התכנים של גרסיאלה שפירו-גולדמן

 "לא בגלל שהדברים קשים איננו מעיזים, בגלל שאיננו מעיזים הם קשים... "  Senecaהיום, לאחר שהעזתי ושינית, אני מתחברת יותר מתמיד למשפט זה שמחבר אותי אל התובנות אליהן הגעתי ואפשר לי ללכת מעבר לפחדים, ו לשנות...