התכנים של מרים אלישע זהבי

שינוי גישה מביא להישג זהו סלוגן ה"אני מאמין" שלי לאורך הדרך ומנסיוני האישי בתחומים השונים של החיים. המילה גישה  בהיפוך אותיות הינה הישג.אנשים לא משתנים !!  גישות, מחשבות כן !!   ניתן לשנות את גישתינו...