התכנים של miki hirsh

 פריחה, וכל אשר בה ......... טבע , שלוה , יופי , צבעוניות , אור , נס , תקוה , אנרגיה . כל זאת ועוד הם תחושותי במחיצתם של פרחים וצמחים . ראשית דרכי החלה בציור . הציור לגבי היווה מעין ביטוי לרשמים שחוויתי . אבל...

תובנות החייםהצלחה ואושר גם אני רוצהכל "אויב"  שתוקף אותנו אנחנו משיבים מלחמה............בכדי לנצח ,אנחנו משתמשים בכל האמצעים העומדים לרשותנו...........מגייסים כל מידע רלוונטי ............מי שאוחז ב"נשק" זה אנחנו...................חלשים...