התכנים של ציפי קוברינסקי

 כוחו של שיתוףבגיל שמונה אובחן בני הצעיר כלקוי למידה. כאשר יצאנו מביתה של הפסיכולוגית צויידנו ברשימת המלצות שהתייחסו לנו ההורים, לביה'ס ולו עצמו.בתחום הלימודי הומלץ לנו להיעזר במורה להוראה מתקנת...