התכנים של כלנית

ההסבר מתאים למידת נעליים מספר 40כמובן שניתן לשנות את כמות העמודים והעיניים למידות שונותאני סרגתי בצמר קלסיק של טדי מסרגה מס` 4אפשר לסרוג בכל חוט שמתאים למסרגה מס' 4או לשנות את המידה (להוסיף או להחסיר...