התכנים של ד"ר יוסף רחמים

כיצד המאמן מסייע לך ?באמצעות פגישות קבועות נפגש פנים אל פנים וננסה באמצעות שיחות מובנות וביצוע מטלות שונות המתבססות על מיומנויות כגון: הקשבה אקטיבית , תמיכה רגשית , התמודדות עם אתגרים , הנעה לשיפור...