התכנים של אורי זיצק

סוד הכסף כל חיינו אנו עסוקים בכמה אנחנו שווים ואיך אנחנו ביחס לאחרים. אנו משווים את גודל המכונית, את שטח הבית, את מספר הפעמים שנסענו לחו"ל, את גודל המקרר ועוד כמה גדלים. אני שתמיד הייתי שונה, חשבתי...