ל"מפץ...