התכנים של תמר איל

מושגים עם השורש "רוח" הושחתו ובדור הנוכחי, ולא ניתן להשתמש בהם מבלי להיות מקוטלג לקבוצה של "רחפנים" "סטלנים" או "חרדים". ההומאופטיה, גם היא, מבססת את אחיזתה בעולם על ההבנה שעולם רוחני מתקיים במקביל...