התכנים של רפי ליברמן

הערכה עצמית זה מה שאתה מרגיש כלפי עצמך.  היא תוצאה ישירה של מה שאתה חושב על עצמך בתוכך ומה שאתה חושב על היכולת שלך להתמודד עם אתגרי החיים.כאשר אתה מרגיש בעל ערך, אתה מרגיש טוב עם עצמך, שמח להיות מי...