התכנים של יאגו הקוסם

קוסמיםאנשים רבים מתייחסים אל קוסמים כאל בדרנים השולפים שפן מהכובע. אולם העיסוק באמנות הקסמים מצריך חכמה רבה, מחשבה ותחכום.העיסוק בקסמים התחיל מוקדם מאוד בהיסטוריה. אמנות הקסמים והאשליה היא מהאמנויות...

וסמים רבים ידעה האנושות, כמה מהם התפרסמו יותר והשפיעו רבות על התפתחותה של אמנות הקסמים ועל תפיסת הציבור הרחב את עולם הקסמים. ניסיתי להרכיב רשימה של קוסמים המשפיעים ביותר ובמקרה, או שלא, כולם הם קוסמים...