התכנים של בת שבע דור

אימון אישי לאינטגרציה, אלכימיה, שפע, הארה והתמרהדרך סמלים ופילוסופיה של הטארותמאת: בת שבע דורבכל אחד יש ניגודים בתוך עצמו, אישיות היא סינרגטית ומורכבת מאספקטים שלעיתים קרובות מצויים בקונפליקט....

 מוסיקה - ריפוי והמתקת הכאבמאת בת שבע דור -ירון דפן -                                                                                                                                           ...