מה נתן האסלאם לאישה

מה נתן האסלאם לאישה
רוב השבטים הערבים בחצי האי, בעיקר קוריש והשבטים השכנים, התעללו בנשים, והריעו את היחס אליהן, והפקיעו את זכויותיהם. מהם לקחו שפחות ושמרטפות. רבים מהן נקברו בעודנן צעירות, נשאו אותן לנשים ללא רצונן, והיו הרבה סוגי נישואין, הטוב בהם מה שממלא אינסטינקטים בלבד. לכל גבר היו הרבה נשים, ולפעמים לאישה היו יותר מאיש אחד, בני השבטים סחרו בהן, מכרו וקנו, ולפעמים הכריחו אותן לעסוק בזנות.

אבל כאשר בא האיסלאם, שינה את עולמן של הנשים, כך שהאישה העלובה הפכה לאישה שווה לגבר. היא שווה לגבר בבריאה, בכבוד האלוהי וביחס החברתי. מכאן המעבר מהג'אהלייה לאסלאם הביא לשינוי בחיי הנשים הערביות בפרט ובחיי נשים בכלל בכל מקום שהגיע אליו האיסלאם.

בין הדברים שהאיסלאם נתן לנשים:

א.    כבד אותה והעלה את מעמדה והשווה אותה לגברים. אלוהים אמר: "וכי כיבדנו את בני אדם"[1]. בני אדם (בפסוק הקוראני) הם גברים ונשים כאחד, אין הבדל ביניהם. כך, הכבוד האלוהי העלה את מעמדה ואת ערכה החברתי, עד שהשתוותה לגבר ולעתים עדיפה עליו.
האיסלאם השכיל להבין את מאפייני הנשים, הגופניים והחברתים, והתיחס אליהן בהתאם לאותם מאפיינים, לכן הן אמורות לעבוד את האלוהים אבל בתנאים תואמים לגורם הנשי ולמבנה הגוף העדין שלהן. לפעמים מקבלות פטור מוחלט מטקסי עבודת האל כמו, למשל פטור ממצוות הצום בתקופת הווסת והילודה.
בעניין הציות לגבר, לדוגמה, האישה צוותה לציית לבעלה. עניין הציות לגבר נחשב לדבר חשוב, גדול וקדוש.
הנביא עליו התפילה והשלום אמר: "אם היה מותר להשחוות בפני אדם, אז האישה מצווה להשתחוות בפני בעלה"[2]. בתמורה היא זוכה בצייתנות של בניה ובנותיה. הנביא עליו התפילה והשלום, אמר כשנשאל על ידי מישהוא: "מי ראוי ביותר לצייתנות מהורי? "הוא אמר: "אמך," אמר לו השואל: ומי אחר כך? הנביא השיב: אמך, הוא שוב ושאל: ומי אחר כך? הנביא השיב: אמך, המשיך לשאול ומי אחר כך? הנביא השיב: אביך"[3].

ב. אלוהים הגדיר אותה כיורשתו עלי אדמות, בדיוק כמו גברים. אלוהים אמר לאנשים שאליהם שלח את הנביא מוחמד, עליו התפילה והשלום, אחרי שעמים שונים עברו, הוא אמר, "אז עשינו אותכם יורשנו עלי אדמות אחרי העמים שעברו כדי לראות מה תעשו (האם תלמדו לקחים מהיסטוריה שלהם)? [4]
הפנייה היתה לגברים ולנשים ללא אבחנה לפי מין או העדפה לצד על אחר.

ג. האיסלאם נתן לאישה את הזכות לבחור את הבעל שלה, ואם הוריה בחרו לה (הציעו לה מישהו) חובה לקבל הסכמתה. הוריה חייבים לשאול את דעתה ואסור לכפות עליה מישהו בשום פנים. ואם קרה והכריחו אותה הנשואין בטלים.

אם היא הסכימה והתחתנה, חובה על בעלה לחיות איתה (חיי מין וחיים חברתיים) ולספק את יצריה, ולא לנטוש אותה, במיוחד במיטה. אם הוא נאלץ לעזוב אותה בנסיבות מסוימות שיעשה אבל לתקופה שלא תעלה על ארבעה חודשים. הוא, גם צריך לכבד אותה, להיטיב את יחסו אליה, להתיחס אליה בעדינות, נעימות וטוב לב. הנביא עליו התפילה והשלום, אמר באחד ממסעותיו, כשהאזין למזמורים רגשיים ששר הזמר אנג'שה: "הוי,  אנג'שה תתייחס לרגישות של בקבוקי זכוכית (הנשים הנוסעות במסע)"[5]. הנביא השווה נשים לבקבוקי זכוכית בגלל רגישותן הגופנית והטבע השברירי שלהן. ההשוואה נשענה, גם על רגישות הנשים ליחס האכזר והקשה.

ד. האיסלאם נתן לאישה זכות הפרנסה. האיסלאם קבע שעל הבעל מוטלת חובת פרנסת אישתו, אפילו כשהיא בבית הוריה לפני שמתחתנת בפועל ועד שלושה חודשים אחרי גירושיה ממנו במידה והתגרשה. הנביא עליו התפילה והשלום אמר: "שמרו נשים כי שמירתן ביטוי ליראת אלוהים, כי נשאתם אותן בכנות אלוהית, ושברתם בתוליהן במלתו של אללה[6]. חובה עליכם פרנסתן והלבשתן.

ה. האיסלאם העניק לאישה את הזכות להתייעץ איתה בכל העניינים, ולקבל את דעתה האיתנה והשקולה, וזאת רק מתוך הכרה ביכולתה השכלית, במיומנויות החשיבה שלה. וזאת עדות שהיא יכולה להפיק תועלת מחוויותיה ונסיונה בשטח.
דברים שנפוצים בחברות אחרות כמו "הועצו איתן אבל תעשו בניגוד לדעותיהן"[7] הוא רק ביטוי של מחשבה זכרית התומכת בדיכוי נשים והפקעת זכויותיהן.
בקוראן, בלקיס, מלכת שבא, אמרה: " אם יכנסו המלכים, לכפר, יקלקלו אותו ויהפכו את תושביו המכובדים לעלובים"[8]. האישור האלוהי לאמרה הזאת: "וכך גם יעשו." הוא עדות לחשיבותה וערכה של אמירה שאמרה אישה.
מלבד היות האמירה כיבוד לנשים, היא גם הוקרה להן, והכרה ביכולותיהן ואיתנות  השקפותיהן. הביוגרפיה של הנביא עליו התפילה והשלום מזכירה שהוא התייעץ עם נשותיו, שם מוזכר האירוע שבו חבריו של הנביא לא השלימו עם ההסכם שלו עם הקורישים שלא לכנס למכה באותה שנה (שנה ששית להיג'רה).
אישתו אמ-סלמה ייעצה לו לצאת "ואל תדבר עם אף אחד מהם, עד שתקריב את קורבנך, ותקצץ את שערך (חלק מטכסי החג'). אם תעשה כך, יעשו כולם"[9]. הוא שמע והסכים ובצע וכולם עשו כמוהו.
האיסלאם גם נתן לנשים את תפקיד קידום המידות הטובות ואיסור הרעות. הנביא עליו התפילה והשלום אמר: "מי שרואה דבר רע עליו להתנגד לו ולנסות לאוסרו בידיו (בכוח), ואם לא יכול ינסה במתן עצה, ואם גם לא יכול יוודא שגם בלבו הוא לא מסכים לרע הזה"[10]. וזאת מעין דרגה נמוכה לאמונה. האמירה הזאת של הנביא לא מתיחסת רק לגברים.
תפקיד זה הוא אחד מתפקידיו הגדולים והחשובים של האיסלאם, שהוא תפקיד ייחודי של האומה האסלאמית, אלוהים אמר: "אתם (המוסלמים) הינכם האומה הטובה ביותר שהובאה לאנשים מקדמים את הטוב ואוסרים את הרע, ומאמינים באלוהים"[11].כך, תפקידן של הנשים גדול הוא בהרמת האומה, והפיכתה לאחת האומות הגדולות והטובה ביניהן.
האסלאם נתן, ועדיין נותן ומיטיב להן, ומשפר את דמותן, עד שהפכו למצוותו של הנביא עליו השלום, עם מותו, הוא אמר: "תקחו את ההטבה לנשים כמצווה" [12].

[1] קוראן – אל-אסראא 70.

[2] סונן אבן מאג'ה 1853.

[3] סחיח מוסלם 2548.

[4] קוראן – יונס 14.

[5] סחיח אל-בוכארי 6149.

[6] סחיח מוסלם 2224.

[7] אל-סביל (22 ינואר 2014).

[8] קוראן – אל-נמל 34.

[9] סחיח בוכארי 2608.

[10] סחיח מוסלם 49.

[11] קוראן – אל-עמראן 110.

[12] סחיח אל-בוכארי 5185

הוסף תגובה